Investering i finansielle instrumenter er altid forbundet med en risiko. Den investerede kapital kan såvel stige som falde i værdi, og der er ingen garanti for, at du får det investerede beløb tilbage. Historisk afkast garanterer ikke fremtidigt afkast.

Nedenstående er information fra MenuPay A/S og skal ikke ses som en anbefaling fra Nordnet

Op

MenuPay gennemfører en nyemission.

MenuPay (indtil for nyligt kendt som MenuCard) er en veletableret betalingsplatform med rabat til mere end 600 kvalitets-restauranter i Danmark. På børsen siden 2017, men mest kendt som børscase i Sverige. Selskabet er emissionsaktuelt og i kraftig vækst.

Baggrunden for kapitaludvidelsen

MenuPay har firmaaftaler med flere end 450 store og mindre virksomheder, bl.a. 15 af Danmarks C25 virksomheder. MenuPay er dermed blevet en veletableret, betalings- og teknologi-platform, med potentiale til at håndtere virksomheder og deres medarbejderes restaurations-besøg, events, m.v. ikke kun i Danmark, men i større byer over hele verden. MenuPay er allerede lanceret i Sverige og er i dialog med partnere i flere europæiske lande.

MenuPay har i mange kvartaler været i kraftig vækst. Alle rekorder er slået adskillige gange, markeret blandt andet med mere end 500 besøg på én dag for første gang i marts 19. Dermed er break-even indenfor rækkevidde og tiden er inde til for alvor at accelerere forretningen. Derfor udbyder MenuPay nye aktier til en samlet værdi af 16,4mDKK (23mSEK). 68% af de nye aktier er allerede fortegnet, bl.a. af de nye store investorer, Kraks Fond og Pitzner Gruppen.

Kom med til investormøde den 6. juni i København og den 11. juni i Aarhus.

Tilmeld dig gratis i København herexternal link, opens in new window og i Aarhus her.external link, opens in new window

 

Fakta om nyemissionen

Fakta

 

Pris

1,40 SEK

Tegningsperiode

27. maj - 17. juni 23:59

Handel med tegningsretter

27. maj - 13. juni 23:59

Pengene skal være tilgængelige på depotet

17. juni 16:00

Kurtage*

0 kr

Mindste tegning

5 tegningsretter giver ret til at tegne en aktie. Det er muligt at ansøge om tegning uden tegningsretter.

Liste

Spotlight Stock Market, MENU B

Ticker for tegningsretter

MENU UR

Selskabets hjemmeside

MenuPay.comexternal link, opens in new window

 

Ved overtegning kan du, hvis du tegner uden tegningsretter, få tildelt et lavere antal aktier, end du havde ønsket, eller slet ingen. Det har ingen betydning, hvornår i tegningsperioden du svarer på tilbuddet. Transaktionen kan afbrydes, dog ikke efter at handlen med værdipapiret er begyndt.

Kurtage udgår ved tegning af aktier uden tegningsretter. Ved handel med tegningsretter betaler du kurtage svarende til din kurtageklasse. Se ”Min økonomi” for at se din aktuelle kurtageklasse. Vores prisliste finder du her.

Fuldstændige vilkår:

Memorandumexternal link, opens in new window

OBS: Sidste dag for forhåndstegning er fortsat den 17. juni selvom, der står den 10. juni i Memorandum.

Anvendelse af provenuet

Provenuet fra kapitaludvidelsen vil blive anvendt til at understøtte den øgede ekspansion i både Danmark og internationalt. Ved fuldtegning af 23mSEK (16,4mDKK) forventes provenuet investeret som følger:

  • Marketing i Danmark: 7,1mSEK (ca. 31%)
  • Videre udvikling af teknisk platform: 2,1mSEK (ca. 9%)
  • Udvikling af nye markeder: 8,6mSEK (ca. 38%)
  • Reserver: 3,1mSEK (13%)
  • Omkostninger: 2,1mSEK (ca. 9%)

Tegn aktier med tegningsretter

Har du ejet MenuPay aktier før d. 21. Maj 2019, er du blevet tildelt tegningsretter, som bogføres på dit aktiedepot. Vilkårene er følgende:

  • En (1) aktie giver dig seks (6) tegningsretter.
  • Fem (5) tegningsretter giver dig mulighed for at tegne en (1) ny aktie i menuPay.

Prisen på en ny aktie er 1,40 SEK/stk.

For hver tre (3) erhvervede aktier i emissionen tildeles ligeledes en (1) tegningsoption, som giver retten til i august 2020 at tegne yderligere een (1) aktie med en rabat på 30% i forhold markedsprisen på det tidspunkt. Den nye aktie og tegningsoptionen tilsammen, benævnes en “Unit”.

For at udnytte dine tegningsretter vælger du i menupunktet ”depot” > ”Mine corporate actions”

Bemærk, sidste svardato til Nordnet, som er den 13. juni. Nordnet vil forsøge at sælge dine tegningsretter, hvis du ikke har afgivet svar inden deadline, og du vil således modtage provenuet.

Udnytter du tegningsretterne, er du garanteret tildeling af nye aktier. Du har også mulighed for at tegne aktier i MenuPay uden tegningsretter, men derved er du ikke garanteret tildeling.

Ejer du ingen tegningsretter i dag, kan du købe tegningsretter på børsen i perioden 27. maj til 13. juni. Du kan finde disse under betegnelsen MENU UR (Spotlight Stockmarket). Med handel med tegningsretter betaler du samme kurtage som ved køb af aktier på samme marked. Husk at afgive dit svar under ”depot” > ”Mine corporate actions” når du har købt tegningsretter.


Tegn aktier uden tegningsretter

Du kan i perioden tegne aktier i MenuPay uden tegningsretter. Tilbuddet finder du i menuen ”Depot” > ”Øvrige corporate actions”. Likviderne til tegningen skal være tilgængelige til handel på depotet senest den 17. juni kl. 16, ellers vil dit svar være ugyldigt.

Tildelingen af aktier er ikke garanteret men bestemmes af Selskabet i samarbejde med rådgivere.


Risici

Den 3. januar 2018 trådte nye krav til rapportering og gennemgang af tegninger ved corporate actions i kraft med implementeringen af MIFID II/MIFIR. Derfor forbeholder Nordnet sig retten til at slette svar på corporate actions, hvis de nye krav ikke er opfyldt. De nye krav betyder blandt andet, at tegning via et depot, som ejes af en mindreårig, skal indsendes via fuldmagtshaver, og virksomhedsdepoter skal have en LEI-kode for at kunne deltage i corporate actions. Læs mere om LEI-koder her.

Bemærk, at aktierne ikke giver nogen garanteret indkomst og ingen kapitalbeskyttelse, en investering i aktierne er kun egnet for investorer, som ikke har et behov for en garanteret indtægt eller kapitalbeskyttelse. En investor, som vælger at investere i aktier i tilbuddet, skal være i stand til at vurdere fordele og risici ved en sådan investering og kunne bære eventuelle tab, som kan opstå i forbindelse med en investering i aktier.

Eftersom Nordnet ikke har al information om dig som kunde med hensyn til de kriterier, som tages i betragtning (læs mere her) vil Nordnet ikke kunne foretage en fuldstændig målgruppevurdering. De kriterier, som Nordnet, har kendskab til, vil imidlertid blive taget i betragtning. Blandt andet medfører det, at instrumenter, som er beregnet til professionelle kunder, ikke vil blive tilbudt til ikke-professionelle kunder. Har du en beholdning, kan du dog altid sælge instrumenter uagtet målgruppevurdering. Vidensniveauet vil Nordnet sikre, ved at du som Kunde gennemfører videnstesten på Nordnets hjemmeside.

Nordnet foretager desuden ikke en egnethedsvurdering i overensstemmelse med MiFID II eller en anbefaling til nogen investor eller gruppe af investorer til at investere i, erhverve eller foretage andre handlinger vedrørende aktier i Tilbuddet.

MenuPays forretning er, ligesom alle andre forretninger, forbundet med risici. Det er derfor yderst vigtigt at overveje relevante risici ved vurderingen af ​​virksomhedens drift. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er risiko for, at hele den investerede kapital kan gå tabt, og en investor bør foretage en omfattende evaluering af informationerne i virksomhedsbeskrivelsen samt en generel global vurdering. En række faktorer uden for selskabets kontrol påvirker indtjeningen og den finansielle position.

Selskabets virksomhedsbeskrivelse indeholder en liste over de risikofaktorer, som selskabet anser for at være mest sandsynlige for at påvirke selskabets fremtidige udvikling. Listen over mulige risikofaktorer betragtes som ikke fuldstændig. Listen over risici er ikke prioriteret efter risikograd. Inden du tegner aktier i MenuPay, bør du læse selskabets virksomhedsbeskrivelse, som er tilgængeligt her og på selskabets hjemmeside.

Enhver beslutning om at investere i MenuPay skal udelukkende ske på baggrund af informationen som helhed i virksomhedsbeskrivelsen, herunder ovennævnte risikofaktorer.

Nordnet modtager et engangshonorar fra selskabet eller rådgiveren i Tilbuddet i forbindelse med noteringen. Læs mere om tredjepartshonorarer her. Bemærk, at tildelingen afgøres af selskabets bestyrelse i samråd med de finansielle rådgivere. Nordnet træffer ikke beslutning om tildeling. For mere information om tildelingsprincipper, se virksomhedsbeskrivelse. Materialet ovenfor, som er hentet fra Tilbuddets dokumenter, er ikke gennemgået af Nordnet inden publicering.

Nordnet fralægger sig ansvaret for det resultat, som skyldes, at en bruger på forskellige måder udnytter dette materiale.

Materialet skal ikke opfattes, som at Nordnet stiller investeringsrådgivning til rådighed eller giver investeringsanbefalinger.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.