Spring til hovedindhold

Hvad er bæredygtige ”intelligente byer”?

Dette indlæg er markedsføring.

Investorer har i årevis talt om ”megatrends” – de teknologiske, miljømæssige, samfundsmæssige og økonomiske ændringer, der forandrer verden.

Megatrends er en måde, hvorpå vi kan danne os en forestilling om vores tidsalders store temaer, bl.a. klimaforandringer, teknologisk innovation og skiftende økonomisk magt.

I dag, hvor verden kæmper med conorapandemien, er der stadig flere, der indser, at globale kræfter kan overskride nationale grænser. For nogle investorer har dette rejst spørgsmål om, hvilken tilgang der er den bedste for at være et skridt foran i en foranderlig verden.

Her sætter vi fokus på en af de globale megatrends, som er blevet endnu vigtigere under den nuværende krise, og som udgør et vigtigt bæredygtigt investeringstema i de kommende år.

Fra megatrend til investeringstema

Ved urbanisering forstås millioner af mennesker, der flytter fra landområder og små byer til storbyer verden over hvert eneste år, og den indvirkning, det har på miljøet, folkesundheden og infrastrukturen.

Det kan ikke understreges nok, hvor vigtige byer er i den moderne verden. Halvdelen af verdens befolkning1 bor i byer, forbruger to tredjedele af energiressourcerne og genererer 70 % af drivhusgassen2. Storbyer er også meget tættere befolket end landområder og mindre byer, og det har konsekvenser for den offentlige sundhed som følge af forurening og sygdom.

Når byerne vokser og ligeledes miljøaftrykket, står de overfor en kæmpe udfordring om at forblive bæredygtige og sikre for indbyggerne. Der er større sandsynlighed for, at selskaber, som udvikler innovative løsninger på urbane udfordringer, vil vokse hurtigt, især i betragtning af, at der allerede er 33 megabyer med over 10 millioner indbyggere verden over3.

Urbaniseringsmegatrenden vil øge vigtigheden af al slags intelligent byteknologi – fra selvjusterende trafikstyring og gadebelysning til temperaturtestning og delecykler – i jagten på at gøre byliv renere og sikrere i de kommende år.

1McKinsey Global Institute, June 2018, Smart Cities: digital solutions for a more livable future
2C40 Cities, https://www.c40.org/why_cities
3United Nations, The World’s Cities in 2018, https://www.un.org/en/events/citiesday/assets/pdf/the_worlds_cities_in_2018_data_booklet.pdf

Intelligente byer: udfordringen i forbindelse med urbanisering

Der er vide rammer for at forbedre byens infrastruktur til at kunne løse nye udfordringer. For eksempel kan intelligente vand- og affaldsløsninger anvende sensorer og analyseredskaber til at følge forbrug, opdage brud, administrere affald og overvåge vandkvalitet.

Intelligent energi kan forbedre bæredygtigheden ved at reducere det bymæssige energiforbrug ved brug af intelligente målere, dynamiske elektricitetspriser, automatiseret gadebelysning samt redskaber til at overvåge og ændre menneskelig adfærd som svar på eksterne risici.

Teknologi kan også hjælpe byboere til at leve et sikrere og sundere liv. I starten af 2020 anvendte den kinesiske regering droner til at overvåge gaderne i Wuhan, epicentret for det første udbrud af coronavirus, og bad borgere om at gå med mundbind for at hjælpe med at begrænse spredningen4.

Sydkorea, der allerede er kendt som verdens førende inden for intelligent byteknologi, har brugt systemet Smart City Data Hub til kontaktopsporing, og landet har også haft stor succes med at styre coronavirussen.

Ifølge Lukas Neckermann, forfatter til ”The Mobility Revolution” og ”Smart Cities, Smart Mobility”, vil bymyndigheder over hele verden kigge på de byer, som bedst klarede uroen i 2020 og lære af dem til fremtiden5.

4Wall Street Journal, May 2020, https://www.wsj.com/video/china-deploys-drones-citizens-and-big-data-to-tackle-coronavirus
5Kommentarer fremsat under Lyxor ETF’s live Thematic ETF Virtual Masterclass, 6. maj 2020

Hvordan intelligente byer kan forbedre vores livskvalitet

Emergency response timesResponstider ved nødsituationer
FatalitiesDødsulykker
Commute timePendlertid
Disease burdenSygdomsbyrde
Greenhouse gasesDrivhusgasser
Water consumtionVandforbrug
Low estimateLavt ansat
High estimateHøjt ansat

Diagramkilde: McKinsey Global Institute, June 2018, Smart Cities: digital solutions for a more livable future

Et skridt foran med investering

Vi har set på, hvordan en bred global forandring, f.eks. urbanisering, kan omsættes til et investeringsforslag ved at identificere de selskaber, som tackler de udfordringer, det stiller.

For intelligente byer betyder det mere end blot teknologi. For at udnytte temaets fulde potentiale skal det indeholde hele den værdikæde, som følger af temaet. I dette tilfælde betyder det de traditionelle industrivirksomheder, transportfirmaer og forsyningsværker, der gør brug af principperne for intelligente byer og tilpasser deres produkter og forretningsmodel, så den matcher.

Lyxor tog udfordringen op med at skabe et videnskabeligt og stramt investeringsprodukt, der investerer i intelligente byers værdikæde – samt alle de andre meget vigtige investeringstemaer, der følger af megatrends.

Vi har sammensat og lanceret en række forskellige tematiske ETF’er,med MSCI-indekser, der bruger datavidenskabelige teknikker kendt som naturlig sprogbehandling (NLP) for at hjælpe med at identificere de relevante selskaber inden for hvert tema og omfatte hele værdikæden. Et tematisk ekspertpanel i MSCi-regi giver også input til udviklingen af hvert tema på årlig basis. Vi inkluderer også en miljømæssig, social og ledelsesmæssig (ESG)-filterscreening, så vi kan skabe fremtiden sammen, bæredygtigt og ansvarligt.

De investeringstemaer, der kommer fra megatrends, støtter sig ikke på næste kvartals resultater og de seneste BNP-tal – de er strukturelle ændringer, som vil udspille sig over år og årtier.

Dette er og skal ikke tolkes som en investeringsanbefaling eller opfordring til at tegne, købe eller sælge værdipapirer. Når investoren træffer investeringsbeslutninger, skal investoren basere sine beslutninger på sin egen vurdering og tage hensyn til sine egne mål og økonomiske situation. Der er altid risici forbundet med investeringer og finansielle instrumenter. Værdien og afkastet af investeringer kan ændre sig, og den investerede kapital kan endda gå tabt helt. Historisk afkast er ikke en garanti for fremtidigt afkast. Du bør gøre dig bekendt med prospektet og prospektet med vigtige oplysninger, før du investerer i fonde. Du kan få fondsprospektet fra administrationsselskabet, og du kan finde det centrale informationsprospekt på webstedet nordnet.dk på fondsoversigtssiden.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer