Spring til hovedindhold

I kommercielt samarbejde med Amundi

Invesco logo

Klimakrisen er en af vor tids største udfordringer.

Amundi – Gør klimainvestering tilgængeligt for alle.

Amundi er dybt engageret i at opfylde sine kunders investeringsmål og samtidig bidrage positivt til samfundet og en bæredygtig fremtid. Vores innovative, brancheførende udvalg af klima-ETF'er giver dig mulighed for at reagere på klimakrisen på en måde, der passer dig.

Muligheder for at drage fordel af en verden i forandring.

Verden er i en konstant tilstand af forandring. Det prøver tematisk investering at drage fordel af ved at anvende en fremadskuende tilgang, der identificerer og investerer i vigtige langsigtede tendenser, der skal skabe permanente ændringer i folks liv.

Sådanne "megatrends" er baseret på en lang række økonomiske, sociale og teknologiske kræfter. Sammen danner de grundlaget for bæredygtig vækst, som skal skabe en fremtid, der er meget anderledes end fortiden. Investorer, der bakker op om disse strukturelle skift, som ikke er begrænset af lande- eller sektoreksponeringer, kan drage betydelig fordel heraf på lang sigt.

Hos Amundi er vores mission at forudse bæredygtige langsigtede "megatrends" og give investorer mulighed for at udnytte dem. Vi mener, at børshandlede fonde (ETF'er) giver investorer et omkostningseffektivt, forskelligartet og fleksibelt middel til at gribe de vækstmuligheder, de bæredygtige "megatrends" skaber.

Klimaforandringer og -ressourceknaphed som megatrend.

Klimaforandringer og ressourceknaphed er en langvarig "megatrend', der er kommet for at blive. Global opvarmning, ekstreme vejrforhold og stigende vandstand kræver ændringer i traditionelle landbrugs- og fiskemetoder. Derudover betyder ressourceknaphed, at bæredygtige løsninger kan blive stadig vigtigere.

Udforsk klima-ETF'erne fra Amundi.


Navn

Udbyttepolitik

Årlig omk.

Køb/sælg

Faktaark

Lyxor Net Zero 2050 S&P World Climate PAB (DR) UCITS ETF

Akkumulerende

0,20 %

Køb/sælg

Se faktaarkeksternt link, åbner i nyt vindue

Lyxor Net Zero 2050 S&P 500 Climate PAB (DR) UCITS ETF

Akkumulerende

0,07 %

Køb/sælg

Se faktaarkeksternt link, åbner i nyt vindue

Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF

Akkumulerende

0,18 %

Køb/sælg

Se faktaarkeksternt link, åbner i nyt vindue

Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF

Akkumulerende

0,20 %

Køb/sælg

Se faktaarkeksternt link, åbner i nyt vindue

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Distribuerende

0,60 %

Køb/sælg

Se faktaarkeksternt link, åbner i nyt vindue

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Distribuerende

0,60 %

Køb/sælg

Se faktaarkeksternt link, åbner i nyt vindue


ETF

|Årlig omk.

|Find i appen*

|Køb/sælg

|Fakta ark

Lyxor Net Zero 2050 S&P World Climate PAB (DR) UCITS ETF

0,20 %

EABG

Køb/sælg

Se faktaarkeksternt link, åbner i nyt vindue

Lyxor Net Zero 2050 S&P 500 Climate PAB (DR) UCITS ETF

0,07 %

ZPA5

Køb/sælg

Se faktaarkeksternt link, åbner i nyt vindue

Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF

0,18 %

EABE

Køb/sælg

Se faktaarkeksternt link, åbner i nyt vindue

Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF

0,20 %

ZPAB

Køb/sælg

Se faktaarkeksternt link, åbner i nyt vindue

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

0,60 %

LYM8

Køb/sælg

Se faktaarkeksternt link, åbner i nyt vindue

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

0,60 %

LYM9

Køb/sælg

Se faktaarkeksternt link, åbner i nyt vindue

Swipe til højre for at se mere information

*Find hurtigt og nemt ETF'en frem i vores app ved at kopiere og indsætte den 4 cifret ticker-kode fra tabellen ovenfor i appens søgefelt.

Vigtig information om risici og afkast.

Denne side er ikke og skal ikke opfattes som en investeringsanbefaling eller anmodning om at abonnere på, købe eller sælge værdipapirer. I forbindelse med investeringsbeslutninger skal investoren basere sine beslutninger på sin egen vurdering og tage sine egne mål og sin egen økonomiske situation i betragtning. Der er altid risici forbundet med investering og økonomiske instrumenter. Værdien og afkastet af investeringer kan ændre sig, og den investerede kapital kan endda tabes helt. Tidligere udvikling er ikke en garanti for fremtidige afkast. Du bør selv studere prospektet og relevant vigtig information, før du investerer i fonde. Fondsprospektet kan indhentes fra investeringsselskabet, og du kan finde de vigtigste oplysninger på hjemmesiden nordnet.dk på fondens oversigtsside og på ordresiden.

Denne kampagne føres i UK af Amundi (UK) Limited, 77 Coleman Street London EC2R 5BJ, UK. Amundi (UK) Limited er autoriseret og styret af Financial Conduct Authority ("FCA") og opført i FCA's Financial Services Register under nummer 114503. Dette kan kontrolleres på https://register.fca.org.uk/ og yderligere information om dets autorisation er tilgængelig på anmodning.

Dette dokument indeholder information om "Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF" og "Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF". Det administrerende selskab for disse Fonde er Lyxor International Asset Management S.A.S., et fransk styret administrerende selskab i Amundi Group.

Dette er en markedsføringskommunikation. Der henvises til prospektet/informationsdokumentet samt KID, før du træffer endelige investeringsbeslutninger.

Dette materiale er kun til informationsformål, det er ikke en anbefaling, finansiel analyse eller rådgivning og udgør ikke en opfordring, invitation eller tilbud om at købe eller sælge Fonden i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, opfordring eller invitation ville være ulovligt. Disse oplysninger er ikke til distribution og udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til et tilbud om at købe værdipapirer eller tjenester i USA eller i nogen af dets territorier eller besiddelser underlagt dets jurisdiktion til eller til gavn for nogen person i USA (som defineret i Fondenes prospekt).

Denne kampagne er ikke beregnet til borgere eller indbyggere i USA eller nogen "U.S. Person" (som dette udtryk er defineret i SEC Regulation S under U.S. Securities Act af 1933). Fondene er ikke blevet registreret i USA i henhold til Investment Company Act af 1940, og andele i Fondene er ikke registreret i USA i henhold til Securities Act af 1933. I overensstemmelse hermed er dette materiale til distribution eller udelukkende til brug i jurisdiktioner, hvor det er tilladt, og til personer, der kan modtage det uden at bryde gældende lovmæssige eller regulatoriske krav, eller som ville kræve registrering af Amundi eller dets tilknyttede selskaber i disse lande.

Denne kampagne er kun til informationsformål og udgør ikke en anbefaling om at købe eller sælge fra hverken Amundi Asset Management eller Lyxor International Asset Management ("Lyxor") eller Lyxor Asset Management UK LLP (sammen "Amundi"). ‌​Amundi ETF udpeger Amundis ETF-virksomhed og inkluderer fonde under både Amundi ETF og Lyxor ETF benævnt ("Fonden(e)").

Der er risici involveret i investeringer. Tidligere resultater er ikke en garanti for eller indikation af fremtidige resultater. Investeringsafkast og hovedværdien af en investering i Fonden kan stige eller falde og kan resultere i tab af det oprindeligt investerede beløb. Alle investorer bør søge professionel rådgivning forud for enhver investeringsbeslutning for at bestemme de risici, der er forbundet med investeringen og dens egnethed. Det er investorernes ansvar at læse de gældende juridiske dokumenter, især Fondens aktuelle prospekt. Tegninger i Fonden vil kun blive accepteret på grundlag af dets seneste prospekt, der er tilgængeligt på engelsk eller på det lokale sprog for EU-registrering, og/eller Key Investor Information Document ("KID" (dokument med central investorinformation) tilgængeligt på det lokale sprog i EU-registreringslandene), som sammen med de seneste års- og halvårsrapporter kan fås gratis på det vedtægtsmæssige hjemsted for Fondens administrerende selskab eller på www.amundi.lu. Et resumé af oplysninger om investorers rettigheder og kollektive klagemekanismer kan findes på engelsk på regulationssiden på https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation.

De vigtigste risici beskrevet i Fondenes prospekter er

Kapitalrisiko: Der garanteres ikke for den investerede kapital. Investorer kan derfor muligvis ikke genvinde hele eller dele af deres oprindelige investering, især i tilfælde af, at benchmarkindekset giver et negativt afkast over investeringsperioden.

Aktierisiko: Kursen på et aktiepapir kan stige eller falde i overensstemmelse med ændringer i udsteders risikoeksponering eller i de økonomiske forhold på det marked, hvor værdipapiret handles. Aktiemarkeder er mere volatile end obligationsmarkeder, hvor indkomst over en given periode under stabile makroøkonomiske forhold kan estimeres med rimelig nøjagtighed.

Lav benchmarkindeks-diversificeringsrisiko: Benchmarkindekset, som investorer eksponeres for, dækker en specifik region, sektor eller investeringsstrategi og gør det derfor ikke muligt at diversificere aktiver lige så bredt som dem i et indeks, der er eksponeret over for flere regioner, sektorer eller investeringsstrategier. Eksponering for et sådant mindre diversificeret benchmarkindeks kan resultere i højere volatilitet end mere diversificerede markeder. Ikke desto mindre gælder diversificeringsreglerne i UCITS-direktivet stadig for Underfondens underliggende aktiver til enhver tid.

Benchmarkindeks-sporingsrisiko: Det kan vise sig at være ekstremt vanskeligt eller dyrt at kopiere benchmarkindeksets præstation ved at investere i alle dets bestanddele. Lederen af Underfonden kan derfor bruge forskellige optimeringsteknikker, såsom "sampling", som består i at investere i et udvalg af repræsentative værdipapirer (og ikke alle værdipapirer), der udgør benchmarkindekset, i forhold, der afviger fra benchmarkindeksets. eller endda investere i værdipapirer, der ikke er indeksbestanddele, eller i derivater. Brugen af sådanne optimeringsteknikker kan øge ex post tracking error og få Underfonden til at præstere anderledes end benchmarkindekset.

Likviditetsrisiko (sekundært marked): Kursen på Underfondens børsnoterede aktier kan afvige fra Underfondens vejledende indre værdi. Likviditeten af aktier eller andele, der handles på en given børs, kan blive negativt påvirket af en suspendering i handelen af forskellige årsager, for eksempel: i) beregningen af benchmarkindekset er suspenderet eller standset ii) handel på markedet/markederne i benchmarkindeksets underliggende aktiver suspenderes iii) en børs kan ikke opnå eller beregne afdelingens vejledende indre værdi, iv) en mægler undlader at overholde børsens regler v) børsens IT, elektronik eller andet system svigter

Information om bæredygtighedsrelaterede aspekter kan findes på https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation.

.

Amundi påtager sig intet ansvar, forpligtelse eller omsorgspligt i relation til dette dokument. Amundi giver ingen garanti (uanset om det er udtrykkeligt eller underforstået), forpligtelse eller repræsentation med hensyn til nøjagtighed, gyldighed, relevans, udtømmenhed, aktualitet, fuldstændighed og/eller pålidelighed af oplysningerne indeholdt heri. De udtrykte meninger afspejler den aktuelle vurdering af Amundis personale og kan ændres uden varsel.

Investering i en fond må kun foretages baseret på alle karakteristika eller mål for den relevante Fond som beskrevet i dens centrale investorinformationsdokument og dens prospekt, som omfatter oplysninger om investeringsrisici, og som er tilgængelig på engelsk på amundietf.com eller lyxoretf.com. Transaktionsomkostninger kan forekomme ved handel med ETF'er.

Denne kampagne er ikke blevet gennemgået, stemplet eller godkendt af nogen finansiel myndighed. Gengivelse forbudt uden forudgående skriftligt samtykke fra Amundi.

Oplysningerne i dette dokument er som pr. [DATO], medmindre andet er angivet. Dette materiale er baseret på kilder, som Amundi anser for at være pålidelige på udgivelsestidspunktet. Data, meninger og analyser kan ændres uden varsel. Amundi påtager sig intet ansvar, uanset om det er direkte eller indirekte, der måtte opstå fra brugen af information indeholdt i dette materiale. Amundi kan på ingen måde holdes ansvarlig for nogen beslutning eller investering, der er foretaget på grundlag af oplysninger indeholdt i dette materiale.

De indeholdte oplysninger må ikke kopieres, reproduceres, modificeres, oversættes eller distribueres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Amundi.

Udgivelsesdato: [DATO]

---

Amundi Asset Management

Et fransk forenklet aktieselskab (société par actions simplifiée), et porteføljeforvaltningsselskab godkendt af "Autorité des marchés financiers" eller "AMF" under nummeret GP 04000036, hvis registrerede hjemsted er beliggende 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris – Frankrig –, under Paris' handelsregisternummer 437 574 452 RCS.

I overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne data ("GDPR"). I givet fald kan investorer udøve retten til at få adgang til, berigtige eller bede om sletning af de personlige data, som [NAVN PÅ SELSKABET] har om dem. For at håndhæve denne ret bedes du kontakte [navnet på funktionen eller afdelingen] på: [e-mailadresse]

SVERIGE

Fondene er blevet overført til Sverige i henhold til den svenske lov om værdipapirfonde (som ændret) (Sw. lag (2004:46) om värdepappersfonder), der implementerer UCITS IV-direktivet, og kan derfor distribueres til svenske investorer. Dokumentet med central investorinformation (“KID”) (på svensk) og prospekterne for fondene samt de årlige og halvårlige rapporter er også gratis tilgængelige fra den svenske betalingsagent.

For Amundi ETF og Lyxor ETF: Navnet og oplysningerne på den svenske betalingsagent er Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) gennem sin enhed Transaction Banking, SEB Merchant Banking, med hovedkontor på Kungsträdgårdsgatan 8, SE-106 40 Stockholm, Sverige.

DANMARK

For Amundi ETF: Den regulatoriske dokumentation for Amundis ETF'er, der er registreret til offentlig markedsføring i Danmark, er gratis tilgængelig som trykte kopier fra Deloitte Tax & Consulting, der er etableret og har sit registrerede kontor på 20 boulevard Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg, som fungerer som en facilitetsagent og på www.amundietf.com

For Lyxor ETF: Den regulatoriske dokumentation for Lyxors ETF'er, der er registreret til offentlig markedsføring i Danmark, er tilgængelig på www.lyxoretf.com.

Læs mere om klima-ETF'erne.

New Energy

Energi er den vigtigste årsag til klimaforandringer med omkring 60% af den globale drivhusgasudledning.(1)

Det Internationale Energiagentur vurderer, at investeringer i ny energi vil stige fra 2,3 milliarder USD om året til 5 milliarder USD om året i 2030.(2) Det skaber muligheder for virksomheder, der opererer på dette område.

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF fokuserer på virksomheder, der genererer indtægter fra undertemaerne alternativ energi, energieffektivitet og batteriværdikæde. Det giver investorer mulighed for at drage fordel af den sandsynlige vækst i efterspørgslen, efterhånden som New Energy-temaet udspiller sig.

Net Zero 2050 ETF'er

Amundis udvalg af Paris-Aligned Climate ETF'er blev skabt for at hjælpe dig med at bidrage til Paris-aftalens ambitioner. De underliggende S&P-indeks har til formål at opfylde og overgå minimumskravene for EU-mærkede Paris-Aligned Benchmarks (PAB'er). De er designet til at hjælpe med at opbygge porteføljer, der er kompatible med et scenarie med 1,5°C global opvarmning. Indeksene tager også højde for de fysiske risici for forretningsaktiviteter som følge af ekstreme klimahændelser, mens de anvender bredere ESG-selektivitetskriterier.

Lyxor Net Zero 2050 S&P Climate PAB ETF'er spænder over eurozone, globale, amerikanske og europæiske markeder.

Water

Water-temaet hjælper med at håndtere udfordringer med vandknaphed ved at rette kapital mod bæredygtige vandrelaterede virksomheder. Som et resultat af klimaforandringerne bliver vandforsyningerne mere knappe og mere forurenede, efterhånden som ekstreme vejrforhold og større uforudsigelighed bliver mere udbredt.(3) Det kan påvirke områder som fødevaresikkerhed, uddannelsesmuligheder og valg af levebrød for fattige familier over hele verden.

Investeringer i virksomheder, der fokuserer på bæredygtige vandrelaterede aktiviteter, forbedrer deres kapacitet til at investere i større projekter, der kan reducere presset på vandforsyningerne.

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF fokuserer på virksomheder, der er relevante for vandtemaet, og som er klassificeret som vandforsyningsvirksomheder, eller som genererer mindst 15% af deres omsætning fra bæredygtige vandaktiviteter.

1. Kilde: EU Technical Expert Group on Sustainable Finance, IPCC SR15-rapport, kapitel 2 og Global Carbon Budget, 2018. Fra slutningen af 2019, med 50 % sandsynlighed for at begrænse den globale opvarmning til en temperaturgrænse på 1,5° C.
2. Kilde: Det Internationale Energiagentur (NZE 2021-rapport).
3. Kilde: www.unicef.org.

Ofte stillede spørgsmål vedrørende Månedsopsparing.

Med Nordnets Månedsopsparing får du en automatisk opsparing i ETF'er og investeringsforeninger eller udenlandske fonde, hvor du investerer et fast beløb hver måned - uden at du skal foretage dig noget.

Fordelen ved en månedlig opsparing er, at du spreder din risiko, når du handler hver måned og ikke behøver at tænke på at komme ind på aktiemarkedet på et bestemt tidspunkt. Det er også en effektiv måde at få dine penge til at vokse langsigtet, da de månedlige opsparinger vokser eksponentielt gennem renters rente-effekten.

Hvis du selv vælger investeringsforeninger og ETF'er via Månedsopsparingen, skal du mindst spare 500 kr. op hver måned, og du kan maksimalt spare 50.000 kr. op hver måned.

Hvis du anvender vores guide til et investeringsforslag via Månedsopsparingen, skal du mindst spare 1.000 kr. op hver måned. Dette sikrer, at vores guide kan ramme den ønskede vægtning af de investeringsfonde, der indgår i investeringsforslaget. Der er i denne løsning ingen øvre grænse for, hvad du kan spare op hver måned.

Hvis du via Månedsopsparingen investerer i Nordnets indeksfonde eller andre internationale fonde, så er der ingen øvre grænse for, hvor meget du kan spare op hver måned. Du skal dog mindst spare 100 kr. op hver måned.Du kan nemt ændre dit ønskede månedlige investeringsbeløb i Månedsopsparingen. Du kan nå at redigere investeringsbeløb, instrumenter og fordelingen i din Månedsopsparing helt frem til dagen før, Månedsopsparingen bliver handlet.

Det vil sige, at hvis du eksempelvis ønsker at starte din Månedsopsparing med et større beløb, kan du, efter Månedsopsparingen er blevet handlet, ændre investeringsbeløbet til et mindre beløb, nogle andre instrumenter eller anden fordeling, som du ønsker, at Månedsopsparingen skal fortsætte med efterfølgende.

Bemærk, at ændringer i Månedsopsparingen i forbindelse med instrumenter, fordeling eller beløb ikke påvirker de investeringer, som Månedsopsparingen tidligere har foretaget. Disse instrumenter vil blive i porteføljen, indtil du selv sælger dem.

Hvis du ønsker at sætte din Månedsopsparing på pause, skal du blot fjerne opsparingen, som er tilknyttet depotet. Afslutning af Månedsopsparingen påvirker ikke de værdipapirer i porteføljen, der er købt via Månedsopsparingen. Disse værdipapirer vil forblive i depotet, indtil du selv sælger dem.

Når du ønsker at starte din månedsopsparing igen, tilføjer du blot en Månedsopsparing til depotet med din ønskede fordeling.