Rådet for Afkastforventninger skruer ned for optimismen: Regner med lavere afkast i de næste år

Rådet for afkastforventninger opdaterer to gange årligt forventninger til afkast på forskellige aktivklasser, de såkaldte samfundsforudsætninger. Det er det tætteste, vi kommer på officielle afkastforventninger i Danmark, og det er dem, som pensionsselskaber og pengeinstitutter skal bruge til deres prognoser.

Det forventede afkast over de næste fem og ti år er lavere for næsten alle aktivklasser end ved sidste opdatering i juni 2020. De nye forventede afkast gælder fra den 1. januar, og du kan læse rapporten her.

Kommentar fra Rådet for Afkastforventninger:

Årsagen til de lavere forventninger skyldes, at de finansielle markeder stadig er hårdt ramt af coronakrisen. Siden er renter og kreditspænd faldet, og aktiekurser er steget. Det medfører lavere forventninger til de fremtidige obligations- og aktieafkast end ved sidste opdatering af samfundsforudsætningerne.

Afkast kort sigt (1 – 10 år)

Forventet afkast før omkostningerStandardafvigelse
Stats- og realkreditobligationer-0,1%3,3%
Investment grade obligationer0,7%4,0%
High-yield obligationer3,5%7,8%
Emerging markets statsobligationer3,4%7,6%
Globale aktier (developed markets)5,9%13,5%
Emerging markets aktier8,8%26,7%
Private Equity*8,9%27,1%
Infrastruktur*5,7%12,9%
Ejendomme*3,9%8,5%
Hedgefonde*4,0%8,6%
*Afkast for disse er efter omkostninger

Der er altså stor forskel på det forventede afkast alt efter, hvad du investerer i. Går du efter det højest mulige afkast, skal du ifølge Rådet for Afkastforventninger investere i Emerging Markets aktier, der forventes at give 8,8 procent per år.

Dog skal det sammenholdes med risikoen (målt ved standardafvigelse). Det højere forventede afkast hænger sammen med en højere risiko ved investeringen og derved større sandsynlighed for udsving og tab.

Nedenstående graf viser, hvordan 100.000 kroner udvikler sig alt efter, hvad du investerer i jf. afkastforventningerne.

Udfordrende tider for den forsigtige investor

En forsigtig investor har det vanskeligt i øjeblikket. Forstået på den måde at det forventede afkast for de såkaldt ”sikre” papirer (stats- og realkreditobligationer) er -0,1 procent ved en tidshorisont på 1 – 10 år.

Selvom aktier forventes at give det højeste afkast, er det sjældent den rigtige strategi at sætte alle penge på et bræt, uanset om du er i den forsigtige eller mere risikable ende af skalaen.

Se vores beregner, som viser, hvor meget afkastet betyder for din opsparing over tid her.

Hvad lyder bedst for dig: Lav, middel eller høj risiko?

Vi har i nedenstående givet eksempler på tre porteføljer med forskellig risiko.
Fordelingen og investeringsforeningerne, der benyttes i eksemplet, er alene eksempler og skal ikke ses som anbefaling af nogen art.

Lav risiko

Ud fra afkastforventningerne og de valgte fondes omkostninger vil ovenstående portefølje give et forventet afkast på 1,24 procent efter omkostninger. Med en standardafvigelse på 7 procent forventes porteføljen at have mindre udsving.

Middel risiko

Det forventede afkast på ovenstående middel-risiko-portefølje er på 3,28 procent efter omkostninger og med en risiko (målt ved standardafvigelse) på 11 procent. Da porteføljen har lavere andel af sikre obligationer, vil porteføljen have et højere forventet afkast og samtidig en højere risiko.

Høj risiko – 100 procent aktier

Den sidste portefølje har en høj risiko. Det forventede afkast ligger på 5,9 procent efter omkostninger og en forventet standardafvigelse på næsten 16 procent.

Det er i sidste ende op til dig, hvordan du vil sammensætte din portefølje, og hvilken risiko du ønsker.

Ovenstående skal blot ses som eksempler. Der er mange muligheder for investeringsforeninger, der giver nem adgang til investering i både aktier, sikre obligationer og virksomhedsobligationer samt Emerging Markets obligationer.

Du kan få inspiration via vores screener på investeringsforeninger her og læse mere om Nordnet Indeksfonde her.

Anm: Ovenstående er ikke en anbefaling om at købe eller sælge aktier.

Dette blogindlæg er udarbejdet til informationsformål. Artiklen/blogindlægget udgør således ikke investeringsmæssig eller anden rådgivning. Omtalen af de konkrete værdipapirer og investeringer er ikke en anbefaling vedrørende disse og er ikke tilbud eller opfordring til tilbud om køb eller salg.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer