I samarbejde med iShares by BlackRock.

iShares Logo

Investering i fremtiden med megatrends.

Megatrends er stærke, transformative kræfter, der kan påvirke kursen for den globale økonomi ved at ændresamfundets prioriteter, øge innovation og omdefinere forretningsmodeller. De har ikke blot en meningsfuld indvirkning på, hvordan vi lever, og hvordan vi bruger penge, men også på regeringers politik og virksomheders strategier.

Identificering af mulige strukturelle forandringer og tidlig investering i forventede transformationer er nøglen til at positionere porteføljer mod langsigtede vækstmuligheder. Vi ser på fem megatrends, der vil forme vores fremtid – og ændre vores måde at leve og arbejde på.

Fem
mega­trends,
der former vores fremtid.

Five
mega­trends
shaping
our
future.

Five mega­trends shaping our future.

Ny global rigdom.

Der vil komme flere nyrige forbrugere i Asien og i emerging markets. De nuværende vækstmarkedsøkonomier forventes at udgøre seks af de syv største økonomier i 2050.*

→ iShares Ageing Population UCITS ETF
→ iShares Digitalisation UCITS ETF

*United Nations: World Population Prospects, juni 2017

Hurtig urbanisering.

Massemigration til byerne vil kræve nye forretningsmodeller og ny infrastruktur. 2/3 af verdens befolkning vil bo i byerne i 2050, hvilket er det dobbelte af procentsatsen fra 1950.*

→ iShares Digitalisation UCITS ETF
→ iShares Automation & Robotics UCITS ETF

*United Nations: World Urbanization Prospects, maj 2018

Klimaforandringer og ressourceknaphed.

Krav om en ren, grøn fremtid vil fremskynde energi og naturbeskyttelse. 50 % af verdens energi forventes at stamme fra sol og vind i 2050 mod blot 7 % i 2015.*

→ iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF
→ iShares Global Water UCITS ETF

*New Energy Outlook: Bloomberg, juni 2018

Demografi og sociale forandringer.

Længere levetid og moderne livsstil vil ændre medicinal- og forbrugervaner. Der forventes en stigning i befolkningen over 60 år på 45 % på verdensplan allerede i 2030.*

→ iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
→ iShares Ageing Population UCITS ETF

*The Long View: PricewaterhouseCoopers, februar 2017

Teknologiske gennembrud.

Teknologi driver eksponentielle fremskridt i tech-branchen såvel som udenfor branchen. Der forventes at være 125 mia. internetopkoblede enheder på markedet i 2030 mod 17 mia. i 2017.*

→ iShares Automation & Robotics UCITS ETF
→ iShares Digital Security UCITS ETF

*HS Markit: Internet of Things Research, oktober 2017

Godt at vide om risici og afkast.

Husk, at historisk afkast ikke er en garanti for fremtidig udvikling. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.

iShares® and BlackRock® are registered trademarks of BlackRock, Inc. and its affiliates (“BlackRock”) and are used under license. BlackRock makes no representations or warranties regarding the advisability of investing in any product or service offered by Nordnet AB (publ). BlackRock has no obligation or liability in connection with the operation, marketing, trading or sale of any product or service offered by Nordnet AB (publ).