Op

Alternative muligheder til kontant placering

Vil du have et alternativ til dit indlånsoverskud, får du her et forslag til alternative placeringsmuligheder med eksponering primært mod danske stats- og realkreditobligationer med kort løbetid og lav risiko samt en høj Morningsstar-rating.

Investeringsforeninger

Kurtagefri handel

Vær opmærksom på, at Nordnet har forhandlet særlige aftaler med de nedenstående investeringsforeninger, der gør det muligt at tilbyde kurtagefri handel i de følgende afdelinger.

Det betyder selvfølgelig, at det kan være attraktivt at placere kontantindeståender i de værdipapirer, også selvom det kun er for forventede kortere perioder.

Læs mere om formidlingsprovision her

Bemærk, at der i ordrevinduet vil stå, at du betaler kurtage, men beløbet vil ikke blive trukket fra dit depot.

Nordea Invest om afdelingerne:

Nordea Invest Korte obligationer & Nordea Invest Korte Obligationer Lagerbeskattet

Nordea Invest Korte obligationer investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer. I denne proces er der konstant fokus på den samlede porteføljes risiko, og afkast/risikoforholdet afvejes nøje inden der investeres. Ved investering i fonden opnår kunderne en bred eksponering til obligationsmarkedet med mange forskellige obligationer og investeringsmuligheder. Afdelingen har over en 5-årig periode leveret et årligt afkast efter omkostninger på mellem 0,31% og 4,13%, det gennemsnitlige årlige afkast i denne periode har være på 1,46%. Fondens historiske udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater.

 

Nordea Invest Korte Obligationer

Køb/Sælg kurtagefrit

ISIN-kode

DK0060268506

Udbytte/Akkumulerende

Afdelingen udbetaler udbytte

Annualiseret afkast 1 år

0,4%

Annualiseret afkast 3 år

1,4%

Annualiseret afkast 5 år

1,46%

Morningstar Rating

* * * *

ÅOP

0,33%

Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)

0,32%

Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)

0,03%

Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)

0,03%

Central Investorinformation

Se central investorinformation

Faktaark

Se faktaark

Udsteders produktside

Se produktside

Egner sig til VSO-ordninger

Nej 


Nordea Invest Korte Obligationer Lagerbeskattet

Køb/Sælg kurtagefrit

ISIN-kode

DK0060014678

Udbytte/Akkumulerende

Afdelingen udbetaler udbytte

Annualiseret afkast 1 år

0,35%

Annualiseret afkast 3 år

1,19%

Annualiseret afkast 5 år

1,42%

Morningstar Rating

* * *

ÅOP

0,33%

Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)

0,32%

Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)

0,03%

Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)

0,03%

Central Investorinformation

Se central investorinformation

Faktaark

Se faktaark

Link til udsteders egen produktside

Se produktside

Egner sig til VSO-ordninger

Ja 

Sparinvest om afdelingen:

Afdelingen investerer primært i danske obligationer. Obligationsporteføljen har en korrigeret varighed på mellem 2 og 3 år. Investeringerne foretages i danske obligationer og koncentrerer sig om stats- og realkreditobligationer. Alternativt kan der investeres i stats- og realkreditlignende obligationer udstedt i EUR, såfremt det vurderes attraktivt. Op til 50 % af porteføljen kan placeres i statsgaranterede virksomhedsobligationer. Den forholdsvis korte porteføljevarighed bevirker, at investorerne sjældent vil opleve store og meget pludselige kursudsving.

Korte Obligationer er den mest velegnede som alternativ til placering på en indlånskonto, hvis ønsket om kapitalbevarelse vejer tungere end afkastmulighederne. Såfremt du er blevet nysgerrig efter at vide mere, så kan du læse om afdelingerne på Sparinvests hjemmeside. www.sparinvest.dk


Sparinvest Korte Obligationer KL A

Køb/Sælg kurtagefrit

ISIN-kode

DK0060105203   

Udbytte/Akkumulerende

Afdelingen udbetaler udbytte

Annualiseret afkast 1 år

0,01%

Annualiseret afkast 3 år

0,87%

Annualiseret afkast 5 år

0,96%

Morningstar Rating

* * *

ÅOP

0,32%

Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)

0,27%

Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)

0,18%

Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)

0,18%

Central Investorinformation

Se central investorinformation

Faktaark

Se faktaark

Link til udsteders egen produktside

Se produktside

Egner sig til VSO-ordninger

Nej 

Nykredit Invest om Korte Obligationer:

Seks dedikerede og erfarne porteføljemanagere, med stort kendskab til obligationsmarkederne, forvalter danske obligationer for mere end 100 mia. kr. i Nykredit Asset Management.

Blandt afdelinger med danske obligationer ligger Nykredit Invests afkast blandt de bedste på både 1, 3, 5 og 10 års sigt.

Nykredit Invest Korte Obligationer er kåret af Morningstar som årets bedste obligationsfond i 2018.

 

Nykredit Invest Korte Obligationer

Køb/Sælg kurtagefrit

ISIN-kode

DK0060009249

Udbytte/Akkumulerende

Afdelingen udbetaler udbytte

Annualiseret afkast 1 år

0,27%

Annualiseret afkast 3 år

1,71%

Annualiseret afkast 5 år

1,52%

Morningstar Rating

* * * *

ÅOP

0,25%

Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)

0,22%

Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)

0,1%

Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)

0,1%

Central Investorinformation

Se central investorinformation

Faktaark

Se faktaark

Udsteders produktside

Se produktside

Egner sig til VSO-ordninger

Nej 

Nykredit Invest Korte Obligationer Akk

Køb/Sælg kurtagefrit

ISIN-kode

DK0060033975

Udbytte/Akkumulerende

Afdelingen er akkumulerende

Annualiseret afkast 1 år

0,13%

Annualiseret afkast 3 år

1,66%

Annualiseret afkast 5 år

1,53%

Morningstar Rating

* * * * *

ÅOP

0,27%

Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)

0,24%

Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)

0,1%

Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)

0,1%

Central Investorinformation

Se central investorinformation

Faktaark

Se faktaark

Udsteders produktside

Se produktside

Egner sig til VSO-ordninger

Ja 

ETF'er

Hvis du med din kontant placering har en længere tidshorisont, så kan det måske være fordelagtigt at benytte ETF’er i stedet som alternativ placering. ETF’erne har lavere årlige omkostninger end Investeringsforeningerne, til gengæld er disse dog ikke kurtagefri og der kan samtidig også forekomme gebyrer i forbindelse med valutaveksling alt afhængig af, hvilken valuta du har dine kontante midler stående i.

Bemærk, at de følgende ETF'er ikke kan handles kurtagefri.

BlackRock iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)

Køb/Sælg

ISIN-kode

IE00B3FH7618

Udbytte/Akkumulerende

Afdelingen udbetaler udbytte

Annualiseret afkast 1 år

-0,67%

Annualiseret afkast 3 år

-0,6%

Annualiseret afkast 5 år

-0,35%

Morningstar Rating

* *

Total Expense Ratio

0,2%

Spread

0,02%

Central Investorinformation

Se central investorinformation

Faktaark

Se faktaark

Udsteders produktside

Se produktsideSPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (SYB3)

Køb/Sælg

ISIN-kode

IE00B6YX5F63

Udbytte/Akkumulerende

Afdelingen er akkumulerende

Annualiseret afkast 1 år

-0,7%

Annualiseret afkast 3 år

-0,3%

Annualiseret afkast 5 år

0,24%

Morningstar Rating

***

Total Expense Ratio

0,15%

Spread

0,05%

Central Investorinformation

Se central investorinformation

Faktaark

Se faktaark

Udsteders produktside

Se produktsideFinansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.