Nedenstående er information fra RISMA Systems A/S og skal ikke ses som en anbefaling fra Nordnet.


RISMA Systems A/S.

RISMA udbyder i forbindelse med sin børsnotering nye aktier. Igennem Nordnet har du mulighed for at tegne disse. Nedenstående beskrivelse er udarbejdet af RISMA, som bærer det fulde ansvar for indholdet. Nordnet har ikke medvirket ved udarbejdelsen og indestår ikke for indholdet.

Eventuel tildeling af aktier er kurtagefri hos Nordnet.

Kort om selskabet.

RISMA Systems A/S er en “Software as a Service” (SaaS) virksomhed, som tilbyder virksomheder en skalerbar alt-i-én platform, hvorfra de kan strukturere, håndtere og dokumentere alle deres Governance, Risk og Compliance-aktiviteter.

Behovet for automatisering, effektivitet og gennemsigtighed i arbejdet med GRC-områder er stigende i takt med mere regulering og flere krav til virksomheder, fx GDPR, informationssikkerhed, risikostyring, finansielle kontroller og ESG-rapportering. Dette er især markant i Skandinavien, EU og Nordamerika, men det er også en tendens som rammer virksomheder i resten af verdenen.

RISMA kommer med en løsning, der udfylder det behov i markedet med en brugervenlig platform, der er skalerbar og fremtidssikret. RISMA har derfor potentialet til at blive fremtidens løsning inden for håndtering og styring af alle GRC-aktiviteter.

Baggrunden for børsnoteringen

RISMA ønsker at være den førende leverandør af en alt-i-én GRC-platform til Europas mid-market virksomheder. På et marked, der vokser hastigt, er der derfor brug for at styrke RISMAs vækstmuligheder. Det vil en børsnotering bidrage til. RISMAs løsning dækker et hul i markedet og er klar til at blive rullet ud i andre lande. Derfor skal kapitalen bruges til at vokse i Norge og introducere platformen i Sverige, samt styrke den nuværende markedsposition i Danmark.

HC Andersen Capital: Webinar med RISMA.

Se videoen fra webinaret, der blev afholdt fredag den 5. marts 2021, i anledningen af den planlagte børsnotering af RISMA.

Fakta om noteringen.


Tegningskurs

9,50 DKK per aktie

Kurtage

0 DKK*

Selskabsværdi (pre-money)

132 mio. DKK

Forhåndstilsagn

20,07 mio. DKK

Tegningsperiode

2. marts 2021 kl. 9:00 til 15. marts 2021 kl. 23:59

Midler til at dække den ønskede tegning
skal være tilgængelige på depotet

15. marts 2021 kl. 23.59

Mindste tegning

400 aktier svarende til 3.800 DKK

Markedsplads

Nasdaq First North Premier Growth Market Denmark

Ticker for aktien

RISMA

Forventet første handelsdag

23. marts 2021

Selskabets hjemmeside

rismasystems.com

*Som kunde hos Nordnet betaler du 0 kr. i kurtage. Nordnet modtager et engangshonorar fra emissionsselskabet i form af en procentsats af det beløb, som Nordnets kunder har tegnet aktier for.

Ved overtegning kan du få tildelt et lavere antal aktier, end du havde ønsket, eller slet ingen. Det har ingen betydning, hvornår i tegningsperioden du svarer på tilbuddet. Transaktionen kan afbrydes, dog ikke efter at handlen med værdipapiret er begyndt.

Mere information.

Marked
Det globale softwaremarked for GRC forventes at vokse med en CAGR/vækstrate på 11,2% fra 14 mia. USD i 2020 mod 26 mia. USD i 2026. Virksomhederne, især de nordiske, viser en stigende interesse og modenhed efter én samlet platform, der kan håndtere alle GRC-indsatser, fremfor adskillige softwareløsninger til hvert enkelt specifikt område inden for GRC.

De fleste organisationer, herunder mange store og veletablerede virksomheder, benytter stadig Excel-ark og Word til deres risk- og compliance-forhold, hvilket resulterer i tunge og internt ressourcekrævende processer med begrænset eller ingen automatisering. RISMAs løsning sørger for, at der kommer automatiseret orden i penalhuset.

RISMA har designet en alt-i-én integreret GRC SaaS platform med høj skalerbarhed, som imødekommer en stigende efterspørgsel på et stadigt umodent marked i høj vækst – både i Danmark og globalt.

Kort beskrivelse af produktet
RISMAs GRC-platform er en kombination af tre hovedløsninger:
• Governance
• Risk
• Compliance

RISMAs softwareløsning samler alle tre hovedløsninger under én paraply. De tre områder er integreret til at udnytte funktionaliteten på tværs af de mange discipliner inden for GRC. Hvert område kan også bruges som en enkeltstående løsning.

Inden for hver løsning tilbyder RISMA forskellige moduler til understøttelse af specifikke complianceområder som fx GDPR og ISMS. Denne fleksibilitet i RISMAs GRC-suite understøtter tilføjelsen af fremtidige lovgivningsmæssige rammer, regler eller politikker (både eksterne og interne). Det giver kunderne mulighed for at vokse i deres brug af platformen, når deres behov for systemunderstøttelse gradvist øges. Med andre ord er RISMAs løsning fremtidssikret, idet platformen kan skaleres efter kundens behov til et hvilket som helst Governance, Risk og Compliance-område.

Det kan give mange konkurrencemæssige fordele at investere i en samlet integreret GRC-platform. Platformen skaber nemlig rammerne for virksomheder til at kunne effektivisere manuelle processer, minimere risici og sikre løbende overholdelse af lovgivningen. Medarbejdere sparer samtidig en masse tid og får frigjort ressourcer, der i stedet kan bruges på andre opgaver - til gavn for hele virksomheden. Desuden er det nemt at samarbejde i platformen på tværs af organisationen – et værdsat element i tider med øget hjemmearbejde. Det er klare fordele, der er til at forstå for RISMAs kunder.

Ekspansion
RISMA har formået at udvikle en konkurrencedygtig platform, der i dag står stærkt mod andre single point løsninger på GRC-området, hvorfor virksomheden nu er klar til at eksekvere en ambitiøs international vækststrategi.

RISMAs internationale ekspansion er i første stadie målrettet de nordiske lande med fokus på Danmark, Sverige og Norge. Andre lande som Tyskland, Finland, Frankrig, Storbritannien og Holland har også et stærkt markedspotentiale for RISMA. Det er baseret på kriterier som markedsværdi, markedets modenhed, forventet markedsvækst og GRC-softwareforbrug pr. indbygger. Alle sammen forhold, der gør disse markeder yderst relevante for RISMAs GRC-platform.

Finansielle forventninger
Med provenuet fra børsnoteringen forventer RISMA at kunne accelerere ARR væksten i de kommende år. Konkret forventer RISMA en årlig ARR-vækst fra 2021 til 2023 på over 70%, hvilket svarer til en forøgelse af ARR fra ca. 15 mio. kr. i 2021 til ca. 44 mio. kr. i 2023.

Vigtig information.


Investeringsrisiko

Bemærk, at aktierne ikke giver noget garanteret afkast og ingen kapitalbeskyttelse. En investering i aktierne er derfor kun egnet for investorer, som ikke har behov for en løbende indtægt eller kapitalbeskyttelse. En investor, som vælger at investere i aktier i udbuddet, skal være i stand til at vurdere fordele og risici ved en sådan investering og kunne bære eventuelle tab, som kan opstå i forbindelse med en investering i aktier.


Selskabsrisiko

Selskabets forretning er, ligesom alle andre forretninger, forbundet med risici. Det er derfor yderst vigtigt at overveje relevante risici ved vurderingen af ​​virksomhedens drift. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er risiko for, at du ikke får det investerede beløb tilbage, og en investor bør foretage en omfattende evaluering af informationerne i prospektet samt en generel global vurdering. En række faktorer uden for selskabets kontrol påvirker indtjeningen og den finansielle position.


Information om Nordnets erstatning

Nordnet modtager et engangshonorar fra selskabet eller rådgiveren i udbuddet i forbindelse med noteringen. Læs mere om tredjepartsbetaling her. For mere information om tildelingsprincipper, se prospektet.

Nordnet har ikke ansvar for det resultat, som følger af, at en bruger på forskellige måder udnytter dette materiale. Materialet skal ikke opfattes, som at Nordnet stiller investeringsrådgivning til rådighed eller giver investeringsanbefalinger.

Spørsmål og svar.

1. Først skal du sikre dig, at du er kunde hos Nordneteksternt link, åbner i nyt vindue. Du kan nemt registrere dig som kunde med NemID.

2. Log ind.

3. Gå til menpunktet Corporate actionseksternt link, åbner i nyt vindue.

4. I løbet af tegningsperioden finder du selskabet under Børsnoteringer (IPO's) mm.

5. Klik på "Læs vilkår/svar" ved selskabet, du vil tegne aktier i.

6. Gennmlæs vilkårene.

7. Udfyld hvor meget, du vil tegne for (Bemærk, at der oftest er en mindstetegning, du må tage hensyn til), og klik "Svar".

Ja, i denne IPO kan du tegne fra flere depoter. Vælg de depoter du vil svare for i feltet vælg depot under Læs vilkår/Svar

Under fanebladet "Depotoversigt" og punktet "Mine corporate actions" kan du se din ansøgning frem til udløb af tegningsperioden. Herefter vil din ansøgning blive vist i din Depotoversigt som "RISMA Systems A/S Ansøgning".

Den 15. marts kl. 23:59 skal pengene senest være tilgængelige på dit Nordnet-depot hvor du har angivet dit tegningsønske.