Spring til hovedindhold

Sektorrotation holder markedet oppe

De vestlige aktiemarkeder har på det seneste været meget nervøse og urolige i kølvandet på de stigende obligationsrenter. De europæiske aktiemarkeder har holdt utroligt godt stand. Altså på overfladen. For under overfladen sker fortsat en voldsom sektorrotation ud af de dyreste vækstaktier.

Stigende inflation ses ofte som et onde for aktiemarkedet, fordi det øger erhvervslivets finansieringsomkostninger, og fordi det forrykker balancen mellem aktier og obligationer, når det gælder alternative afkast.

Særligt for de dyreste aktier, hvor analytikerne regner de aktuelle værdiansættelser hjem på deres regneark med DCF-modeller og diskonteringsrenter bliver regnestykket forrykket, fordi nutidsværdien med stigende obligationsrenter falder.

På den anden side er der også en vis sammenhæng mellem stigende inflation og vækstudsigterne i den vestlige verden. Og den mere solide økonomiske vækst – i kølvandet på åbning af samfundene – har i den grad givet vind til transportaktier, industri og bankerne.

Dyreste aktier sat ned i pris

Skal man tegne et groft billede af, hvad der er sket de seneste måneder, er det, at de dyreste tech-baserede aktier er sat ned i pris. Men disse sektorbestemte kursfald er langt hen ad vejen blevet modsvaret af stigende kurser i andre sektorer, som ikke er så renteafhængige, men til gengæld positivt styret af bedre konjunkturer.

Den seneste uge har vi set tredje rentestigningsbølge på de vestlige markeder, hvor statsobligationsrenten har fået endnu et løft. Den tyske ti-årige statsrente er nu tæt på 0 procent for første gang i to år, og det ser ikke ud til at slutte her.

En stribe centrale råvarepriser og transportpriser fortsætter med at stige, og der er stadig færre, der tror på den amerikanske centralbanks udsagn om, at inflationen er kortsigtet transitorisk på grund af en genåbningsfest i makroøkonomien. Den amerikanske forward inflation er aktuelt på det højeste niveau i seks år. Og det vil sandsynligvis kræve en vending i forward inflationen, hvis der skal skabes ny ro på de finansielle markeder.

Og det kan faktisk godt være, at det er på vej. De seneste uger har vi set de første indikationer på en top i både tørlastraterne, Baltic Dry Bulk indeks, og i de globale priser på landbrugsråvarer, som ellers er tordnet i vejret i år.

Så det er alligevel ikke sikkert, at inflationen vokser ind i himlen. Men det er i hvert fald noget, man som investor skal holde godt øje med.

Som investor kan det være værd at holde øje med eksempelvis de store danske clean energy aktier Vestas og Ørsted.

Siden årsskiftet er begge aktier blevet sat meget ned i kurs, dels på grund af generelle kursfald i clean energy, og dels fordi analytikerne for begge selskaber har nedjusteret deres estimater for årets overskud en hel del.

Begge aktier må dog anses for at blive langsigtede vindere, da fokus på klima og CO2-neutralitet fortsat vil være der, og muligvis endnu mere end i dag. Spørgsmålet for os er, hvornår der er tale om et optimalt købstidspunkt.

For de store aktier i det europæiske Stoxx 600 indeks har de seneste måneders vindere været industri, transport og banker. Alene de stigende obligationsrenter er godt for bankernes indtjeningsbillede, og bedre konjunkturer forude vil også varsle øget aktivitet og vigende udlånstab.

Provinsbanker blandt årets største vindere

Nogle af årets største vindere er de danske provinsbanker, som både er blevet løftet af bedre markedsudsigter og af en tendens til mere konsolidering i sektoren, end vi har set i mange år.

Der kan ligge store gevinster for aktionærerne hos både de købende og de sælgende banker på grund af meget store synergier ved sammenlægninger. Så det er et win-win game. Store kursstigninger har der i år været hos blandt andet Sydbank, Jyske Bank, Sparekassen Sjælland-Fyn, Møns Bank, Nordfyns Bank og Danske Andelskassers Bank.

For transportaktierne har det været en ren fest, blandt andet på grund af flaskehalse i den globale logistik. Dette ses da også som et forbigående fænomen, som vil tage toppen af priserne i slutningen af året eller starten af næste år.

For de fleste europæiske aktiemarkeder har 2021 indtil nu været en fest, Når det danske aktieindeks kun er steget 5 procent, skyldes det i høj grad den tunge vægtning med aktier indenfor life science.

Morten W. Langer

Prøv Økonomisk Ugebrev FORMUE med handelsbeskeder på SMS og mail. Første måned 1 kr.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer