Spring til hovedindhold

Bæredygtige investeringer.

Har din portefølje grøn samvittighed?

​Den nye vaskemaskine skal være energibesparende, bilerne skal køre på el, og vi forsøger at skære ned på flyrejser og kødforbrug. Men hvad med de aktier, investeringsforeninger og ETF'er du vælger til porteføljen?

Ved du, hvordan du kan sammensætte en portefølje, som har fokus på bæredygtighed? Og hvad vil det egentlig sige?

I dette tema sætter vi fokus på bæredygtighed. Vi har samlet en række aktier, investeringsforeninger og ETF'er, som alle har en høj bæredygtighedsrating.

Per Hansen og bæredygtige investeringer.

”I fremtiden kommer ESG og gode investeringsafkast til at gå hånd i hånd, og de selskaber, som lægger sig i førerfeltet, kan være ekstra interessante at holde øje med”, Per Hansen,
investeringsøkonom.

Følg den grønne debat på Shareville.

MakeImpact blogger i gruppen "Bæredygtige Investeringer" på Shareville. Følg med i trends og tendenser, og deltag også selv i debatten her.eksternt link, åbner i nyt vindue

Sådan kan man måle bæredygtighed.

Der er forskellige metoder til at undersøge en aktie, investeringsforening eller ETF's bæredygtighed.
De mest kendte er følgende:

ESG:

ESG er en forkortelse af Environmental, Social and Governance (miljø, social forhold og god selskabsledelse). Environmental ser på virksomhedens performance inden for beskyttelse af naturen. Social undersøger, hvordan virksomheden håndterer relationen mellem medarbejdere, leverandører, kunder og det samfund, hvor den arbejder. Governance arbejder med en virksomheds lederskab, lønninger til ledelse, interne og eksterne kontrolenheder og aktionærrettigheder.

CDP:

Er en forkortelse af Carbon Disclosure Project. CDP er en not-for-profit organisation, som fokuserer på at gøre miljørapportering til en forretningsnorm. CDP er offentlig tilgængelig her eksternt link, åbner i nyt vindueog giver en rating fra F til A+, som er det højeste.

Læs mere om CDP's beregningsmetodeeksternt link, åbner i nyt vindue

Morningstar Sustainability Rating:

Morningstar har udviklet en rating af fonde, som graduerer efter, hvor bæredygtigt en fond investerer. I bedømmelsen indgår blandt andet miljøhensyn og behandling af ansatte. Ratingen er oprettet for at give et mere retvisende resultat af ESG. Her kan du læse mere om Morningstar Sustainability rating.eksternt link, åbner i nyt vindue


Du finder Morningstars Sustainability Rating for fonde på nordnet.dk. Du kan se ratingen for hver investeringsfond under detaljer på investeringsfondens oversigtsside.

Aktier med fokus på bæredygtighed.

Her finder du eksempler på aktier investeringsforeninger og ETF'er, du kan investere i, hvis du vil eksponere dig mod værdipapirer med fokus på bæredygtighed.

Værdipapirerne i oversigterne er ikke ment som investeringsanbefalinger, men en generel oversigt over de muligheder, der findes.

Selskaberne er blevet segmenteret efter deres fokus og relevans i forhold til temaet bæredygtighed. Der er taget udgangspunkt i at finde de største og førende inden for deres felt. Der er udvalgt børsnoterede selskaber, som kan handles igennem Nordnet.

Nordiske aktier.


Aktie

Kommentar

Chr. Hansen Holding

Køb

Kåret som den mest bæredygtige virksomhed i Davos til World Economic Forum den 22. januar 2019. Chr. Hansen producerer gode bakterier, som forlænger holdbarheden på madvarer og reducerer derved madspild på verdensplan. Deres bakterier findes allerede i hver anden yoghurt og ost på verdensplan.

NEL

Køb

Norsk hydrogen-selskab, som bl.a. har en fabrik i Herning, som har kapacitet til at producere 300 hydrogen-tankeanlæg om året. Brinten anvendes til at opbevare elektrisk energi.

Rockwool International

Køb

Fik en A- rating hos CDP i 2017, hvilket er en af de højeste for de danske aktieselskaber. Stenulden, som ROCKWOOL isolerer med, sparer samlet set 5% af EU's samlede årlige energiforbrug. Stenulden er 100% genanvendelig.

Vestas

Køb

Verdens største vindmølleproducent som har leveret over 16% af verdens vindturbiner.

Ørsted A/S

Køb

Danmarks største energiselskab som vil udfase kul og sørge for, at andelen af grøn energi udgør mere end 95% af den samlede energi i 2023. CO2-udledningen vil derved også blive reduceret, så den i 2023 er reduceret med 96%.

Quantafuel

Køb

Quantafuel AS er en norsk teknologivirksomhed, der udvikler, designer og driver faciliteter til produktion af syntetiske brændstoffer og kemiske produkter baseret på ikke-genanvendeligt affald. Virksomheden omdanner plastaffald til syntetiske olieprodukter med lavt kulstofindhold, der erstatter jomfruolieprodukter. Quantafuel henter sine indtægter fra salget af produktionsanlægget til Quantafuel Skive.


Globale aktier.


Aktie

Kommentar

Canadian Solar Inc

Køb

Tredjestørste solcelleproducent i verden med over 12.000 ansatte og har leveret mere end 29 GW i solcelleenergi.

CropEnergies AG

Køb

Med base i Mannheim, Tyskland, er CropEnergies AG en af de førende producenter inden for bioethanol.

First Solar

Køb

Amerikansk solcelleproducent som er en af verdens største. Blev grundlagt i 1999 og har leveret 17 GW i solcelleenergi.

Jinko Solar

Køb

Verdens største solcelleproducent som ved Q3 2018 havde et estimat på at levere 11,8 GW i solcelleenergi alene i 2018.

NIO Inc.

Køb

NIO Inc opererer i Kinas marked for førsteklasses elbiler. Virksomheden designer, producerer og sælger premium elektriske køretøjer, der driver innovationer inden for næste generations teknologier inden for tilslutningsmuligheder, autonom kørsel og kunstig intelligens

SolarEdge Technologies

Køb

SolarEdge Technologies Inc. udvikler og sælger designs og optimerer inverter-systemer med jævnstrøm (DC) til solcelleanlæg (PV). SolarEdge Technologies' system består af strømoptimeringsmaskiner, invertere og skybaseret overvågningsplatforme og adresserer en bred vifte af solmarkedssegmenter lige fra kommercielle solcelleanlæg til små solcelleanlæg. SolarEdge Technologies sælger sine produkter direkte til ingeniør-, indkøbs- og byggefirmaer og indirekte gennem distributører og grossister med elektrisk udstyr.

SunPower Corporation

Køb

Anden største solcelleproducent i USA med hovedsæde i Silicon Valley.

Sunrun Inc.

Køb

Sunrun Inc. giver husejere ren, overkommelig solenergi og opbevaring. Virksomheden beskæftiger sig med design, udvikling, installation, salg, ejerskab og vedligeholdelse af solcelleanlæg i USA. Det sælger også solafledninger. Soltjenesteudbudet leveres gennem leasingaftaler og el-købsaftaler.

Tesla

Køb

Tesla er et vertikalt integreret bæredygtigt energiselskab, der også har til formål at overføre verden til elektrisk mobilitet ved at fremstille elektriske køretøjer.


Investeringsforeninger med
høj bæredygtighedsrating.

Se et udvalg af bæredygtige Investeringsforeninger nedenfor. Hvis du ønsker at se den fulde liste, kan du bruge vores Investeringsforening screenereksternt link, åbner i nyt vindue

Investeringsforening

Investeringsmålsætning


Årlige omkostninger

Maj Invest Grønne Obligationer

Køb

Afdelingen investerer udelukkende i grønne obligationer, og målsætningen er at skabe et afkast, der mindst svarer til afkastet på danske statsobligationer med mellem løbetid. Afdelingen kan investere i grønne obligationer uanset type, kreditvurdering og valuta. Det vil sige statsobligationer, realkreditobligationer, erhvervsobligationer og obligationer i emerging markets. Investment grade obligationer udgør mindst 60 procent af porteføljen. Kreditobligationer kan udgøre op 70 procent, mens high yield obligationer og obligationer uden rating tilsammen højst må udgøre 25 procent af porteføljen. Fonden kan have valutaeksponering, men mindst 40 procent af porteføljen skal være i euro eller danske kroner. Den samlede portefølje vil have en korrigeret varighed mellem 0 og 9 år.


0,63%

Nordea Invest Klima og Miljø Udb

Køb

Aktiv investeringsstrategi ved en gennemgribende fundamental analyse, hvor der er fokus på alternativ energi, ressourceoptimering og miljøbeskyttelse.


1,57%

Sparindex INDEX Bæredygtige Global KL

Køb

Afdelingen investerer i globale aktier og andre værdipapirer, som kan sidestilles med aktier, der indgår i afdelingens sammenligningsindeks MSCI ACWI (All Country World Index), og som har bestået en etisk screening. Der kan være selskaber, der indgår i sammenligningsindekset, som ikke indgår i afdelingens investeringer. Den etiske screening har til formål at fravælge selskaber, der er markeret som røde på ISS-Ethix’ ulovlige våben-liste og norm-baserede liste samt selskaber, der er CCC ESG-ratede af MSCI ESG Research. For yderligere information henvises til prospektet. Porteføljen sammensættes med det formål at skabe samme afkast- og risikoprofil som sammenligningsindekset under hensyn til handelsomkostninger og den etiske screening. Succeskriteriet vil være en så lille afvigelse (positiv som negativ) fra indekset som muligt.


0,55%

Sparindex INDEX Bæredygtige Europa KL

Køb

Fonden investerer bredt i europæiske aktier, der lever op til høje ESG- og klimahensyn. Fonden følger et klima-benchmark, der matcher Paris-aftalens mål om reduktion af CO2. Klimaaftrykket fra selskaberne i fonden vil allerede fra lanceringen være halvt så stort som investeringsuniverset, og det vil hvert år blive reduceret med yderligere 7 pct. Afdelingen investerer i selskaber, som indgår i markedsindekset MSCI Europe ESG Leaders Select Sustainability. Fonden investerer i selskaber, der har en høj ESG-score, hvilket sikrer en høj bæredygtig profil med fokus på miljøet samt god ledelse og social ansvarlighed i de virksomheder, der indgår i fonden. Fonden investerer ikke i selskaber, der lever af aktiviteter inden for fossile brændstoffer, våben, tobak, alkohol og hazardspil. Der foretages ikke valutaafdækning.


0,49%

Sparindex INDEX Bæredygtige USA KL

Køb

Fonden investerer bredt i nordamerikanske aktier, der lever op til høje ESG- og klimahensyn. Fonden følger et klima-benchmark, der matcher Paris-aftalens mål om reduktion af CO2. Klimaaftrykket fra selskaberne i fonden vil allerede fra lanceringen være halvt så stort som investeringsuniverset, og det vil hvert år blive reduceret med yderligere 7 pct. Afdelingen investerer i selskaber, som indgår i markedsindekset MSCI USA ESG Leaders Select Sustainability. Fonden investerer i selskaber, der har en høj ESG-score, hvilket sikrer en høj bæredygtig profil med fokus på miljøet samt god ledelse og social ansvarlighed i de virksomheder, der indgår i fonden. Fonden investerer ikke i selskaber, der lever af aktiviteter inden for fossile brændstoffer, våben, tobak, alkohol og hazardspil. Der foretages ikke valutaafdækning.


0,53%


Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet, og central investorinformationen som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.

ETF'er med høj bæredygtighedsrating.

Se et udvalg af bæredygtige ETF'er nedenfor. Hvis du ønsker at se den fulde liste, kan du bruge vores ETF screener.eksternt link, åbner i nyt vindue

ETF

Beskrivelse


Lb. Omkostninger

Lyxor MSCI USA ESG Leaders Extra

Køb

Denne ETF fremmer miljømæssige og / eller sociale karakteristika i henhold til artikel 8 i SFDR. Investeringsmålet for afdelingen er at spore både den opadgående og den nedadgående udvikling af MSCI USA Select ESG Rating og Trend Leaders Net Return USD Index ("Indekset") denomineret i amerikanske dollars for at tilbyde en eksponering af performance for store og mellemstore virksomheder på tværs af det amerikanske marked, udstedt af virksomheder, der har en robust miljømæssig, social og governance (ESG) rating.


0,15%

iShares MSCI World ESG Screened

Køb

Eksponering mod MSCI World ESG Screened indeks


0,20%

Lyxor Green Bond (DR)

Køb

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF har til formål at følge Solactive Green Bond EUR USD IG Index. De er et benchmark på EUR og USD denominerede grønne obligationer, der er udstedt af statslige, nationale udviklingsbanker og virksomheder. Green Bonds er obligationer med fast indkomst, hvis provenu udelukkende er afsat til finansiering af støtteberettigede grønne projekter.


0,30%

Xtrackers MSCI World Momentum

Køb

Indekset er designet til at overgå aktiemarkedet (repræsenteret af MSCI World Index) gennem en momentumbaseret investeringsstrategi.


0,25%


Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet, og central investorinformationen som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.

Se alle bæredygtige investeringsfonde i Fondscreeneren.

Se alle bæredygtige investeringsfonde, der er tilgængelige hos Nordnet i vores screener funktion. Her finder du sorteringsmuligheder på baggrund af specifikke aktivtyper, historisk performance, omkostninger, Morningstar rating og meget mere.