Investering i finansielle instrumenter er altid forbundet med en risiko. Den investerede kapital kan såvel stige som falde i værdi, og der er ingen garanti for, at du får det investerede beløb tilbage. Historisk afkast garanterer ikke fremtidigt afkast.

Nedenstående er information fra Happy Helper og skal ikke ses som en anbefaling fra Nordnet

Op

Happy Helper noteres på Nasdaq First North

Nordnet giver dig nu mulighed for at tegne aktier i Danmarks største serviceplatform, i forbindelse med noteringen af Happy Helper på First North. Eventuel tildeling er kurtagefri hos Nordnet.

Happy Helper er en digital on-demand tjeneste, der sikrer en nem, tilgængelig og tryg formidling af privat rengøring for brugerne, hvad enten de søger eller tilbyder privat rengøring.

Alene i Danmark ønsker op mod 51% hjælp til rengøring i deres hjem, men kun 8% har faktisk rengøringshjælp - heraf er ca. 90% domineret af sort arbejde. Som årsag peger de 51% på besværligheder, manglende tryghed og sorte penge. Markedet for privat rengøring anslås til 30 milliarder kr. og venter kun på den rette teknologi til at forene parterne.

Happy Helper har udviklet en unik løsning, og er nu den ledende platform inden for privat rengøring i Danmark. Siden marts 2016 har Happy Helper hjulpet mere end 6.500 familier med at finde rengøring, og har i alt faciliteret over 46.500 rengøringsopgaver over hele landet.

Nemt og trygt

Happy Helper tilbyder en platform, hvor booking og betaling sker helt automatisk, og som samtidig sikrer en nem og gennemskuelig oversigt for brugerne på både app og web. Platformens lette kommunikation sikrer, at brugerne ikke blot kan snakke direkte med hinanden, men også direkte med kundesupporten om nødvendigt. På platformen kan kunderne ligeledes få et overblik over aftaler, samt flytte rundt på dem efter velbehag. Som styrkelse af brugernes tryghed har vi sammen med Tryg Forsikring udviklet markedets første deleøkonomiske forsikring, så både brugere og Helpere er sikret i tilfælde af uheld.

Du har nu mulighed for at købe aktier i Happy Helper og blive en del af vores rivende udvikling i et marked, der skønnes at stige årligt med 47,2% frem mod 2022. Provenuet på op til 42 milioner kr. fra noteringen vil sikre en fortsat opskalering af den allerede velfungerende teknologi, således at det danske marked for alvor kan konsolideres. Herefter vil udrulningen af vertikale tjenester kunne begynde samt potentiel geografisk ekspansion.

Har du lyst til at vide mere, kan du besøge www.happyhelper.dk/investor-relations, hvor du kan finde mere information om Happy Helper, skrive dig op til nyhedsmail om noteringen, samt tilmelde dig forskellige investorpræsentationer rundt omkring i landet.

Webinar med Happy Helper

Vil du vide mere om Happy Helper, inden du beslutter dig for, om du vil tegne aktier eller ej? Du kan se en optagelse fra et webinar med Happy Helper herunder.

Fakta

Fakta

 

Tegningskurs

16 DKK

Tegningsudbud

Mellem 2.375.000 og 2.625.000 stk

Tegningsperiode

9. april til 20. april kl 23:59

Kurtage*

0 kroner

Sidste svardag til Nordnet

20. april 2018 kl. 23:59

Midler til at dække den ønskede tegning skal findes på dit depot

20. april 2018 kl. 23:59

Mindste tegning

250 stk.

Forventet første handelsdag

26. april 2018

Liste

Nasdaq First North Denmark

Kortnavn for aktien

HAPPY

Selskabets hjemmeside

www.happyhelper.dk/investor-relations 

*Som kunde hos Nordnet betaler du 0 kr. i kurtage. Nordnet modtager et engangshonorar fra emissionsselskabet i form af en procentsats af det beløb, som Nordnets kunder har tegnet aktier for.

Fuldstændige vilkår:

Se prospekt

Se management præsentation

Ved overtegning kan du få tildelt et lavere antal aktier, end du havde ønsket, eller slet ingen. Det har ingen betydning, hvornår i tegningsperioden du svarer på tilbuddet. Transaktionen kan afbrydes, dog ikke efter at handlen med værdipapiret er begyndt.

Risici

Happy Helpers forretning er, ligesom al erhvervsvirksomhed, forbundet med risiko. Det er derfor vigtigt, at man ved vurderingen af selskabets virksomhed tager de relevante risici i betragtning.

Finansielle instrumenter kan såvel stige som falde i værdi. Og der er ingen garanti for, at du får det investerede beløb tilbage. En investor bør foretage en samlet vurdering af informationen i prospektet og en generel vurdering af situationen i verden omkring. Udefrakommende faktorer kan påvirke selskabets resultat og finansielle stilling.

I selskabets prospekt listes de risikofaktorer, som selskabet antager skulle kunne få størst indvirkning på selskabets fremtidige udvikling. Listen over mulige risikofaktorer skal ikke opfattes som komplet. Risiciene er ikke rangordnede efter betydning.

Inden du tegner aktier i Happy Helper bør du læse selskabets prospekt.

Vil du vide mere om Happy Helper?

Den glade rengøring bliver børsnoteret

Per Hansen har besøgt Happy Helper, og du kan blandt andet høre medstifter og direktør, Dennis Forchhammer, fortælle, hvorfor selskabet bliver børsnoteret, og hvad pengene skal bruges til.

 

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.