Spring til hovedindhold

Klimainvestering: Hvis ikke nu, hvornår så? Hvis ikke dig, hvem så?

Dette indlæg er markedsføring.

Der er én ting, som alle virksomheder har tilfælles, nemlig udfordringer inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG), som de står overfor i dag – udfordringer, der på grund af deres hastende karakter får alle andre udfordringer til at synes mindre vigtige.

”E” for environment (miljø). ”E” for elefanten i rummet. ”E” for emergency (akut) – da vores fossilt brændstofforbrugende civilisation ikke har formået at imødegå klimaændringer.

Den akutte trussel om global opvarmning kræver, at vi revolutionerer vores energisystemer. Vi er allerede sent på den – men ikke for sent. Som kapitalforvaltere og investorer har vi stadig magten til at kunne ændre verden ved at flytte billioner af dollar til klimavenlige investeringer.

Historien kan fælde en hård dom over os, hvis vi ikke gør det.

Vi tager udfordringen op

Parisaftalen 2015 forpligtede 195 lande til gennemgribende og betydningsfuld ændring af deres udledninger og klimapolitik ved at fastlægge et mål om at holde stigningen i den globale gennemsnitstemperatur ”et godt stykke under 2 °C i forhold til det førindustrielle niveau” og ”fortsætte bestræbelserne på at begrænse stigningen til 1,5 °C.”

Det bliver en udfordring at nå disse mål. Men mange små bidrag kan sammenlagt have en stor virkning.

Hvordan kan man vide, om ens portefølje gør en forskel?

Fastlæggelse af nye standarder

Takket være det arbejde, som organisationer har udført, f.eks. CDP (tidligere Carbon Disclosure Project), Taskforce for Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) og Science-Based Targets initiative (SBTi), er der nu gennemsigtige rammer for beregning, prognosticering og offentliggørelse af data om virksomheders CO2-udledninger.

Science-Based Targets anvender forbindelsen mellem en virksomheds beregnede CO2-udledninger og en beregnet stigning i gennemsnitstemperatur. Denne ”skaleres op”, så vi kan forbinde en hel investeringsportefølje med et specifikt temperaturtal. Vi tror, at dette er et enkelt og effektivt middel, som investorer, store som små, kan forstå.

Desværre er temperaturtallene ikke behagelig læsning i øjeblikket. De fleste større aktiebenchmarks indebærer i øjeblikket stigninger på ca. 4 °C eller mere, hvilken kan vise sig katastrofalt for Jordens økosystemer.1

EU-benchmarkforordninger: Det manglende led

Hvis de fleste større investeringsindeks indebærer en truende høj global opvarmning, hvordan kan vi så komme videre med vores klimamål? Svaret er: Lav nye indeks.

EU er i gang med at opdatere sine benchmarkforordninger, der tvinger udbydere af indeks til at oplyse, om større, nuværende benchmarks er i overensstemmelse med Parisaftalens målscenarier.

Det sanktionerer også oprettelsen af benchmarks for klimaomstilling (CTB) og Paris-tilpassede benchmarks (PAB). Disse indeks vil gøre det meget enklere at lave investeringsinstrumenter, som overholder Parisaftalen, og påbegynde finansiering af omstillingen til en 1,5 °C-verden.

Vi tror, at betegnelserne CTB og PAB snart kan blive lige så almindelige som økologiske betegnelser for fødevarer. De vil tjene et lignende formål – en hurtig måde, hvorpå man kan konstatere, om en investering er ”ren” og klimavenlig. Den indirekte virkning vil være at brændemærke ”forurenende” indeks – dvs. de fleste af de større benchmarks, der stadig bruges af investorer i dag. EU’s nye benchmarkforordninger kan afstedkomme en sand revolution og føre til en verden, hvor en virksomheds værdiansættelse afhænger mere af dens CO2-fodaftryk.

En god cirkel

Offentliggørelse af temperaturscenarier for de større benchmark vil påvirke næsten alle. Alle de store finansinstitutioner, som du kender, herunder fonds- og kapitalforvaltere, privatbanker og rådgivernetværk, kan blive associeret med et vist temperaturscenarie (og derved en de facto-holdning til klimaændringer) af deres kunder og medierne. Dette pres kan føre til et styrtløb mod ”bunden af termometeret”.

I lyset heraf forventer vi, at institutioner vil begynde at flytte deres investeringer til CTB- eller PAB-indeks. Men hvis en virksomheds værdiansættelse bliver dikteret af dens CO2-fodaftryk, forventer vi, at investorerne vil presse på, at ledelsesteamet fremskynder energiomstillingen.

Således fødes en god cirkel, drevet af fremsynet regulering og den offentlige mening.

Den gode cirkel for klimahandling

Kun til illustration.

Årtiets handel

Efter vores mening regner dagens aktiemarkeder med en urealistisk og ikkebæredygtig lav pris på energi og elektricitet, fordi de ikke tager ”den faktiske omkostning” ved CO2-udledninger i betragtning. De indregner heller ikke de mange billioner dollar, som det kræver at ændre verdens energimiks.

Nogle estimater foreslår p.t., at vi skal beholde 80 % af kendte fossile brændstofreserver i undergrunden eller risikere at opvarme Jorden til langt over de røde streger, som videnskabsfolk og regeringer har trukket.2

Aktiemarkederne prissætter imidlertid stadig nogle af disse reserver til aktiekursen for olieproducenter. Disse urealistiske formodninger kan udgøre en skjult fare i din portefølje.

”Dekarboniseringsporteføljer” er ikke mulige uden at mindske eksponeringen overfor et muligt bagslag ved fossile brændstoffer. Det skyldes, at det involverer et fravalg af de potentielle afkastkilder. For os er det en porteføljerisiko, der er værd at løbe. For fremsynede investorer, der kan se det større billede, vil det give et reelt potentiale, hvis de accepterer udfordringen. Vi tror, at det kan blive handlen i det næste årti og længere endnu.

Og når det kommer til at implementere denne handel, vender vi os mod verdens førende indeksudbydere og deres nye indeks.

Klimaindeks og ETF’er: Vejen til omstilling

Vi tror, at en kvantitativ, regelbaseret tilgang er den bedste måde til at bruge den enorme (og stadig stigende) mængde klimadata, der nu er tilgængelige. To virksomheder, som er markedsførende inden for investeringsindeks, er S&P Dow Jones og MSCI. Disse virksomheder har opbygget deres klimaekspertise ved at købe dataleverandører og deler nu den ekspertise inden for klimaindeks, der er kvalificerede til EU-betegnelserne CTB og PAB, som vi tidligere har nævnt.

Selvfølgelig er det ikke nok bare at lave nye klimaindeks for at vinde klimakampen. Investorer skal også bruge dem. At flytte penge en masse til disse indeks kan hjælpe menneskeheden til at vende tidevandet for klimaændringer.

Dem, der kommer først på banen, kan spille en central rolle. Det vil kun kræve nogle få, store, aktive og engagerede aktivejere at lægge kimen til visse indeks og ETF’er og derved tilskynde mange andre, der ikke selv har tiden og ressourcerne til at opbygge deres egne klimavenlige porteføljer.

Kun til illustration.

Én gang i livet

Vi står på tærsklen til et større skifte i investeringsuniverset. Den forandring, der er på vej, kan sammenlignes med, da den digitale tidsalder opstod, og som gav os nogle af de største virksomheder, som vi alle kender i dag. De gennemgribende forandringer af benchmarkforordninger kan blive katalysatoren for en renere og grønnere fremtid.

Alle kan spille en rolle i denne revolution, fra verdens største aktivejere til den enkelte investor som dig, som måske planlægger en stille og rolig pensionisttilværelse. Bare tænk: Hvis én person klikker på den knap og flytter sine sparepenge til klimatilpasningsfonde, har det en meget større virkning, end hvis den samme person holder op med at flyve, bruge offentlig transport eller bliver veganer.3Hvad vil der ske, hvis vi var mange millioner, der gjorde det?

Det er en mulighed, som ETF-udbydere kun får én gang i livet, til at blive forandringsmestre og placere magten i folkets hænder med et klik på en knap. Det er ikke for sent. Intet bidrag er for lille. Tilsammen kan vi ændre verden.

Se vores række af klimaomstillings-ETF’er. De er sammensat, så de er i overensstemmelse med Parisaftalens mest ambitiøse mål – at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C.

TICKERETF-navnValutaTERAktiver under forvaltningReplikerings-
metode
EPAB FPLyxor S&P Eurozone Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF – AccEUR0,2%280,6 mio. EURDirekte (fysisk)
ZPA5 GYLyxor S&P 500 Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF – AccEUR0,2%42 mio. EURDirekte (fysisk)
EABE GYLyxor S&P Europe Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF – AccEUR0,2%4,2 mio. EURDirekte (fysisk)
GPAB FPLyxor S&P Global Developed Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF – AccEUR0,2%455 mio. EURDirekte (fysisk)

1Kilde: EU Technical Expert Group (TEG) on Sustainable Finance Interim Report on Climate Benchmarks, Juni 2019.
2Kilde: Bill McKibben, forfatter og leder af miljøgruppen group 350.org, https://350.org/why-we-need-to-keep-80-percent-of-fossil-fuels-in-the-ground/
3Kilde: https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainability-news/nordeas-illustrative-analysis-on-carbon-footprint-from-savings.html

Risikoadvarsel

Société Générale og Lyxor International Asset Management (LIAM) anbefaler, at investorer nøje læser afsnittet om ”investeringsrisici” i produktdokumenterne (prospekt og dokument med central investorinformation (KIID)). Prospektet og KIID kan hentes gratis på www.lyxoretf.com, og ved henvendelse til client-services-etf@lyxor.com.

Med undtagelse af Det Forenede Kongerige (UK), hvor meddelelsen i UK gives af Lyxor Asset Management UK LLP, som er godkendt og under tilsyn af Financial Conduct Authority i UK under registreringsnummer 435658, er denne meddelelse givet af Lyxor International Asset Management (LIAM), et fransk selskab, der er godkendt af Autorité des marchés financiers og henført under bestemmelserne i direktiverne (2014/91/EU) og AIFM (2011/61/EU) om UCITS. Société Générale er et fransk kreditinstitut (bank) godkendt af Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (den franske statslige banktilsyn).

De nævnte produkter er omfattet af aftaler om prisstillelse, hvis formål er at sikre produkternes likviditet på fondsbørsen i London under normale markedsforhold og normalt fungerende computersystemer. Andele af en specifik UCITS ETF forvaltet af en kapitalforvalter og købt på det sekundære marked kan normalt ikke sælges direkte tilbage til kapitalforvalteren selv. Investorer skal købe og sælge andele på et sekundært marked gennem en mellemmand (f.eks. en børsmægler), og gebyrer kan påløbe. Endvidere betaler investorer muligvis mere end den nuværende nettoaktivværdi ved køb af andele og kan modtage mindre end den nuværende nettoaktivværdi ved salg af dem. En opdateret sammensætning af produktets investeringsportefølje findes på www.lyxoretf.com. Endvidere bliver den vejledende nettoaktivværdi offentliggjort på Reuters’ og Bloombergs produktsider og kan også fremgå af webstederne for de fondsbørser, hvor produktet er noteret.

Inden investering i produktet bør investorer søge uafhængig finansiel, skattemæssig, regnskabsmæssig og juridisk rådgivning. Det er alle investorers ansvar at forsikre sig om, at de er autoriserede til at tegne eller investere i dette produkt. Dokumentet er af kommerciel art og ikke af en reguleringsmæssig art. Materialet er af kommerciel art og ikke af en reguleringsmæssig art. Dokumentet udgør ikke et tilbud, eller en invitation til at fremsætte et tilbud, fra Société Générale, Lyxor Asset Management (sammen med det associerede selskab, Lyxor AM) eller nogen af deres respektive datterselskaber om at købe eller sælge det produkt, der beskrives heri.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer