Rutiner mod hvidvaskning

Op

Del:

Lov om foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme

At forsøge at få penge, som kommer fra kriminel virksomhed, til at se ud som om de er erhvervet på lovlig vis, kaldes hvidvaskning. Ifølge EU's 3. Hvidvaskdirektiv skal Nordnet og andre finansielle aktører gennemføre en bedømmelse af risikoen for, at vi udnyttes til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

Vi skal lære dig bedre at kende

Loven betyder, at vi skal lære dig bedre at kende, blandt andet for at forstå, hvorfor du er kunde hos os. Derfor skal vi f.eks. spørge dig om:

  • Hvor dine penge kommer fra
  • Formålet med dine transaktioner og handler
  • Hvad din virksomhed laver, samt dens omsætning og ejerforhold (kun erhvervskunder)

Politisk udsatte personer

Specielle regler gælder også for politisk udsatte personer (politically exposed persons). Her skal vi vide, om du har (eller har haft) en høj politisk post eller en højerestående statslig stilling, alternativt om du er i nær familie med med en person i en sådan position, eller er kendt som vedkommendes nære medarbejder.

Information, som du giver til os, behandles fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.


Kundekontrol for at undgå hvidvaskning

Information om dit kundeforhold

Information om dit selskab og din ejerstruktur

Gyldig legitimation

Identitetskontrol

Et grundlæggende krav er, at vi gennemfører identitetskontrol. Det er derfor, du skal indsende kopi af gyldigt pas/kørekort og sygesikringsbevis til os eller identificere dig med NemID.

Mere om den nye lovgivning

Lovgivningen mod hvidvaskning bygger på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF. Direktivet skal implementeres i samtlige EU-landes lovgivninger, og Nordnet opererer i overensstemmelse med den danske implementering af direktivet.

Læs direktiv 2005/60/EFexternal link, opens in new window
Links om hvidvaskning fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen external link, opens in new window

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.