Op

Del:

Nedenstående er information fra Maj Invest og skal ikke ses som en anbefaling fra Nordnet

SÅDAN ARBEJDER VI I MAJ INVEST

I Maj Invest udbyder vi kun produkter, som vi selv ønsker at investere i. Forenin­gen blev lanceret i 2005 med seks afdelin­ger, der tilsammen udgør de centrale ele­menter i en almindelig portefølje, uanset om man sparer op til pension, i frie mid­ler, eller man er professionel investor.

Siden har vi udvidet paletten, så vi i dag kan tilbyde 12 forskellige afdelinger. Fo­kus er stadig brede afdelinger, hvor vi in­den for hver enkelt afdeling kan tilpasse investeringerne til den aktuelle markeds­situation.

Udvælgelse og sammensætning af inve­steringer i Maj Invests afdelinger sker efter råd fra Fondsmæglerselskabet Maj Invest, som kan trække på mere end 25 års erfaring med investeringer for en lang række institutionelle kunder.

Brede rammer – koncentrerede porteføljer Vores produkter er kende­tegnet ved brede investe­ringsområder, men kon­centrerede porteføljer. Det afspejler, at vi alene investe­rer i de værdipapirer, hvor vi ser et attraktivt forhold mellem risiko og afkast. Fø­ler vi os ikke overbeviste, så investerer vi ikke.

Vi er langsigtede og forsøger at se gennem støj og uforudsigelige udsving. Vores fo­kus er rettet mod strukturelle skift og fun­damentale forhold. Nogle gange opfører markedet sig irrationelt og gør det muligt at lave solide investeringer ved at gå mod markedet. Derfor er vi både langsigtede og aktive investorer. Oftest holder vi dog vores investeringer længe, og handelsom­kostningerne er generelt lave.

The big picture Vores porteføljer er ikke isolerede øer og påvirkes af de fundamentale og makro­økonomiske vilkår på finansmarkederne. Derfor tager vores arbejde udgangspunkt i analyser af de globale, regionale og lokale forhold. Vi kalder det ’the big picture’.

Porteføljemanagerne er hver især erfarne efter mange års arbejde inden for deres om­råder. Alle investeringsbeslutninger bliver truffet af den ansvarlige porteføljemanager.

Et nøgleord er risikostyring. Man kan ikke undgå risici, men man kan styre niveauet. Den vigtige beslutning er, hvornår man skal øge porteføljens risiko, og hvornår man skal nedbringe den.

Afdelingerne i Maj Invest er børsnoterede og kan købes gennem alle danske banker. Har du spørgsmål, eller ønsker du mere information, er du altid velkommen til at ringe til os på telefon 33 38 73 00 eller læse mere på www.majinvest.dk.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.