Spring til hovedindhold

REI: Få del i den aktive ETF-revolution

Dette indlæg er markedsføring.

Med udsigt til lavere fremtidige globale aktieafkast, end det er set i nyere tid, bliver evnen til at genere overskydende afkast en vigtig faktor for investorer, der vil fastholde deres samlede porteføljeafkast, som er på et historisk højt niveau. Børshandlede fonde (ETF’er), som indtil nu har været domineret af passive strategier, har forstået budskabet, og udbydere af ETF’er har travlt med at lancere mere aktive produkter. Alligevel er det kun få udbydere, der har aktive ETF-strategier med langsigtede track records.

Hos J.P. Morgan Asset Management, vores aktivt forvaltede Research-Enhanced Index (REI) Equity (ESG), forvaltes ETF’er ved brug af en innovativ investeringstilgang, som er blevet udviklet over de seneste tre årtier og har givet investorer en aktiv aktiestrategi, hvis mål er at levere konstant alpha, og samtidig er i overensstemmelse med deres kerneværdier.

Vores REI Equity ETF’er, forvaltes ud fra globale, amerikanske, europæiske og nye vækstmarkeders strategier, for at give investorer adgang til at opbygge kerneporteføljer på tværs af større aktieregioner. Alle regionale strategier har historisk set, genereret stærkt alpha.

Tag for eksempel vores JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF. Denne fond udnytter direkte analyseresultatet fra vores team, bestående af over 80 dedikerede karriereanalytikere, der giver en dybdegående indsigt i mere end 2.500 aktier på verdensplan. Det er denne informationsfordel, som driver aktiv værdipapirudvælgelse i fonden, samtidig med at geografiske, sektorielle og risikokarakteristika til enhver tid lægger sig tæt op ad benchmark. Helt enkelt mener vi, at vi har det dybgående kendskab og den ekspertise, der er nødvendig for opnå afkast, der er højere end benchmark.

Investorer søger i stadig større grad aktive ETF-strategier, og vores REI Equity ETF’er er godt positionerede til at genere de overskydende afkast, som investorer har brug for. Nettotilgangen til aktive ETF’er udgjorde $80 mia. i 2020 ifølge TrackInsight Global ETF Survey 2021, og procentandelen af respondenter med aktiv ETF-eksponering er steget til 54% sammenlignet med 31% året før, da investorer søger at booste porteføljediversificeringen og alpha-potentialet og samtidog mindske omkostningen ved aktiv investering.

Vores REI Equity ETF’er har opnået stærke resultater gennem aktiv værdipapirudvælgelse, alt sammen inden for robuste rammer for risiko- og porteføljeopbygning. I lighed med passive fonde er vores REI Equity ETF’er tæt på at være fuldt investerede hele tiden, med regional, sektoriel og stileksponering nøje styret i forhold til indekset med henblik på enstartet, lav trackingfejl, og en konkurrencedygtig pris. Modsat passive fonde kan vores REI Equity ETF’er imidlertid tage mindre overvægtede positioner i individuelle aktier, drevet af de proprietære aktieanalyser fra vores erfarne teams af regionale aktieanalytikere.

REI-fordelen

Vores analytikere baserer deres aktieværdiansættelser på langsigtet indtjening, der giver dem mulighed for se bort fra kortsigtet støj og identificere selskaber, der virker undervurderede i forhold til dagens aktiekurs. Som led i vores analyseproces bruger vi også aktive miljømæssige, sociale og selskabsledelsesmæssige (ESG) rammer, som inkorporerer ESG-forhold i vores indtjeningsprognoser, opmuntrer til bedste praksis gennem involvering af selskaber og anvender værdi-/normbaserede screeninger til at udelukke producenter af tobak, termisk kul, kontroversielle våben og andre våben*.

Målet for vores strenge og ESG-integrerede fundamentale analyse, er at maksimere eksponering over for attraktivt vurderede aktier, som har potentiale til stærk og bæredygtig indtjeningsvækst på lang sigt, samtidig med at ukompenserede markeds-, sektor- og stilrisici mindskes.

* Eventuelt gældende grænseværdier.

Dette er og skal ikke tolkes som en investeringsanbefaling eller opfordring til at tegne, købe eller sælge værdipapirer. Når investoren træffer investeringsbeslutninger, skal investoren basere sine beslutninger på sin egen vurdering og tage hensyn til sine egne mål og økonomiske situation. Der er altid risici forbundet med investeringer og finansielle instrumenter. Værdien og afkastet af investeringer kan ændre sig, og den investerede kapital kan endda gå tabt helt. Historisk afkast er ikke en garanti for fremtidigt afkast. Du bør gøre dig bekendt med prospektet og prospektet med vigtige oplysninger, før du investerer i fonde. Du kan få fondsprospektet fra administrationsselskabet, og du kan finde det centrale informationsprospekt på webstedet nordnet.dk på fondsoversigtssiden.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer