Spring til hovedindhold

Er du forberedt til fremtidens op- og nedture på aktiemarkedet?

Dette indlæg er markedsføring.

Dette er et gæsteblogindlæg skrevet af Fondsmæglerselskaberne CABA Capital og Optimal Invest. Produktet er en afdeling i Kapitalforeningen Wealth Invest.

CABA Optimal Plus tager udgangspunkt i den grundlæggende finansielle teori om effektive markeder og efficiente og optimale porteføljer. Denne teori bygger på viden om, at jo mere man spreder sin risiko på tværs af aktivklasser, lande og sektorer, jo bedre bliver forholdet mellem afkast og risiko.

Ikke alle aktivklasser kan handles dagligt i et reguleret marked, men den ”Optimale Portefølje” i CABA Optimal Plus ligger tæt på markedsporteføljen med 65-80% nordiske realkreditobligationer og 20-35% globale aktier. Mere om finansteorien: En portefølje sammensat af aktier og obligationer betegnes som ”efficient”, når man får det bedst mulige afkast for en given sammensætning. Man kan derfor kun kan få et højere forventet afkast ved at investere i flere aktier og færre obligationer. Søger man et højt afkast er udfordringen, at man skal købe mange aktier og påtage sig en stor risiko for at få et marginalt bedre afkast. Det er beskrevet som ”den efficiente rand”. En 100% aktieportefølje svinger meget, selv når den er ”efficient”.

CABA Optimal Plus gør noget andet end blot at købe aktier. Det forventede afkast forøges ved at låne billigt og geare den optimale markedsportefølje, som indeholder få aktier, til en portefølje med samme risiko som en fuldt investeret aktieportefølje. Fordi afkast-risiko forholdet ikke ændres trods flere aktier, er resultatet, at det forventede afkast er væsentligt højere for en given risiko. Det er i daglig tale beskrevet som tangentporteføljen og teoretisk som ”kapitalmarkedslinjen”.

Det ser således ud grafisk:

Kunne man gøre det samme som privat investor uden at investere via en forening, akkurat som mange selv forvalter deres aktier? I praksis nej. En privat investors vel diversificerede aktieportefølje kan passe sig selv i månedsvis. Strategien i CABA Optimal Plus kræver en vedvarende overvågning af eksperter, som har adgang til attraktive vilkår i markederne, og behersker alle dele af investeringsfilosofien.

Flere obligationer giver god spredning

I CABA Optimal Plus får du en portefølje bestående af 100% globale aktier (ligesom mange andre investeringsforeninger), men du får yderligere en højkvalitets obligationsbeholdning på 200%-300%, som kan give en forsikring mod aktiekursfald og/eller en forøgelse af afkastet som følge af en merrente.
Den nedenstående graf illustrerer hvordan CABA Optimal Plus konkret forvaltes. Vi fastholder sammensætningen af aktier og obligationer i markedsporteføljen, men køber flere ved anvendelse af gearing, således at risikoen svarer til en 100% aktieinvestering. Vi bevæger os op ad kapitalmarkedslinjen.

Illustration af forløbet i porteføljesammensætningen:

Trin 1: Udvælgelse af aktier (ETF’er) og obligationer som skal indgå i porteføljen (20-35% aktier, 65-80% obligationer).
Trin 2: Gearing af porteføljen så den svarer til en 100% aktieinvestering.
Trin 3: Størrelse af gearing styres aktivt i forhold til makroøkonomiske forhold.

Vi benytter os af Exchange Traded Funds (”ETF’ere”), som følger markederne tæt med de lavest mulige omkostningerne, og vi anvender i videst mulige omfang ETF’ere, hvor selskaberne er kendte for at være ansvarlige i forhold til miljø, aktionærerne og det omgivende samfund. CABA Optimal Plus ligger derfor med sine fire ud af fem mulige globusser over gennemsnit i Morningstars opgørelse over bæredygtighed. Porteføljeforvalterne justerer løbende sammensætningen mellem de forskellige dele af verden, og forvalter dermed aktieinvesteringerne aktivt.

Afkastet måles mod aktiemarkederne

Med CABA Optimal Plus sammenligner vi altid vores afkast mod det globale indeks, MSCI ACWI. Porteføljens resultater og den reelle værdi af forvaltningen for investor vurderes bedst over en flerårig periode, men som man kan se af nedenstående tabel, har der været udsving lig aktiemarkedet siden afdelingens lancering i december 2018, og samtidig et højere afkast.

Afkast OMX C25 Euro Stoxx 600 MSCI ACWI CABA Optimal Plus
Januar 2019 4,09% 6,09% 7,81% 7,97%
Februar 2019 6,27% 3,95% 3,05% 3,15%
Marts 2019 2,03% 1,28% 2,51% 2,24%
April 2019 2,39% 4,55% 3,26% 3,30%
Maj 2019 -4,57% -6,68% -4,92% -4,57%
Juni 2019 2,34% 4,95% 3,55% 3,27%
Juli 2019 0,14% 0,08% 2,31% 2,58%
August 2019 0,83% -1,50% -1,48% -2,33%
September 2019 0,70% 3,73% 2,84% 2,84%
ÅTD (30.09.19) 14,75% 16,96% 20,01% 21,05%

Lave omkostninger til dig

I CABA Optimal Plus bliver dit afkast ikke fortæret af høje omkostninger. ÅOP er 1,46% og ingen aktivt forvaltede aktiefonde, der anvender gearing, kommer blot i nærheden af dette lave omkostningsniveau. Som investor i CABA Optimal Plus er vi i samme båd. Hver enkelt medarbejder i CABA Capital og Optimal Invest har selv investeret et betydeligt beløb i afdelingen, og vi har derfor den samme interesse som dig.

Selvom CABA Optimal Plus anvender gearing, kan du som investor i afdelingen aldrig tabe mere end den investerede kapital præcis ligesom ved en traditionel aktieinvestering. Hvis du vil vide mere om gearing, investeringsstrategien eller holdet bag, kan du besøge os på vores hjemmeside, www.cabaoptimalplus.dk, ligesom du kan kontakte os på telefon 22 22 20 69.

CABA Optimal Plus er en afdeling i Kapitalforeningen Wealth Invest, som SEB står bag.
Investeringsrådgivningen foretages i fællesskab af Fondsmæglerselskaberne CABA Capital og Optimal Invest. På denne måde gør vi alle det vi er bedst til! Afdelingen er noteret på Nasdaq OMX, og kan handles i Nordnet med ISIN-koden DK0061067220.

Disclaimer: Dette materiale er produceret af CABA Capital og Optimal Invest med det formål at orientere. Oplysningerne heri udgør ikke et tilbud eller en opfordring om at købe eller sælge investeringer, og oplysningerne skal ikke betragtes som værende investeringsrådgivning. CABA Capital, Optimal Invest og dets tilknyttede selskaber yder ikke skatte-, juridisk- eller regnskabsrådgivning. Dette materiale er kun udarbejdet til informationsmæssige formål og er ikke beregnet til at yde og bør ikke påberåbes for skatterådgivning, juridisk eller regnskabsrådgivning. Du bør konsultere dine egne skatterådgivere, juridiske og regnskabsrådgivere, inden du foretager en transaktion. Alle investeringer i værdipapirer indebærer risici, som blandt andet inkluderer risikoen for negativ eller uventet markeds-, finans- eller politisk udvikling og, i internationale transaktioner, valutarisiko. På grund af sådanne risici kan værdien af værdipapirer gå op såvel som ned. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. CABA Capital og Optimal Invest har taget omhu for at sikre, at oplysningerne heri er komplette og korrekte. CABA Capital og Optimal Invest garanterer dog ikke, at dette er tilfældet og påtager sig intet ansvar for fejl, stavefejl eller mangler.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

guest
15 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest populære
Se alle kommentarer
Gæst
Gæst
2019-10-04 18:00

Hvilken rente låner I til?

Hvad investerer I i udover obligationer og aktier?

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2019-10-08 08:52

Hej David. Tak for din interesse. Vi låner til -0,5 % og det er i dette lys obligationsandelen skal ses i det det er forskellen mellem renteafkastet på obligationerne og de -0,5, der er investors løbende ekstra afkast (udover den forsikring obligationerne typisk kan give i rigtig dårlige aktie tider). Vi investerer i ca. 92 % af samtlige aktier i verden. Og er meget fokuseret på ESG. Obligationerne er typisk skandinaviske med en klar overvægt på Danmark. VH Jesper Ihlemann CABA Optimal Plus

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2019-10-09 15:39

Tak for svar. Hvis I skal følge den teoretiske kapitalmarkedslinje, så skal I have alle aktiver i verden, og ikke kun aktier og obligationer. I skal ligeledes kunne låne til den risikofrie rente, og den er for DKK pt. -0,548%. Så hvis I har fast rente i 10 år, ligger I altså kun lidt over. Har I ikke fast rente i 10 år, så ligger I noget mere over. Når man låner til at købe obligationer, kan man kun tabe, hvis renten man betaler er lavere end obligationernes. At låne til -0,5% for at investere dem til -0,548% kan man… Læs mere

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2019-10-10 10:30

Hej David, det virker som om du er rimmelig indforstået med den efficiente rand. Dog synes jeg du er en smugle teoretisk. Vi har i 9 år arbejdet med netop at skabe en optimal og efficient portefølje i et professionelt set-up. Vi har en AuM på 3 mia. og tilgang til alle institutionelle markeder. Vi har 5 morningstjerne på de fleste af vores foreninger. Hvis du som privat person kan gøre det bedre end os vil jeg foreslå du kontakter os. For så har vi helt sikkert en stilling til dig. Mht obligationsandelen (du glemmer netop forsikringselementet) og hele set-up’et,… Læs mere

Gæst
Gæst
2019-10-05 07:25

Er det ikke bare formuepleje i SEB regi med en gearing på 3,5 gange?

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2019-10-08 08:59

Hej Søren. Tak for din interesse. SEB er alene administrator på CABA Optimal Plus og har ingen indflydelse på selve investeringerne. De varetages alene af CABA Capital (obligationer) og Optimal Invest (aktier). Disse to fondsmæglere er helt uafhængige af bankerne. CABA Capital har specialiseret sig i Hedge Fonde og har typisk meget store institutionelle kunder mens Optimal Invest har eksisteret i 9 år og laver nogle af Europas billigste investeringsforeninger med afkast blandt markedets bedste. Således har Optimal Invest det højeste gennemsnitlig antal Morningstjerner i DK. VH Jesper Ihlemann CABA Optimal Plus

Gæst
Gæst
2019-10-08 06:23

Not impresses. by your performance

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2019-10-08 09:06

Hi Toft, We are 1,5 % (YtD)) better than the only other competitor in the Danish market. I think you make a very frequent mistake only too look at return and not risk. You have too look at both combined. Risk/return. Jesper Ihlemann

Gæst
Gæst
2019-10-08 06:23

Not impressed by your performance

Gæst
Gæst
2019-10-08 14:03

Hej Jesper
Er obligationerne ikke priset meget dyrt og løber man som investor dermed ikke en dobbelt risiko ? Aktierne kan falde og ditto obligationerne, da de ikke kan falde “mere” ? Er der ikke rigtig mange danske realer i porteføljen ? Er markedet stort for realer i Norge og Sverige ?

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2019-10-08 14:45

Hej Lars, det skulle nok være Carsten fra CABA Capital, der bør svare her. Men nu svare jeg i første omgang og hvis du vil dybere ned i detaljeringsgraden, så kan vi efterfølgende tage fat i Carsten. Men helt generelt er der meget stor forskel på obligationer. Mange er tilbøjelige til at køre alle obligationer (i verden) over en kam (tror alt ligner en statsobligation). Særlig danske realkreditobligationer er en yderst kompliceret obligation i det den kan konverteres. Og det indebærer, at danske realer i nogle situationer kan opfører sig helt omvendt af eksempelvis en dansk eller europæisk statsobligation. Altså… Læs mere

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2019-10-09 15:29

Netop – der er forskel på obligationer. Man får ingen (eller meget sjældent) gratis frokost på aktiemarkedet, og high yield kommer med tilsvarende risiko. Når tyske 10-year-bonds giver -0,6% og franske giver -0,3% skyldes det den større risiko for at tilbagebetalingen ikke sker som aftalt fra fransk side.

Danske realkriditobligationer er bare en købt obligation og en solgt option på samme obligation til kurs 100. Længere er den mig bekendt ikke.

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2019-10-10 10:12

Hej David, nu skriver du, at danske realer “blot” er en obligation kombineret med en option. Og det er korrekt. Jeg har arbejdet med danske real i 25 år både i praksis og teoretisk. Jeg ville sige det er lidt af en tilsnigelse at sige at det “blot” er … Realer er en dybt kompleks obligations-form, som i DK er et marked, hvor mellem 50-75 personer er eksperter og kender markedet/obligationerne i dybden (dvs forstår konverteringsmodeller, rentetræ og empirisk varighed og mm.). Så det er efter min mening langt fra et marked for private. Og jeg er i øvrigt helt… Læs mere

Gæst
Gæst
2019-10-08 17:53

Hej. har forsøgt at føje ovenstående til min overvågningsliste – uden held – hverken ISIN kode eller navn (både CABA og Wealth invest) giver resultater på søgning

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2019-10-09 08:33

Hej Henrik

Du får det direkte link til investeringsforeningen her: https://www.nordnet.dk/markedet/investeringsforeninger-liste/16964063-wealth-inv-akl

Venlig hilsen
Marie-Louise, Nordnet