Spring til hovedindhold

Fra minus til plus – sådan undgår du negative renter med obligationer

De fleste danskere kender til negative renter og skal formodentlig leve med dem en rum tid endnu. Med den seneste udvikling kan obligationer være en måde at få et positivt afkast med betydelig lavere risiko end aktier.

Negative renter er noget, som de fleste danskere kender til og formodentlig skal leve med en rum tid endnu. Men med den seneste udvikling kan obligationer være en måde at få et positivt afkast med betydelig lavere risiko end aktier.

Hvorfor er der stadig negative renter på en konto i banken?

Renterne brager op i hele verden inklusiv i Danmark, men hvorfor er der så stadig negative renter på kontant indestående i de fleste banker? Fordi indskudsbevisrenten, som er den sats, danske banker skal placere deres overskudslikviditet til, stadig er negativ. I skrivende stund er den -0,6%, og faktisk har den været negativ siden 2012 (se officielle tal fra Danmarks Nationalbank).

Hvornår kan man forvente, at Danmarks Nationalbank hæver indskudsbevisrenten?

Danmark har fastkurspolitik over for euroen, og først når ECB hæver renterne, vil Danmark følge trop. Næste rentemøde i ECB er den 9. juni 2022 (se listen over alle ECB’s møder).

Jeg ved ikke, hvornår danskerne igen kan forvente positive renter på deres indlån, men jeg vil tro, at der fortsat er negative renter i Danmark indtil minimum den 27. oktober 2022, hvor ECB også holder rentemøde.

0% fra 2023

Mit bedste gæt er, at man fra januar 2023 igen vil kunne få 0% i rente af et kontant indestående på en almindelig bankkonto, men allerede nu kan du gøre det bedre. Det kræver dog, at du påtager dig risiko.

Er du klar til lidt risiko og til et afkast større end 0%?

Selv hvis renten for kontanter en dag rammer 0%, betyder det ikke, at vi igen vil se positive rentesatser i nær fremtid. Min vurdering er, at selvom indskudsbevisrenten går højere end 0%, så vil bankerne være afventende med at give positive rentesatser på kontant indestående.

Et comeback til obligationer

Men udviklingen de seneste måneder betyder, at investering i obligationer igen kan være interessant. Grafen her viser forventet afkast og risiko på de fire forskellige obligationstyper sammenlignet med aktier.

Afkast kontra risiko på udvalgte aktivklasser – maj 2022:

Kilde: Egen tilvirkning. Illustration af risiko kontra afkast på forskellige aktivklasser. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast, og al investering kan medføre tab. Forventet afkast er fastsat med udgangspunkt i renteniveauer pr. 10. maj 2022 ogprognoser fra ”Rådet for afkastforventninger”.

Som det fremgår af grafen, giver aktier stadig langsigtet det højest forventede afkast, men alle obligationsklasser ser bedre ud nu end for blot seks måneder siden. Og så er der jo den store forskel, at aktier også er der, hvor risikoen er størst.

Fakta om obligationer:

 • Pålydende rente: Den rente, der er tilknyttet obligationen.
 • Effektiv rente: Pålydende rente plus kursgevinster, samt at geninvestering sker til samme rentesats.
 • Varighed/korrigeret varighed: Kursfølsomhed ved rentestigning eller rentefald. Varighed udtrykker også løbetid for, at investeret beløb er tilbagebetalt i form af rente og udtræk.
  • Eksempel:
   • 1%-obligation til kurs 100
   • Løbetid 5 år
   • Varighed 5 år
   • Rente i samfundet stiger 1%
   • Kursen på din obligation vil falde med 5 kurspoint til kurs 95.
  • Hvis du sælger den dag, renten stiger 1%, taber du 5 kurspoint (forskel fra 100 til 95). Dog er du garanteret ikke at tabe, hvis du beholder obligationen i 5 år, da den i det tilfælde vil blive indløst til kurs 100.
  • Samlet afkast i 5 år vil så være: 1% i rente pr. år* 5 = 5 kr.
   • Her forudsættes, at renterne ikke geninvesteres årligt.
 • Hvis du investerer i kreditobligationer eller nye markeder-obligationer, er der et ekstra risikoelement ud over varighed i form af ”kreditrisiko”.

Hvordan kommer jeg i gang med at investere i obligationer?

Hos Nordnet kan du investere i obligationer gennem investeringsforeninger, men det er ikke muligt at investere i individuelle obligationer. Udvalget af investeringsforeninger med obligationer er dog bredt, og der er mulighed for at investere med forskellige niveauer af risiko. Dette ved at investere gennem enkelte investeringsforeninger eller ved at kombinere flere forskellige. Her er et par eksempler på, hvordan man kan starte. Det er blot illustrative eksempler og ikke udtryk for en anbefaling.

Den “forsigtige” investor

Profil: Du har mange penge kontant og langt flere, end du skal bruge de næste 2-3 år. Du synes, aktiemarkederne er farlige og ønsker ikke at investere i aktier, selv om du godt kan se, at aktier langsigtet bør være fornuftigt. Du er også villig til at investere i virksomhedsobligationer.

Inspiration til investeringer:

Ovenstående er blot tre eksempler på danske investeringsforeninger med korte obligationer. Nordiske virksomhedsobligationer har den højeste effektive rente, men også den højeste risiko jf. tidligere skema.

Brug vores screener til at finde netop de obligationsafdelinger, du finder mest interessant.

Den “balancerede investor” med aktier og obligationer (50/50)

Profil: Du vil gerne have både obligationer og aktier pga. forventet bedre afkast på aktierne. Du vil dog ikke have fuld eksponering mod aktier, da det vil betyde høj risiko, da du ikke bryder dig om de store udsving, aktier kan have.

Nedenfor er eksempler som inspiration til fire forskellige obligationsafdelinger og en global aktieafdeling.

Inspiration til investeringer:

OBS: Der er også risiko ved investering i obligationer, men hvis du vælger helt korte obligationer, så er risikoen begrænset.

Hvad gør du nu?

Du skal som altid overveje din risikovillighed, tidshorisont og investeringsstrategi.

Hvis du ikke ønsker risiko overhovedet, må du blot acceptere, at dine kontanter stadig giver negative renter lidt endnu og nok i en længere periode blot kommer til at give et afkast på 0% .

Hvis du er parat til at påtage dig noget risiko, så tror jeg, det er muligt at få positivt afkast over de næste tre år.

Læs også mit andet blogindlæg om obligationer.

Obligationer – se mere om dine muligheder hos Nordnet

Ovenstående er ikke en anbefaling til at købe eller sælge værdipapirer. Dette blogindlæg er udarbejdet til informationsformål. Blogindlægget udgør således ikke investeringsmæssig eller anden rådgivning.
Omtalen af de konkrete værdipapirer og investeringer er ikke en anbefaling vedrørende disse, og er ikke et tilbud eller opfordring til tilbud om køb eller salg. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.

Nordnet modtager provision ved salg af fonde og investerigsforeninger. Du kan se alle satser her.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer