Spring til hovedindhold

Investering i kvalitet: en All-Weather tilgang

Dette indlæg er markedsføring.

De globale aktiemarkeder har udviklet sig fantastisk i de første otte måneder af 2021. Det kommer i kølvandet på handel baseret på forventningerne til genåbning globalt. Dog er der begyndt at blæse andre vinde i takt med, at mange risici begynder at dukke op i horisonten. Markedsvilkår, som vil fremskynde en forandring i markedets præstation, kan meget vel være til stede. Selvom det er svært at forudsige den nøjagtige timing eller omfanget af en eventuel korrektion midt-rally, mener vi, at denne præstation kan komme fra forskellige områder af aktiespektret, og at opbygningen af en diversificeret portefølje berettiger overvejelse – ikke kun for at reducere risici, men også for at drage fordel af mulighederne.

Vækst af dine aktiver på lang sigt, mens du imødegår potentielle storme

Hos WisdomTree mener vi, at aktier af høj kvalitet er hjørnestenen i en aktieportefølje. De er nøglen til at opbygge modstandsdygtige porteføljer, der kan hjælpe investorerne med at opbygge velstand på lang sigt og imødegå de uundgåelige storme undervejs. Dette gør kvalitet til en ideel kandidat til en strategisk og langsigtet kerneinvestering i aktier.

Kvalitet er en strategi, som branchefolk har støttet i årtier. Warren Buffet har f.eks. engang beskrevet værdi som “at købe gode virksomheder til en beskeden pris” og kvalitet som “at købe fremragende virksomheder til en rimelig pris”. Akademikere har ligeledes studeret kvalitet i årtier og har påvist, at kvalitetsaktier overgår markedet på lang sigt, samtidig med at de udviser lavere volatilitet. I 2014 demonstrerede de anerkendte akademikere Fama og Fransk, at virksomheder med højere rentabilitet har en tendens til at klare sig bedre på lang sigt, og at høj rentabilitet har tendens til at være relateret til kvalitetsvirksomheder. Siden årtusindskiftet har globale kvalitetsaktier klaret sig bedre end markedet med en margin på 2,2 % på årsbasis1.

Historisk set sammenligner Figur 1 resultaterne for de virksomheder på de udviklede markeder med den højeste driftsrentabilitet med dem med den laveste rentabilitet siden juni 1990. Forskellen i præstation er ret markant. Aktier af høj kvalitet overgik markedet med 1,3% i gennemsnit om året med næsten 1% mindre volatilitet. Aktier af lav kvalitet underpræsterede markedet med 3,6 % i gennemsnit om året med næsten 13 % mere volatilitet.

Figur 1: Historiske resultater for aktier af høj og lav kvalitet

Lav kvalitetHøj kvalitetMarkedet
Årligt afkast4,6 %9,5 %8,2 %
Volatilitet17,8 %14,4 %15,1 %
Beta1,150,93

Kilde: Kenneth French databibliotek. Data er beregnet månedligt pr. maj 2021. Aktierne er udvalgt til at ligge over medianen af markedsværdi, idet “høj kvalitet” repræsenterer de 30 % bedste aktier målt på driftsrentabilitet og “lav kvalitet” repræsenterer de 30 % dårligste aktier målt på driftsrentabilitet. Porteføljerne afbalanceres årligt i slutningen af juni. Markedet repræsenterer en portefølje af alle tilgængelige børsnoterede aktier i den udviklede verden. Alle afkast er i USD. Driftsrentabilitet for året er de årlige indtægter minus omkostninger til solgte varer, renteudgifter, salgs- og administrationsomkostninger og andre generalomkostninger divideret med bogført egenkapital for det seneste regnskabsår, der slutter i t-1. Du kan ikke investere i et indeks. Historiske præstationer er ikke et udtryk for fremtidige præstationer, og alle investeringer kan gå ned i værdi.

I højere grad end deres præstation er det, der tiltrækker os mest ved kvalitetsaktier som en kerneinvestering, deres overordnede adfærd: dvs. hvordan denne overlegne præstation opnås. Kvalitet har en tendens til at opføre sig jævnt i hele konjunkturcyklussen, og dens fordel ligger i balancen mellem beskyttelse mod nedadgående tendenser samtidig med inddragelse i opadgående tendenser. På den ene side har kvalitetsvirksomheder en tendens til at generere store indtægter, hvilket betyder, at de kan vokse og akkumulere velstand i fremtiden. På den anden side kan de takket være deres solide forretningsmodeller og finansielle styrke modstå uventede begivenheder som f.eks. økonomisk nedgang eller en pandemi. Dette gør kvalitetsstrategier til en all-weather kernestrategi, som investorer kan opbygge en portefølje omkring.

En interessant tid for kvalitetsaktier

Ud fra et taktisk synspunkt er det muligt, at mulighederne i den tidlige cyklus allerede har udspillet sig. Det høje beta-rally i de første seks måneder af 2021 kan ikke forventes at fortsætte i al uendelighed. Med stigende frygt for delta-varianten og stigende markedsmultipler er det måske tid til at kigge på forventede vindere midt-cyklus, såsom virksomheder af høj kvalitet. Samlet set kan det være, at omstændighederne er ved at være ideelle med hensyn til kvalitet:

  • Ukendte risici lurer i horisonten, hvilket er en fordel for mere defensive virksomheder
  • Sandsynligheden for, at aktier af høj kvalitet overgår markedet, bliver større og større, efterhånden som markedets værdiansættelse og præstation bliver mere og mere presset.
  • Aktier af høj kvalitet handles til en rabat i forhold til markedet. WisdomTree Global Quality Dividend Growth-indekset udviser i øjeblikket et fremadrettet pris/indtjeningsforhold (PE) på 17,1 mod 19,6 for MSCI World.
  • Kvalitetsaktier har historisk set klaret sig særdeles godt i de forskellige tilspidsede perioder de seneste 15 år

Figur 2: Kvalitet handles med en rabat på grundlag af et forward og trailing Price to Earnings ratio (“P/E”)

Kilde: WisdomTree, Factset. Pr. 31/08/2021.Historiske præstationer er ikke et udtryk for fremtidige præstationer, og alle investeringer kan gå ned i værdi. Du kan ikke investere direkte i et indeks

WisdomTrees tilgang til investering i kvalitet

Med hensyn til vores tilgang til investering i kvalitet tilslutter vi os begrebet rentabilitet som en nyttig målefaktor til at definere kvalitet. Vi mener, at det er vigtigt ikke at udvande kvalitetens potentielle styrke ved at anvende for mange regler for aktieudvælgelse eller komplekse vægtningsordninger. Efter vores mening er det vigtigste at være så bredt baseret og ligefrem som muligt – og samtidig fokusere på virksomheder med et højt afkast af deres egenkapital samt lav gæld – kendetegn, der almindeligvis anses for at være grundlæggende for investering i kvalitet.

Kilde:

  1. Bloomberg, data pr. 30. august 2021 baseret på en sammenligning mellem MSCI World Quality Net Total Return USD Index og MSCI World Net Total Return USD Index.

For yderligere oplysninger om investering i kvalitet kan du besøge WisdomTree’s side.

Relaterede WisdomTree ETF’er:

Dette materiale er udarbejdet af WisdomTree og dets affilierede og skal ikke behandles som en prognose, forskning eller investeringsrådgivning og er ikke en anbefaling, et tilbud eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller til at vedtage en investeringsstrategi. De meninger, der er givet udtryk for, er fra produktionstidspunktet og kan ændre sig, efterhånden som de efterfølgende omstændigheder ændrer sig. Oplysningerne og udtalelserne i dette materiale stammer fra beskyttede samt ikke-beskyttede kilder. Som sådan gives der ingen garanti for nøjagtighed eller pålidelighed, og intet ansvar for fejl og udeladelser påtages, som på anden vis er opstået (herunder ansvar over for nogen person grundet forsømmelse) hverken af WisdomTree, eller nogen af dens affilierede, eller nogen af deres ansvarlige, ansatte eller agenter. Benyttelse af oplysningerne i dette materiale er efter læserens eget ansvar. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer