Spring til hovedindhold


Swiss Properties Invest.

Swiss Properties Invest udbyder i forbindelse med sin børsnotering nye aktier. Igennem Nordnet har du mulighed for at tegne disse. Nedenstående beskrivelse er udarbejdet af Swiss Properties Invest, som bærer det fulde ansvar for indholdet. Nordnet har ikke medvirket ved udarbejdelsen og indestår ikke for indholdet.

Eventuel tildeling af aktier er kurtagefri hos Nordnet.

Kort om selskabet.

Swiss Properties Invest A/S er stiftet med henblik på at give private og professionelle investorer mulighed for at investere i schweiziske erhvervsejendomme og få gavn af mere end 15 års erfaring og ekspertise fra et allerede etableret og succesfuldt operationelt set-up, hvor ledelsen igennem årene succesfuldt har skabt betydelige afkast til deres investorer.

Det er selskabets klare mål at skabe værdi for dets aktionærer ved gennem dets schweiziske datterselskab Swiss Properties Invest AG at eje, drive, optimere, udvikle og udleje attraktive erhvervsejendomme beliggende i udvalgte schweiziske regioner.

Selskabets investeringer foretages med henblik på langsigtet værdiskabelse. Swiss Properties Invest A/S har et erklæret mål om at levere et afkast til deres aktionærer på mere end 300 % over de næste 20 år, hvilket skal sikres gennem geninvestering af overskud og derved akkumulering af værdi i selskabet. Dette sikres ved selskabets fokus på investering og drift i ejendomme beliggende i en af Europas stærkeste og mest stabile økonomier, Schweiz.

Selskabet søger en børsnotering på Nasdaq First North Growth Market i København, således at flere investorer kan få mulighed for at investere i en aktie med denne underliggende og typisk stabile aktivklasse, samt at investorer har mulighed for at træde ind og ud af deres investering.

I forbindelse med noteringen på Nasdaq First North Growth Market i København udbyder Swiss Properties Invest A/S op til 2.000.000 nye aktier til en kurs på 107,5 kroner, hvoraf ca. 61 % af maksimumudbuddet er tegnet på forhånd, for derigennem at rejse mellem 107,5 mio. til 215 mio. kroner, som skal anvendes til at investere i en portefølje af 6 til 8 attraktive erhvervsejendomme. Den 1. januar 2022 overtog selskabet dets første ejendom i Nänikon, kanton Zürich, og driften af selskabet er således i fuld gang.

Mød Swiss Properties Invest.

CEO Keld Østergaard fortæller om selskabets børsnotering i Nordnet Live.

Fakta om noteringen.


Tegningskurs

107,5 DKK

Kurtage

0 DKK*

Samlet udbud

Udbuddet består af mellem 1.000.000 og 2.000.000 nye aktier

Selskabets markedsværdi (pre-money)

24,2 mio. DKK

Forhåndstegning

Der er modtaget forhåndstegning på ca. DKK 130 mio. Svarende til ca. 121% af min.udbud og ca. 61% af max udbud

Tegningsperiode

21. juni 2022 kl. 9 - 4. juli 2022 kl. 23.59

Midler til at dække den ønskede tegning
skal være tilgængelige på depotet

4. juli 23:59

Mindste tegning

75 aktier svarende til DKK 8.062,50

Markedsplads

Nasdaq First North Growth Market Denmark

Ticker for aktien

SWISS

Forventet første handelsdag

14. juli 2022

Selskabets hjemmeside

www.swisspropertiesinvest.dk Eksternt link, åbner i nyt vindue.

*Som kunde hos Nordnet betaler du 0 kr. i kurtage. Nordnet modtager et engangshonorar fra emissionsselskabet i form af en procentsats af det beløb, som Nordnets kunder har tegnet aktier for.

Mere information.

Swiss Properties Invest A/S søger om optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Danmark for at få adgang til yderligere kapital. Selskabet har en erklæret strategi om at købe, drive, udvikle, optimere og udleje en portefølje af 6 til 8 schweiziske erhvervsejendomme, hvoraf selskabet har købt den første ejendom pr. 1. januar 2022. For at komme i mål med denne strategi er det nødvendigt at rejse yderligere kapital. Derfor tilbyder selskabet ved udbuddet af nye aktier til private og professionelle investorer, en attraktiv langsigtet investeringsmulighed som bygger på mere end 15 års erfaring og ekspertise baseret på gennemførelse af transaktioner for over 2 milliarder kroner.

Swiss Properties Invest A/S er stiftet på fundamentet af mere end 15 års erfaring og ekspertise med succesfuld investering i erhvervsejendomme i en af Europas mest stabile og stærke økonomier, hvilket giver gunstige vilkår for en langsigtet akkumulering af værdi.

  • Lang historik med succesfulde investeringer
  • Unik adgang til markedet og attraktive ejendomme via etableret netværk
  • Vækst og afkast skabt af cash flow i form af stabile lejeindtægter samt den generelle udvikling i ejendomspriserne i Schweiz.
  • Attraktive både erhvervs- og makroøkonomiske forhold
  • Rejse 215 mio. DKK til fremtidig vækst af selskabet
  • Etablere en portefølje på 6-8 schweiziske erhvervsejendomme med en værdi omkring DKK 560 millioner indenfor de første 2 år efter børsnotering
  • Swiss Properties Invest A/S har et erklæret mål om at skabe et afkast til deres aktionærer på mere end 300 % over de næste 20 år
  • Swiss Properties Invest A/S har til hensigt løbende at udvide porteføljen af ejendomme med forventede yderligere opkøb i 2027, 2031, 2034, 2037 og 2040

De finansielle målsætninger udgør fremadrettede oplysninger. De finansielle målsætninger er baseret på en række skøn og forudsætninger, der blandt andet knytter sig til udviklingen i det schweiziske ejendomsmarked, selskabets forretning, driftsresultat og finansielle stilling og er forbundet med risici og usikkerhed.

Vigtig information.


Investeringsrisiko

Bemærk, at aktierne ikke giver noget garanteret afkast og ingen kapitalbeskyttelse. En investering i aktierne er derfor kun egnet for investorer, som ikke har behov for en løbende indtægt eller kapitalbeskyttelse. En investor, som vælger at investere i aktier i udbuddet, skal være i stand til at vurdere fordele og risici ved en sådan investering og kunne bære eventuelle tab, som kan opstå i forbindelse med en investering i aktier.


Selskabsrisiko

Selskabets forretning er, ligesom alle andre forretninger, forbundet med risici. Det er derfor yderst vigtigt at overveje relevante risici ved vurderingen af ​​virksomhedens drift. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er risiko for, at du ikke får det investerede beløb tilbage, og en investor bør foretage en omfattende evaluering af informationerne i prospektet samt en generel global vurdering. En række faktorer uden for selskabets kontrol påvirker indtjeningen og den finansielle position.


Information om Nordnets honorar

Nordnet modtager et engangshonorar fra selskabet eller rådgiveren i udbuddet i forbindelse med noteringen. Læs mere om tredjepartsbetaling her. For mere information om tildelingsprincipper, se prospektet.

Nordnet har ikke ansvar for det resultat, som følger af, at en bruger på forskellige måder udnytter dette materiale. Materialet skal ikke opfattes, som at Nordnet stiller investeringsrådgivning til rådighed eller giver investeringsanbefalinger.

Spørsmål og svar.

1. Først skal du sikre dig, at du er kunde hos Nordnet Eksternt link, åbner i nyt vindue.. Du kan nemt registrere dig som kunde med NemID.

2. Log ind.

3. Gå til menpunktet Corporate actions Eksternt link, åbner i nyt vindue..

4. I løbet af tegningsperioden finder du selskabet under Børsnoteringer (IPO's) mm.

5. Klik på "Læs vilkår/svar" ved selskabet, du vil tegne aktier i.

6. Gennmlæs vilkårene.

7. Udfyld hvor meget, du vil tegne for (Bemærk, at der oftest er en mindstetegning, du må tage hensyn til), og klik "Svar".

Ja, i denne IPO kan du tegne fra flere depoter. Vælg de depoter du vil svare for i feltet vælg depot under Læs vilkår/Svar

Under fanebladet "Depotoversigt" og punktet "Mine corporate actions" kan du se din ansøgning frem til udløb af tegningsperioden. Herefter vil din ansøgning blive vist i din Depotoversigt som "Hoi publishing".

Den 4. juli kl. 23:59 skal pengene senest være tilgængelige på dit Nordnet-depot, hvor du har angivet dit tegningsønske.