Spring til hovedindhold

Nedenstående er information fra Loyal Solutions og skal ikke ses som en anbefaling fra Nordnet.


Loyal Solutions.

Loyal Solutions udbyder i forbindelse med sin børsnotering nye aktier. Igennem Nordnet har du mulighed for at tegne disse. Nedenstående beskrivelse er udarbejdet af Loyal Solutions, som bærer det fulde ansvar for indholdet. Nordnet har ikke medvirket ved udarbejdelsen og indestår ikke for indholdet.

Eventuel tildeling af aktier er kurtagefri hos Nordnet.

Kort om selskabet.

Loyal Solutions er en dansk selskab der blev stiftet i 2009 med det ene formål at ”disrupte” loyalitetsindustrien med ny teknologi, nye transparente koncepter og et 100 procent fokus på slutkunden. Loyal Solutions leverer en Saas-platform – LoyalTfacts® – der gør det muligt for virksomhedskunder at få nye indtægtskilder, øge de eksisterende samt øge den generelle kundeloyalitet. Loyal Solutions har opnået en betydelig vækst ved at tilpasse sig kundernes behov og derved kunne indgå aftaler med store globale virksomheder som SAS EuroBonus, Accor Hotels, Aldar Group, Jyske Bank og Etihad Airways Group.

Motiv for børsnoteringen

For at gennemføre dem vedtagne ekspansionsplan foretager selskabet en udstedelse af Units (aktier og warrants) forud for planlagt notering på Nasdaq First North Growth Market Stockholm i 2. kvartal 2021. Udstedelsen af Units er i første fase for 40 mio. SEK og yderligere ca. 30 mio. SEK, hvis alle warrants udnyttes fuldt ud i andet kvartal 2022.

Webinar med Loyal Solutions.

Kom med til webinar med Loyal Solutions mandag den 10 . maj kl. 16.00, i anledningen af den planlagte børsnotering af virksomheden. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Fakta om noteringen.


Tegningskurs

60,00 SEK per enhed.

En enhed består af tre (3) aktier og to (2) warrants

Kurtage

0 DKK*

Selskabsværdi (pre-money)

Ca. 150 mio. SEK

Sammendrag af Warrants i serie TD 1

Udnyttelsesperiode: 4 maj 2022 - 25 maj 2022

Udnyttelseskurs: En (1) warrant giver ret til at tegne en (1) ny aktie til kurs 24,00 SEK pr. aktie

Udstedelsesvolumen

Ca. 40 mio SEK gennem oprindelig børsnotering

og ca. 30 mio SEK gennem udnyttelse af warrants ca. 12 måneder efter notering

Forhåndstilsagn

29,9 mio. SEK

Tegningsperiode

4. maj 2021 til 18. maj 2021 kl. 23:59

Midler til at dække den ønskede tegning
skal være tilgængelige på depotet

18. maj 2021 kl. 23.59

Mindste tegning

100 enheder svarende til 6.000 SEK

Markedsplads

Nasdaq First North Growth Market Stockholm

Ticker for aktien

LOYAL

Forventet første handelsdag

3. juni 2021

Selskabets hjemmeside

loyalsolutions.eu/ipo

*Som kunde hos Nordnet betaler du 0 kr. i kurtage. Nordnet modtager et engangshonorar fra emissionsselskabet i form af en procentsats af det beløb, som Nordnets kunder har tegnet aktier for.

Ved overtegning kan du få tildelt et lavere antal aktier, end du havde ønsket, eller slet ingen. Det har ingen betydning, hvornår i tegningsperioden du svarer på tilbuddet. Transaktionen kan afbrydes, dog ikke efter at handlen med værdipapiret er begyndt.

Mere information og fuldstændige vilkår:

Mere information.

Loyal Solutions leverer den markedsledende Software-as-a-service ("SaaS") platform, LoyalTfacts®, der gør det muligt for vores virksomhedskunder at få nye indtægtskilder, øge de eksisterende samt øge den generelle kundeloyalitet. LoyalTfacts® er let integrerbart til virksomheders eksisterende IT-systemer. LoyalTfacts® er ikke kun enkelt at implementere, men også let skalerbart da SaaS platformen er integreret til og benytter Mastercard, Visa og American Expres` globale infrastrukturel samt de globale hosting løsninger som Google Cloud Platform.
Derudover er Loyal Solutions Open Banking godkendt som AISP af Finanstilsynet (Finanstilsynet ID 45507) og PCI DSS-compliant.

Loyal Solutions har opnået en betydelig vækst ved at tilpasse sig kundernes behov og derved kunne indgå aftaler med store globale virksomheder som SAS EuroBonus, Accor Hotels, Aldar Group, Jyske Bank og Etihad Airways Group. Flere af disse kunder har fremlagt ambitiøse ekspansionsplaner klar til udførelse sammen med Loyal Solutions, så snart Covid-19 pandemien er under kontrol. Ud over ekspansionsplaner i de nuværende brancher, som er flyselskaber, Hoteller og Fin Tech sektorerne, planlægger virksomheden at øge sin indsats betragteligt i markedet for indkøbscenteroperatører, hvor virksomheden allerede har et vellykket program med en stor operatør i UAE. Et andet attraktivt nyt marked er Telekommunikation, hvor virksomheden har modtaget positiv indledende feedback i tidlige dialoger med potentielle kunder.

Bestyrelsen forventer en betydelig efterspørgsel efter selskabets tjenester og teknologi efter Covid-19, især i luftfartsindustrien, hvor Covid-19-pandemien mere end nogensinde har krystalliseret værdien af flyselskabets loyalitetsprogrammer, som i mange tilfælde også har været direkte afgørende for at flyselskaberne overlevede krisen.

Loyal Solutions er godt positioneret til fremtidig organisk vækst med et stærkt fokus på at udnytte det momentum efter pandemien og skalere sin nuværende forretning ved at øge salgs- og marketingindsatsen til eksisterende- og nye vertikaler. Dette kræver, at der ansættes yderligere salgs-, support- og driftsressourcer. Derudover sigter virksomheden mod at afsætte flere ressourcer til generel R&D inclusive med en målrettet indsats indenfor kunstig intelligens ("AI") og maskinlæring for at opretholde LoyalTfacts® som en markedsledende SaaS-platform.

Investment Highlights

  • Loyal Solutions leverer den markedsledende SaaS-platform LoyalTFacts®, der gør det muligt for B2B-virksomheder at forbedre kundeoplevelsen gennem loyalitetsprogrammer.
  • LoyalTfacts® er ikke begrænset til en bestemt industri, men kan bruges i alle forskellige industrier. Virksomhedens eksisterende kunder opererer for eksempel i luftfartsindustrien og banksektoren. Eksempler på kunder er SAS Eurobonus, Etihad Airways Group og Jyske Bank.
  • Virksomheden har en attraktiv og skalerbar forretningsmodel centreret omkring årlig tilbagevendende indkomst med minimumsgarantier.
  • I løbet af regnskabsåret 2019/2020 genererede Loyal Solutions en bruttoomsætning på ca. DKK 12,1 mio. Og sammen med både nye og eksisterende kunder har virksomheden en ambitiøs vækststrategi til at udvide sin drift med nye vertikaler og nye markeder.
  • LoyalTfacts® er integreret i realtid med de tre største betalingsudbydere Visa, Mastercard og American Express og kan således nå milliarder af potentielle brugere. Derudover er platformen forbundet med næsten alle betalingsterminaler globalt, hvilket gør det muligt for Loyal Solutions at få adgang til alle markeder.
  • Virksomhedens ambition er at nå et nettosalg på over EUR 20 mio. (Svarende til ca. DKK 149 mio.) Med en EBITDA på ca. EUR 10 mio. (Svarende til ca. DKK 74 mio.) I 2023/24.

Vigtig information.


Investeringsrisiko

Bemærk, at aktierne ikke giver noget garanteret afkast og ingen kapitalbeskyttelse. En investering i aktierne er derfor kun egnet for investorer, som ikke har behov for en løbende indtægt eller kapitalbeskyttelse. En investor, som vælger at investere i aktier i udbuddet, skal være i stand til at vurdere fordele og risici ved en sådan investering og kunne bære eventuelle tab, som kan opstå i forbindelse med en investering i aktier.


Selskabsrisiko

Selskabets forretning er, ligesom alle andre forretninger, forbundet med risici. Det er derfor yderst vigtigt at overveje relevante risici ved vurderingen af ​​virksomhedens drift. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er risiko for, at du ikke får det investerede beløb tilbage, og en investor bør foretage en omfattende evaluering af informationerne i prospektet samt en generel global vurdering. En række faktorer uden for selskabets kontrol påvirker indtjeningen og den finansielle position.


Information om Nordnets erstatning

Nordnet modtager et engangshonorar fra selskabet eller rådgiveren i udbuddet i forbindelse med noteringen. Læs mere om tredjepartsbetaling her. For mere information om tildelingsprincipper, se prospektet.

Nordnet har ikke ansvar for det resultat, som følger af, at en bruger på forskellige måder udnytter dette materiale. Materialet skal ikke opfattes, som at Nordnet stiller investeringsrådgivning til rådighed eller giver investeringsanbefalinger.

Spørsmål og svar.

1. Først skal du sikre dig, at du er kunde hos Nordneteksternt link, åbner i nyt vindue. Du kan nemt registrere dig som kunde med NemID.

2. Log ind.

3. Gå til menpunktet Corporate actionseksternt link, åbner i nyt vindue.

4. I løbet af tegningsperioden finder du selskabet under Børsnoteringer (IPO's) mm.

5. Klik på "Læs vilkår/svar" ved selskabet, du vil tegne aktier i.

6. Gennmlæs vilkårene.

7. Udfyld hvor meget, du vil tegne for (Bemærk, at der oftest er en mindstetegning, du må tage hensyn til), og klik "Svar".

Ja, i denne IPO kan du tegne fra flere depoter. Vælg de depoter du vil svare for i feltet vælg depot under Læs vilkår/Svar

Under fanebladet "Depotoversigt" og punktet "Mine corporate actions" kan du se din ansøgning frem til udløb af tegningsperioden. Herefter vil din ansøgning blive vist i din Depotoversigt som "Loyalsolutions Ansøgning".

Den 18. maj kl. 23:59 skal pengene senest være tilgængelige på dit Nordnet-depot hvor du har angivet dit tegningsønske.