Customer service

Hvad er 20%-reglen?

 

20 %-reglen bevirker, at du via dit pensionsdepot maksimalt må investere 20 % i ét værdipapir. Udgør din beholdning mindre end 257.500,00 DKK, må du maks. investere 51.500,00 DKK i værdipapirer udstedt af ét selskab. Er din beholdning større end 257.500,00 DKK, må værdien af værdipapirer udstedt af ét selskab maks. udgøre 20 % af de samlede midler i samme institut.

Følgende værdipapirer er dog undtaget 20 %-reglen:

  • Investeringsforeningsandele udstedt af investeringsforeninger og specialforeninger, der omfattes af lov om investeringsforeninger.
  • Fonde med UCITS godkendelse
  • Certifikater – hvor du maksimalt må investere 5 % i certifikater fra samme emittent/udsteder via dit pensionsdepot og samlet set maksimalt 20 % af væardien af din pensionsopsparing hos Nordnet i certifikater. 

 

Kontakt os

Kundeservice
70 20 66 85
Mægler
70 20 66 85 - tast 2

Åbningstider Kundeservice

Mandag - Fredag
9:00 - 17:00

Åbningstider Mægler

Mandag - Fredag
8:30 - 22:00

Handel i USA

Mandag - Fredag
15:30 - 22:00