Spring til hovedindhold

Udenlandske fonde.

Fonde fra hele verden.

Afrika, Asien eller Australien? Skal din portefølje have et globalt islæt, så kan udenlandske fonde måske være løsningen.

Med hjælp fra vores screener finder du let de fonde, der passer til din portefølje og dine ønsker. Du kan sortere på alt fra lande og risiko - til typer af fonde og brancher. Vil du gerne undgå, at dine penge bliver investeret i fx tobak eller termisk kul, kan du vælge uønskede beholdninger fra.

  • Vælg mellem flere hundrede fonde fra hele verden.

  • Køb og sælg udenlandske fonde kurtagefrit.

  • Værktøjer der hjælper dig med at vælge.

Nordnet Indeksfonde

Nordnets seks indeksfonde giver dig adgang til aktieinvesteringer over hele verden - til en meget lav pris. Dan fundamentet i din opsparing med Nordnet Indeksfond Global, USA, Europa, Nye Markeder, Teknologi og Danmark.

Bliv inspireret

Find udenlandske fonde, som passer til dine behov. Vi har samlet en side med inspiration til, hvilke fonde du kan investere i.

Fondsscreener

Udvalget er stort - og mulighederne er mange. Med hjælp fra Nordnets fondsscreener finder du let den næste udenlandske fond til din portefølje.

Populære fonde.

Værdipapirerne i oversigten er ikke investeringsanbefalinger, men en generel oversigt over de mest populære værdipapirer blandt vores danske kunder. Listen opdateres løbende efter antallet af ejere i Nordnet.

Beskatning af udenlandske fonde.

Udenlandske fonde beskattes forskelligt afhængigt af, om du investerer frie midler (via et privat aktiedepot) eller pension:

  • Frie midler.
    Som udgangspunkt ved årlig beskatning af kursavancer/-tab i kapitalindkomst (lagerbeskatning). Udenlandske fonde kan i nogle tilfælde også beskattes som aktieindkomst, fx hvis de fremgår af Skattestyrelsens positivliste.

  • Pension.
    15,3%. Årlig beskatning af kursavancer/-tab (lagerbeskatning) Ved kurstab sker der modregning i de efterfølgende års positive pensionsafkast.

Det betyder, at udenlandske fonde er skattemæssigt særligt fordelagtige på pensionsdepoter. Ved brugen i frie midler (på et privat aktiedepot) skal du være opmærksom på, at udenlandske fonde som udgangspunkt ikke beskattes i henhold til aktieindkomst, men i stedet kapitalindkomst samt lagerbeskatning.

Forskellige typer af fonde.

Indeksfonde.

En indeksfond er en aktiefond, som følger udviklingen i et bestemt aktieindeks. Den passive forvaltning holder omkostningerne nede og gør indeksfonde til et populært valg blandt mange fondsinvestorer.

Blandede fonde.

En blandet fond består af en kombination af aktier og obligationer. På den måde kan det potentielt højere afkast fra aktier kombineres med den historisk mere stabile udvikling for obligationer.

Aktiefonde.

Aktiefonde er den mest udbredte type af investeringsfonde. En aktiefond investerer i forskellige selskabers aktier for dig og kan have forskelligt fokus, fx en bestemt type af selskaber eller en bestemt region.

Obligationsbaserede fonde.

En obligationsbaseret fond investerer, som navnet også antyder, i obligationer. Kort fortalt betyder det, at fonden indeholder lån, som kan give dig et afkast som investor i form af renter.

Spørgsmål & svar.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet, og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.