Nedenstående er information fra WindowMaster og skal ikke ses som en anbefaling fra Nordnet.


WindowMaster.

WindowMaster udbyder i forbindelse med sin børsnotering både nye aktier og eksisterende aktier, og igennem Nordnet har du mulighed for at tegne disse. Nedenstående beskrivelse er udarbejdet af WindowMaster, som bærer det fulde ansvar for indholdet. Nordnet har ikke medvirket ved udarbejdelsen og indestår ikke for indholdet.

Eventuel tildeling af aktier er kurtagefri hos Nordnet.

Kort om selskabet.

Fakta om noteringen.


Tegningskurs

DKK 10,42

Kurtage

0 DKK*

Emissionsvolume

49-59 mio. DKK

Tegningsperiode

6. oktober til 19. oktober 2020 kl. 23:59

Midler til at dække den ønskede tegning skal være tilgængelige på depotet

19. oktober 2020 kl. 23.59

Mindste tegning

365 aktier svarende til 3.803,3 DKK

Markedsplads

Nasdaq First North Copenhagen

Ticker for aktien

WMA

Forventet første handelsdag

27. oktober 2020

Selskabets hjemmeside

windowmaster.dk

*Som kunde hos Nordnet betaler du 0 kr. i kurtage. Nordnet modtager et engangshonorar fra emissionsselskabet i form af en procentsats af det beløb, som Nordnets kunder har tegnet aktier for.

Ved overtegning kan du få tildelt et lavere antal aktier, end du havde ønsket, eller slet ingen. Det har ingen betydning, hvornår i tegningsperioden du svarer på tilbuddet. Transaktionen kan afbrydes, dog ikke efter at handlen med værdipapiret er begyndt.

Mere information og fuldstændige vilkår:

Mere information.

Produkt
WindowMasters naturlige ventilations- og brand ventilationsløsninger består af en række hardware komponenter (motorer og kontrolbokse), som alle samles på WindowMasters produktionsfacilitet i Herford, Tyskland. Løsningerne inkluderer ligeledes den avancerede software, som danner grundlag for intelligent måling og styring af indeklimaet i bygningen.
WindowMasters naturlige ventilationsløsninger kan også fungere i samspil med eksisterende mekaniske ventilationssystemer, og således indgå i en samlet hybrid ventilationsløsning, som gør brug af både naturlig og mekanisk ventilation.

Marked
Markedet for naturlig ventilation udgør et nichemarked i det enorme HVAC-marked. Det samlede HVAC-marked forventes at vækste med ca. 6,8% frem mod 2023 – en vækst som markedet for naturlig ventilation forventes at overstige markant pga. de mange bæredygtighedstiltag, som diskuteres og implementeres på globalt plan, for at sikre en grøn omstilling af byggebranchen. WindowMasters markedsledende position inden for naturlig ventilation kombineret med en stærk operationel platform, gør således, at selskabet er særdeles velpositioneret til at kapitalisere på den høje vækst, som forventes på dette marked.

Markedet for brandventilation er i høj grad drevet af udviklingen i en række regulatoriske krav, som alle produkter på dette marked er underlagt. Markedet for brandventilation er karakteriseret ved høje adgangsbarrierer, som primært eksisterer på grund af de komplekse og omkostningstunge godkendelsesprocesser, som produkterne på dette marked skal gennemgå. WindowMaster har investeret ambitiøst i disse såkaldte EN tests og er således i en god position i markedet. WindowMaster er blandt de 4 største udbydere af brandventilation på globalt plan.

Spørsmål og svar.

1. Først skal du sikre dig, at du er kunde hos Nordneteksternt link, åbner i nyt vindue. Du kan nemt registrere dig som kunde med NemID.

2. Log ind.

3. Gå til menpunktet Corporate actionseksternt link, åbner i nyt vindue.

4. I løbet af tegningsperioden finder du selskabet under Børsnoteringer (IPO's) mm.

5. Klik på "Læs vilkår/svar" ved selskabet, du vil tegne aktier i.

6. Gennmlæs vilkårene.

7. Udfyld hvor meget, du vil tegne for (Bemærk, at der oftest er en mindstetegning, du må tage hensyn til), og klik "Svar".

Nej. Hvis du har ansøgt om at tegne på flere forskellige depoter, så er det kun den tegning, som du foretog først, som vil gælde.

Du kan få NemID på tre måder:

via online-bestilling på nemid.nu.eksternt link, åbner i nyt vindue

Ved henvendelse i et borgerservicecenter.

Via din bank, hvis du opretter en netbank-aftale.

Under fanebladet "Depotoversigt" og punktet "Mine corporate actions" kan du se din ansøgning frem til udløb af tegningsperioden. Herefter vil din ansøgning blive vist i din Depotoversigt som "WindowMaster Ansøgning".