Spring til hovedindhold

Her er de: Nøgletal for min nye globale modelportefølje

Depotet er nu åbnet, pengene er indsat, og aktierne er indkøbt. Se nøgletal for analytiker Thorleif Jacksons nye globale portefølje her, hvor han også kommenterer på et af de udvalgte selskaber.

Nordnet har spurgt, om jeg vil udvælge en ny global modelportefølje. Depotet er nu åbnet, pengene er indsat, og aktierne er indkøbt. Her præsenterer jeg nøgletal for porteføljen og kommenterer på en af de aktier, som porteføljen indeholder.

Jeg har nøje fulgt den plan, jeg fremlagde i min artikel den 7. juni 2022. Du kan se porteføljens sammensætning i tabellen nedenfor, som også viser nøgletal for porteføljen.

Nøgletal for Nordnet Global, 10. juni 2022:

Kilde: Estimater ifølge Yahoo Finance og/eller MarketScreener.com. Klik her for større version af tabellen.

Som det fremgår, indeholder porteføljen 14 aktier. Aktierne vægter mellem 4,5% og 10,4%. De 14 aktier er fordelt på 13 forskellige brancher, idet DaVita og Fresenius begge tilhører samme branche, nemlig behandling af patienter med nyreproblemer. Otte af aktierne betaler udbytter, og udbytterne giver aktuelt et gennemsnitligt udbytteafkast på 2,5% for hele porteføljen. Fire aktier betaler ikke udbytter, men har i stedet omfattende aktietilbagekøbsprogrammer: Fiserv, Booking Holdings, DaVita og Berkshire. To selskaber betaler både udbytter og foretager omfattende aktietilbagekøb: Globe Life og Pandora. Kun to selskaber med samlet vægt på 10,6% betaler ikke udbytter og har heller ikke aktietilbagekøbsprogrammer: JD.com og Canadian Solar.

Alle selskaberne, på nær Jinhui Shipping, forventer overskud i 2022 og 2023. Selskaberne forventes at forrente egenkapitalen med gennemsnitlig 26,1% i 2022. DaVita (88,1%), Pandora (69,3%) og Booking Holdings (48,5%) har de højeste tal for egenkapitalforrentning. Porteføljen er i gennemsnit prissat svarende til P/E2021=17,2, P/E2022=14,9 og P/E2023=12,2.

Jinhui Shipping, Hongkong

Der findes ikke indtjeningsestimater for hongkongrederiet Jinhui Shipping. Det er derfor passende, at jeg skriver lidt om dette selskabs markedsforhold og indtjening. Jinhui Shipping ejer og driver 24 tørlastskibe, heraf 22 skibe i supramax-klassen og to skibe i post-panamax-klassen. Selskabet oplevede meget høj indtjening i 2021, hvor det også værdiregulerede flåden. Samlet fik selskabet et nettooverskud på 194 mio. USD, svarende til 1,78 USD pr. aktie. Indre værdi pr. aktie er senest opgjort til 4,13 USD pr. 31. marts 2022. Den seneste kurs (slutkurs 10. juni 2022) er til sammenligning 14,1 norske kroner, svarende til 1,47 USD. Aktien er dermed prissat svarende til P/E2021=0,83 og vurderet svarende til K/I=0,36.

Som nævnt findes der ikke estimater for 2022 og 2023, så det er umiddelbart svært at vurdere, om aktien er dyr eller billig. Resultatet for 1. kvartal 2022 kan måske give en idé om indtjeningspotentialet. I første kvartal steg omsætningen 101% til 32,6 mio. USD, mens nettoresultatet steg fra 5,3 mio. USD til 19,0 mio. USD, svarende til 0,17 USD pr. aktie. Regnskabet indeholdt en engangsgevinst på 6,1 mio. USD på salg af skibe. Korrigeret for engangsposter var indtjeningen ca. 12,9 mio. USD eller ca. 0,12 USD pr. aktie.

HVIS indtjeningen fastholdes på dette niveau resten af året, OG der ikke kommer flere engangsposter, kan man estimere indtjeningen for 2022 til ca. 57,7 mio. USD (4 x 12,9 + 6,1=57,7) eller ca. 0,53 USD pr. aktie. Det skal understreges, at indtjeningen er meget høj for tiden som følge af høje fragtrater. Jinhui Shippings ledelse skriver, at de forventer høj volatilitet og stærk efterspørgsel i de kommende måneder som følge af længere sejlruter relateret til sanktioner mod Rusland og længere ventetider som følge af flaskehalse. Ledelsen skriver også, at udbuddet af nye skibe er historisk lavt, hvilket favoritiserer eksisterende skibe. Spotraten for supramax-klassen er pr. 10. juni 2022 opgjort til 27.440 USD pr. skib pr. dag. Til sammenligning er Jinhui Shippings omkostninger i første kvartal 2022 opgjort til 9.718 USD pr. skib pr. dag, så der er selvsagt gode penge at tjene for tiden.

Fragtraterne må forventes at falde tilbage før eller senere, men i mellemtiden kan man forvente høj indtjening. Jeg har ikke selv et estimat for indtjeningen i 2022 udover ovenstående ekstrapolerede resultat, men jeg gætter på, at indtjeningen bliver meget tilfredsstillende, og jeg håber, at udbyttet på 0,10 USD for 2021 kan fastholdes eller forhøjes.

Dette er ikke en købsanbefaling. Aktieinvestering er forbundet med høj risiko for tab. Alle aktier kan falde markant, uanset hvor grundigt man har studeret dem på forhånd, og uanset hvad diverse eksperter mener. Ingen kender fremtiden. Hvis du ikke kan klare, at dine aktier falder 40-50% på kort tid, bør du nok slet ikke eje aktier, for den slags dramatiske fald optræder desværre erfaringsmæssigt omtrent hver 10. år. Den nye portefølje er ment som inspiration til, hvordan man kan etablere og dernæst efterfølgende monitere og justere en global portefølje via Nordnets handelsplatform.

Disclaimer:
Thorleif Jackson ejer aktier i alle de nævnte selskaber, da der er tale om en rigtig portefølje tilhørende Thorleif Jackson.

Dette materiale er udarbejdet af Thorleif Jackson og indeholder information, der kan anses for at være en investeringsanbefaling i henhold til Markedsmisbrugsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 596/2014), dvs. information som anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi. Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (Nordnet), har ikke deltaget i udarbejdelsen, gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Thorleif Jackson har ansvaret for materialets indhold, og at det lever op til gældende lovgivning og regler.

Materialet har ikke været forelagt de omtalte selskaber.

Dette materiale blev offentliggjort første gang den 14. juni 2022 kl. 08.15.

Indholdet i dette materiale udgør ikke personlig investeringsrådgivning. Det er vigtigt, at du som investor træffer dine investeringsbeslutninger ud fra din egen vurdering af information fra forskellige kilder. Nordnet påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af brug af information fra dette materiale. Materialet må ikke gengives uden Nordnets udtrykkelige samtykke.

Thorleif Jackson modtager honorar fra Nordnet. Honoraret er aftalt på forhånd og er ikke afhængig af materialets indhold eller de virksomheder, som er omtalt heri.

Det kan forekomme, at Nordnet har positioner i værdipapirer, der omtales i materialet. En sådan beholdning er da alene af administrative hensyn og uden fortjeneste for Nordnet.

Nordnet er under tilsyn af Finansinspektionen i Sverige og det danske Finanstilsyn.

Der er altid en risiko forbundet med at investere. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

guest
4 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest populære
Se alle kommentarer
Benielsen
Benielsen
2022-06-14 12:25

Tak for indsparket.
Jeg mangler dog, at du forholder dig til ledelsens rolle i Jinhua, som jeg synes har været meget problematisk i mange år, og som medførte, at jeg gik helt ud af aktien for et par år siden. Er det noget, som efter din opfattelse er blevet anderledes og mere normalt på dette felt?

Thorleif Jackson
Thorleif Jackson
Svar til  Benielsen
2022-06-15 13:44

Hej Benielsen,
Du har en god pointe. Jeg er ikke imponeret over ledelsens dispositioner. Der er begået fejl. Eksempelvis investering i et ejendomsprojekt i Shanghai for nogle år siden, som efterfølgende gav anledning til en stor nedskrivning. Jeg ser Jinhui Shipping som en valueaktie, der har høj indtjening og lav prissætning. Der er absolut plads til forbedringer indenfor corporate governance. Men selv uden forbedringer på dette felt, bør aktien give gode afkast i takt med at indre værdi vokser og der forhåbentligt udbetales høje udbytter.

Steen
Steen
2022-06-19 20:37

Vil der være mulighed for at følge porteføljen på shareville ?

Thorleif Jackson
Thorleif Jackson
Svar til  Steen
2022-06-22 13:02

Hej Steen,
Ja, vi arbejder på sagen. Du hører nærmere.