Bæredygtige investeringer.

Har din portefølje grøn samvittighed?

​Den nye vaskemaskine skal være energibesparende, bilerne skal køre på el, og vi forsøger at skære ned på flyrejser og kødforbrug. Men hvad med de aktier, investeringsforeninger og ETF'er du vælger til porteføljen?

Ved du, hvordan du kan sammensætte en portefølje, som har fokus på bæredygtighed? Og hvad vil det egentlig sige?

I dette tema sætter vi fokus på bæredygtighed. Vi har samlet en række aktier, investeringsforeninger og ETF'er, som alle har en høj bæredygtighedsrating.

Per Hansen og bæredygtige investeringer.

”I fremtiden kommer ESG og gode investeringsafkast til at gå hånd i hånd, og de selskaber, som lægger sig i førerfeltet, kan være ekstra interessante at holde øje med”, Per Hansen,
investeringsøkonom.

Følg den grønne debat på Shareville.

MakeImpact blogger i gruppen "Bæredygtige Investeringer" på Shareville. Følg med i trends og tendenser, og deltag også selv i debatten her.eksternt link, åbner i nyt vindue

Sådan kan man måle bæredygtighed.

Der er forskellige metoder til at undersøge en aktie, investeringsforening eller ETF's bæredygtighed.
De mest kendte er følgende:

ESG:

ESG er en forkortelse af Environmental, Social and Governance (miljø, social forhold og god selskabsledelse). Environmental ser på virksomhedens performance inden for beskyttelse af naturen. Social undersøger, hvordan virksomheden håndterer relationen mellem medarbejdere, leverandører, kunder og det samfund, hvor den arbejder. Governance arbejder med en virksomheds lederskab, lønninger til ledelse, interne og eksterne kontrolenheder og aktionærrettigheder.

CDP:

Er en forkortelse af Carbon Disclosure Project. CDP er en not-for-profit organisation, som fokuserer på at gøre miljørapportering til en forretningsnorm. CDP er offentlig tilgængelig her eksternt link, åbner i nyt vindueog giver en rating fra F til A+, som er det højeste.

Læs mere om CDP's beregningsmetodeeksternt link, åbner i nyt vindue

Morningstar Sustainability Rating:

Morningstar har udviklet en rating af fonde, som graduerer efter, hvor bæredygtigt en fond investerer. I bedømmelsen indgår blandt andet miljøhensyn og behandling af ansatte. Ratingen er oprettet for at give et mere retvisende resultat af ESG. Her kan du læse mere om Morningstar Sustainability rating.eksternt link, åbner i nyt vindue


Du finder Morningstars Sustainability Rating for fonde på nordnet.dk. Du kan se ratingen for hver investeringsfond under detaljer på investeringsfondens oversigtsside.

Aktier med fokus på bæredygtighed.

Her finder du eksempler på aktier investeringsforeninger og ETF'er, du kan investere i, hvis du vil eksponere dig mod værdipapirer med fokus på bæredygtighed.

Værdipapirerne i oversigterne er ikke ment som investeringsanbefalinger, men en generel oversigt over de muligheder, der findes.

Selskaberne er blevet segmenteret efter deres fokus og relevans i forhold til temaet bæredygtighed. Der er taget udgangspunkt i at finde de største og førende inden for deres felt. Der er udvalgt børsnoterede selskaber, som kan handles igennem Nordnet.

Nordiske aktier.


Aktie

Kommentar

Carlsberg B A/S

Køb


Carlsberg Group har etableret Together Towards Zero, hvor målet bl.a. er kun at anvende vedvarende elektricitet i 2022 samt ikke have CO2-udledning og spild af vand i 2030.

Chr. Hansen Holding

Køb

Kåret som den mest bæredygtige virksomhed i Davos til World Economic Forum den 22. januar 2019. Chr. Hansen producerer gode bakterier, som forlænger holdbarheden på madvarer og reducerer derved madspild på verdensplan. Deres bakterier findes allerede i hver anden yoghurt og ost på verdensplan.

NEL

Køb

Norsk hydrogen-selskab, som bl.a. har en fabrik i Herning, som har kapacitet til at producere 300 hydrogen-tankeanlæg om året. Brinten anvendes til at opbevare elektrisk energi.

Rockwool International

KøbFik en A- rating hos CDP i 2017, hvilket er en af de højeste for de danske aktieselskaber. Stenulden, som ROCKWOOL isolerer med, sparer samlet set 5% af EU's samlede årlige energiforbrug. Stenulden er 100% genanvendelig.

Vestas

Køb

Verdens største vindmølleproducent som har leveret over 16% af verdens vindturbiner.

Ørsted A/S

Køb

Danmarks største energiselskab som vil udfase kul og sørge for, at andelen af grøn energi udgør mere end 95% af den samlede energi i 2023. CO2-udledningen vil derved også blive reduceret, så den i 2023 er reduceret med 96%.

Quantafuel

Køb

Quantafuel AS er en norsk teknologivirksomhed, der udvikler, designer og driver faciliteter til produktion af syntetiske brændstoffer og kemiske produkter baseret på ikke-genanvendeligt affald. Virksomheden omdanner plastaffald til syntetiske olieprodukter med lavt kulstofindhold, der erstatter jomfruolieprodukter. Quantafuel henter sine indtægter fra salget af produktionsanlægget til Quantafuel Skive.


Globale aktier.


Aktie

Kommentar

Canadian Solar Inc

Køb

Tredjestørste solcelleproducent i verden med over 12.000 ansatte og har leveret mere end 29 GW i solcelleenergi.

CropEnergies AG

Køb

Med base i Mannheim, Tyskland, er CropEnergies AG en af de førende producenter inden for bioethanol.

First Solar

Køb

Amerikansk solcelleproducent som er en af verdens største. Blev grundlagt i 1999 og har leveret 17 GW i solcelleenergi.

Jinko Solar

Køb

Verdens største solcelleproducent som ved Q3 2018 havde et estimat på at levere 11,8 GW i solcelleenergi alene i 2018.

SolarEdge Technologies

Køb

SolarEdge Technologies Inc. udvikler og sælger designs og optimerer inverter-systemer med jævnstrøm (DC) til solcelleanlæg (PV). SolarEdge Technologies' system består af strømoptimeringsmaskiner, invertere og skybaseret overvågningsplatforme og adresserer en bred vifte af solmarkedssegmenter lige fra kommercielle solcelleanlæg til små solcelleanlæg. SolarEdge Technologies sælger sine produkter direkte til ingeniør-, indkøbs- og byggefirmaer og indirekte gennem distributører og grossister med elektrisk udstyr.

SunPower Corporation

Køb

Anden største solcelleproducent i USA med hovedsæde i Silicon Valley.

Sunrun Inc.

Køb

Sunrun Inc. giver husejere ren, overkommelig solenergi og opbevaring. Virksomheden beskæftiger sig med design, udvikling, installation, salg, ejerskab og vedligeholdelse af solcelleanlæg i USA. Det sælger også solafledninger. Soltjenesteudbudet leveres gennem leasingaftaler og el-købsaftaler.


Investeringsforeninger med
høj bæredygtighedsrating.

Se et udvalg af bæredygtige Investeringsforeninger nedenfor. Hvis du ønsker at se den fulde liste, kan du bruge vores Investeringsforening screenereksternt link, åbner i nyt vindue

Investeringsforening

Investeringsmålsætning


Årlige omkostninger

Maj Invest Grønne Obligationer

Køb

Afdelingen investerer udelukkende i grønne obligationer, og målsætningen er at skabe et afkast, der mindst svarer til afkastet på danske statsobligationer med mellem løbetid. Afdelingen kan investere i grønne obligationer uanset type, kreditvurdering og valuta. Det vil sige statsobligationer, realkreditobligationer, erhvervsobligationer og obligationer i emerging markets. Investment grade obligationer udgør mindst 60 procent af porteføljen. Kreditobligationer kan udgøre op 70 procent, mens high yield obligationer og obligationer uden rating tilsammen højst må udgøre 25 procent af porteføljen. Fonden kan have valutaeksponering, men mindst 40 procent af porteføljen skal være i euro eller danske kroner. Den samlede portefølje vil have en korrigeret varighed mellem 0 og 9 år.


0,63%

Nordea Invest Klima og Miljø Udb

Køb

Aktiv investeringsstrategi ved en gennemgribende fundamental analyse, hvor der er fokus på alternativ energi, ressourceoptimering og miljøbeskyttelse.


1,57%

Sparinvest INDEX DJSI World

Køb

Passiv investeringsstrategi hvor der investeres inden for verdens 2.500 største virksomheder, og hvor der udvælges top 10 procent af de ledende sustainability-selskaber. De måles på deres økonomiske, sociale og miljømæssige fremtræden. Alle selskaber screenes for en række kriterier, som bygger på et ansvar for udviklingen af samfundets værdier.


0,56%


Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet, og central investorinformationen som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.

ETF'er med høj bæredygtighedsrating.

Se et udvalg af bæredygtige ETF'er nedenfor. Hvis du ønsker at se den fulde liste, kan du bruge vores ETF screener.eksternt link, åbner i nyt vindue

ETF

Beskrivelse


Lb. Omkostninger

iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF

Køb

Eksponering over selskaber i eurozonen som er blevet screenet i forhold til Dow Jones Sustianability Index. Største investering er i det franske selskab TOTAL SA.


0,42%

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD

Køb

Investering i 30 globale selskaber som har eksponering over for vedvarende energi. Andenstørste position i ETF'en er Vestas.


0,65%

Lyxor Green Bond (DR)

Køb

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF har til formål at følge Solactive Green Bond EUR USD IG Index. De er et benchmark på EUR og USD denominerede grønne obligationer, der er udstedt af statslige, nationale udviklingsbanker og virksomheder. Green Bonds er obligationer med fast indkomst, hvis provenu udelukkende er afsat til finansiering af støtteberettigede grønne projekter.


0,30%

Xtrackers ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF

Køb

Eksponering over for europæiske virksomhedsobligationer med minimum 1 års løbetid. Minimum på 300 mio. EUR pr. obligation. Fokus på obligationer med en MSCI ESG rating på BBB eller højere.


0,16%


Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet, og central investorinformationen som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.

Se alle bæredygtige investeringsfonde i Fondscreeneren.

Se alle bæredygtige investeringsfonde, der er tilgængelige hos Nordnet i vores screener funktion. Her finder du sorteringsmuligheder på baggrund af specifikke aktivtyper, historisk performance, omkostninger, Morningstar rating og meget mere.