Et større indeks
- et større marked

Op

 

Mandag den 18. december skifter Nasdaq Copenhagen toneangivende indeks for det danske aktiemarked fra C20 til C25. I stedet for 20 aktier, der viser retningen for det danske aktiemarked, vil det danske aktiemarked have 25 af de største og mest likvide aktier det toneangivende indeks.

C25 er et capped indeks over de 25 mest omsatte aktier med den største handelbare markedsværdi. C25 erstatter C20CAP (OMXC20CAP / KFX) som eliteindeks for det danske aktiemarked.

Med skiftet bliver C25-indeksfuturen den toneangivende indeksfuture, ligesom Exhange Traded Products og investeringsforeninger bør henvise C25, hvis man ønsker at referere til de største og mest likvidide aktier i det danske aktiemarked.

Ofte stillede spørgsmål:

Hvorfor skifter det danske aktiemarked toneangivende indeks?

Et større marked kræver et større indeks. Fra 2012 til 2017 er markedsværdi på Nasdaq Copenhagen steget fra 1.300 milliarder kroner til 2.900 milliarder kroner og antallet af large cap-aktier er steget fra 24 til 42.

Dét fundamentale skift har mere end fordoblet den gennemsnitlige daglige omsætning på Nasdaq Copenhagen fra 2,4 mia. kroner i 2012 til 5,8 mia. kroner i 2017. Et skifte der kræver en fundamental ændring i det toneangivende indeks for at opretholde et repræsentativt indeks.

Ændringen markerer en tilbagevenden til den oprindelige opstilling med 25 aktier i det oprindelige KFX-indeks, der blev lanceret juni 1989. Dengang ændrede man indekset til at have 20 aktier på grund af manglende likviditet i indekset.

Hvorfor er det vigtigt, at et ledende indeks afspejler et marked realistisk?

Når folk spørger, hvordan det går med markedet, vender de sig mod vores indeks for svar. Det toneangivende indeks bruges således af investorer, medier og offentligheden til at følge den overordnede udvikling i markedet, og C25 er dermed en stærkere vejrhane for det danske aktiemarked og et vigtigt flagskib for Nasdaq i Danmark.

For i højere grad at kunne afspejle det aktuelle aktiemarked udvider Nasdaq Copenhagen antallet af elite​​aktier til 25 af de største og mest likvide aktier på det danske aktiemarked

Hvordan påvirker skiftet indeksfuturen?

Som en del af en 12-måneder overgangsperiode introducerede Nasdaq de første futures- og optionskontrakter på C25-indekset i juni 2017. I december vil åbne positioner i de eksisterende C20 CAP-futures og -optioner blive overført til C25-futures og -optioner.

For at understøtte lanceringen af ​​C25-futures og -optioner indfører Nasdaq et likviditetsstiller-program i C25-indekset og gratis handel i C25-futures og -optioner indtil 30. juni 2018.

Hvordan påvirker skiftet handelen med ETP-certifikater og investeringsforeninger?

Et indeks med 25 aktier vil bedre afspejle stemningen og bevægelsen i markedet og kan minimere påvirkningen fra enkeltaktier eller enkeltsektorer. Det er en forbedring af eliteindeksets toneangivende funktion.

Det ny C25 betyder mere balancerede, mindre volatile og bedre repræsentative investeringsprodukter til investorer. Investeringsprodukter der anvender C25 som underliggende, såsom indeksfuturen, ETP-certifikater og investeringsforeninger, får således en bredere sektorspredning, samtidig med at de bevarer de defensive træk, der er i det danske aktiemarked sammenlignet med mere cykliske markeder såsom S30-indekset (Stockholm 30).

Hvordan påvirker skiftet de børsnoterede selskaber?

Aktieomsætning i de børsnoterede aktier vil i højere grad end tidligere blive en afgørende faktor for optagelse i det toneangivende indeks.

Når basisporteføljen udvides til at omfatte 35 aktier i stedet for 25, vil flere selskaber blive målt på aktiens halvårlige omsætning. Det betyder, at handelsaktivitet i den enkelte aktie vil få en større betydning for optagelse i eliteindeksets aktive portefølje.

Et større indeks giver synlighed for flere børsnoterede selskaber.

Hvad er basisporteføljen vs. den aktive portefølje?

Basisporteføljen er det første skridt i udvælgelsesprocessen. For C25 består basisporteføljen af de 35 største aktier rangeret efter den handelbare markedsværdi. Skridt nummer to er at identificere den aktive portefølje ved at identificere de 25 aktier med den højeste omsætning over en seks måneders periode for at sikre høj likviditet i indekset.

Hvordan udføres udvælgelsen i C25?

Udvælgelseskriterierne for C25 er:

 • C25 Basisportefølje: Top 35 aktier målt på handelbar markedsværdi
 • C25 Aktiv Portefølje: Top 25 aktier målt på halvårlig handelsomsætning
 • Capping-regel på 20% (samme som C20CAP)

Tre indeksversioner er tilgængelige:

 • Price return Index -> C25
 • Gross total return Index -> C25GI
 • Expiration Index -> C25EXP

Hvordan fastsættes indeksværdien i et nyt indeks?

C25 åbnede i indeks 1.000 mandag den 19. december, 2016.

Den værdi et indeks åbner i er en vilkårlig værdi, der kan fastsættes til 100, 500, 1.000 eller 10.000. Det central er til hver en tid værdiudviklingen fra et punkt til det næste, eller fra en dag til næste. På tidspunktet for lanceringen blev C25 givet en indeksværdi, der sikrede en glidende overgang i de toneangivende indeksderivatkontrakter i forhold til kontraktstørrelse, osv.

Da der er forskel i antal aktier i C20 og C25 vil både performance- og indeksværdien afvige fremadrettet.

Hvorfor skifte toneangivende indeks nu?

En beslutning om at ændre markedets toneangivende eliteindeks sker ikke fra dag til dag . Baseret på feedback fra interessenter over en længere periode har vi erkendt et behov for at skifte til et handelbart eliteindeks, der mere præcist beskriver og repræsenterer det danske aktiemarked.

Det danske aktiemarked er vokset støt i lang tid, hvilket har øget behovet for at justere antallet af aktier i det toneangivende, handelbare eliteindeks.

Hvilke aktier er med i det ny C25 indeks?

Aktierne i C25-indekset meddeles altid første uge i december og første uge i juni, og udvælges på grundlag af den handlebar markedsværdi og den halvårlige aktieomsætning i hver enkel aktie.

For en aktuel liste over de nuværende aktier i C25 henvises hertil

Hvad gør man, hvis man gerne vil have C25 som sit standardindeks i sin netbank eller terminal?

De fleste markedsdataforhandlere, banker og børsmæglere har allerede introduceret C25 igennem 2017 forud for skiftedagen den 18. December. Hvis C25 ikke er tilgængelig i din terminal eller via din online handelsapplikation, skal du kontakte din foretrukne markedsdataudbyder eller børsmægler.

For ydereligere information om C25-indekset henvises hertil

Statistik over markedsvækst på Nasdaq Copenhagen

Gennemsnitlig daglig omsætning:

 • 2012: 2,4 milliarder DKK
 • 2017: 5,8 milliarder DKK

Markedsværdi af det totale danske aktiemarked:

 • 2012: 1.300 milliarder DKK
 • 2017: 2.900 milliarder DKK

Antal Large Cap-aktier:

 • 2012: 24
 • 2017: 42

Største Large Cap-børsnoteringer målt på markedsværdi:

 • Hansen: 12,4 mia. DKK
 • Pandora: 27,3 mia. DKK
 • ISS: 29,6 mia. DKK
 • Scandinavian Tobacco Group: 10 mia. DKK
 • DONG Energy/Ørsted: 98,2 mia. DKK
 • Nets: 30 mia. DKK

Nordnet - Stort udvalg af aktier og fonde
Lav kurtage på handel i hele verden
Inspiration fra de dygtigeste

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.