Spring til hovedindhold

Nu kan du handle ETP’er fra dine pensionsordninger

Handlen med ETP’er – også kendt som børshandlede produkter som certifikater og mini-futures – er nærmest eksploderet på det danske marked. Vi er glade for at kunne meddele, at du nu også kan handle disse produkter fra dine pensionsordninger hos Nordnet. Som pensionskunde hos Nordnet får du dermed lettere adgang til at investere i bl.a. råvarer, valuta og indeks. Produkterne giver dig samtidig en mulighed for at geare dine investeringer samt f.eks. at “gå kort” i visse indeks eller aktier, hvis du tror på et faldende marked.

ETP’er er en produktgruppe, der deler vandende. Blandt nogle investorer er der stor efterspørgsel, mens mange andre forholder sig skeptisk. Begge udgangspunkter er fuldt berettigede, alt efter hvad man vil med sine investeringer, og hvilket udgangspunkt man har.

Hvis man vil øge sine investeringsmuligheder og sprede sin risiko, tror jeg, man med fordel kan kigge nærmere på certifikater og andre ETP’er. Det er dog vigtigt nøje at læse på og forstå disse produkter, og specielt ved de gearede produkter skal man være forsigtig, da risikoen øger i forhold til størrelsen af gearing. Der er også høje omkostninger forbundet med gearingen, hvorfor de gearede produkter alene anbefales, hvis du har en kort  investeringshorisont.

Særlige regler ved investering i certifikater for pensionsmidler

Hvis du vil investere dele af din pension i certifikater, er der nogle særlige regler, du skal være opmærksom på. Du må højst investere 20% af dit pensionsdepots værdi i certifikater, og derudover må du højst investere 5% af pensionsdepotets værdi i certifikater fra samme udsteder.

Omvendt er der ikke noget loft for, hvor høj gearing, der må være på de certifikater, du investerer din pensionsopsparing i. Her er det vigtigt at huske på, at risikoen for at miste dine penge er langt højere, hvis du gearer dine investeringer. Det er aldrig sjovt at miste penge, men vel i særdeleshed ikke, når det handler om ens pensionsopsparing. Den har alt andet lige stor betydning for, hvilket liv man kan leve, når man forlader arbejdsmarkedet.

Du kan læse mere om handel med børshandlede produkter her

 

Ricisi ved at investere i ETP’er

Certifikater kan både øge og falde i værdi, og det er ikke sikkert, at du får hele den investerede kapital tilbage. Gearingseffekten medfører, at værdien på den investerede kapital giver større udsving end det underliggende finansielle instrument.

Disse produkter er ikke egnede for alle investorer. Produkterne er komplekse og kræver en god forståelse for de underliggende markeds- og produktspecifikke vilkår og egenskaber. Med et gearet produkt er der stor risiko for, at du taber hele den investerede kapital.

Det er vigtigt, at du ved investeringer i disse produkter sætter dig ind i, hvordan udstederen finansierer produkterne. Vær opmærksom på, at det fra tid til anden kan være svært eller umuligt at købe eller sælge disse værdipapirer, hvilket kaldes likviditetsrisiko. Det kan f.eks. være, når det underliggende aktiv kan være svært at prissætte, ved kraftige kursudsving på markedet eller nedbrud, der forstyrrer handlen. Bemærk, at der findes valutarisiko i de produkter, hvor det underliggende aktiv handles i en anden valuta.

Ved investering i disse produkter har du en markedsrisiko, der betyder, at hvis de underliggende aktiver bevæger sig i ”den forkerte retning”, kan din investering hurtigt miste værdi eller endda blive værdiløs. Jo højere gearing, jo højere er risikoen. Denne information oplyser ikke dig som investor om samtlige risici forbundet med børshandlede produkter. Som investor er du ansvarlig for at undersøge samtlige risikofaktorer, der er forbundet med produkterne, hvilket der oplyses om i basisprospektet og endelige vilkår på udsteders hjemmeside. Indholdet på denne side skal ikke opfattes som finansiel rådgivning baseret på den enkelte investors individuelle forhold.

 

Læs om certifikater på pension på vores kundeserviceside her.

 

 

 

Max Gandrup
Senior Product Advisor (landechef Danmark 2002-2016)

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

guest
3 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest populære
Se alle kommentarer
Gæst
Gæst
2016-12-14 02:30

Dejligt med flere muligheder. Holder mig dog stadig til fornuftige ETF’ere og har netop opdateret mine månedsopsparinger til de nye 2017 grænser for pension. http://blivriglangsomt.dk/5-nemme-skridt-optimere-pension/

Gæst
Gæst
2018-06-11 22:53

Den anførte begrænsning med at der kun må investeres i certifikater for 20 % af værdien af pensionskontoen og pensionsdepotet er korrekt. Det er imidlertid en begrænsning vedtaget af Nordnet selv, at der for hver udsteder højest må investeres i certifikater (dvs. ETN, ETP) for 5 % af pensionskontens og pensionsdepotets samlede værdi. Det betyder at Nordnets pensionskunder er nødt til at finde 4 udstedere for at kunne udnytte lovens 20 % maksimumsgrænse. Der findes ikke sådan begrænsning i Bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter. Efter lovens ordlyd i § 10, stk. 1, pkt 6 kan pensionsdepothaverne nemlig udmærket… Læs mere

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2018-06-12 15:23

Hej Lanson Tak for dit input. Men har du læst § 25, hvori det fremgår, at man højst må have 5% investeret i instrument udstedt af en enkelt emittent? § 25. Højst 20 pct. af kundens opsparing i samme pengeinstitut placeret på indlånskonti samt i et særskilt depot, som er omfattet af denne bekendtgørelse, jf. § 1, må på investeringstidspunktet placeres i instrumenter omfattet af § 23, stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 5, som er udstedt af en enkelt emittent. 1. pkt. finder ikke anvendelse på realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og EU-statsobligationer samt afdelinger af… Læs mere