Nedenstående er information fra Curasight A/S og skal ikke ses som en anbefaling fra Nordnet.


Curasight A/S.

Curasight A/S udbyder i forbindelse med sin børsnotering nye aktier, og igennem Nordnet har du mulighed for at tegne disse. Nedenstående beskrivelse er udarbejdet af Curasight A/S, som bærer det fulde ansvar for indholdet. Nordnet har ikke medvirket ved udarbejdelsen og indestår ikke for indholdet.

Eventuel tildeling af aktier er kurtagefri hos Nordnet.

Kort om selskabet.

Fakta om noteringen.


Tegningskurs

DKK 115,20 pr. andel.
En (1) andel består af otte (8) aktier
og syv (7) serie TO 1-warrants, der er gratis.

Kurtage

0 DKK*

Emissionsvolume

66,9 mio. DKK

Tegningsperiode

3. til 17. september 2020 kl. 23:59

Midler til at dække den ønskede tegning skal være tilgængelige på depotet

17. september 2020 kl. 23.59

Mindste tegning

35 aktier svarende til 4.032 DKK

Markedsplads

Spotlight Stock Market

Ticker for aktien

CURAS

Forventet første handelsdag

8. oktober 2020

Selskabets hjemmeside

curasight.com

*Som kunde hos Nordnet betaler du 0 kr. i kurtage. Nordnet modtager et engangshonorar fra emissionsselskabet i form af en procentsats af det beløb, som Nordnets kunder har tegnet aktier for.

Ved overtegning kan du få tildelt et lavere antal aktier, end du havde ønsket, eller slet ingen. Det har ingen betydning, hvornår i tegningsperioden du svarer på tilbuddet. Transaktionen kan afbrydes, dog ikke efter at handlen med værdipapiret er begyndt.

Mere information og fuldstændige vilkår:

Yderligere information om noteringen.

  • Udstedelsens omfang: Udbuddet består af maksimalt 2.270.000 aktier og maksimalt 1.986.250 warrants i serie TO 1, svarende til henholdsvis cirka DKK 32,7 millioner og DKK 34,2 millioner kroner. Hvis udstedelsen er fuldt tegnet, og alle tilknyttede warrants udnyttes, vil Curasight modtage en kapitaltilførsel på i alt ca. DKK 66,9 millioner før udstedelsesomkostninger. Det mindste antal andele, man kan tegne sig for, er 35 andele, hvilket svarer til en betaling på DKK 4.032,00.

  • Tegningsforpligtelser: Selskabet har modtaget tegningsforpligtelser på cirka DKK 25,9 millioner kroner, i alt cirka 79 % af første del af udstedelsen af andele.

  • Værdiansættelse (før investering): Ca. DKK 200 millioner.

  • Antal aktier før udstedelsen af andele: 13.886.340 aktier.

  • Notering på Spotlight Stock Market: Curasights aktier og warrants er planlagt til at blive noteret på Spotlight Stock Market. Den første handelsdag forventes at være den 8. oktober 2020.

  • Ticker, ISIN: CURAS, ISIN-kode DK0061295797. CURAS TO 1 ISIN-kode DK0061408747.
  • Udnyttelsesperiode:16. september 2021 til den7. oktober 2021.

  • Udnyttelseskurs: En (1) warrant giver ret til tegning af (1) ny aktie på DKK 17,20 i Curasight.

  • Værdiansættelse (før investering): Ca. DKK 294 millioner.

  • Udstedelsesmængde: Hvis alle warrants udnyttes i denne periode, vil virksomheden modtage yderligere ca. DKK 34,2 millioner før udstedelsesomkostninger.

Mere information.

”Curasight nærmer sig et ’paradigmeskifte’ i diagnosticeringen af kræft – med evnen til at identificere tumorers aggressivitet. Metastasedannelse er et af kendetegnene på kræft, og det er kræftcellernes evne til at invadere det omgivende stromale væv (som uTRACE® fremhæver og bestemmer aggressivitetsniveauet af) og til at danne fjerne metastaser, der fører til kræftprogression og dårlig patientprognose.” CEO Ulrich Krasilnikoff.

Curasights løsning vil have store fordele i den fremtidige evaluering af prostatakræft, fordi den kan afgøre, om en operation er nødvendig eller ej. I dag bliver de fleste prostatakræftpatienter, som får foretaget prostatektomier, opereret unødigt, og de fleste af disse patienter (op til 70 %) oplever bivirkninger, såsom impotens. Med Curasights produkt og diagnose er det virksomhedens vurdering, at graden af usikkerhed i vid

udstrækning vil blive elimineret, og at disse patienter kan håndteres ud fra deres behov – med den nødvendige behandling på rette tidspunkt – hvilket forbedrer patienthåndteringen og skaber et betydeligt forretningspotentiale.

Curasights teknologi testes i en bred pipeline med otte igangværende kliniske fase II-forsøg. Ifølge bestyrelsens vurderinger findes der i øjeblikket ingen andre biotekvirksomheder i den tidlige fase inden for udvikling af PET-sporstof, som er i gang med at få deres teknologi testet i en bredere portefølje af kliniske forsøg på mennesker (sponsorerede og forskerinitierede), i mange forskellige kræftindikationer.

 I 2017 afsluttedes et klinisk fase I/IIa ”first in human”-forsøg med uTRACE®. I 2018 og 2020 afsluttedes kliniske fase IIb-forsøg med uTRACE® i hhv. bryst-og prostatakræft. Skifte til målrettet radionuklidterapi (teranostik) – fremtidens strålebehandling. Med de lovende resultater, der er opnået inden for diagnostik, forfølger Curasight nu også uPAR-målrettet radionuklidterapi ved hjælp af uTRACE®-liganden, men "rustet" med kortrækkende (1 mm) strålebehandling. Kort sagt vil den terapeutiske ligand blive injiceret i en vene, hvorefter den vil cirkulere og binde sig til alle kræftceller i kroppen (udtrykker uPAR) og lokalt bestråle kræft uden at bestråle sundt væv. Dette koncept repræsenterer en mere skånsom form for strålebehandling sammenlignet med traditionel ekstern strålebehandling og betragtes derfor af mange som ”fremtidens strålebehandling”. Da PET-billedbehandling og radionuklidbehandling er baseret på det samme uPAR-bindende peptid, kan en uTRACE®-scanning præcist forudsige, hvor efterfølgende målrettet strålebehandling vil blive leveret (teranostiske princip).

Spørsmål og svar.

1. Først skal du sikre dig, at du er kunde hos Nordneteksternt link, åbner i nyt vindue. Du kan nemt registrere dig som kunde med NemID.

2. Log ind.

3. Gå til menpunktet Corporate actionseksternt link, åbner i nyt vindue.

4. I løbet af tegningsperioden finder du selskabet under Børsnoteringer (IPO's) mm.

5. Klik på "Læs vilkår/svar" ved selskabet, du vil tegne aktier i.

6. Gennmlæs vilkårene.

7. Udfyld hvor meget, du vil tegne for (Bemærk, at der oftest er en mindstetegning, du må tage hensyn til), og klik "Svar".

Nej. Hvis du har ansøgt om at tegne på flere forskellige depoter, så er det kun den tegning, som du foretog først, som vil gælde.

Du kan få NemID på tre måder:

via online-bestilling på nemid.nu.eksternt link, åbner i nyt vindue

Ved henvendelse i et borgerservicecenter.

Via din bank, hvis du opretter en netbank-aftale.

Under fanebladet "Depotoversigt" og punktet "Mine corporate actions" kan du se din ansøgning frem til udløb af tegningsperioden. Herefter vil din ansøgning blive vist i din Depotoversigt som "Curasight Ansøgning".