Ritzau Finans oplever desværre stadig tekniske problemer. Derfor er der fortsat ingen nyhedsstrøm fra Ritzau – herunder til Nordnets kunder. Ritzau arbejder på at løse problemet.
Grundet den store interesse for Nordnets børsnotering kan du kan i øjeblikket opleve længere svartider på vores telefoner og mail.

”Ikke helt almindelig hos Almindelig Brand”

Det er underligt at være Almindelig Brand aktionær. På den ene side over- og outperformer deres primære forsikringsforretning ganske massivt og distancerer konkurrenterne på det forsikringstekniske regnskab. På den anden side er banken en så stor oplevet hæmsko og risikofaktor, at prisen er 3 mia. eller ca. det halve af hvad den ville være uden banken eller i det mindste med en bank i god gænge. ”Stort potentiale” siger nogen; men med en ”ekstrem høj risiko” siger andre.

Forsikringsselskab i topform

Eftervirkningerne efter finanskrisen står tydeligt hos investorerne på flere fronter. Investorerne har sommetider en tendens til at fokusere lidt mere på det negative end det positive. I tilfældet Almindelig Brand forsikring er der dog også ting der er værd at glæde sig over:

  • Forsikringsdelen er i topform og præsterer det ene gode forsikringstekniske resultat efter det andet
  • De lave renter har betydet at ikke kun Almindelig Brand, men også andre forsikringsselskaber opfører sig med en prismæssig eksemplarisk disciplin set ud fra et aktionærsynspunkt. Hvis der ikke kan tjenes penge på de finansielle poster, kræves der en ekstrem sikker “prishånd” og den er alle de børsnoterede selskaber ”bekendte” med.
  • De lave renter har endvidere betydet, at selskaber med en vis livsforsikringsdel har været presset. Samtidig betyder meget lave renter, at skader som har en tidsmæssig lang effekt (ulykker med varige men eller livslange udbetalinger) har en stærkt negativ diskonteringsværdi for selskaberne. Så meget desto mere er der behov for en prismæssig disciplin (og ønsket om stigende renter).

Fra 20 mia. til 8 mia i bankudlån             

Det er en helt anden sag, når det drejer sig om bankdelen. På 5 år er udlånet faldet fra 20 mia. til aktuelt i overkanten af 8 mia. I den periode har der været reserveret tab på ca. 5 mia. eller ca. 25 % af den oprindelige udlånsmasse. Korrektivkontoen udgør ca. 1,5 mia. Beløb som er hensat men ikke tabt. Operationen med en udlånsmæssig slankekur fortsætter om end det går langsomt. Bankdelen bløder. Tab- og hensættelser er ekstremt høj og aktiekurs potentialet forbliver uforløst.

Investorerne er behørigt frustrerede:

  • Hvorfor afleverede banken ikke for et par siden nøglerne til banken i finansiel stabilitet og fjernede klodsen om benet på den sprudlende forsikringsforretning?
  • ”Foreningen af 1792” sidder på den bestemmende indflydelse og forhindrer ifølge investorerne ”frisk luft på direktionsgangen”.
  • Hvorfor er det nødvendigt med en bank-forsikringsforretning, når Tryg og Topdanmark er meget veldrevne selskaber uden behovet for bankdelen?
  • Hvis Almindelig Brand ikke havde bankdelen at slås med, tilsiger prisfastsættelsen for Tryg/Top at den dobbelte værdi ville være realistisk.

2016 skal være vendepunktet i banken

Ledelsen har senest sendt økonomiske røgsignaler om at 2016 skal være året, hvor banken skal forrente egenkapitalen med positive cifre. Seneste udmelding har været 5 %. Hvis investorerne turde fæstne lid hertil er det jo blot at sidde og vente på at det snart bliver 2016. En sådan investering vil give i omegnen af 25 % i afkast om året. Forudsat at forsikringsselskabet fortsætter sin fremragende udvikling og at sammenligningen med Top/Tryg holder. Og naturligvis at banken i 2016 leverer de lovede resultater.

Solid forsikring er ledelsens fortjeneste

Ledelsen har fået skyld for meget og rigtigt er det, at i banken er udviklingen katastrofal. Samtidig er det dog værd at nævne, at det er den samme direktør, som vel bør have kredit for den fremragende udvikling i forsikringsselskabet. De investorer som venter utålmodigt på at bedringen i dansk økonomi også kommer bankdelen til gode, bør måske huske at havde det ikke været for netop bankdelens problemer, ville upside potentialet måske ikke have været så stort og aktiekursen ikke været så udbokset som tilfældet var i 2010-2011. Et lavt niveau som gav mange investorer muligheden for at komme ekstremt billigt ind.

Bedre tider i landbrug vil måske hjælpe

Mens investorerne venter på at det bliver 2016, kan de håbe på at mælkepriserne stiger endnu mere end tilfældet er nu, hvor afregningerne er de højeste for landmændene i 5 år. Eller at det forbedrede bytteforhold for svineproducenterne i form af større fald på korn end på svinenoteringer slår igennem på de ca. 80 landmænd som i gennemsnit skylder selskabet 12 mio. For nogen landmænds vedkommende er det nok mindre afgørende. Det er dem, hvor gælden er så stor at selv markante prisstigninger ikke fjerner gældsbjerget. Det er sikkert også en af udfordringerne som aktionærerne i Almindelig Brand må slås med.

De er ikke helt almindelige i Almindelig Brand..

 

 

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

guest
2 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest populære
Se alle kommentarer
Gæst
Gæst
2013-08-26 21:57

Jo vi er skam helt almindelige os aktionærer;) vi bliver belønnet en dag, det er helt sikkert.

Gæst
Gæst
Svar til  Anonymous
2013-08-27 08:06

Hej Gekko

Meget godt kommer til den som venter tålmodigt. Udtrykket med “almindelig” stammer fra selskabets reklameslogan op til 2008, hvor fundamentet for bankens nedtur blev solidt lagt med en ekspansiv udlånspolitik…
Det er ikke et udtryk for og ikke ment som en kommentar til aktionærerne. De tager blot bestik af de muligheder som selskabets beslutninger giver
Venlig hilsen
Per