Spring til hovedindhold

Smarte Porteføljer: Sådan gik det i et turbulent første kvartal

Nordnets Jakob Holck har kigget på Smarte Porteføljers performance i marts måned.

Marts var en turbulent måned for de fleste investorer. Investorer i hele verden solgte ud i et uhørt højt tempo, som ikke er set i årtier. COVID-19-pandemien har således sat en stopper for det længste Bull-marked i historien. På trods af at de fleste analytikere mente, at vi var i den sene del af det økonomiske opsving, så havde ingen troet, at opbremsningen ville blive så hurtig og brutal.

Sidste års diskussion om, hvornår recessionen ville komme, har nu ændret sig til hvor lang og hvor hård den bliver.

Regeringerne verden over har som svar på krisen igangsat omfattende redningsaktioner. Samtidig har centralbankerne sænket de allerede lave renter yderligere og genoptaget deres såkaldte opkøbsprogrammer.

Negative afkast i marts

Efter de første tilbageslag i begyndelsen af marts blev det klart, at dette ikke var den sædvanlige ”køb på det korte tilbageslag”-mulighed, som vi før har set. Markedet skiftede til ”sælg alt”, hvor investorerne i stor grad flyttede kapital til kvalitet og kontanter.Det betød, at markedet har været drevet af frygt og frasalg af næsten alle aktivklasser i marts.

Alle tre Smarte Porteføljer havde hermed en hård måned. Når stort set alle aktivklasser helt atypisk falder på samme tid, opstår der i modsætning til tidligere kriser en positiv korrelation mellem aktivklasserne.

Det amerikanske aktieudsalg havde den største indflydelse på det overordnede afkast, men også olieprisens kollaps, de særligt store fald i value-aktier samt ejendomseksponeringer påvirkede porteføljerne negativt.

Kursfaldene på aktiemarkedet var i et historisk perspektiv de største og hurtigste nogensinde, hvilket gav risikoallokeringen i Smarte Porteføljer meget kort tid til at tilpasse sig. Der var enkelte fordele ved vores meget brede diversifikation – specielt fra statsobligationer – men samtidig blev dollaren styrket over for euroen, hvilket bidrog negativt, i og med at porteføljens valutaeksponering er hedget. På trods af dette vil vi dog gerne understrege, at vi fortsat mener, at valutasikring er den rigtige langsigtede strategi – og at det vil vise sig at være en fordel ikke mindst set i lyset af de nuværende valutakursniveauer.

Smarte Porteføljer har reageret på markedsudviklingen og nedbragt eksponeringen betragteligt gennem marts med udgangspunkt i de ”volatilitets-triggere”, som er indbygget i produktet. Eksponeringen til aktier er nu således kun en tredjedel af eksponeringen før krisen. Dette gør porteføljerne godt rustet til fremtidig turbulens i markedet. Når markedet stabiliserer sig igen, vil modellen automatisk øge sin eksponering til et mere normalt og langsigtet niveau.

Performance i de enkelte aktivklasser

Aktier udviste de største fald i marts måned. Aktierne i de ”udviklede markeder” faldt 2 pct., mens Emerging Markets faldt næsten 24 pct.

Obligationer performede positivt, men slet ikke som man normalt vil forvente det. Statsobligationer blev understøttet af rentenedsættelser, men korrelationer mellem obligationer og aktier holdt ikke under de mest intense dage i marts, hvilket førte til spekulationer om sikkerheden for, om statsobligationer fortsat var en såkaldt sikker havn.

Priserne på virksomhedsobligationer faldt grundet usikkerhed om virksomhedernes fremtidige indtægter og den øgede risiko for konkurser. Som forventet er mere risikofyldte obligationer, kreditobligationer og højrenteobligationer faldet betydelig mere end de mere sikre statsobligationer og de såkaldte Investment Grade virksomhedsobligationer.

Råvarepriserne faldt med guld som den forventede undtagelse. Som verden satte al aktivitet og produktion på pause, faldt efterspørgslen for de fleste råvarer samtidig. Olieprisen faldt med op til 60 pct. grundet manglende efterspørgsel og større udbud. Det blev drevet af den manglende evne mellem OPEC og Rusland til at blive enige om at reducere produktionen.

Derfor faldt Smart 15 mere end verdensindekset

Performance i marts måned viser desværre svagheden i risikoparitetsfonde: I ekstreme perioder, hvor alle aktivklasser falder i værdi, fungerer diversificeringen mellem aktivklasser med høj risiko og lav risiko ikke efter planen. I tilfælde af ekstremt hurtige kursfald tilpasser denne type fonde aktivallokeringen for sent og vice versa – og taber dermed i forhold til traditionelle fonde med tilsvarende risiko. I situationer med mere gradvise fald og stigninger vil risikoparitetsfondene som regel performe bedre end traditionelle fonde.

Tilsvarende viser historiske simuleringer af Smartfondenes strategi, at Smarte Porteføljer tabte til relevante benchmark-indeks i første halvdel af finanskrisen i 2008/9, men gjorde det bedre end de samme indeks i den sidste del af krisen.

Indtil videre i april (pr. 4/4) er aktiemarkederne faldet ca. 4 pct., hvorimod Smart 15 kun er faldet med ca. 1 pct. Det understreger, at fondene performer som forventet i et mere «normalt» marked.

En anden måde at illustrere betydningen af de markante markedsudsving, der har vanskeliggjort tilpasningen af fondenes risikoniveau, er, at fondenes volatilitet har ligget markant over målet. Som navnet antyder, har Smart 5 et volatilitetsmål på 5, men volatiliteten ligger nu på 9,58 pct. Tilsvarende ligger Smart 10 på 16,78 pct og Smart 15 på 26,59 pct. Den samlede porteføljerisiko er således ikke altid i overensstemmelse med volatilitetsmålet. Indtil nytår var den realiserede volatilitet til sammenligning noget lavere end målet.

Afkast, risiko og aktivallokering i Smarte Porteføljer (pr. 31/3-20)

Smart 5

Smart 10

Smart 15

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

guest
10 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest populære
Se alle kommentarer
Gæst
Gæst
2020-04-14 20:44

Kunne I oplyse lidt mere konkret hvad det betyder, at “Nordnet udnævnes nu til medforvalter, og samtidig ændres opsætningen således, at fondene ikke længere vil følge et indeks, men derimod forvaltes direkte ud fra den underliggende forvaltningsstrategi. Herudover vil fondenes sikkerhedsstillelse blive håndteret på en mere effektiv måde og hermed mindske evt. forskelle mellem investeringsafkastet og forvaltningsstrategien”.

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2020-04-16 08:56

Hej Jacob

I alt sin enkelthed betyder det at Nordnet’s Asset Management team vil være med ind over placerings og strategi beslutninger for fondene. Det vil blandt andet betyde at der kan og vil blive disponeret lidt anderledes end hidtil hvor man har været meget tro mod strategien i fondene. Det har betydet at specielt hele value segmentet har haft det hårdt de sidste år, og denne eksponering vil der blive ændret på fremover. Det ændre ikke ved det overordnede volatilitetsmål for fondene, dette fastholdes, men eksponeringerne vil ændre sig fremadrettet.

Venlig hilsen
Nordnet

Gæst
Gæst
2020-04-15 07:17

“Opsparing i verdensklasse” – holder den påstand stadig? Hvad nytter det at afdelingen performer ok under rolige tider, men smider alt under kriser? Hvad vil den rationelle investor gøre her…. Desværre har jeres verdensklassepulje lidt et alvorligt knæk i tilliden til selve puljen og til Nordnet som sådan. Nordnet har markedsført puljen som verdensklasse og unik god, hvilket haT vist sig at være en fejlagtig påstand. Det er et faktum og ikke en påstand. Puljen kan ikke agerer hurtigt nok og er decideret farlig at have i krisetider. Nu er der så skruet ned for aktier… så nu misses også… Læs mere

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2020-04-16 08:57

Hej Kim.

Vi mener fortsat at produktets egenskaber er unikke. Smarte porteføljer er et såkaldt ”risk parity” produkt. Det betyder at produktet fokusere på risiko og ikke, som de fleste andre porteføljeprodukter, en normal fordeling mellem aktier og obligationer.
Vi skal dog ikke lægge skjul på at performance ikke har været tilfredsstillende, og det arbejder vi hårdt på at få rettet op på.

Venlig hilsen
Nordnet

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2020-05-13 07:28

Jeg har selv en stor del af min pensionsopsparing i “Smarte Porteføljer” og har virkelig taget en “blodtud” på investeringen.
Det er fint at fokusere på risiko, MEN er det ikke en forkert strategi ? Usikre tider er jo lig med stor risiko, og nu ser vi, at performance for alle “Smarte porteføljer” styrtdykker i usikre tider. Det var vel her, at produktet skulle vise sin styrke ????

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2020-05-13 14:24

Hej Peter. Smarte Porteføljer er rigtigt nok en portefølje der fokusere på et risiko mål, også kendt som det man kalder en “risk parity portefolio”. Det er strategien på vores porteføljer. Den overordnede strategi kan ikke ændres pga. kortsigtede udsving. Det ville ændre den risiko som kunder har købt ind på. Smarte Porteføljer vil altid have svært ved at følge med når der er meget store og hurtige udsving i markedet, som vi netop har set de seneste par måneder. Men alle back-test viser at over tid, hvor historisk volatilitet/risiko har været mindre i langt de fleste perioder, vil Smarte… Læs mere

Gæst
Gæst
2020-07-04 17:31

Har Nordnet ikke et forklarings problem ift. at Nordnet Smart stadig ligger underdrejet med tab på mere en 25% i år, når stort set alle andre aktivklasser er tilbage til udgangspunktet for COVID 19.
Andre der har mistet tilliden til produktet?

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2020-07-06 09:37

Hej Flemming. Desværre har performance i Nordnet Smart 15 ikke været tilfredsstillende og vi justerer løbende strategien for at få en godt langsigtet risikojusteret afkast. Nordnet Smart 15 har et risikomål som det investerer efter. Da volatiliteten stadig er høj i aktiemarkedet så har Nordnet Smart 15 ikke kunne følge med stigning i aktiemarkedet fra marts til nu. Nordnet Smart 15 er en investeringsløsning med mange aktivklasser, så skal derfor ikke kun måles op mod aktiemarkedet. Hvis nu aktiemarkedet ikke var steget meget hurtigt, men i stedet faldet, så havde Nordnet Smart 15 sandsynligvis klaret sig bedre end aktiemarkedet. Se… Læs mere

Gæst
Gæst
2020-08-05 08:27

Jeg ser frem til at læse jeres gennemgang af performance for smarte porteføljer for 2. Kvartal. Hvornår laver i en nyhed om det?

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2020-08-06 15:30

Hej Torben. Der vil komme en opfølgning på dette i løbet af næste uge. Venlig hilsen Brian Buus Madsen, Nordnet