Superlånet.

Lån fra 1,99 % i rente.

Vælger du Superlånet, får du renterabat, når du tager en lavere risiko. For at få renterabatten, skal du have en diversificeret portefølje og kun bruge en del af din belåningsværdi. Jo lavere risiko du tager, desto højere renterabat får du.
Du behøver ikke at beregne noget selv – alt sker helt automatisk. Du kan hele tiden se, hvilken renterabat din portefølje kvalificerer til, når du er logget ind på nordnet.dk.

Renten, du får efter rabat med Superlånet, bestemmes af:

 • hvor meget du belåner din portefølje.
 • hvor stor andel af porteføljen din største position udgør.

Din renterabat kan ændre sig, når du ændrer noget i din portefølje. Renterabatten kan også ændre sig på grund af ændringer i belåningsgrader for forskellige værdipapirer og ændringer i værdipapirers markedsværdi. Den bedste renterabat giver dig en rente på 1,99 % (debitorrente/ÅOP 2,008 %).

 Produkt- og risikoinformationeksternt link, åbner i nyt vindue

Sådan fungerer Superlånet.

 • Låne fra 1,99 % i rente.
 • Lavere risiko giver lavere renteudgifter.
 • Lån med din portefølje som sikkerhed.

Rabatniveauer og priseksempler.

Lån med din portefølje som sikkerhed.

Alle værdipapirer med belåningsgrad kan bruges som sikkerhed. Her finder du belåningsgraderne for forskellige værdipapirer. Desto højere belåningsgrad dine værdipapirer har, desto mere kan du låne.

 Læs mere om, hvordan belåning fungerer
 Se nuværende og kommende vilkår for at få renterabatPDF

Vilkår gældende til og med den 10. december 2019

For at få rabatniveau 1 (højest mulige rabat) skal dette være opfyldt:

 • brug maksimalt 40 % af porteføljens belåningsværdi.
 • den største position udgør maksimalt 20 % af porteføljens markedsværdi, eller du har et investeringsbevis, der udgør maksimalt 60 % af markedsværdien.
 • Du har ingen ”short-positioner”, futures eller optioner.

For at få rabatniveau 2 skal dette være opfyldt:

 • Brug maksimalt 60 % af porteføljens belåningsværdi.
 • den største position udgør maksimalt 25 % af porteføljens markedsværdi, eller du har et investeringsbevis, der udgør maksimalt 75 % af markedsværdien.
 • Du har ingen ”short-positioner”, futures eller optioner.

Vilkår gældende fra og med den 11. december 2019

For at få rabatniveau 1 (højest mulige rabat) skal dette være opfyldt:

 • Kun instrumenter med en belåningsværdi højere end 0 % vil indgå i beregningen af porteføljens markedsværdi og diversifikation.
 • Brug maksimalt 40 % af porteføljens belåningsværdi.
 • Den største position udgør maksimalt 20 % af porteføljens markedsværdi.
 • Du har ingen ”short-positioner”, futures eller optioner.

For at få rabatniveau 2 skal dette være opfyldt:

 • Kun instrumenter med en belåningsværdi højere end 0 % vil indgå i beregningen af porteføljens markedsværdi og diversifikation.
 • Brug maksimalt 60 % af porteføljens belåningsværdi.
 • Den største position udgør maksimalt 25 % af porteføljens markedsværdi.
 • Du har ingen ”short-positioner”, futures eller optioner.

Priseksempler.

Det, som samlet skal betales, er den lånte kapital plus renter. Eksemplet er baseret på, at kreditten udnyttes til at låne 100.000 kr. Afdragsperiode i eksemplerne er 1 år. Afdrag og rentebetaling sker i eksemplerne efter 1 år.

Ved rabatniveau 1​

(rente 1,99 %, debitorrente/ÅOP 2,008 %)

Samlet kreditbeløb

100.000 kr.

Etableringsomkostninger

0 kr.

Administrationsomkostninger

0 kr.

Rente efter 1 år

2008 kr.

Samlet beløb, der i alt skal betales

102.008 kr.

Ved rabatniveau 2​

(rente 2,99 %, debitorrente/ÅOP 3,031 %)

Samlet kreditbeløb

100.000 kr.

Etableringsomkostninger

0 kr.

Administrationsomkostninger

0 kr.

Rente efter 1 år

3.031 kr.

Samlet beløb, der i alt skal betales

103.031 kr.


Belåning indebærer øget risiko

Køber du værdipapirer for lånte penge, øger du din risiko i markedet. Hvis investeringen går den rette vej, får du større afkast på de penge, du har investeret. Omvendt får du et større tab, hvis udviklingen ikke er i din favør.

Ændring af renterabat

Det er vigtigt at huske, at den renterabat, du får, kan ændre sig eller forsvinde helt, når du foretager ændringer i din portefølje. Den kan også ændre sig som et resultat af ændringer i belåningsgrader for forskellige værdipapirer og ændringer i værdipapirers markedsværdi.

Portefølje A

Dette er et eksempel på en portefølje, der ikke kvalificerer til Superlånets renterabatter.

For at få en bedre renterabat skal lånet reduceres ved enten at sætte flere penge ind eller ved at bruge mindre af det tilgængelige lån (belåningsværdien). Porteføljen skal også diversificeres, så den største post udgør maksimalt 20 procent. I eksemplet på porteføljen betyder det, at mindst ét nyt værdipapir skal tilføjes.

Egenkapital

232.340 kr.

Saldo

-200.000 kr.

Markedsværdi

432.340 kr.

Belåningsværdi

337.494 kr.

Øvre belåningslimit

500.000 kr.

Udnyttet belåningsværdi

59,3 %

Største position i porteføljen

48,7 %

Værdipapir

Antal

Kurs

Markedsværdi

Belåningsgrad

Belåningsværdi

Af markedsværdi

Carlsberg A

200

572,50 kr.

114.500 kr.

70 %

80.150 kr.

26,48 %

Vestas Wind Systems

200

256,40 kr.

51.280 kr.

60 %

30.768 kr.

11,86 %

Novo Nordisk B

200

281,10 kr.

56.220 kr.

85 %

47.787 kr.

13,00 %

Tryg

200

809,00 kr.

210.340 kr.

85 %

178.789 kr.

48,65 %


Portefølje B

Denne portefølje kvalificerer til den næstbedste renterabat, men porteføljen kan diversificeres mere for at opnå den bedste rabat.

For at få den bedste renterabat må den største position i porteføljen udgøre maksimalt 20 procent. Det betyder, at porteføljen skal vægtes anderledes. I eksemplet på porteføljen betyder det, at andelen i Pandora må reduceres eller de resterende værdipapirer øges.

Egenkapital

160.480 kr.

Saldo

-42.000 kr.

Markedsværdi

202.480 kr.

Belåningsværdi

141.115 kr.

Øvre belåningslimit

1.000.000 kr.

Udnyttet belåningsværdi

30 %

Største position i porteføljen

22,2 %

 

Værdipapir

Antal

Kurs

Markedsværdi

Belåningsgrad

Belåningsværdi

Af markedsværdi

Carlsberg A

200

132,80 kr.

26.560 kr.

70 %

18.592 kr.

13,12 %

Vestas Wind Systems

200

108,30 kr.

21.660 kr.

60 %

12.996 kr.

10,70 %

Novo Nordisk B

200

99,65 kr.

19.930 kr.

85 %

16.941 kr.

9,84 %

Tryg

200

162,70 kr.

32.540 kr.

85 %

27.659 kr.

16,07 %

Pandora

100

448,60 kr.

44.860 kr.

70 %

31.402 kr.

22,16 %

ISS

200

200,30 kr.

40.060 kr.

50 %

20.030 kr.

19,78 %

Nordea

200

84,35 kr.

16.870 kr.

80 %

13.496 kr.

8,33 %


Du bestemmer selv, hvordan du vil bruge pengene. Du kan selvfølgelig bruge dem til at foretage nye investeringer, men du kan også hæve pengene og bruge dem på noget helt andet.

Husk, at værdien af din portefølje kan reduceres, og at du kan risikere at blive overbelånt. Det er også vigtigt at huske, at den renterabat, du får, kan ændre sig eller helt forsvinde, når du laver ændringer i din portefølje. Renterabatten kan også justeres som et resultat af ændringer i belåningsgrader for forskellige værdipapirer og ændringer i værdipapirers markedsværdi.

Belåning medfører en øget risiko.

Handel med værdipapirer indebærer altid en risiko. Din investering kan både stige og falde i værdi, og der er ingen garanti for, at du får dit investerede beløb tilbage. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.

Belåning påfører din portefølje en forhøjet eksponering mod kursudsving, som medfører, at et tab vil blive større end ved handel uden belåning. Begivenheder på værdipapirmarkedet kan medføre kursfald, og dermed medføre at du taber din egenkapital.

 Produkt- og risikoinformationeksternt link, åbner i nyt vindue

Ændringer i belåningsgraden på de værdipapirer, som du har stillet til sikkerhed, kan medføre, at du bliver overbelånt, og er nødt til at sælge værdipapirer eller indbetale beløb for at dække et overtræk.

Ved eksempelvis betydelige fald i værdipapirmarkedet kan du også tabe mere end din indskudte egenkapital. Værdipapirbelåning passer derfor bedst for dem, som har godt kendskab og erfaring med værdipapirmarkedet, og ønsker en høj risiko.