Investering i finansielle instrumenter er altid forbundet med en risiko. Den investerede kapital kan såvel stige som falde i værdi, og der er ingen garanti for, at du får det investerede beløb tilbage. Historisk afkast garanterer ikke fremtidigt afkast.

Nedenstående er information fra GomSpace A/S og skal ikke ses som en anbefaling fra Nordnet

Nedenstående tekst er oversat fra svensk, der tages forbehold for eventuelle fejl.

Op

GomSpace gennemfører en nyemission

Du har mulighed for at købe tegningsretter og udnytte dem til at tegne nye aktier eller tegne aktier uden tegningsretter i forbindelse med nanosatellitselskabets GomSpaces nyemission.

Baggrunden for kapitaludvidelsen

GomSpace planlægger en opskalering og industrialisering af produktionen. I overgangsfasen fra produktion af enkeltsatellitter til en mere industrialiseret produktion af større kvantiteter forventes betydelige skalafordele. Med de nye produkter og kompetencer har Selskabet en meget stærk platform til den næste fase, som indebærer et øget kommercielt fokus.

Selskabet har frem til i dag afholdt flere ”i kredsløb” (in orbit) demonstrationsprojekter end forventet. Fremtidspotentialet er derfor øget yderligere, da disse projekter kan konverteres til vigtige projektordrer på mellemlang sigt. Overgangen til den nye fase er en del af den nyligt kommunikeret femårige forretningsplan, som forventes at gøre GomSpace cash flow-positiv.

En gennemgang af strategi og forretningsplan, som blev indledt af bestyrelsen, er gennemført for fuldt ud at udnytte det underliggende markedspotentiale og nye identificerede anvendelsesområder og løsninger til GomSpaces produkter.

. Gennemgangen resulterede i den nyligt meddelte nye fem-års forretningsplan, herunder en opjustering af de langsigtede ambitioner for 2023 og et defineret kapitalbehov, indtil selskabet forventes at være have positiv pengestrøm. Med den opdaterede forretningsplan og de nuværende forudsætninger forventes Selskabet at være fuldt finansieret med en kapitaludvidelse på 298 millioner svenske kroner før transaktionsomkostninger.

Fakta om nyemissionen

Fakta

 

Pris

10,50 SEK

Tegningsperiode

21. november - 5. december 23:59

Handel med tegningsretter

21. november - 3. december 17:30

Pengene skal være tilgængelige på depotet

5. december 23:59

Kurtage*

0 kr

Mindste tegning

En tegningsret giver ret til at tegne en aktie. Det er muligt at ansøge om tegning uden tegningsretter.

Liste

Nasdaq First North Premier

Ticker for tegningsretter

GOMX TR

Selskabets hjemmeside

Gomspace.comexternal link, opens in new window

 

Ved overtegning kan du, hvis du tegner uden tegningsretter, få tildelt et lavere antal aktier, end du havde ønsket, eller slet ingen. Det har ingen betydning, hvornår i tegningsperioden du svarer på tilbuddet. Transaktionen kan afbrydes, dog ikke efter at handlen med værdipapiret er begyndt.

Kurtage udgår ved tegning af aktier uden tegningsretter. Ved handel med tegningsretter betaler du kurtage svarende til din kurtageklasse. Se ”Min økonomi” for at se din aktuelle kurtageklasse. Vores prisliste finder du her.

Fuldstændige vilkår:

Prospekt og sammenfatningexternal link, opens in new window

Anvendelse af provenuet

Provenuet fra kapitaludvidelsen vil først og fremmest anvendes til at finansiere og understøtte den øgede ekspansion samt til at sikre den finansielle styrke, som kræves for kunne fortsætte udviklingen på markedet.

Bliver udbuddet fuldtegnet, forventer virksomheden at være fuldt finansieret til at fuldføre den fremlagte femårsplan, indtil virksomheden er cash flow-positiv.

Nettoprovenuet fra kapitaludvidelsen forventes at være cirka 281 millioner svenske kroner og anvendes i følgende prioriterede rækkefølge:

 • 80-120 millioner SEK til at dække driftsomkostninger og til finansiering af driftskapital
 • 100-150 millioner SEK til at dække investeringer i interne udviklingsprojekter
 • Resterende beløb efter ovennævnte formål tilgodeses til generelle formål for fremtidig vækst frem til GomSpace er cash flow-positive

Tegn aktier med tegningsretter

Har du ejet GomSpace aktier før d. 19. november, er du blevet tildelt tegningsretter, som bogføres på dit aktiedepot. Vilkårene er følgende:

 • En (1) aktie giver dig en (1) tegningsret.
 • En (1) tegningsret giver dig mulighed for at tegne en (1) ny aktie i GomSpace.

Prisen på en ny aktie er 10,50 SEK/stk

For at udnytte dine tegningsretter vælger du i menupunktet ”depot” > ”Mine corporate actions”

Bemærk, sidste svardato til Nordnet, som er den 28. november. Nordnet vil forsøge at sælge dine tegningsretter, hvis du ikke har afgivet svar inden deadline, og du vil således modtage provenuet.

Udnytter du tegningsretterne, er du garanteret tildeling af nye aktier. Du har også mulighed for at tegne aktier i GomSpace uden tegningsretter, men derved er du ikke garanteret tildeling.

Ejer du ingen tegningsretter i dag, kan du købe tegningsretter på børsen i perioden 21. november-3. december. Med handel med tegningsretter betaler du samme kurtage som ved køb af aktier på samme marked. Husk at afgive dit svar under ”depot” > ”Mine corporate actions” når du har købt tegningsretter.

Tegn aktier uden tegningsretter

Du kan i perioden tegne aktier i GomSpace uden tegningsretter. Tilbuddet finder du i menuen ”Depot” > ”Øvrige corporate actions”.

Likviderne til tegningen skal være tilgængelige til handel på depotet senest den 5. december klokken 23:59, ellers vil dit svar være ugyldigt. Tildelingen af aktier er ikke garanteret men bestemmes af Selskabet i samarbejde med rådgivere.

Risici

Den 3. januar 2018 trådte nye krav til rapportering og gennemgang af tegninger ved corporate actions i kraft med implementeringen af MIFID II/MIFIR. Derfor forbeholder Nordnet sig retten til at slette svar på corporate actions, hvis de nye krav ikke er opfyldt. De nye krav betyder blandt andet, at tegning via et depot, som ejes af en mindreårig, skal indsendes via fuldmagtshaver, og virksomhedsdepoter skal have en LEI-kode for at kunne deltage i corporate actions. Læs mere om LEI-koder her.

Bemærk, at aktierne ikke giver nogen garanteret indkomst og ingen kapitalbeskyttelse, en investering i aktierne er kun egnet for investorer, som ikke har et behov for en garanteret indtægt eller kapitalbeskyttelse. En investor, som vælger at investere i aktier i tilbuddet, skal være i stand til at vurdere fordele og risici ved en sådan investering og kunne bære eventuelle tab, som kan opstå i forbindelse med en investering i aktier.

Eftersom Nordnet ikke har al information om dig som kunde med hensyn til de kriterier, som tages i betragtning (læs mere her) vil Nordnet ikke kunne foretage en fuldstændig målgruppevurdering. De kriterier, som Nordnet, har kendskab til, vil imidlertid blive taget i betragtning. Blandt andet medfører det, at instrumenter, som er beregnet til professionelle kunder, ikke vil blive tilbudt til ikke-professionelle kunder. Har du en beholdning, kan du dog altid sælge instrumenter uagtet målgruppevurdering. Vidensniveauet vil Nordnet sikre, ved at du som Kunde gennemfører videnstesten på Nordnets hjemmeside.

Nordnet foretager desuden ikke en egnethedsvurdering i overensstemmelse med MiFID II eller en anbefaling til nogen investor eller gruppe af investorer til at investere i, erhverve eller foretage andre handlinger vedrørende aktier i Tilbuddet.

GomSpaces forretning er, ligesom alle andre forretninger, forbundet med risici. Det er derfor yderst vigtigt at overveje relevante risici ved vurderingen af ​​virksomhedens drift. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er risiko for, at hele den investerede kapital kan gå tabt, og en investor bør foretage en omfattende evaluering af informationerne i virksomhedsbeskrivelsen samt en generel global vurdering. En række faktorer uden for selskabets kontrol påvirker indtjeningen og den finansielle position.

Selskabets virksomhedsbeskrivelse indeholder en liste over de risikofaktorer, som selskabet anser for at være mest sandsynlige for at påvirke selskabets fremtidige udvikling. Listen over mulige risikofaktorer betragtes som ikke fuldstændig. Listen over risici er ikke prioriteret efter risikograd. Inden du tegner aktier i GomSpace, bør du læse selskabets virksomhedsbeskrivelse, som er tilgængeligt her og på selskabets hjemmeside.

Enhver beslutning om at investere i GomSpace skal udelukkende ske på baggrund af informationen som helhed i virksomhedsbeskrivelsen, herunder ovennævnte risikofaktorer.

Nordnet modtager et engangshonorar fra selskabet eller rådgiveren i Tilbuddet i forbindelse med noteringen. Læs mere om tredjepartshonorarer her. Bemærk, at tildelingen afgøres af selskabets bestyrelse i samråd med de finansielle rådgivere. Nordnet træffer ikke beslutning om tildeling. For mere information om tildelingsprincipper, se virksomhedsbeskrivelse. Materialet ovenfor, som er hentet fra Tilbuddets dokumenter, er ikke gennemgået af Nordnet inden publicering.

Nordnet fralægger sig ansvaret for det resultat, som skyldes, at en bruger på forskellige måder udnytter dette materiale.

Materialet skal ikke opfattes, som at Nordnet stiller investeringsrådgivning til rådighed eller giver investeringsanbefalinger.

Penge med Per

GomSpace på pengejagt

Gomspace er på pengejagt og leder efter op til 300 mio. SEK, i ny aktiekapital som formentlig vil være den sidste fundingrunde, før selskabet bliver cash flow- positivt og skal tjene penge til investorerne.
Du kan høre mere om:

 • Fortid, nutid og mest om fremtiden
 • Den flygtige aktiemarkedsstørrelse og prisen på egenkapital
 • Markedsudsigterne på rekordtid har ændret sig dramatisk til det værre?
 • Risici og muligheder
 • Fortegningsemission for nuværende aktionærer
 • Og meget meget mere...

Lyt med!

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.