Det er et tilbud fra Karnov Group AB (publ)

Op

Karnov Group børsnoteres på Nasdaq Stockholm

Nordnet giver dig nu mulighed for at tegne aktier i Karnov Group AB (publ), inden selskabets notering på Nasdaq Stockholm. Eventuel tildeling af forhåndstegning er kurtagefri hos Nordnet.

 

Kort om Karnov Group

Karnov er en førende leverandør af informationstjenester og produkter inden for jura, skat og revision i Danmark, samt inden for jura, miljø og sundhed i Sverige. Karnov tilbyder sine produkter og tjenester gennem sin stærke brandportefølje, som blandt andet består af Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, CBM og Forlaget Andersen. Karnovs mission er at være en uundværlig samarbejdspartner for alle juridiske rådgivere, skatterådgivere og revisorer, og at gøre det muligt for deres brugere at træffe bedre beslutninger – hurtigere. Karnov bestræber sig på at opnå dette ved at levere indhold af højeste kvalitet, som giver den bedst mulige brugeroplevelse, og som bidrager til at effektivisere arbejdsgangen.

Karnovs bestyrelse og aktionærer mener, at notering af selskabets aktier på Nasdaq Stockholm er et vigtigt skridt for Karnovs udvikling, da det forventes at fremme Karnovs fremtidige vækstmuligheder. Selskabets bestyrelse mener, at en notering af selskabets aktier kan øge anerkendelsen af og bevidstheden om virksomhedens aktiviteter, styrke Karnovs profil og brand over for investorer og kunder, samt styrke evnen til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere og nøglepersoner i ledelsen.

Udbuddet og noteringen vil også udvide aktionærbasen og give Karnov adgang til svenske og internationale kapitalmarkeder. Derudover giver udbuddet mulighed for, at sælgende aktionærer kan sælge en del af deres nuværende aktiepost og skabe likviditet på markedet for aktierne.

Fakta

Fakta om emissionen

 

Tegningskurs

43 SEK

Selskabets markedsværdi inden udbuddet (pre money)


Tegningsperiode

1. april - 9. april

Kurtage*

0

Sidste svardag til Nordnet

9. april 2019 kl. 23:59

Likvid skal være tilgængelig på depotet

9. april 2019 kl. 23:59

Mindste tegning

250 aktier, 10.750 SEK svarende til ca 7.699 DKK

Forventede første handelsdag

11. april

Noteringssted

Nasdaq Stockholm

Kortnavn for aktien

KAR

Selskabets hjemmeside

Karnovgroup.comexternal link, opens in new window

 

*Som kunde hos Nordnet betaler du 0 kr. i kurtage. Nordnet modtager et engangshonorar fra emissionsselskabet i form af en procentsats af det beløb, som Nordnets kunder har tegnet aktier for.

Bemærk, at handel i udlandet medfører omkostninger til valutahandel i form af valutaspread. Læs mere her.

Historie

Karnov blev grundlagt på en mands tro på, at adgangen til loven er fundamentalt i alle oplyste samfund, og Karnovs arv strækker sig helt tilbage til 1867, da Ugeskrift for Retsvæsen blev udgivet første gang. Siden da har Karnov udviklet sig fra en traditionel udgiver af tidsskrifter til en digital informationsudbyder. Nedenfor ses et overblik over de vigtigste begivenheder inden for udviklingen af Karnovs virksomhed.

 • 1867: Det første juridiske tidsskrift (Ugeskrift for Retsvæsen), en ugentlig oversigt over domsafsigelser, der beskriver principielle domme fra de højere domstole, blev lanceret i Danmark. Karnov erhvervede Ugeskrift for Retsvæsen fra Gads Forlag i 1994
 • 1924: Karnov blev grundlagt i København. Magnus Karnov udgav første udgave af en lovsamling med ambitionen om at gøre juridisk information tilgængelig for en bredere kreds. Publikationen blev kaldt Hvermands Lovsamling.
 • 1948: Den fjerde udgave af Magnus Karnovs lovsamling blev offentliggjort under det nye navn Karnovs Lovsamling, et navn, som lovsamlingen har den dag i dag.
 • 1979: Karnov Sverige etableres.
 • 1997: Karnov lancerede en række praktiske juridiske håndbøger for virksomhedsledere i løsbladsformat kaldet FAKTA. Efterspørgslen på FAKTA var lavere end Karnov havde forventet, og serien blev aldrig en succes. Store dele af publikationen i Danmark ophørte i begyndelsen af 2000, og den svenske virksomhed blev solgt i 2007.
 • 2000: Karnovs digitale juridiske database lanceres med det formål at give advokater i Danmark og Sverige mulighed for at foretage juridiske undersøgelser online.
 • 2007: Karnov erhverver det danske skatteberegningsprogram ReviSoft. Strategien bag købet er at udnytte Karnovs kundebase og infrastruktur til at vokse i Danmark og udvide til andre skandinaviske lande. Strategien lykkes imidlertid ikke, og ReviSoft sælges tilbage til den forrige ejer i 2012.
 • 2012: Karnov erhverver VJS, et svensk selskab, der tilbyder efteruddannelse inden for jura.
 • 2013: Karnov erhverver Magnus Informatik fra Wolters Kluwer og styrker sin tilstedeværelse inden for revision på det danske marked.
 • 2015: Five Arrows Principal Investments (”FAPI”) erhverver Karnov fra GMT Communications Partners.
 • 2016: Karnov erhverver Notisum AB (”Notisum”).
 • 2017: Karnov erhverver det danske forlags- og uddannelsesselskab Forlaget Andersen og investerer i Change Board Member ApS (”CBM”).
 • 2018: Karnov investerer i 40 procent af aktierne i det nyoprettede juridiske teknologiselskab BELLA Intelligence ApS ("BELLA"). En forbedret version af Karnovs skatte- og revisionspakke (Karnov Tax & Audit) lanceres i Danmark. I januar køber Karnov Norstedts Juridik, den førende leverandør af juridiske informationstjenester i Sverige, fra Wolters Kluwer. Erhvervelsen af Norstedts Juridik styrker Karnovs tilbud til sine kunder ved blandt andet at udvide Karnovs netværk af ekspertforfattere og ved at øge Karnovs tilbud af både digitale og fysiske produkter og tjenester.

 


Virksomhedsoversigt

Karnov er en førende leverandør af informationstjenester og produkter inden for jura, skat og revision i Danmark, samt inden for jura, miljø og sundhed i Sverige. Karnov tilbyder sine produkter og tjenester gennem sin stærke brandportfolio, som blandt andet består af Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, CBM og Forlaget Andersen. Karnovs mission er at være en uundværlig samarbejdspartner for alle juridiske rådgivere, skatterådgivere og revisorer, og at gøre det muligt for deres brugere at træffe bedre beslutninger – hurtigere. Karnov bestræber sig på at opnå dette ved at levere indhold af højeste kvalitet, som giver den bedst mulige brugeroplevelse, og som bidrager til at effektivisere arbejdsgangen.

Karnovs produkter og tjenester er i høj grad digitale og omfatter abonnementsbaserede onlinetjenester til advokatfirmaer, revisionsfirmaer, virksomheder og den offentlige sektor (f.eks. domstole, biblioteker, universiteter og andre myndigheder og kommuner). Karnov udgiver og sælger også trykte bøger og tidsskrifter og organiserer kurser inden for jura. Per 31. december 2018 bestod Karnovs digitale juridiske database af mere end 700.000 tilknyttede dokumenter, herunder offentligt tilgængelige oplysninger som f.eks. lovgivning, forberedende arbejde og retssager, der blev suppleret med mere end 250.000 juridiske kommentarer og analyser fra ekspertforfattere. Ved at integrere offentligt tilgængelig juridisk information med analyser fra ekspertforfattere i form af juridiske kommentarer, leverer Karnov en juridisk informationstjeneste til mere end 60.000 brugere.

Karnov er organiseret i to geografiske rapporteringssegmenter: Danmark og Sverige. I 2018 udgjorde Danmark 55 procent mens Sverige udgjorde 45 procent af Karnovs nettoomsætning. Karnovs nuværende produkttilbud er, med små variationer, ens i Danmark og Sverige. I øjeblikket tilbydes abonnementspakken Karnov Skat & Regnskab kun i Danmark og de juridiske kurser kun i Sverige. Da Danmark og Sverige har forskellige sprog og retssystemer, er indholdet af Karnovs produktudbud derfor også unikt i de respektive lande (se afsnittet "–Karnovs produktudbud" for mere information om Karnovs produkter og tjenester). Den 31. december havde Karnov 251 fuldtidsansatte og kontrakter med et netværk bestående af mere end 1500 ekspertforfattere. I 2018 steg Karnovs nettoomsætning til 715 millioner svenske kroner (74 procent online og 26 procent offline), den organiske vækst var 3,9 procent, og justeret EBITA-margin var 36,6 procent.

Baggrund og motiv

Karnov er en førende leverandør af informationstjenester og produkter inden for jura, skat og revision i Danmark, samt inden for jura, miljø og sundhed i Sverige. Karnov tilbyder sine produkter og tjenester gennem sin stærke brandportfolio, som blandt andet består af Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, CBM og Forlaget Andersen. Karnovs mission er at være en uundværlig samarbejdspartner for alle juridiske rådgivere, skatterådgivere og revisorer, og at gøre det muligt for deres brugere at træffe bedre beslutninger – hurtigere. Karnov bestræber sig på at opnå dette ved at levere indhold af højeste kvalitet, som giver den bedst mulige brugeroplevelse, og som bidrager til at effektivisere arbejdsgangen.

Karnov blev grundlagt i København i 1924 på en mands tro på, at adgangen til loven er fundamentalt i alle oplyste samfund. Siden da har Karnov udviklet sig fra et traditionelt forlag til en digital informationsudbyder med en nettoomsætning på 715 millioner svenske kroner i 2018. Under den nuværende ledelse har Karnov succesfuldt implementeret en digital transformationsproces, implementeret en kundefokuseret tilgang i hele organisationen og etableret sig i en førende position på markedet i Danmark og Sverige.

Karnovs bestyrelse og aktionærer mener, at notering af selskabets aktier på Nasdaq Stockholm er et vigtigt skridt for Karnovs udvikling, da det forventes at fremme Karnovs fremtidige vækstmuligheder. Selskabets bestyrelse mener, at en notering af selskabets aktier kan øge anerkendelsen af og bevidstheden om virksomhedens aktiviteter, styrke Karnovs profil og brand over for investorer og kunder og styrke evnen til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere og nøglepersoner i ledelsen. Udbuddet og noteringen vil også udvide aktionærbasen og give Karnov adgang til svenske og internationale kapitalmarkeder. Derudover giver udbuddet mulighed for, at sælgende aktionærer kan sælge en del af deres nuværende aktiepost og skabe likviditet på markedet for aktierne.

Udbuddet omfatter både eksisterende og nye aktier. Udbuddet forventes at tilføre Karnov cirka 796 millioner svenske kroner før fradraget for transaktionsomkostninger på cirka 64 millioner svenske kroner. Som følge heraf forventes Karnov at modtage en nettolikviditet på cirka 732 millioner svenske kroner gennem udbuddet. Karnov har til hensigt at anvende nettolikviditeten til at tilbagebetale eksisterende gældsposter og derved tilpasse forholdet mellem gæld og egenkapital til sit finansielle mål for kapitalstruktur. Karnov ønsker samtidig at gennemføre ændringer i kapitalstrukturen gennem køb af datterselskabsaktier.

Risiko

Den 3. januar 2018 trådte nye krav til rapportering og gennemgang af tegninger ved corporate actions i kraft med implementeringen af MIFID II/MIFIR. Derfor forbeholder Nordnet sig retten til at slette svar på corporate actions, hvis de nye krav ikke er opfyldt. De nye krav betyder blandt andet, at tegning via et depot, som ejes af en mindreårig, skal indsendes via fuldmagtshaver, og virksomhedsdepoter skal have en LEI-kode for at kunne deltage i corporate actions. Læs mere om LEI-koder her.

Bemærk, at aktierne ikke giver nogen garanteret indkomst og ingen kapitalbeskyttelse, en investering i aktierne er kun egnet for investorer, som ikke har et behov for en garanteret indtægt eller kapitalbeskyttelse. En investor, som vælger at investere i aktier i tilbuddet, skal være i stand til at vurdere fordele og risici ved en sådan investering og kunne bære eventuelle tab, som kan opstå i forbindelse med en investering i aktier.

Eftersom Nordnet ikke har al information om dig som kunde med hensyn til de kriterier, som tages i betragtning (læs mere her) vil Nordnet ikke kunne foretage en fuldstændig målgruppevurdering. De kriterier, som Nordnet, har kendskab til, vil imidlertid blive taget i betragtning. Blandt andet medfører det, at instrumenter, som er beregnet til professionelle kunder, ikke vil blive tilbudt til ikke-professionelle kunder. Har du en beholdning, kan du dog altid sælge instrumenter uagtet målgruppevurdering. Vidensniveauet vil Nordnet sikre, ved at du som Kunde gennemfører videnstesten på Nordnets hjemmeside.

Nordnet foretager desuden ikke en egnethedsvurdering i overensstemmelse med MiFID II eller en anbefaling til nogen investor eller gruppe af investorer til at investere i, erhverve eller foretage andre handlinger vedrørende aktier i Tilbuddet.

Karnov Groups forretning er, ligesom alle andre forretninger, forbundet med risici. Det er derfor yderst vigtigt at overveje relevante risici ved vurderingen af ​​virksomhedens drift. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er risiko for, at hele den investerede kapital kan gå tabt, og en investor bør foretage en omfattende evaluering af informationerne i prospektet samt en generel global vurdering. En række faktorer uden for selskabets kontrol påvirker indtjeningen og den finansielle position.

Selskabets prospekt indeholder en liste over de risikofaktorer, som selskabet anser for at være mest sandsynlige for at påvirke selskabets fremtidige udvikling. Listen over mulige risikofaktorer betragtes som ikke fuldstændig. Listen over risici er ikke prioriteret efter risikograd. Inden du tegner aktier i Karnov Group AB (publ), bør du læse selskabets prospekt, som er tilgængeligt her og på selskabets hjemmeside.

Enhver beslutning om at investere i Karnov Group skal udelukkende ske på baggrund af informationen som helhed i prospektet, herunder ovennævnte risikofaktorer.

Nordnet modtager et engangshonorar fra selskabet eller rådgiveren i Tilbuddet i forbindelse med noteringen. Læs mere om tredjepartshonorarer her. Bemærk, at tildelingen afgøres af selskabets bestyrelse i samråd med de finansielle rådgivere. Nordnet træffer ikke beslutning om tildeling. For mere information om tildelingsprincipper, se prospektet. Materialet ovenfor, som er hentet fra Tilbuddets dokumenter, er ikke gennemgået af Nordnet inden publicering.

Nordnet fralægger sig ansvaret for det resultat, som skyldes, at en bruger på forskellige måder udnytter dette materiale.

Materialet skal ikke opfattes, som at Nordnet stiller investeringsrådgivning til rådighed eller giver investeringsanbefalinger.

 

Sådan tegner du via Nordnet

Tegn aktier som Nordnet-kunde


Hvis du er kunde hos Nordnet kan du hurtigt og let tegen aktier, når du er logget ind på dit depot.

Log ind på dit Nordnet-depot

Tegn aktier i tilbuddet under fanen Mit depot > Børsnoteringer

Bliv kunde og tegn aktier


Er du privatperson men endnu ikke Nordnet-kunde? Start med at åbne et depot, når du har gjort det, kan du logge ind og tegne aktier.

Åbn et depot med NemID – det tager kun et par minutter. Og det er gratis

Log ind og sæt penge ind

Tegn aktier i tilbuddet under fanen Mit depot > Børsnoteringer

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.