Spring til hovedindhold

Bæredygtige investeringer.

Har du en bæredygtig portefølje?

Den nye vaskemaskine skal være energibesparende, biler skal køre på el, og vi forsøger at skære ned på flyrejser og kødforbrug. Men hvad med de aktier, investeringsforeninger og ETF'er du vælger til porteføljen? Ved du, hvordan du kan sammensætte en portefølje, som har fokus på bæredygtighed? Og hvad vil det egentlig sige?

Der findes forskellige måder at definere bæredygtige aktier. Vi har samlet et udvalg af aktier herunder, som alle har høj bæredygtighedsrating ud fra den seneste opgørelse fra Corporate Knights, som hvert år rangerer verdens mest bæredygtige virksomheder. Danmark er flot repræsenteret i 2023 med Vestas på 2. pladsen og Ørsted på en 13. plads.

Værdipapirerne i oversigterne nedenfor er ikke ment som investeringsanbefalinger, men en generel oversigt over de muligheder, der findes. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage, og vi gør opmærksom på, at historiske afkast ikke er garanti for fremtidige afkast. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.


Nordiske aktier.

Neste
1 år
-25,11%
Ejere?
47.718
3m
-6,35%

Neste Corp. tilbyder vedvarende produkter og løsninger og olieprodukter til en lang række globale markeder. Dens forretning er opdelt i forskellige segmenter, herunder olieprodukter, vedvarende produkter og markedsføring og tjenester. Olieprodukter er den største bidragyder til omsætning; det henvender sig til olieselskaber og virksomheder, der markedsfører olie, smøremidler og brændstofprodukter. Nestes olieprodukter omfatter dieselbrændstoffer, benzin, fly- og skibsbrændstoffer samt lette og tunge brændselsolier. Neste er stærkt involveret i den baltiske region med sit netværk af tankstationer og raffinaderier.

Rockwool
1 år
+39,93%
Ejere?
7.607
3m
-0,96%
Vestas
1 år
-0,32%
Ejere?
68.360
3m
-16,08%

Vestas er en af de førende producenter af vindmøller med den højeste installerede kapacitet i drift i verden. Virksomheden opererer i to forretningssegmenter: energiløsninger og service. Segmentet for energiløsninger designer, fremstiller og installerer vindmøller på land og på havet. Servicesegmentet udfører drifts- og vedligeholdelsesarbejde på vindmøller. USA stod for ca. 19 % af omsætningen i 2021.

Ørsted
1 år
-39,45%
Ejere?
45.929
3m
-39,22%

Det danske selskab Ørsted var tidligere kaldt Dong Energy forinden deres salg af olie og gas felter til Ineos i 2017. Ørsted fokuserer nu på bæredygtige aktiver, specielt offshore vindmølleparker. Ørsted opererede 7.6 GW offshore vindmøllerparker i slutningen af 2020. Storbritanien er Ørsteds primære operationsland, foran både Danmark og Tyskland. De forsøger at udvikle deres forretningen udenfor Europa, med projekter i Taiwan og USA. Ørsted er også involveret i mere traditionelle forretninger såsom konventionelle kraftanlæg, elektricitet og udbud af gas, men ingen af disse områder betegnes kerneaktiviteter. Ørsted har som mål at udfase brugen af kul i 2023.

Globale aktier.

Alphabet A
1 år
+35,7%
Ejere?
18.331
3m
+11,81%
Atlantica Sustainable Infrastructure
1 år
-31,16%
Ejere?
221
3m
-20,5%
Autodesk
1 år
+10,6%
Ejere?
440
3m
+0,5%

Autodesk blev grundlagt i 1982 og er en applikationssoftwarevirksomhed, der betjener industrier inden for arkitektur, teknik og byggeri; produktdesign og fremstilling; og medier og underholdning. Autodesk-software muliggør design, modellering og gengivelsesbehov i disse industrier. Virksomheden har over 4 millioner betalte abonnenter i 180 lande.

Cascades Inc.
1 år
+49,27%
Ejere?
33
3m
+10,2%
Cisco Systems
1 år
+32,97%
Ejere?
1.809
3m
+5,94%

Cisco Systems, Inc. er verdens største hardware- og softwareleverandør inden for netværksløsninger. Infrastrukturplatformsgruppen indeholder hardware- og softwareprodukter til switch, routing, datacenter og trådløse applikationer. Dens applikationsportefølje indeholder samarbejde, analyser og Internet of Things -produkter. Sikkerhedssegmentet indeholder Ciscos firewall og software-definerede sikkerhedsprodukter. Services er Ciscos tekniske support og avancerede tjenester. Virksomhedens brede vifte af hardware suppleres med løsninger til software-defineret netværk, analyse og hensigtsbaseret netværk. I samarbejde med Ciscos initiativ om voksende software og tjenester er dens indtægtsmodel fokuseret på at øge abonnementer og tilbagevendende salg.

Evoqua Water Technologies Corp.
1 år
-
Ejere?
-
3m
-
First Solar
1 år
+22,06%
Ejere?
1.515
3m
-11,62%

Amerikansk solcelleproducent som er en af verdens største. Blev grundlagt i 1999 og har leveret 17 GW i solcelleenergi.

Johnson Controls International
1 år
+7,91%
Ejere?
104
3m
-20,55%
Puma SE
1 år
+7,09%
Ejere?
201
3m
+3,93%
Schneider Electric SE
1 år
+38,85%
Ejere?
529
3m
-3%
Schnitzer Steel Industries A
1 år
-5,97%
Ejere?
96
3m
-10,19%
Stantec
1 år
+50,22%
Ejere?
33
3m
+6,33%

Sådan finder du bæredygtige fonde.

Alle investeringsforeninger, fonde og ETF'er er kategoriseret efter fælles europæisk standard som artikel 9, artikel 8 eller artikel 6, alt efter deres niveau af bæredygtighed.

  • Artikel 9: Mørkegrønne fonde
    De mest bæredygtige – og såkaldt “mørkegrønne” fonde – bliver kategoriseret med artikel 9. For at blive det skal bæredygtig investering være en integreret målsætning i produktets investeringsstrategi. Artikel 9-produkter er for de investorer, der vil gøre en ekstra indsats for at drive den grønne dagsorden – og måske også tror på, at man ved at investere bæredygtigt på den lange bane kan hente et bedre afkast.

  • Artikel 8: Lysegrønne fonde
    Fonde, som fremmer miljømæssige eller sociale egenskaber, hvorved bæredygtighed bliver inddraget i selve investeringsprocessen. Det gøres fx ved at ekskludere virksomheder eller sektorer, som ikke er bæredygtige. Produkterne er derfor det, man kan kalde delvist bæredygtige – også betegnet som “lysegrønne”, da de ikke har bæredygtighed som direkte mål, men dog stadig fremmer ESG-aspekter.

  • Artikel 6/uden klassifikation: Grå eller ikke-grønne fonde
    Alle de fonde, som ikke hører under artikel 9 eller 8, kategoriseres som artikel 6 eller uden klassifikation. Det er derfor fonde og investeringsforeninger, som slet ikke eller kun i ringe grad integrerer bæredygtighed i investeringsbeslutningerne. Derfor kaldes fondene “grå” eller “ikke-grønne”, da de ikke kan kategoriseres som bæredygtige, selvom de kan have et vist niveau af bæredygtighed.


Sortér på bæredygtighed i vores screenere.

Med vores screenere kan du se bæredygtighedsklassificering for den enkelte fond, ETF eller investeringsforening:


Artikel 9: Inspiration til investeringsforeninger.

Formuepleje Better World Environ Leaders
1 år
-
Ejere?
-
3m
-

Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Målsætningen er at opnå et langsigtet afkast, som svarer til eller overstiger afkastet på afdelingens benchmark. Afdelingen investerer i aktier i globale selskaber, hvis aktiviteter er at levere løsninger til bekæmpelse af lokal og global miljøforurening, eller i selskaber, der har et forretningsområde eller indtjeningsgrundlag, der i væsentlig grad kan forventes at drage fordel af den forventede vækst i ressourceeffektivitet og miljømarkeder.

Nordea Invest Klima og Miljø KL 1
1 år
-
Ejere?
-
3m
-
Storebrand Global Solutions A5
1 år
-
Ejere?
-
3m
-
Sparindex INDEX Bæredygtige USA KL
1 år
-
Ejere?
-
3m
-

Fonden investerer bredt i nordamerikanske aktier, der lever op til høje ESG- og klimahensyn. Fonden følger et klima-benchmark, der matcher Paris-aftalens mål om reduktion af CO2. Klimaaftrykket fra selskaberne i fonden vil allerede fra lanceringen være halvt så stort som investeringsuniverset, og det vil hvert år blive reduceret med yderligere 7 pct. Afdelingen investerer i selskaber, som indgår i markedsindekset MSCI USA ESG Leaders Select Sustainability. Fonden investerer i selskaber, der har en høj ESG-score, hvilket sikrer en høj bæredygtig profil med fokus på miljøet samt god ledelse og social ansvarlighed i de virksomheder, der indgår i fonden. Fonden investerer ikke i selskaber, der lever af aktiviteter inden for fossile brændstoffer, våben, tobak, alkohol og hazardspil. Der foretages ikke valutaafdækning.

Artikel 9: Inspiration til ETF'er.

Franklin Euro Green Bond UCITS ETF
Årlige omkostninger
0,30%
1 år
-0,77%
Risiko
The objective of the Sub-Fund is to provide exposure to the European green bond market whilst maximising total returns. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in bonds which have been labelled as “green” and are denominated in European currencies. For the avoidance of doubt, investors should note that the Sub-Fund will not seek to track the performance of the Benchmark, rather the Sub-Fund will hold a portfolio of actively selected and managed investments. The Benchmark has been included as a point of reference against which the performance of the Sub-Fund may be measured. Under normal market conditions, the Sub-Fund will invest at least 75% of its Net Asset Value in bonds that are labelled as “green”, with up to 25% of its Net Asset Value invested in bonds which are deemed by the Investment Manager to be supportive of a low-carbon future.
Invesco Wind Energy UCITS ETF Acc
Årlige omkostninger
0,60%
1 år
-16,5%
Risiko
The Fund is a passively-managed Exchange-Traded Fund (ETF), which aims to track the performance of the WilderHill Wind Energy Index (the “Index”) 1, less fees,expenses and transaction costs, thereby taking an approach that seeks to invest in companies whose innovative technologies focus on advancing wind energy and enabling its use, hence facilitating a transition to a lower carbon economy.
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
Årlige omkostninger
0,60%
1 år
-27,19%
Risiko

Fondens investeringsmål er at kopiere, før gebyrer og udgifter, MVIS Global Hydrogen Economy Index.

Nordnet­ Markets.

Få eksponering mod aktier, råvarer og indeks i både op- og nedgang.

Se udvalget her