Spring til hovedindhold

Her er de: Nøgletal for min nye globale modelportefølje

Depotet er nu åbnet, pengene er indsat, og aktierne er indkøbt. Se nøgletal for analytiker Thorleif Jacksons nye globale portefølje her, hvor han også kommenterer på et af de udvalgte selskaber.

Nordnet har spurgt, om jeg vil udvælge en ny global modelportefølje. Depotet er nu åbnet, pengene er indsat, og aktierne er indkøbt. Her præsenterer jeg nøgletal for porteføljen og kommenterer på en af de aktier, som porteføljen indeholder.

Jeg har nøje fulgt den plan, jeg fremlagde i min artikel den 7. juni 2022. Du kan se porteføljens sammensætning i tabellen nedenfor, som også viser nøgletal for porteføljen.

Nøgletal for Nordnet Global, 10. juni 2022:

Kilde: Estimater ifølge Yahoo Finance og/eller MarketScreener.com. Klik her for større version af tabellen.

Som det fremgår, indeholder porteføljen 14 aktier. Aktierne vægter mellem 4,5% og 10,4%. De 14 aktier er fordelt på 13 forskellige brancher, idet DaVita og Fresenius begge tilhører samme branche, nemlig behandling af patienter med nyreproblemer. Otte af aktierne betaler udbytter, og udbytterne giver aktuelt et gennemsnitligt udbytteafkast på 2,5% for hele porteføljen. Fire aktier betaler ikke udbytter, men har i stedet omfattende aktietilbagekøbsprogrammer: Fiserv, Booking Holdings, DaVita og Berkshire. To selskaber betaler både udbytter og foretager omfattende aktietilbagekøb: Globe Life og Pandora. Kun to selskaber med samlet vægt på 10,6% betaler ikke udbytter og har heller ikke aktietilbagekøbsprogrammer: JD.com og Canadian Solar.

Alle selskaberne, på nær Jinhui Shipping, forventer overskud i 2022 og 2023. Selskaberne forventes at forrente egenkapitalen med gennemsnitlig 26,1% i 2022. DaVita (88,1%), Pandora (69,3%) og Booking Holdings (48,5%) har de højeste tal for egenkapitalforrentning. Porteføljen er i gennemsnit prissat svarende til P/E2021=17,2, P/E2022=14,9 og P/E2023=12,2.

Jinhui Shipping, Hongkong

Der findes ikke indtjeningsestimater for hongkongrederiet Jinhui Shipping. Det er derfor passende, at jeg skriver lidt om dette selskabs markedsforhold og indtjening. Jinhui Shipping ejer og driver 24 tørlastskibe, heraf 22 skibe i supramax-klassen og to skibe i post-panamax-klassen. Selskabet oplevede meget høj indtjening i 2021, hvor det også værdiregulerede flåden. Samlet fik selskabet et nettooverskud på 194 mio. USD, svarende til 1,78 USD pr. aktie. Indre værdi pr. aktie er senest opgjort til 4,13 USD pr. 31. marts 2022. Den seneste kurs (slutkurs 10. juni 2022) er til sammenligning 14,1 norske kroner, svarende til 1,47 USD. Aktien er dermed prissat svarende til P/E2021=0,83 og vurderet svarende til K/I=0,36.

Som nævnt findes der ikke estimater for 2022 og 2023, så det er umiddelbart svært at vurdere, om aktien er dyr eller billig. Resultatet for 1. kvartal 2022 kan måske give en idé om indtjeningspotentialet. I første kvartal steg omsætningen 101% til 32,6 mio. USD, mens nettoresultatet steg fra 5,3 mio. USD til 19,0 mio. USD, svarende til 0,17 USD pr. aktie. Regnskabet indeholdt en engangsgevinst på 6,1 mio. USD på salg af skibe. Korrigeret for engangsposter var indtjeningen ca. 12,9 mio. USD eller ca. 0,12 USD pr. aktie.

HVIS indtjeningen fastholdes på dette niveau resten af året, OG der ikke kommer flere engangsposter, kan man estimere indtjeningen for 2022 til ca. 57,7 mio. USD (4 x 12,9 + 6,1=57,7) eller ca. 0,53 USD pr. aktie. Det skal understreges, at indtjeningen er meget høj for tiden som følge af høje fragtrater. Jinhui Shippings ledelse skriver, at de forventer høj volatilitet og stærk efterspørgsel i de kommende måneder som følge af længere sejlruter relateret til sanktioner mod Rusland og længere ventetider som følge af flaskehalse. Ledelsen skriver også, at udbuddet af nye skibe er historisk lavt, hvilket favoritiserer eksisterende skibe. Spotraten for supramax-klassen er pr. 10. juni 2022 opgjort til 27.440 USD pr. skib pr. dag. Til sammenligning er Jinhui Shippings omkostninger i første kvartal 2022 opgjort til 9.718 USD pr. skib pr. dag, så der er selvsagt gode penge at tjene for tiden.

Fragtraterne må forventes at falde tilbage før eller senere, men i mellemtiden kan man forvente høj indtjening. Jeg har ikke selv et estimat for indtjeningen i 2022 udover ovenstående ekstrapolerede resultat, men jeg gætter på, at indtjeningen bliver meget tilfredsstillende, og jeg håber, at udbyttet på 0,10 USD for 2021 kan fastholdes eller forhøjes.

Dette er ikke en købsanbefaling. Aktieinvestering er forbundet med høj risiko for tab. Alle aktier kan falde markant, uanset hvor grundigt man har studeret dem på forhånd, og uanset hvad diverse eksperter mener. Ingen kender fremtiden. Hvis du ikke kan klare, at dine aktier falder 40-50% på kort tid, bør du nok slet ikke eje aktier, for den slags dramatiske fald optræder desværre erfaringsmæssigt omtrent hver 10. år. Den nye portefølje er ment som inspiration til, hvordan man kan etablere og dernæst efterfølgende monitere og justere en global portefølje via Nordnets handelsplatform.

Disclaimer:
Thorleif Jackson ejer aktier i alle de nævnte selskaber, da der er tale om en rigtig portefølje tilhørende Thorleif Jackson.

Dette materiale er udarbejdet af Thorleif Jackson og indeholder information, der kan anses for at være en investeringsanbefaling i henhold til Markedsmisbrugsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 596/2014), dvs. information som anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi. Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (Nordnet), har ikke deltaget i udarbejdelsen, gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Thorleif Jackson har ansvaret for materialets indhold, og at det lever op til gældende lovgivning og regler.

Materialet har ikke været forelagt de omtalte selskaber.

Dette materiale blev offentliggjort første gang den 14. juni 2022 kl. 08.15.

Indholdet i dette materiale udgør ikke personlig investeringsrådgivning. Det er vigtigt, at du som investor træffer dine investeringsbeslutninger ud fra din egen vurdering af information fra forskellige kilder. Nordnet påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af brug af information fra dette materiale. Materialet må ikke gengives uden Nordnets udtrykkelige samtykke.

Thorleif Jackson modtager honorar fra Nordnet. Honoraret er aftalt på forhånd og er ikke afhængig af materialets indhold eller de virksomheder, som er omtalt heri.

Det kan forekomme, at Nordnet har positioner i værdipapirer, der omtales i materialet. En sådan beholdning er da alene af administrative hensyn og uden fortjeneste for Nordnet.

Nordnet er under tilsyn af Finansinspektionen i Sverige og det danske Finanstilsyn.

Der er altid en risiko forbundet med at investere. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

guest
14 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest populære
Se alle kommentarer
Gæst
Gæst
2022-06-14 12:25

Tak for indsparket.
Jeg mangler dog, at du forholder dig til ledelsens rolle i Jinhua, som jeg synes har været meget problematisk i mange år, og som medførte, at jeg gik helt ud af aktien for et par år siden. Er det noget, som efter din opfattelse er blevet anderledes og mere normalt på dette felt?

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2022-06-15 13:44

Hej Benielsen,
Du har en god pointe. Jeg er ikke imponeret over ledelsens dispositioner. Der er begået fejl. Eksempelvis investering i et ejendomsprojekt i Shanghai for nogle år siden, som efterfølgende gav anledning til en stor nedskrivning. Jeg ser Jinhui Shipping som en valueaktie, der har høj indtjening og lav prissætning. Der er absolut plads til forbedringer indenfor corporate governance. Men selv uden forbedringer på dette felt, bør aktien give gode afkast i takt med at indre værdi vokser og der forhåbentligt udbetales høje udbytter.

Gæst
Gæst
2022-06-19 20:37

Vil der være mulighed for at følge porteføljen på shareville ?

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2022-06-22 13:02

Hej Steen,
Ja, vi arbejder på sagen. Du hører nærmere.

Gæst
Gæst
2022-07-01 11:03

Jeg forstår ikke, at Nordnet arbejder på, at du deler din nye globale portefølje på Shareville. Hvordan harmonerer det med din og bankens begrundelse for at lukke og fjerne din gamle globale portefølje fra Shareville? Den gamle portefølje klarede sig relativt dårligt næsten fra starten på Shareville både set i forhold til medlemmernes afkast og indeks, men det var ikke begrundelsen, der blev anvendt, for at lukke den. Handler det i virkeligheden om at slette sporene efter dårlige afkast? Hvor længe holder “aktieeksperter” som for eksempel du og Lau Svenssen fra Millionærklubben i gennemsnit til at blive eksponeret på Shareville,… Læs mere

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2022-07-18 09:59

Hej Nielsen, Jeg kan godt forstå din frustration. Det var også trist og lidt skuffende for mig at min Ekspertportefølje blev lukket ned i foråret 2018 efter mange års succes. Du skriver at min globale Ekspertportefølje underperformede på Shareville. Det er muligt at du har ret, men det afhænger nok af måleperioden og sammenligningsgrundlaget. Jeg har ikke selv statistik på hele den perioden hvor Ekspertporteføljen var synlig på Nordnets hjemmeside, men jeg har tal for de første 11 år! I perioden fra november 2005 til september 2016 steg min Nordnet Ekspertportefølje fra indeks 100 til indeks 341, svarende til 11,9%… Læs mere

Gæst
Gæst
2022-07-04 19:20

Teknisk spørgsmål til Jinhui Shipping. Hvorfor står den noteret til omkring 1,2 Hongkong dollar, men til omkring 11 NOK? Køber man 1 aktie i Hongkong og 10 stk. i Norge?
På forhånd mange tak

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2022-07-18 09:37

Hej Brian,
Jinhui Shipping udgiver regnskaber i USD. Jeg har i tabellen omregnet kursen i norske kroner til USD. MVH Thorleif

Gæst
Gæst
2022-07-26 09:34

hej thorleif,
fresenius har været i bearmarket siden 2017. Mon de har råd til at fortsætte med at forhøje udbytter, og faldende indtjening samt høj gæld?

Er der en årsag til du vælger 2 selskaber fra samme branche? Du plejer at holde på branchevinderne 😉

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2022-07-28 13:29

Hej Alex,
Fresenius’ nettogæld har de seneste år ligget omkring 24-25 mia. euro. Fresenius’ EBITDA (cashflow) er til sammenligning omkring 7 mia. EUR. Nettogælden forventes at falde til ca. 19,3 mia. euro i december 2024, mens EBITDA forventes at stige til 8,4 mia. euro i 2024, begge ifølge Marketscreener.com. Jeg føler på den baggrund ikke at gælden er et problem, men der kan selvfølgelig ske noget uventet. Ingen kender fremtiden, og markedets forventninger kan vise sig at være helt forkerte.

Gæst
Gæst
2022-07-28 13:58

Hej Thorleif,

Deler du ikke din globale modelprotfölje på shareville så vi kan fölge med i udviklingen.

Har selv haft success med nogle af aktierne fra dine portfölger (og smerte, Sälsjö gruppen etc.)

MVH
Thomas

Gæst
Gæst
2022-07-31 00:29

Som andre har skrevet – overrasket over at du har taget Jinhui med – det selskab bliver drevet for for familien og ikke for aktionærene. Man skal passe på i HK – men der er andre små value aktier; har du set dem David Webb har valgt?
https://webb-site.com/dbpub/webbchips.asp

Gæst
Gæst
2022-08-11 19:29

Kære Thorleif. Har du nogen bekymring omkring de to kinesiske aktier og den politiske uro. Jeg har prøvet at have store problemer med en kinesisk aktie (CNOOC).

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2022-08-12 11:54

Hej Flemming, Der er på sin vis hele tre kinesiske aktier i porteføljen: Canadian Solar, Jinhui Shipping og JD.com. Canadian Solar er formelt set et canadisk selskab med hovedkvarter i Canada og notering i New York. Langt hovedparten af selskabets aktiver/produktionsapparat er dog i Kina, ligesom selskabet er stiftet af en kineser og har mange kinesiske medarbejdere. Jinhui Shipping er et Hongkong-selskab. Hongkong er jo en del af Kina, så man kan argumentere for at Jinhui er et kinesisk selskab, selvom hovedkontoret altså ligger i Hongkong og aktien er børsnoreret i Norge. JD.com er det eneste rigtige kinesiske selskab i… Læs mere