Op

Alt du skal vide om årsskiftet.

Året går på hæld, og vi får mange spørgsmål, som har med årsskiftet at gøre.

Vi har samlet de ofte stillede spørgsmål og de vigtigste frister i forbindelse med årsskiftet på denne side.


Har du spørgsmål, så er Kundeservice klar til at hjælpe dig. Du kan ringe til Kundeservice på 70 20 66 85 eller sende en besked, når du er logget ind på dit depot.

Bemærk, at du må forvente længere svartider hos Kundeservice på grund af travlhed omkring årsskiftet.

Typiske spørgsmål lige nu:

Hvad indberetter Nordnet til SKAT?


Nordnet rapporterer følgende til SKAT:

 • Alle køb og salg foretaget via Nordnet i 2018
 • Alle udbytter og betalt udbytteskat af udenlandske værdipapirer i 2018
 • Dine renteindtægter og –udgifter
 • Din beholdning af udenlandske værdipapirer per 31. december 2018

Nordnet indberetter ikke:

 • Gevinst/tab på shorting af aktier.
 • Gevinst/tab på valutaspekulation (hvis du ligger kontant på en valutakonti – bagatelgrænse på 2.000 kroner i gevinst/tab)
 • Overførsel af aktier på tværs af forskellige CPR-/CVR-numre. Her vil mangle købs- eller salgsværdier, som du selv skal påføre i din skattemappe.
 • Overførsel/indbetaling i forbindelse med gaveafgift. Dette skal du selv indrapportere til SKAT.

VP SECURITIES rapporterer følgende til SKAT om dit engagement hos Nordnet

 • Din beholdning af danske værdipapirer per 31. december 2018
 • Alle udbytter af danske værdipapirer i 2018

Indberetningen foregår i overensstemmelse med gældende regler om indberetning til Skat.

Bemærk, at du trods ovenstående indberetninger fra Nordnet og VP SECURITIES selv har ansvar for at angive gevinster eller tab til SKAT i forbindelse med selvangivelsen, for at din skat kan blive korrekt beregnet.

Du finder mere information om, hvordan du gør på www.skat.dk
opens in new window

Hvor meget må jeg indbetale til pension i 2018?


Ratepension:

Du kan sagtens have flere ratepensioner - f.eks. en privat ratepension, og en ratepension via arbejdsgiver. Du skal blot være opmærksom på, at den samlede indbetaling ikke må overstige 54.700 kr. (2018), (59.456 kr. for arbejdsgiverordning inkl. arbejdsmarkedsbidrag), hvis du anvender begge opsparingsformer.

Indbetalinger til ratepension kan trækkes fra i topskatten. Det betyder, at fradragsværdien kan blive op til 51,95% (2018).

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at indbetaling til en arbejdsgiverordning går forud for indbetaling til en privat ordning.

Aldersopsparing:

Indbetalingsgrænser for aldersopsparing 2018

 • Du kan altid indbetale 5.100 kr. pr. år for både arbejdsgiver og privattegnede ordninger tilsammen.
 • Du kan indbetale 46.000 kr. fra det 5. indkomstår, før det indkomstår, hvor du når folkepensionsalderen.

Du skal dog være opmærksom på, at der kan være årsager til, at du ikke kan foretage denne indbetaling, nemlig hvis du fra og med det 10. indkomstår før det indkomstår, hvor du opnår folkepensionsalderen, eller fra 01.04.2018 eller senere, har

 • påbegyndt udbetaling af pensioner med løbende udbetalinger, rate eller indeksordninger iht. Pensionsvilkårene
 • fået en afgiftspligtig udbetaling af en pensionsordning med løbende udbetaling, ratepension, eller indeksordning før det 67. år
 • foretager dispositioner over en pensionsordning med løbende udbetaling, ratepension eller indeksordning før det 67. år

Hvis der indbetales mere en 5.100 kr., skal der betales 20% af det beløb, der overstiger 5.100 kr., i det indkomstår, der følger efter indkomståret, hvor udbetalingen af pensionsordningen er påbegyndt eller hvor den afgiftspligtige disposition er sket.

Bemærk; Du kan sagtens have flere aldersopsparinger - f.eks. en privat aldersopsparing, og en aldersopsparing via arbejdsgiver. Du skal blot være opmærksom på, at den samlede indbetaling ikke må overstige 5.100/46.000 kr., hvis du anvender begge opsparingsformer

Kapitalpension: Fra 1. januar 2013 var det ikke længere muligt at indbetale til din kapitalpension.

Hvor meget må jeg indbetale til pension i 2019?


Ratepension:

Du kan sagtens have flere ratepensioner - f.eks. en privat ratepension, og en ratepension via arbejdsgiver. Du skal blot være opmærksom på, at den samlede indbetaling ikke må overstige 55.900 kr. (2019), (60.760 kr. for arbejdsgiverordning inkl. arbejdsmarkedsbidrag), hvis du anvender begge opsparingsformer.

Indbetalinger til ratepension kan trækkes fra i topskatten. Det betyder, at fradragsværdien kan blive op til 51,95% (2019).

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at indbetaling til en arbejdsgiverordning går forud for indbetaling til en privat ordning.

Aldersopsparing:

Indbetalingsgrænser for aldersopsparing 2019

 • Du kan altid indbetale 5.200 kr. pr. år for både arbejdsgiver og privattegnede ordninger tilsammen.
 • Du kan indbetale 48.000 kr. fra det 5. indkomstår, før det indkomstår, hvor du når folkepensionsalderen.

Du skal dog være opmærksom på, at der kan være årsager til, at du ikke kan foretage denne indbetaling, nemlig hvis du fra og med det 10. indkomstår før det indkomstår, hvor du opnår folkepensionsalderen, eller fra 01.04.2018 eller senere, har

 • påbegyndt udbetaling af pensioner med løbende udbetalinger, rate eller indeksordninger iht. Pensionsvilkårene
 • fået en afgiftspligtig udbetaling af en pensionsordning med løbende udbetaling, ratepension, eller indeksordning før det 67. år
 • foretager dispositioner over en pensionsordning med løbende udbetaling, ratepension eller indeksordning før det 67. år

Hvis der indbetales mere en 5.200 kr., skal der betales 20% af det beløb, der overstiger 5.200 kr., i det indkomstår, der følger efter indkomståret, hvor udbetalingen af pensionsordningen er påbegyndt eller hvor den afgiftspligtige disposition er sket.

Bemærk; Du kan sagtens have flere aldersopsparinger - f.eks. en privat aldersopsparing, og en aldersopsparing via arbejdsgiver. Du skal blot være opmærksom på, at den samlede indbetaling ikke må overstige 5.200/48.000 kr., hvis du anvender begge opsparingsformer

Kapitalpension: Fra 1. januar 2013 var det ikke længere muligt at indbetale til din kapitalpension.

Hvor lang tid tager overførsel af pension?


Det tager typisk 6-8 uger at overføre din pension fra et selskab til et andet. Det er branchestandard, at der ikke bliver overført pensionsordninger i perioden 15. december til 22. januar.

Jeg bor i udlandet, skal jeg betale PAL-skat?


Bor du i udlandet, og er du ikke fuldt skattepligtig i Danmark, kan du blive fritaget for at betale den årlige skat på 15,3 pct. af afkastet på dine pensionsordninger (den såkaldte PAL-skat). Det danske penge- eller pensionsinstitut, hvor du har dine pensionsordninger, kan fritages for at indeholde og indbetale PAL-skat af dine pensionsordninger. Men du skal selv søge SKAT om fritagelse.

Du kan læse mere om hvordan du gør og se vejledningen på Skats hjemmeside. Søg på blanket 07.058 eller gå direkte til blanketten.

Jeg har konkursaktier på mit depot, hvad sker der med dem?


Har du konkursaktier på dit depot, så vil de stå med 0 kr. i værdi, indtil konkursboet er opgjort, hvilket kan tage op til flere år. Nordnet kan ikke sige, hvor lang tid de forskellige opgørelser varer. Når opgørelsen er færdig, fjerner VP automatisk aktierne fra depotet. Det år, hvor konkursaktierne fjernes fra depotet, er det år, hvor du får realiseret tabet.

Sidste frist for...

Her har vi samlet de vigtigste datoer, du skal være opmærksom på i forbindelse med årsskiftet.

 

7. december - sidste frist for:
- at anmode om overførsler af værdipapirer.
- at indsende afslutning af almindeligt aktiedepot.

15. december 2018 - 22. januar 2019
Lukket for overførsel af pensionsordninger til og fra Nordnet.

17. december kl. 12:00 - sidste frist for:
- at lave en manuel udbetaling via en besked fra depotet.

17. december - sidste frist for:
- at indsende ansøgning om pensionsdepot via blanket (skal være Nordnet i hænde senest den 17. december).

27. december - sidste frist for:
- indbetaling af penge til dit pensionsdepot (Pengene skal være på dit pensionsdepot senest den 28. december 2018 for at blive indberettet i år.).

27. december før kl. 14.30 - sidste frist for:
- selv at lave en elektronisk udbetaling til forhåndsgodkendte konti.

27. december før kl. 16.00 - sidste frist for:
- indbetaling af penge til dit aktiedepot fra anden bank. (Pengene skal være Nordnet i hænde senest den 28. december).

Bemærk, at vi anbefaler, at du indbetaler før denne dato. Vi kan ikke give nogen garanti for, at din overførsel når frem i tide.

15. januar 2019
PAL-skat trækkes.

Disse datoer er Nordnets tidsfrister, som er sat, for at vi skal kunne udføre opgaverne inden årsskiftet.
Vil du eksempelvis indbetale penge til dit depot, så er du også afhængig af din anden bank og dens tidsfrister.

Åbningstider jul og nytår

Kundeservice og Københavns Fondsbørs har normale åbningstider, bortset fra:

 • 24. december (juleaftensdag) lukket
 • 25. december (1. juledag) lukket
 • 26. december (2. juledag) lukket
 • 31. december (nytårsdag) lukket

Oversigt over andre markeder finder du i handelskalenderen.

 

Aktiedepot

Årsopgørelse, realisationsoversigt og skat

Årsopgørelse


Sidst i januar 2019 kan du downloade din årsopgørelse for 2018 på dit depot på nordnet.dk.

Du finder yderligere information om skat på www.skat.dk.

Realisationsoversigt


Med Nordnets realisationsoversigt får du en beregning af gevinster og tab for alle de realisationer, som du har gennemført i 2018.

Bemærk, at Realistationsoversigten kun er et værktøj beregnet til at få overblik med, og at der kan være fejl i den, eksempelvis i forbindelse med corporate actions.

Skat af frie midler


Du skal betale skat af udbytte og gevinst, når du sælger aktier (både børsnoterede og unoterede aktier). Hvis du har tab ved salg af aktier, kan du få fradrag for dette.

I 2018 skal du betale 27% i skat af de første 52.900 kr. og 42% af aktieindkomst ud over 52.900 kr.

Er du gift, og bor du sammen med din ægtefælle ved indkomstårets udløb, er beløbsgrænserne det dobbelte (105.800 kr.).

Læs mere om beskatning af aktier og andre værdipapirer på SKATs hjemmeside

Nordnet indberetter såvel dine renteindtægter som renteudgifter til SKAT.

Du har dog selv en pligt til at kontrollere, at SKAT har korrekte oplysninger.

Pension

Skat og overførsler

Pensionsafkast-skat (PAL-skat)


Nordnet beregner og trækker årets PAL-skat (afkastskat) for dit pensionsdepot.

PAL-skatten er på 15,3 % af dine realiserede og urealiserede gevinster. Det er i den forbindelse vigtigt, at du sørger for, at der er tilstrækkelig med likvide midler på dit pensionsdepot den 15. januar 2019, hvor skatten vil blive trukket.

På nordnet.dk under Depot - Pensionsoversigt, kan du se, hvor meget du skal betale i PAL-skat. Står der 0 kr. under den preliminære PAL-skat, skyldes det, at du har oparbejdet et negativt afkast, som vil blive modregnet i kommende års positive afkast

Bor du i udlandet, og kan du blive fritaget for at betale PAL-skat, er det vigtigt, at du meddeler dette til Nordnet senest fredag d. 22. december 2018.

Har Nordnet ikke modtaget anden information senest på denne dato, vil der blive trukket PAL-skat i henhold til almindeligt gældende skatteregler. Beregningsperioden er kalenderåret, dvs. 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018.

Sådan beregnes årets PAL-skat


Din PAL-skat for året bliver beregnet som 15,3 % af dit pensionsdepots værdistigning. Har din ordning haft et værditab, vil den negative PAL-skat kunne bruges til modregning i fremtidige års positive PAL-skat værdier.

PAL-skattegrundlaget beregnes ved at fratrække ordningens ultimo værdi (per 31. december) fra ordningens primo værdi (per 1. januar).

 • Primo værdien beregnes ved at tage ordningens værdi per 1. januar og så fratrække det tidligere års betalt PAL-skat, da dette beløb skattemæssigt tilhører året før
 • Ultimo værdien beregnes ved at tage ordningens værdi per 31. december og så fratrække årets indbetalinger og tillægge eventuelle udbetalinger.

Herefter beregnes forskellen imellem de to værdier og så fratrækkes eventuelle tidligere års negative PAL-skat, samt den eventuelt betalte udbytteskat for udenlandske værdipapirer – maksimeret til 15%.

Har du fået overført en ordning i løbet af året, så vil vi få oplyst primo værdien, eventuelle indbetalinger, negativ PAL skat, og udenlandsk udbytteskat fra afgivende selskab.

Overførsel af pension


Overførsler af pensionsopsparinger tager længere tid end normalt i december og begyndelsen af januar på grund af spærreperioden (15.12.2018 - 22.01.2019). Det har med beregning af den såkaldte PAL-skat at gøre. Du kan derfor forvente, at det tager mere end 8 uger, før din pensionsopsparing er overført til dit pensionsdepot.

Selvstændig erhvervsdrivende og fradrag


Som selvstændig erhvervsdrivende har du ikke længere mulighed for at indbetale op til 30 % af dit overskud i virksomheden på en ratepension i Nordnet.

Du følger fremover samme indskudsmuligheder som alle andre - Se punktet Hvor meget må jeg indbetale til pension i 2018?

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.