Spring til hovedindhold

Investeringsforeninger: Sådan klarede de sig i april måned

Jakob Holck, Senior Business Manager, har kigget på aprils performance af de danske investeringsforeninger som har leveret flotte positive afkast i april.

April måned viste sig på mange måder fra sin bedste side. I hvert fald når man kigger tilbage på en marts måned, hvor coronakrisen for alvor gjorde store indhug i aktiekurserne.

Kigger vi fx på det danske aktieindeks C25, kan vi konstatere, at afkastet 2020 nærmer sig et stort rundt 0 procent. Altså vi er tilbage på niveau fra 1 januar. Der er dog stadig en bid vej til toppen fra den 19 februar, hvor indekset handlede omkring 1.376. Aktuelt 1.254.

Endnu engang har centralbankerne stillet op med massive hjælpepakker for at understøtte økonomien. Men forventningerne er dog stadig faldende BNP-tal. Eurozonen reelle BNP faldt med 3,8 procent i første kvartal, og vi vil formentlig se et yderligere fald i andet kvartal. Den Internationale Valutafond anslår et fald på over 7 procent.

Markederne har reageret med meget store udsving her i 2020 både i negativ, men også i positiv retning

Formuepleje Penta

Afkast 17,05%

Investeringsstrategi

Fondens investeringsstrategi tager udgangspunkt i teorien om optimale porteføljer og tangentporteføljestrategien. Ud fra teoretiske sammenhænge bygges en lavrisikoportefølje, der består af cirka 20-30% globale aktier fordelt på 60- 80 selskaber og cirka 70- 80% obligationer. Lavrisikoporteføljen geares moderat gennem lån optaget af fonden i DKK/EUR. Dermed opnås en stabil investering med et langsigtet højt forventet risikojusteret afkast.

Direktør Søren Astrup udtaler:

“April bød nogle af de kraftigste aktiekursstigninger i mere end 30 år og fik den paniske marts-stemning til at fortage sig. På rentemarkederne er obligationskurserne ligeledes steget efter voldsomme kursudsving i marts. Det smittede også af på vores balancerede fonde som eksempelvis Penta, der genvandt en del af det tabte fra februar og marts.


Generelt set skal de toneangivende centralbankers krisehåndtering have en stor del af æren for, at der atter indfandt sig blidere vinde på de finansielle markeder i april.”

Maj Invest Global Sundhed

Afkast 17,00%

Investeringsstrategi:

Afdelingen hedder Global Sundhed. For at forstå afdelingens tankegang kan man søge på ”Global Health” på wikipedia. Global Sundhed er sundhed i en bred forstand, hvor der ikke kun investeres i traditionelle sundhedsaktier, men også i aktier, som gør noget for at forbedre den langsigtede sundhed og afværge trusler mod sundheden.

Seniorporteføljemanager Erik Bak udtaler:

“Aktiemarkedet har haft en historisk god måned i april, hvilket selvfølgelig skal ses i lyset af store kursfald de to foregående måneder. Sundhedsaktier har klaret sig bedre end markedet generelt, idet sektoren generelt er mindre ramt af ”corona” end øvrige sektorer. Afdelingen har derudover udnyttet store kursbevægelser i markedet til at lave omlægninger.”

Sparindex INDEX USA Small Cap

Afkast 15,01%

Investeringsstrategi

Afdelingen følger en passiv investeringsstrategi, hvor investeringsuniverset er defineret af benchmarket MSCI USA Small Cap. Succeskriteriet vil være en så lille afvigelse fra benchmarket som muligt under hensyntagen til omkostningerne.

Der vil ikke blive foretaget aktive handlinger for at over- eller undervægte beholdningerne af de aktier, der indgår i benchmarket. Afdelingen består af de amerikanske selskaber, som er en del af de 15 % mindste selskaber i det amerikanske aktieunivers.

Afdelingen er udbyttebetalende. Det betyder, at den skattemæssigt er realisationsbeskattet og aktieindkomstbeskattet, hvis man investerer for friemidler.

Analytiker Jeppe Løgstrup Nordahl udtaler:

“Afdelingen følger en passiv investeringsstrategi, og målsætningen er derfor at følge benchmark under stor hensyntagen til omkostninger. Afdelingens benchmark er indekset MSCI USA Small Cap, der følger udviklingen i amerikanske small cap-aktier. De defineres som de 15% mindste aktier på det amerikanske aktiemarked målt på aktiernes markedsværdi, dog undtaget den ene procent med lavest markedsværdi. Selvom der blot er tale om 14% af den samlede markedsværdi, dækker disse 14% et langt større antal aktier end large- og mid cap-segmentet.

Ligesom det er muligt at eksponere sig mod small cap-aktier, er det også muligt at eksponere sig mod andre aktiemarkedsfaktorer gennem INDEX-afdelinger. Corona-krisen har demonstreret forskelle mellem de forskellige faktorer og har foreløbig resulteret i store performancesving og -forskelle inden for og mellem faktorerne. Mens vækstaktier har fortsat de seneste års tendens og gjort det relativt godt sammenlignet med det brede marked, har value-aktier været udfordrede. Det samme var small caps i første kvartal, mens april måned bød på et historisk stærkt afkast.

Afdelingens afkast for måneden var på 15,01%, mens det for benchmark var 15,02%. Målt i danske kroner er det indeksets højeste månedsafkast siden april 2009 i kølvandet på aktiemarkedets vendepunkt efter finanskrisen. Small cap-aktier er markant mere risikofyldte end large- og mid cap-aktier, og afkastudsvingene kan være betydeligt større. Denne risiko blev belønnet i april, hvor indekset gjorde det bedre end det brede amerikanske marked, målt ved MSCI USA, som udgøres af de 85% største aktier på det amerikanske aktiemarked.”

Handelsinvest Nordamerika

Afkast 14,85%

Investeringsstrategi

Afdelingen investerer fortrinsvis i mindre selskaber hjemmehørende i USA, Canada og Mexico, samt selskaber hvis væsentligste aktivitet er hjemhørende i Nordamerika. Afdelingen investerer i minimum 40 selskaber uden hensynstagen til den enkelte akties vægt i afdelingens benchmark. Handelsinvest anbefaler en investeringshorisont på minimum 5 år, da kursudsvingene på det nordamerikanske aktiemarked i perioder kan være relativt store.

Rådgiver Joakim Bly udtaler:

“I april steg fonden med ca. 13% efter en hård marts. Aktieinvestorer så ud over coronapandemien og usikkerheden om fremtiden, som også virksomhederne udtrykte i kvartalsrapporterne. Medvirkende til opsvinget er det faktum, at centralbanker har sænket renten, og at regeringer over hele verden har præsenteret enorme støttepakker.

Vi fortsætter med at have en langsigtet og tematisk investeringsproces, men vi fokuserer mest på virksomhedernes situationsanalyse og økonomiske stilling. Vi har fokus på, at porteføljevirksomhederne skal komme ud af krisen i en stærkere markedsposition og derefter imødekomme et opsparet behov hos kunderne.

I april rapporterede næsten halvdelen af ​​fondens virksomheder for første kvartal. De fleste rapporter var stærke og blev godt modtaget af markedet, skønt mange virksomheder havde sige noget om forventningerne til resten af 2020. Digitaliseringstemaet var den største bidragyder til fonden, for eksempel Cerence og Fico bidrog stærkt til afkastet i april. Næsten alle selskaber i fonden steg i løbet af måneden, men den stærkeste bidragyder var Prosperity Bank, der havde klart bedre regnskab end forventet. I løbet af måneden købte vi en mindre position i LiveNation, som er markedsledende inden for billetter, koncerter og live events. På et tidspunkt havde LiveNation faldet mere end 50%, men vi tror, ​​at virksomheden vil komme ud af krisen med en stærkere markedsposition.

Vi har reduceret beholdningen i Teladoc og Everbridge marginalt, da de har haft stor fordel af krisen og næsten fordoblet sig i løbet af året.”

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer