Op

Del:

Nedenstående er information fra Fundamental Invest og skal ikke ses som en anbefaling fra Nordnet

Fundamental Invest

Fundamental Invest Stock Pick investerer udelukkende i danske aktier og bliver rådgivet af Fundamental Fondsmæglerselskab A/S, som er Danmarks ældste fondsmæglerselskab stiftet i 1992 af Michael Voss.

Foreningens rådgiver håndplukker danske børsnoterede selskaber. Det er foreningens målsætning, gennem rådgiverens egne og dennes netværks kompetencer, at præstere et tilfredsstillende afkast for foreningens medlemmer gennem aktiv forvaltning. Der fokuseres på selskaber med lav prisfastsættelse (value-aktier), selskaber i turn-around proces, samt selskaber med en ledende markedsposition indenfor en specifik branche. Foreningens rådgiver tager ikke hensyn til de enkelte selskabers vægtning i hverken C20-indeks eller andre indeks, men fokuserer alene på selskabets kurspotentiale.

Sammenligning af afkast – Fundamental Invest Stock Pick og relevante indeks

 

Afkast
2011

Afkast
2012

Afkast 2013

Afkast 2014

Afkast 2015

Afkast
2016

Afkast
2017

Seneste
3 år

Seneste
5 år

Siden
2011

Afdeling Stock Pick

-13,82%

16,53%

83,18%

31,98%

55,42%

6,96%

5,17%

74,8%

322,7%

324,5%

OMX Copenhagen Small Cap

-27,66%

-5,38%

24,18%

5,43%

30,09%

14,32%

15,09%

71,2%

124,1%

53,4%

OMX Copenhagen Mid Cap

-21,57%

20,72%

55,36%

6,52%

46,16%

1,38%

11,99%

65,9%

174,6%

160,0%

OMX Copenhagen 20

-14,78%

27,24%

24,05%

20,95%

36,23%

-12,85%

15,87%

37,6%

106,4%

123,8%

 

Ingen aktieudlån

Fundamental Invest udlåner af princip ikke aktier af beholdningen. Foreningen udlåner således ikke aktier fra dens beholdninger til hedgefonde, der ønsker at spekulere mod de enkelte selskaber i porteføljen.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.