Spring til hovedindhold

Nedenstående er information fra Newbury Pharmaceuticals og skal ikke ses som en anbefaling fra Nordnet.


Newbury Pharmaceuticals AB.

Newbury Pharmaceuticals udbyder i forbindelse med sin børsnotering nye aktier. Igennem Nordnet har du mulighed for at tegne disse. Nedenstående beskrivelse er udarbejdet af Newbury Pharmaceuticals , som bærer det fulde ansvar for indholdet. Nordnet har ikke medvirket ved udarbejdelsen og indestår ikke for indholdet.

Eventuel tildeling af aktier er kurtagefri hos Nordnet.

Kort om selskabet.

Newbury er en innovativ medicinalvirksomhed med en enestående mulighed for at blive en nøglespiller på det skandinaviske marked. Virksomheden har opbygget en stærk portefølje på 27 produkter med fokus på speciallægemidler og egne varemærker, primært inden for onkologi, sjældne sygdomme og neurologi. Det er virksomhedens mål at lancere de eksisterende lægemidler i de kommende år og samtidig fortsætte med at udvide produktporteføljen.

Porteføljen af ​​lægemidler vil blive lanceret løbende i de næste par år, startende i 2022 og bidrage til betydelig vækst for Newbury. Virksomhedens strategi er baseret på strategiske partnerskaber og evnen til effektivt at kommercialisere produkter på det skandinaviske marked. Alle produkter er indlicenseret fra strategiske partnere, som har udviklet produkterne og i de fleste tilfælde også producerer og leverer de færdige lægemidler. Newbury ind-licenserer al nødvendig dokumentation, der kræves for at registrere produkterne i de skandinaviske lande og ejer derefter rettighederne til at markedsføre og sælge de respektive lægemidler i Skandinavien, efter at patentrettighederne for det originale lægemiddel er udløbet. Newbury er således umiddelbart parat til at konkurrere i nationale og regionale udbud og vil markedsføre lægemidlerne til ordinerende læger og beslutningstagere.

Newburys fokus er primært koncentreret om tre terapeutiske områder: Onkologi, Sjældne Sygdomme og Neurologi. Alle disse omfatter kritiske sygdomme, der ofte kræver speciallægemidler, og hvor virksomhedens produkter kommer både samfundet og patienterne til gode.

Ny-udstedelsen og noteringen har til formål at opbygge de kommercielle muskler til at kommercialisere den eksisterende portefølje og fortsætte med at investere i nye licensaftaler for at sikre løbende nye produktlanceringer i de kommende år. En del af emissionsprovenuet vil også gå til arbejdskapital for at finansiere lageropbygning til at imødekomme kundernes efterspørgsel.

Event med Newbury Pharmaceuticals.

Se eller gense eventet med Newbury Pharmaceuticals danske CEO Lars Minor som fortalte mere om Newbury Pharmaceuticals kommende børsnotering.

Fakta om noteringen.


Tegningskurs

13 SEK per aktie.

Kurtage

0 DKK*

Selskabsværdi (pre-money)

204 mio. SEK

Samlet udbud

50 mio. SEK svarende til 3.846.154 aktier.

Forhåndstegning

Tilbuddet er dækket af tegningsforpligtelser på 40 mio. SEK fra eksterne investorer, eksisterende aktionærer og ledelse.

Lock-up

Alle eksisterende aktier er omfattet af tre til tolv måneders lock-up fra første handelsdag.

Tegningsperiode

12. - 24. januar 2022 kl. 23:59

Midler til at dække den ønskede tegning
skal være tilgængelige på depotet

24. januar 2022 kl. 23:59

Mindste tegning

450 aktier svarende til 5.850 SEK. Derefter i et vilkårligt antal aktier.

Markedsplads

Nasdaq First North Growth Sweden

Ticker for aktien

NEWBURY

Forventet første handelsdag

4. februar 2022

Selskabets hjemmeside

newburypharma.com

*Som kunde hos Nordnet betaler du 0 kr. i kurtage. Nordnet modtager et engangshonorar fra emissionsselskabet i form af en procentsats af det beløb, som Nordnets kunder har tegnet aktier for.

Mere information og fuldstændige vilkår:

Mere information.

Fra indledningsvist at have været fokuseret på at opbygge en stærk portefølje af indlicenserede lægemidler, går Selskabet nu ind i en kommerciel fase. Virksomheden har implementeret de nødvendige kvalitetssystemer til at understøtte registrering og kommercialisering af ​​porteføljen, og produkterne forventes at blive godkendt af de nationale sundhedsmyndigheder i de kommende år med en første markedsgodkendelse af Icatibant i fjerde kvartal af 2021. Ud over at kommercialisere den eksisterende portefølje fokuserer Newbury på yderligere at styrke sin pipeline for fremtidig vækst. Virksomhedens strategiske produktfokus og geografiske koncentration på Skandinavien gør Newbury til en foretrukken partner for medicinalvirksomheder, som primært fokuserer på større markeder i Europa og resten af ​​verden.

Som led i at forberede forretningen til fremtidig vækst og sikre, at Selskabet har tilstrækkelig arbejdskapital i den kommende 12-måneders periode, har Newburys bestyrelse besluttet at gennemføre denne nye aktieemission. Tilbuddet har primært til formål at give Selskabet finansielle ressourcer til at accelerere lanceringen af ​​den eksisterende produktportefølje og at udvide pipeline for at sikre fremtidig vækst.

Emissionsprovenuet er beregnet til at blive brugt i følgende prioriterede rækkefølge:

  1. 25 procent til kommercialisering af eksisterende portefølje;
  2. 40 procent til indlicensering af nye produkter; og
  3. 35 procent til anden arbejdskapital såsom lageropbygning og kapitalreserver.

Virksomhedens forretningsmodel med en indlicenseret produktportefølje indebærer fokus på hurtig registrering og kommercialisering. Modellen minimerer traditionelle risici såsom investeringer i kapitalgoder, forskning og udvikling ("R&D") og produktion og forkorter gennemløbstider for at bringe nye lægemidler på markedet. Newbury er fokuseret på speciallægemidler og egne varemærker, hvor marginerne er højere, og graden af ​​substituerbarhed er lavere sammenlignet med traditionelle lægemidler. Derudover er Newbury aktiv på de skandinaviske markeder, hvor virksomheden har en dokumenteret track record og ekspertise. Virksomhedens strategiske og geografiske fokus gør Newbury til en foretrukken regional partner for mange medicinalvirksomheder, hvis primære fokus er på store markeder i Europa og resten af ​​verden. Newbury har indtil videre etableret tætte partnerskaber med fem eksterne partnere og sigter mod at udvide med flere partnerskaber.

Newburys produktportefølje udgør i øjeblikket 27 produkter inden for flere terapeutiske områder med fokus på onkologi, sjældne sygdomme og neurologi. Speciallægemidler udgør en stigende del af markedet og vurderes i 2025 at stå for næsten 60 procent af lægemiddelsalget på udviklede markeder. Virksomheden leder konstant efter nye produkter, der passer til dets strategiske fokus på speciallægemidler og egne varemærker. Det adresserbare marked for den nuværende produktportefølje i Skandinavien beløber sig til ca. EUR 800 mio. årligt.

Virksomheden går nu ind i en kommercialiseringsfase, hvor produkterne vil blive lanceret på markedet. Den første produktgodkendelse blev modtaget i 4. kvartal 2021 med forventet lancering i første kvartal 2022. Den eksisterende portefølje giver en række produktlanceringer i de kommende år, mens Newbury har ambitionen om løbende at udvide porteføljen med strategisk vigtige produkter til den videre fremtidige vækst.

I forbindelse med Tilbuddet har Selskabet offentliggjort følgende finansielle mål:

  • At opnå en omsætning på over 300 millioner SEK i 2026
  • At opnå et positivt cash flow fra driftsaktiviteter i 2023
  • Opnåelse af en EBITDA-margin på over 20% på mellemlang sigt
  • At have lanceret mindst otte produkter inden udgangen af ​​2023
  • At vinde udbud i Norge, Danmark og Sverige inden 2023.

Vigtig information.


Investeringsrisiko

Bemærk, at aktierne ikke giver noget garanteret afkast og ingen kapitalbeskyttelse. En investering i aktierne er derfor kun egnet for investorer, som ikke har behov for en løbende indtægt eller kapitalbeskyttelse. En investor, som vælger at investere i aktier i udbuddet, skal være i stand til at vurdere fordele og risici ved en sådan investering og kunne bære eventuelle tab, som kan opstå i forbindelse med en investering i aktier.


Selskabsrisiko

Selskabets forretning er, ligesom alle andre forretninger, forbundet med risici. Det er derfor yderst vigtigt at overveje relevante risici ved vurderingen af ​​virksomhedens drift. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er risiko for, at du ikke får det investerede beløb tilbage, og en investor bør foretage en omfattende evaluering af informationerne i prospektet samt en generel global vurdering. En række faktorer uden for selskabets kontrol påvirker indtjeningen og den finansielle position.


Information om Nordnets honorar

Nordnet modtager et engangshonorar fra selskabet eller rådgiveren i udbuddet i forbindelse med noteringen. Læs mere om tredjepartsbetaling her. For mere information om tildelingsprincipper, se prospektet.

Nordnet har ikke ansvar for det resultat, som følger af, at en bruger på forskellige måder udnytter dette materiale. Materialet skal ikke opfattes, som at Nordnet stiller investeringsrådgivning til rådighed eller giver investeringsanbefalinger.

Spørsmål og svar.

1. Først skal du sikre dig, at du er kunde hos Nordneteksternt link, åbner i nyt vindue. Du kan nemt registrere dig som kunde med NemID.

2. Log ind.

3. Gå til menpunktet Corporate actionseksternt link, åbner i nyt vindue.

4. I løbet af tegningsperioden finder du selskabet under Børsnoteringer (IPO's) mm.

5. Klik på "Læs vilkår/svar" ved selskabet, du vil tegne aktier i.

6. Gennmlæs vilkårene.

7. Udfyld hvor meget, du vil tegne for (Bemærk, at der oftest er en mindstetegning, du må tage hensyn til), og klik "Svar".

Ja, i denne IPO kan du tegne fra flere depoter. Vælg de depoter du vil svare for i feltet vælg depot under Læs vilkår/Svar

Under fanebladet "Depotoversigt" og punktet "Mine corporate actions" kan du se din ansøgning frem til udløb af tegningsperioden. Herefter vil din ansøgning blive vist i din Depotoversigt som "Newbury Pharmaceuticals Ansøgning".

Den 24. januar kl. 23:59 skal pengene senest være tilgængelige på dit Nordnet-depot hvor du har angivet dit tegningsønske.