Spring til hovedindhold

Ørsted/grønne aktier: Guld og grønne skove

Ørsted opjusterede i sidste uge deres forvetninger til indtjeningen for 2020. Den positive kursreaktion udeblev dog. Det er helt naturligt. Spørgsmålet er ikke om den grønne omstilling kører videre, men reelt om aktiekursudviklingen er kørt for langt fra den økonomiske virkelighed og muligheder?

  • Ørsted opjusterede deres forventninger til det operative resultat (EBITDA) fra niveauet 16-17 mia. til nu 18 mia.
  • Samtidig løftede Ørsted sløret for forventningerne til 2021. Her forventes en indtjeningstilbagegang til 15-16 mia. Tallet er før forventede frasalg.
  • Ørsted nævner specifikt, at 2020 opjusteringen skyldes positive engangseffekter, men betoner dog at der også er en stærk operationel udvikling bag ved opjusteringen.

Skuffende 2021 guidance trækker ned

Investorerne afvejede pro et contra. Opjusteringen for 2020 mod en skuffende 2021 guidance, som formentlig senere vil blive opjustereret i forbindelse med frasalg i løbet af 2021. Konklusionen og den samlede bedømmelse blev dog kortsigtet til en karakter meget på det jævne, og udløste en negativ kursreaktion på 6 %, som de efterfølgende dage blev udbygget til en samlet negativ kursudvikling på i underkanten af 10 %.

5 doblet aktiekurs mens indtjeningen står stille

Ørsted (dengang DONG) blev børsnoteret i 2016. Siden dengang har indtjeningen og omsætningen ikke udviklet sig nævneværdigt, som det fremgår af nedenstående 5 års tal, som er hentet fra Ørsted. Helt anderledes ser det ud med aktiekursen, som det også fremgår i figur 1. Den er stukket helt og mere end 5 doblet fra udgangspunktet på 235.

Grøn omstilling er blevet big business

Den grønne omstilling er blevet big business, og det har staten med sine 50,7 % ejerandel og porteføljeaktionærerne mærket på den fede måde. Ørsted aktien (og med den mange andre grønne aktier også) har ikke støtte igennem et meget stort aktietilbagekøbsprogram eller et meget højt direkte afkast i form af udbytte. Aktiens bærende støtte og element er den grønne omstilling og de mange mange mia. kroner, som investorerne mere eller mindre ukritisk har sendt den grønne vej baseret på den indtjeningsvækst, som skal komme fra 2022-2025.

Kender investorerne opturens præmis?

Investorerne har direkte via egne penge og igennem deres investeringsvalg hos pensionskasser skubbet de grønne aktier gevaldigt i den rigtige retning. Pengene er fortsat med at strømme ind i starten af 2021. De seneste handelsdage, har der dog været investeringskurrer på tråden og kombinationen af gevinsthjemtagning og generel opturstræthed på aktiemarkederne, har fået udvalgte grønne aktier til at falde med 10 %. Det gælder ikke kun for Ørsted men eksempelvis Vestas. Investorerne bør kende opturens præmisser om de langsigtede muligheder. På kort sigt bliver der stillet spørgsmålstegn ved om aktiekurserne er stukket alt for langt af fra virkeligheden. Der er ikke tvivl om at den grønne omstilling kører videre, men det som vi ikke ved er om profitabiliteten følger med op?

Tabel 1: Økonomisk udvikling i Ørsted fra 2015-2019

Kilde: Ørsted

Figur 1: Udvikling i Ørsteds aktiekurs siden børsnoteringen i 2016

Kilde: Nordnet

Anm: Ovenstående er ikke en anbefaling om at købe eller sælge aktier

Dette blogindlæg er udarbejdet til informationsformål og er alene udtryk for Per Hansens egne holdninger og vurderinger. Artiklen/blogindlægget udgør således ikke investeringsmæssig eller anden rådgivning. Per Hansens eventuelle egne dispositioner fremgår ikke af indlægget.

Omtalen af de konkrete værdipapirer og investeringer er ikke en anbefaling vedrørende disse og er ikke tilbud eller opfordring til tilbud om køb eller salg.

Du bør altid rådføre dig med egne professionelle rådgivere vedrørende beslutninger om dine investeringer, således at disse afstemmes i forhold til dine konkrete forhold, herunder risikoprofil og økonomiske forhold.

Per Hansen
Investeringsøkonom

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer