Investering i finansielle instrumenter er altid forbundet med en risiko. Den investerede kapital kan såvel stige som falde i værdi, og der er ingen garanti for, at du får det investerede beløb tilbage. Historisk afkast garanterer ikke fremtidigt afkast.

Nedenstående er information fra Agillic og skal ikke ses som en anbefaling fra Nordnet

Op

Agillic børsnoteres på Nasdaq First North

Du har mulighed for at tegne aktier i Agillic via Nordnet i forbindelse med selskabets notering på Nasdaq First North. Eventuel tildeling er kurtagefri hos Nordnet.  

Invester i Agillic

Vi har udviklet en marketing automation platform, der koblet med kunstig intelligens giver virksomheder et forspring i kampen om at skabe tilfredse og profitable kunder. For med det enorme omfang af kundedata virksomhederne har til rådighed, er der ingen undskyldning for ikke at kommunikere personaliseret og relevant
– og det synes forbrugerne faktisk heller ikke.

Invester i vækst

Agillic tilbyder marketing automation software, så virksomhederne kan kommunikere personaliseret og relevant med sine kunder. Vi anvender kunstig intelligens (AI), fordi det er med til at styrke træfsikkerheden i den personaliserede kundekommunikation og er derfor et helt centralt redskab i virksomhedernes konkurrence om lønsomme, tilfredse kunder.

Agillic er en del af marketingteknologisektoren (MarTech) og vi er vokset kraftigt de seneste år. Denne vækst fortsætter og for at rejse kapital til at komme ud på nye markeder, går vi på børsen 5. marts.

Agillic er blandt de ledende selskaber inden for marketing automation i Norden. Den position skal provenuet på op til 37 mio. kr. fra børsnoteringen udvikle og intensivere. Vi har brug for kapital til at ekspandere, så vi fort- sat kan være de bedste til at udvikle personaliserede løsninger, der rammer dér, hvor forbrugerne er – på mobilen, laptoppen, app’en, de sociale me- dier, den fysiske butik eller det klassiske brev.

Hvis du har lyst til at være en del af Agillics vækst, har du mulighed for at købe aktier. Det er en investering i marketing automation software og kun- stig intelligens, så virksomheder som Matas, SPORTMASTER, Banco Santander, Storytel og Egmont Publishing kan udnytte store mængder data til personaliseret og vedkommende kommunikation.

Vil du vide mere, er du velkommen til at besøge www.agillic.com/investor for mere information. Her kan du også tilmelde dig Investor News, så holder vi dig orienteret helt frem til børsnoteringen.

Webinar: Kom tæt på Agillic

Vil du vide mere om Agillic, inden du beslutter dig for, om du vil tegne aktier eller ej? Det har du rig mulighed for på webinaret, der afholdes torsdag den 8, marts fra kl. 16:30 - 17:15.

Fakta

Fakta

 

Tegningskurs

38 DKK

Tegningsudbud

Mellem 850.000-973.684

Tegningsperiode

5. marts - 16. marts 2018

Kurtage*

0 kroner

Sidste svardag til Nordnet

16.marts 2018 kl. 23:59

Midler til at dække den ønskede tegning skal findes på dit depot

16.marts 2018 kl. 23:59

(Eller den dag hvor tilbuddet lukker)

Mindste tegning

Min. 100 stk

Forventet første handelsdag

22. marts 2018

Liste

Nasdaq First North

Kortnavn for aktien

AGILC

Selskabets hjemmeside

www.agillic.com/investor 

*Som kunde hos Nordnet betaler du 0 kr. i kurtage. Nordnet modtager et engangshonorar fra emissionsselskabet i form af en procentsats af det beløb, som Nordnets kunder har tegnet aktier for.

Fuldstændige vilkår:

Se virksomhedsbeskrivelse  

Ved overtegning kan du få tildelt et lavere antal aktier, end du havde ønsket, eller slet ingen. Det har ingen betydning, hvornår i tegningsperioden du svarer på tilbuddet. Transaktionen kan afbrydes, dog ikke efter at handlen med værdipapiret er begyndt.

Risici

Agillic's forretning er, ligesom al erhvervsvirksomhed, forbundet med risiko. Det er derfor vigtigt, at man ved vurderingen af selskabets virksomhed tager de relevante risici i betragtning.

Finansielle instrumenter kan såvel stige som falde i værdi. Og der er ingen garanti for, at du får det investerede beløb tilbage. En investor bør foretage en samlet vurdering af informationen i prospektet og en generel vurdering af situationen i verden omkring. Udefrakommende faktorer kan påvirke selskabets resultat og finansielle stilling.

I selskabets prospekt listes de risikofaktorer, som selskabet anser skulle kunne få størst indvirkning på selskabets fremtidige udvikling. Listen over mulige risikofaktorer skal ikke opfattes som komplet. Risiciene er ikke rangordnede efter betydning.

Inden du tegner aktier i Agillic bør du læse selskabets virksomhedsbeskrivelse.

Vil du vide mere om Agillic?

Børsdebutant med fart på

Hvorfor vælger Agillic at blive børsnoteret og hvorfor netop nu? Det og meget mere kan du få svar på i Nordnets podcast.

Per Hansen har besøgt Agillic, og du kan høre adm. direktør, Jesper Valentin, fortælle om, hvordan Agillic arbejder, hvem konkurrenterne er og hvordan Agillics vækstformel ser ud. Og meget mere.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.