Nedenstående er information fra Spermosens og skal ikke ses som en anbefaling fra Nordnet.


Spermosens.

Spermosens udbyder i forbindelse med sin børsnotering nye aktier. Igennem Nordnet har du mulighed for at tegne disse. Nedenstående beskrivelse er udarbejdet af Spermosens, som bærer det fulde ansvar for indholdet. Nordnet har ikke medvirket ved udarbejdelsen og indestår ikke for indholdet.

Eventuel tildeling af aktier er kurtagefri hos Nordnet.

Kort om selskabet.

Udviklere af revolutionerende medicinsk udstyr til mandlig infertilitet, der inkluderer en skræddersyet In vitro Fertilization (IVF) diagnostik, behandling og oprettelse, som vil resultere i, at IVF-behandlingerne blivere hurtigere og mere pålidelige.

Tegningsperioden er fra den 25. marts - 12. april 2021 inden virksomheden går på Spotlight-aktiemarkedet den 5. maj 2021 (forløbig dato).

Infertilitet er et globalt voksende sundhedsproblem ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, der anslår, at 15% af verdens befolkning, (ca. 60 millioner par), lider af infertilitet. Halvdelen af ​​disse skyldes fertilitetsproblemer hos mænd.

Spermosens udvikler en revolutionerende teknologi til fertilitetsdiagnose og fertilitetsbehandling hos mænd. Med Spermosens første produkt, JUNO-Checked, vil det for første gang være muligt at vurdere sædens evne til at befrugte ægcellen og vælge en passende fertilitetsbehandling. I dag fejler ca. 85 procent af verdens IVF-behandlinger. At kunne afgøre om sædcellerne er frugtbare vil føre til en reduktion i antallet af IVF-behandlinger pr. par og dermed:

 • Forkorte ventetiden for barnløse par, der ofte oplever at stå på ventelister i flere år,
 • Reducere den psykologiske belastning af mislykkede IVF-behandlinger,
 • Reducere omkostninger for par uden børn,
 • Minimere antallet af hormonbehandlinger for kvinder,
 • Give IVF-klinikker større muligheder for at behandle flere par,
 • Forbedre IVF-klinikernes rentabilitet

”Vi estimerer salgspotentialet på verdensplan til at være cirka 5 mia. SEK om året, hvis alle de cirka 3.600 klinikker, som vi har identificeret som vores målgruppe, bruger JUNO-Checked til alle deres IVF-behandlinger. Naturligvis vil vi ikke være i stand til at nå ud til hele verden med det samme, men takket være vores unikke produkt kombineret med en meget konkurrencemæssig fordel i forhold til eksisterende teknologier er jeg overbevist om, at vi i det lange løb vil opnå en meget høj markedsandel. ”

– John Lempert, VD

Baggrund

Spermosens innovation er baseret på to forskningsgruppers opdagelse af JUNO-proteinet i ægceller. Først i 2014 hos mus, som derefter blev bekræftet i 2018 i menneskelige ægceller. Baseret på den samlede viden om JUNO-proteinet og dets betydning for befrugtning indgav Spermosens en patentansøgning om JUNO-proteinet som en indikator for mandlig fertilitet. Det Europæiske Patentkontor (EPO) har bekræftet alle kravene i patentansøgningen med hensyn til nyhedsværdi, opfindsomme trin og industriel anvendelighed.

Webinar med Spermosens.

Kom med til webinar med Spermosens torsdag den 8. april, i anledningen af den planlagte børsnotering af virksomheden.

Fakta om noteringen.


Tegningskurs

5,63 SEK per aktie

Kurtage

0 DKK*

Selskabsværdi (pre-money)

29,5 mio. SEK

Forhåndstilsagn

14,0 mio. SEK

Tegningsperiode

25. marts 2021 kl. 9:00 til 12. april 2021 kl. 23:59

Midler til at dække den ønskede tegning
skal være tilgængelige på depotet

12. april 2021 kl. 23.59

Mindste tegning

711 aktier svarende til 4 002,93 SEK

Markedsplads

Spotlight

Ticker for aktien

SPERM

Forventet første handelsdag

5. maj 2021

Selskabets hjemmeside

spermosens.com

*Som kunde hos Nordnet betaler du 0 kr. i kurtage. Nordnet modtager et engangshonorar fra emissionsselskabet i form af en procentsats af det beløb, som Nordnets kunder har tegnet aktier for.

Ved overtegning kan du få tildelt et lavere antal aktier, end du havde ønsket, eller slet ingen. Det har ingen betydning, hvornår i tegningsperioden du svarer på tilbuddet. Transaktionen kan afbrydes, dog ikke efter at handlen med værdipapiret er begyndt.

Mere information og fuldstændige vilkår:

Mere information.

Introduktion

Infertilitet er et globalt voksende sundhedsproblem ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, der anslår, at 15% af verdens befolkning, ca. 60 millioner par, lider af infertilitet. Halvdelen af ​​disse skyldes fertilitetsproblemer hos mænd. Globalt udføres mere end 3 millioner IVF-behandlinger årligt, men mindre end hver femte behandling er vellykket og fører til graviditet Et par skal i gennemsnit gennemgå tre til otte IVF-behandlinger uden nogen garanti for et vellykket resultat. Seks til ti millioner par står i kø for at starte IVF-behandling.

Spermosens innovation er baseret på to forskningsgruppers opdagelse af JUNO-proteinet i ægceller. Først i 2014 hos mus, som derefter blev bekræftet i 2018 i menneskelige ægceller. Baseret på den samlede viden om JUNO-proteinet og dets betydning for befrugtning indgav Spermosens en patentansøgning om JUNO-proteinet som en indikator for mandlig fertilitet. Det Europæiske Patentkontor (EPO) har bekræftet alle kravene i patentansøgningen med hensyn til nyhedsværdi, opfindsomme trin og industriel anvendelighed.

Virksomheden

Spermosens udvikler en teknologi til mandlig fertilitetsdiagnostik og fertilitetsbehandling. Spermosens vil i første omgang være i stand til at tilbyde det globale marked for IVF en unik og innovativ mandlig fertilitetsdiagnose, JUNO-Checked, som vil være i stand til at bestemme, om sædcellerne kan binde sig til ægcellen, en forudsætning for, at befrugtning kan finde sted. Med nutidens teknologi er det ikke muligt at bestemme sædcellernes muligheder for binding til ægcellen. Du kan i dag bestemme, om der er et normalt antal sædceller, hvordan de ser ud, og om de bevæger sig normalt, men ikke om sædcellerne er frugtbare.

Spermosens første produkt, JUNO-Checked, kan bestemme, om sædcellerne har evnen til at binde sig til ægcellen under en standard IVF-behandling. At kunne bestemme, om manden er fertil, forventes at føre til en reduktion i antallet af IVF-behandlinger pr. Par og dermed:

 • forkorte køtiden for barnløse par, der ofte står i kø i flere år,
 • reducere den psykologiske belastning af mislykkede IVF-behandlinger,
 • reducere de omkostninger, som par eller sundhedssystemet skal betale,
 • minimere antallet af hormonbehandlinger for kvinder, hvilket kan føre til akutte og kroniske bivirkninger,
 • give IVF-klinikker større muligheder for at behandle flere par og derved reducere køtid,
 • reducere omkostningerne pr. behandlet par, et flertal af IVF-behandlinger refunderes via myndigheder eller forsikring,
 • forbedre IVF-klinikernes rentabilitet og deres ry for at levere kvalitetspleje.

 

JUNO-Checked

Spermosens er i den sidste fase af udviklingen af ​​JUNOChecked, og markedsstart er planlagt til næste år. JUNO-Checked indeholder to komponenter, et måleinstrument med tilhørende software og en engangs-chip. Måleinstrumentet analyserer sæd, der er påført chippen, og læser op, om de kan binde sig til ægcellen. Resultatet kan læses inden for ca. 30 minutter.

Markedet

Spermosens målmarked for IVF består af godt 3.600 IVF-klinikker, der tilsammen udfører ca. 3,2 millioner IVF-behandlinger om året. Den samlede markedsværdi af disse klinikers IVF-behandlinger i 2020 anslås til 20,5 mia. USD og anslås at vokse med gennemsnitligt ni procent om året. Virksomheden estimerer, at den samlede markedsværdi af JUNO-Checked i Spermosens målmarked, dvs. hvis alle 3,2 millioner IVF-behandlinger bruger JUNOChecked, udgør mere end 5 mia. SEK om året.

Vigtig information.


Investeringsrisiko

Bemærk, at aktierne ikke giver noget garanteret afkast og ingen kapitalbeskyttelse. En investering i aktierne er derfor kun egnet for investorer, som ikke har behov for en løbende indtægt eller kapitalbeskyttelse. En investor, som vælger at investere i aktier i udbuddet, skal være i stand til at vurdere fordele og risici ved en sådan investering og kunne bære eventuelle tab, som kan opstå i forbindelse med en investering i aktier.


Selskabsrisiko

Selskabets forretning er, ligesom alle andre forretninger, forbundet med risici. Det er derfor yderst vigtigt at overveje relevante risici ved vurderingen af ​​virksomhedens drift. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er risiko for, at du ikke får det investerede beløb tilbage, og en investor bør foretage en omfattende evaluering af informationerne i prospektet samt en generel global vurdering. En række faktorer uden for selskabets kontrol påvirker indtjeningen og den finansielle position.


Information om Nordnets erstatning

Nordnet modtager et engangshonorar fra selskabet eller rådgiveren i udbuddet i forbindelse med noteringen. Læs mere om tredjepartsbetaling her. For mere information om tildelingsprincipper, se prospektet.

Nordnet har ikke ansvar for det resultat, som følger af, at en bruger på forskellige måder udnytter dette materiale. Materialet skal ikke opfattes, som at Nordnet stiller investeringsrådgivning til rådighed eller giver investeringsanbefalinger.

Spørsmål og svar.

1. Først skal du sikre dig, at du er kunde hos Nordneteksternt link, åbner i nyt vindue. Du kan nemt registrere dig som kunde med NemID.

2. Log ind.

3. Gå til menpunktet Corporate actionseksternt link, åbner i nyt vindue.

4. I løbet af tegningsperioden finder du selskabet under Børsnoteringer (IPO's) mm.

5. Klik på "Læs vilkår/svar" ved selskabet, du vil tegne aktier i.

6. Gennmlæs vilkårene.

7. Udfyld hvor meget, du vil tegne for (Bemærk, at der oftest er en mindstetegning, du må tage hensyn til), og klik "Svar".

Ja, i denne IPO kan du tegne fra flere depoter. Vælg de depoter du vil svare for i feltet vælg depot under Læs vilkår/Svar

Under fanebladet "Depotoversigt" og punktet "Mine corporate actions" kan du se din ansøgning frem til udløb af tegningsperioden. Herefter vil din ansøgning blive vist i din Depotoversigt som "Spermosens Ansøgning".

Den 12. april kl. 23:59 skal pengene senest være tilgængelige på dit Nordnet-depot hvor du har angivet dit tegningsønske.