Spring til hovedindhold

Lær teknisk analyse

Dette indlæg er markedsføring.

Lær teknisk analyse – i fire enkle trin

Interessen for teknisk analyse er steget kraftigt i takt med brugen af internettet og den øgede investeringslyst blandt private investorer. Analysemetoden var tidligere forbeholdt de professionelle investorer, fordi det var både dyrt og vanskeligt at få adgang til data og programmer til brug for teknisk analyse. Med udbredelsen af internettet er sådant materiale nu mere eller mindre tilgængeligt for alle.

Fire centrale begreber og modeller inden for teknisk analyse er 1) trends, 2) støtte og modstand, 3) formationer og 4) volumen. Vi vender tilbage til hver af disse i de efterfølgende artikler. I indledningen her forklares nogle begreber, og der gives et par eksempler.

Hvad er teknisk analyse?
Der findes to analysemetoder til at forudsige aktiemarkedets kursudvikling: den fundamentale og den tekniske. I den fundamentale analysemetode benyttes selskabets regnskabsinformationer til at belyse den fremtidige økonomiske udvikling, som den fremtidige kursforventning igen beregnes ud fra. Den tekniske analysemetode tager udgangspunkt i selskabets aktiekurs og aktieomsætning (volumen) over tid (se Figur 1). Teknisk analyse bygger på samtlige faktorer, som ligger til grund for kursdannelsen, eftersom disse er sammenfattet i selve kursen. Den teknisk orienterede analytiker har derfor ikke problemer med at skulle udvælge og vurdere, hvilke faktorer der er væsentlige for den fremtidige kursudvikling. Er det de samfundsmæssige, overordnede, konjunkturbestemte faktorer? Er det selskabets omsætning og udbyttepolitik? Er det den fremtidige konkurrencesituation? Er det markedspsykologiens holdning til selskabet eller branchen? Nej, glem alt dette – den teknisk orienterede analytiker skal kun interessere sig for én ting: den korrekte tolkning af kursudviklingen. Men dermed ikke sagt, at dette er enkelt.


Figur 1. (c)Investtech.com. Eksempel på chart til brug i teknisk analyse. Chartet viser udviklingen i A.P. Møller – Mærsk A de sidste 18 måneder. Trends og kursformationer er plottet af Investtech.coms analysesystem. Den grønne pil angiver et købssignal fra en rektangelformation. Trenden er stigende på mellemlangt sigt, og videre opgang indikeres. Der er støtte ved 9300 kr. ved tilbagefald, mens der ikke er nogen synlig modstand ved opgang. Under kurskurven vises grafen for den daglige omsætning som et skraveret område.

Hele markedet er samlet i kursen
Hvorfor kan man inden for teknisk orienteret analyse glemme alt om de grundlæggende faktorer? Simpelthen fordi hele markedet har vurderet alle disse faktorer og taget højde for dem i kursen. Det gælder både de rapporterede og de forventede nyheder og deres markedspsykologiske påvirkning. For den, som handler ud fra tekniske signaler, er det faktisk uhyre vigtigt at se bort fra den fundamentale information. Hvilke fundamentale oplysninger, den enkelte investor får adgang til, er jo i sagens natur kun en brøkdel af, hvad markedet kender og handler ud fra. Derfor bør den teknisk orienterede investor se bort fra sådanne oplysninger, som kan være mere til skade end til gavn. Hvad gør du for eksempel, hvis du har perfekte signaler om, at markedet har nået bunden, og at du bør købe, samtidig med at det vælter ind med negative oplysninger? Du tvivler, og resultatet bliver sandsynligvis, at du ikke foretager dig noget. Man bør også tænke på, at selvom man teoretisk set er i besiddelse af al den fundamentale information, som findes i markedet, så mangler man det psykologiske aspekt. For selv om informationen er den samme, er det temmelig sikkert, at den vil blive tolket og anvendt forskelligt – dels ud fra de enkelte investorers psykologiske forhold, men også ud fra deres økonomiske og investeringsstrategiske position. Hvis du overvejer at købe, så tænker du næppe på samme måde som én, der har tabt penge på en aktie, som blev købt, da kursen var 50 % højere.

Men hermed er det alligevel ikke sagt, at man aldrig skal se på de fundamentale forhold omkring et selskab eller et marked. Måden, man vil bruge den tekniske analyse på, er op til den enkelte, og der hersker mange forskellige holdninger her. Nogen foretrækker at bruge teknisk analyse som et timingværktøj for aktier, som er udvalgt på baggrund af fundamentale forhold. Andre gør det modsatte: De bruger teknisk analyse for at finde et udvalg af aktier, som er teknisk positive. Så købes de aktier, som også er interessante ud fra fundamentale forhold. Investtech mener, at man godt kan holde sig udelukkende til teknisk analyse. I kursen og i den information, som er afledt af den, er som sagt hele markedets viden og holdning akkumuleret.

Hvorfor virker det?
Baggrunden for, at man kan udarbejde tekniske analysemodeller, er, at markedet gentager sig selv på en sådan måde, at der dannes mønstre. Disse mønstre kan identificeres og sættes ind i systemer enten via rent visuelle metoder eller via matematiske og statistiske modeller.

Etableret teknisk analyse-teori viser, at der er visse modeller, som har større betydning end andre, og som er enkle at tage i brug ved praktisk aktiehandel. Disse fire modeller er allerede nævnt, og vi kommer tilbage til hver enkelt af dem i de kommende artikler. I næste artikel skal vi se på ”trends”: hvordan vi identificerer trends, hvordan vi køber og sælger aktier i trends, og hvordan trendbrud identificeres.


Figur 2. (c)Investtech.dk. Eksempel på teknisk analyse. Demant viser en stærk udvikling inden for en stigende trendkanal på mellemlang sigt. Stigende trends indikerer, at virksomheden er inde i en positiv udvikling, og at købsinteressen blandt investorerne er stigende. Aktien nærmer sig støtten ved cirka 210 kr., noget som kan give en reaktion op.

Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS (“Investtech”). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes her.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer