Spring til hovedindhold

Opsparing via arbejdsgiver.

Giv din pension de bedste forudsætninger.

Når du går på pension, vil en stor del af din pensionsopsparing komme fra penge, der gennem årene er indbetalt på din arbejdsgiverordning. Og jo bedre betingelser du giver din opsparing for at vokse, desto mere vil du få at leve for.

Din arbejdsgivers pensionsindbetalinger består af såvel opsparing som forsikring. Opsparingen kan du ofte med fordel flytte til Nordnet.

Hos os kan du spare op til din pension via en ratepension eller aldersopsparing(kun privat ordning). Du kan også overføre en kapitalpension til os.

Vælg selv dine investeringer.

  • Ingen faste gebyrer.
  • Større frihed.
  • Enkelt at investere.

Ratepension

Når du sparer op på en ratepension, kan du trække indbetalinger fra i topskatten. Det betyder, at fradragsværdien kan blive op til 52,06 % (2020). Udbetalingen af denne pension sker i rater.

→ Læs mere om ratepensionåbner i nyt vindue

Aldersopsparing

Aldersopsparing er et pensionsprodukt, der kan udbetales på én gang. På den måde kan du selv vælge, hvordan din opsparing skal bruges, og du betaler kun 15,3 % i afkastskat. Bemærk at aldersopsparing kun føres som privat ordning hos Nordnet

→ Læs mere om aldersopsparingåbner i nyt vindue

Kapitalpension

Du kan købe og sælge værdipapirer på eksisterende ordninger, men fra den 1. januar 2013 var det ikke længere muligt at indbetale til en kapitalpension med fradragsret.

→ Læs mere om kapitalpensionåbner i nyt vindue

Hvilken pension skal jeg vælge?

Hvilken form for pensionsopsparing, du bør vælge, afhænger af:

  • Om du skal overføre en nuværende ordning eller begynde at spare op.
  • Hvilke øvrige ordninger du sparer op i.
  • Hvordan du vil have opsparingen udbetalt, når du skal pensioneres.


Ratepension.

Du kan samlet set årligt indbetale op til 59.200 kr. (2022) med skattefradrag. Der trækkes 15,3 % (2022) i årlig pensionsafkastskat. Pensionen udbetales i rater over mindst 10 år, og du betaler almindelig indkomstskat ved udbetaling.

Kapitalpension.

Fra 1. januar 2013 var det ikke længere muligt at indbetale til en kapitalpension med fradragsret. Du kan dog stadig købe og sælge værdipapirer på eksisterende ordninger, og du kan overføre dine opsparinger til Nordnet.

Ved udbetaling af din pension skal du betale en afgift til staten på 40 % af opsparingens værdi, dog 25 % af værdien per 31.12.1979.

Aldersopsparing.

Du kan altid indbetale 5.500 kr. pr. år (2022). Du kan indbetale 54.200 kr. fra det 5. indkomstår, før det indkomstår, hvor du når folkepensionsalderen.

Du skal dog være opmærksom på, at der kan være årsager til, at du ikke kan foretage denne indbetaling, nemlig hvis du fra og med det 10. indkomstår før det indkomstår, hvor du opnår folkepensionsalderen, eller fra 01.04.2018 eller senere, har

  • Påbegyndt udbetaling af pensioner med løbende udbetalinger, rate iht. Pensionsvilkårene.
  • Fået en afgiftspligtig udbetaling af en pensionsordning med løbende udbetaling, ratepension, eller indeksordning før det 67. år.
  • Foretager dispositioner over en pensionsordning med løbende udbetaling, ratepension eller indeksordning før det 67. år.

Hvis der indbetales mere en 5.500 kr., skal der betales 20 % af det beløb, der overstiger 5.500 kr., i det indkomstår, der følger efter indkomståret, hvor udbetalingen af pensionsordningen er påbegyndt eller hvor den afgiftspligtige disposition er sket.

Pensionen udbetales på en gang, og du betaler ingen skat ved udbetaling.

Ofte stillede spørgsmål.

Nordnet tager ikke noget for at tage imod pensionsordningen. Det beløb, som bliver overført fra din nuværende bank eller dit pensionsselskab, vil derfor også være til rådighed i pensionsordningen hos Nordnet.

Bemærk dog, at din bank eller dit pensionsselskab som regel tager et gebyr for at flytte en pensionsordning ud.

Hvis du vil vide, hvor meget dit nuværende pensionsinstitut forlanger for en overførsel, bør du kontakte det, inden du anmoder om at flytte din pensionsordning.

Det er aftalt i branchen, at en overførsel maksimalt må tage 8 uger, men typisk tager det mellem 6-8 uger, uanset om midlerne står som likvider eller værdipapirer. I perioden omkring årsskiftet kan det dog tage mere end 8 uger, da de danske pengeinstitutter har en spærreperiode for overførsler.

Nej, der kan kun indbetales via arbejdsgiveren. Indbetalingen er friholdt for beskatning, og arbejdsmarkedsbidrag (AMB) bliver afregnet af Nordnet.

Som udgangspunkt kan alle pensionsordninger overføres til Nordnet. Du skal dog være opmærksom på, at er du, eller har du været omfattet af en kollektiv obligatorisk arbejdsmarkedspensionsordning, så kan denne ikke flyttes. Er du i tvivl, så er du velkommen til at kontakte os via formularen på denne side eller ved at ringe til Kundeservice.

Du kan vælge at forskudsregistrere dine indbetalinger og derved udnytte fradraget med det samme. Ved udgangen af året vil Nordnet indberette samtlige indbetalinger til SKAT.

Vi sidder parat til at svare op spørgsmål på hverdage mellem 09.00 og 17.00. Skriv til os - eller ring på 70 20 66 85.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.