Investering i finansielle instrumenter er altid forbundet med en risiko. Den investerede kapital kan såvel stige som falde i værdi, og der er ingen garanti for, at du får det investerede beløb tilbage. Historisk afkast garanterer ikke fremtidigt afkast.

Nedenstående er information fra NeoDynamics AB (publ) og skal ikke ses som en anbefaling fra Nordnet

Nedenstående tekst er oversat fra svensk, der tages forbehold for eventuelle fejl. Se den oprindelige tekst her.

Op

NeoDynamics noteres på Spotlight Stock Market

Nordnet giver dig mulighed for at tegne aktier i NeoDynamics AB (publ) i forbindelse med selskabets notering på Spotlight Stock Market. Eventuel tildeling er kurtagefri hos Nordnet.


Kort om selskabet

NeoDynamics AB (publ) (”NeoDynamics”) har udviklet biopsisystemet NeoNavia, som med ny patenteret mikropulsteknologi forenkler og forbedrer udtagning af vævsprøver (biopsier) hos brystcancerpatienter gennem større præcision og bedre kontrol. NeoDynamics færdiggør i dag udviklingen af kommercialiseringsversionen af NeoNavia med flere varianter af nåle for at kunne give lægerne mulighed for at håndtere majoriteten af alle biopsier med mikropulsteknologi. Dette giver produktet potentiale til at erobre en stor del af markedet for biopsier.

Fremskridt inden for billedteknologi, diagnostik og behandlingsformer giver løbende nye muligheder for at kunne opdage cancer tidligere og bedre behandle sygdommen. Dette medfører nye udfordringer inden for området for diagnostisk vævsudtagning, såkaldt biopsi. For at imødekomme behovet hos nutidens klinikker og patienter er der behov for nye biopsimetoder med højere præcision og bedre vævsudbytte. NeoDynamics egenudviklede biopsisystem NeoNavia er, i modsætning til dagens forældede teknologier, et biopsisystem designet til at imødekomme disse udfordringer. Systemet anvender en patenteret, let anvendelig og innovativ biopsiteknik, som kombinerer:

  • Høj præcision og kontrol ved positionering og indførsel af nål.
  • Optimal prøvestørrelse og vævsudbytte.
  • Adgang og fleksibilitet for at håndtere vanskelige biopsitilfælde.

NeoNavia er udviklet sammen med og for radiografer, hvilket resulterer i et system med stor fleksibilitet for lægen, som har mulighed for at skræddersy biopsiproceduren for hver enkelt patient. Dermed muliggør NeoNavia en hurtig og sikker diagnose, og et optimalt behandlingsforløb planlægges og gennemføres herefter. Biopsisystemet forenkler vævsprøveudtagning selv i de allersværeste tilfælde, hvilket betyder, at lægen ved mistanke om spredning (metastaser) kan udtage prøver direkte på både brystet og i aksillære lymfeknuder.

Dette kan reducere tidsforbruget, der er forbundet med at indkalde patienten til prøvetagning flere gange, eller som i dag til kirurgisk biopsi af aksillære lymfeknuder. Læger ved universitetshospitaler rundt om i Europa har testet NeoNavia og bekræfter produktets egnethed ved svære biopsiprøvetagninger. På basis af lægernes feedback videreudvikler selskabet nu NeoNavia til et kommercielt produkt med en vision om, at NeoNavia skal kunne erstatte alle de biopsiværktøjer, som lægerne anvender i dag.

Fakta

Kort fakta

 

Pris

16,40 SEK per unit*

Vurdering (pre-money):

75 millioner SEK

Tegningsperiode

31. oktober -
14. november 2018

Kurtage

0 kr.**

Sidste svardag til Nordnet

14. november kl. 23:59

Midler til at dække den ønskede tegning skal være tilgængelige på depotet

14. november kl. 23:59

Mindste tegning

375 units, svarende til

6.150 SEK

Forventet første handelsdag

7. december 2018

Liste

Spotlight Stock Market

Kortnavn for aktien

NEOD

Selskabets hjemmeside

www.neodynamics.seexternal link, opens in new window

 

*I dette tilbud tegnes der units i stedet for aktier. En unit består af to NeoDynamics-aktier + en vederlagsfri tegningsoption af serien TO1. Ejeren af en tegningsoption har mulighed for at indløse den til en ny NeoDynamics-aktie cirka 12 måneder senere efter denne emission til kurs 8,20 SEK.

Omkostningerne for en unit er 16, 40 SEK, og en unit indeholder to aktier (8,20 SEK/stk.).

**Som kunde hos Nordnet betaler du 0 kr. i kurtage. Nordnet modtager et engangshonorar fra emissionsselskabet i form af en procentsats af det beløb, som Nordnets kunder har tegnet aktier for.

Bemærk, at handel i udlandet medfører omkostninger til valutahandel i form af valutaspread. Læs mere her.

Særlige krav for at tegne

For at få godkendt din ansøgning kræves det, at du har gennemført videnstesten ”Aktierelaterede værdipapirer”. Har du ikke gennemført testen, eller ved du ikke, om du har gennemført testen, kan du klikke på knappen nedenfor.

Bemærk! Ved overtegning kan du få tildelt et lavere antal aktier, end du havde ønsket, eller slet ingen.

Produktet - NeoNavia

En enklere og smartere metode for både læger og patienter. NeoNavia er fremstillet til at øge præcision og kontrol ved udtagning af biopsier, og for at gøre det lettere for både læge og patient at tage både større og mindre biopsier. Samtidig bliver biopsien mindre invasiv end konkurrerende teknologier. Selskabets teknik har desuden potentiale til at være tidsbesparende, den er enkel at anvende og baseres på allerede etablerede arbejdsmetoder. Dermed effektiviseres diagnostik-processen til gavn for både patienten, lægen og sundhedssektoren. En effektiv diagnoseproces betyder, at en cancersygdom og eventuel spredning af metastaser kan opdages tidligere. NeoNavia opnåede CE-mærkning i 2016. Systemet er blevet valideret af førende specialister (s.k. ”Key Opinion Leaders”), på over 300 cancerpatienter i Sverige, Tyskland, England, Frankrig og Østrig. Blandt andet er der gennemført en validering af The Royal Marsden NHS Foundation Trust i Storbritannien, der har taget biopsier i svært tilgængelige aksillære lymfeknuder (i armhulen) for at konstatere forekomst af metastaser fra brystcancer. Dermed kunne man fastslå, at NeoNavia har vigtig klinisk relevans, og at systemet på en sikker måde kan øge præcisionen i ultralydsguidet biopsiudtagning.

 

Aksillære lymfeknuder er meget svære at tage biopsier fra, fordi de er placeret i et område, som er følsomt, på grund af blodkar og nerver.

En ny version skal lanceres for det globale marked i Q4 2019. Bestyrelsen vurderer, at udviklingen af NeoNavia har nået et punkt, hvor en gedigen klinisk validering af den grundlæggende teknologi og version er opnået. Baseret på feedback udvikler NeoDynamics nu en kommercialiseringsversion af NeoNavia designet til stor skala-fremstilling og med potentiale til at nå et globalt marked.


Kommercialiseringsversionen af NeoNavia er planlagt til CE-mærkning og lancering i Q4 2019, i første omgang med fokus på Sverige, Tyskland og Storbritannien. I 2018 og 2019 kommer NeoNavia til at gennemgå kliniske studier i Tyskland og Storbritannien vedr. prøvetagning i de aksillære lymfeknuder. Formålet med dette er at opnå de kliniske studiedata, som ifølge bestyrelsen er vigtige for at kunne sælge produktet i stor skala. Selskabet har allerede i dag modtaget etisk godkendelse i Tyskland. Ansøgningen om godkendelse fra de amerikanske myndigheder i FDA indsendes inden udgangen af 2019, og USA-lancering er planlagt til at ske i 2020. Modsvarende ansøgning til kinesiske FDA er planlagt til 2020, med lancering i Kina i 2021.

Kommercialiseringsversionen af NeoNavia

Markedet for brystcancer diagnostik

Årligt rammes 2,45 millioner mennesker af cancer inden for EU, og 1,23 millioner mennesker dør. De samlede økonomiske omkostninger, som er forbundet med cancer, beregnes til at være 126 milliarder euro. Af disse er 51 milliarder euro udgifter til sundhedsvæsenet, hvoraf brystcancer udgør 12 %. Brystcancer er en alvorlig sygdom, som hvert år rammer 1,7 millioner kvinder verden over og er ifølge OECD den mest almindelige dødsårsag blandt kvinder, med over en halv million dødsfald hvert år. I Europa rammes cirka 500.000 årligt, mens cirka 140.000 dør som følge af sygdommen.

En vigtig del af kampen mod denne sygdom og andre tegn på cancer er – foruden effektive behandlingsmetoder – effektive, sikre og pålidelige diagnosticeringsmetoder og teknologier til at tage vævsprøver og andre biopsier i og omkring cancertumoren. Antallet af kvinder, som rammes af brystcancer, stiger desuden i gennemsnit cirka fem procent per år. Dette kan forklares af en voksende befolkning og at bedre undersøgelsesteknologi gør, at flere brystcancertilfælde opdages. Som et resultat af dette gennemføres hvert år cirka seks millioner biopsiudtagninger, hvilket svarer til en årlig global markedsværdi for instrumenter, som bruges til biopsiudtagning ved brystcancer, på cirka 500 millioner USD, baseret på alene markederne i USA, Europa og Kina.

Emissionslikviden skal anvendes til

Nettolikviden på cirka 48 MSEK, efter emissionsomkostningerne er finansieret, er beregnet til at finansiere følgende - i prioriteret rækkefølge:

  • Slutudvikling af kommercialiseringsversionen af NeoNavia. Dette inkluderer færdiggørelse af design og prototyper samt validering af systemet og investeringer og endeligt arbejdet med at ansøge om og opnå CE-mærkning.
  • Afvikling af gæld til långivere, som har tegnet aktier og aftalen om at udligne mellemfinansiering til Selskabet.
  • To kliniske studier, som NeoDynamics har til hensigt at gennemføre i forbindelse med biopsi i aksillære lymfeknuder hos 140 brystcancerpatienter i Tyskland og cirka 100 patienter i Storbritannien. Studiernes formål er, at opnå en uafhængig validering af systemets ydeevne i særligt vanskelige og følsomme tilfælde.
  • Markedsførings- og lanceringsomkostninger.
  • Øvrige omkostninger og løbende drift af Selskabet.

Videnstest – et krav for en godkendt ansøgning

For at en ansøgning om tegning af aktier i NeoDynamics skal blive godkendt, skal du som kunde have gennemført en videnstest. Nordnet skal ifølge lov sikre, at du har tilstrækkelig viden om de produkter, du investerer i. Formålet er, at du skal forstå produkterne og derved træffe bedre investeringsbeslutninger.

Du kan tage en videnstest eller kontrollere, om du har gennemført videnstesten, ved at logge ind på dit depot, og så finder du videnstesten herexternal link, opens in new window

Units i dette tilbud

I dette tilbud tegnes der units i stedet for aktier. En unit består af to NeoDynamics-aktier + en vederlagsfri tegningsoption af serien TO1. Ejeren af en tegningsoption har mulighed for at indløse den til en ny NeoDynamics-aktie cirka 12 måneder senere efter denne emission til kurs 8,20 SEK.

Omkostningerne for en unit er 16, 40 SEK, og en unit indeholder to aktier (8,20 SEK/stk.).

Risici

Den 3. januar 2018 trådte nye krav til rapportering og gennemgang af tegninger ved corporate actions i kraft med implementeringen af MIFID II/MIFIR. Derfor forbeholder Nordnet sig retten til at slette svar på corporate actions, hvis de nye krav ikke er opfyldt. De nye krav betyder blandt andet, at tegning via et depot, som ejes af en mindreårig, skal indsendes via fuldmagtshaver, og virksomhedsdepoter skal have en LEI-kode for at kunne deltage i corporate actions. Læs mere om LEI-koder her.

Bemærk, at aktierne ikke giver nogen garanteret indkomst og ingen kapitalbeskyttelse, en investering i aktierne er kun egnet for investorer, som ikke har et behov for en garanteret indtægt eller kapitalbeskyttelse. En investor, som vælger at investere i aktier i tilbuddet, skal være i stand til at vurdere fordele og risici ved en sådan investering og kunne bære eventuelle tab, som kan opstå i forbindelse med en investering i aktier.

Eftersom Nordnet ikke har al information om dig som kunde med hensyn til de kriterier, som tages i betragtning (læs mere her) vil Nordnet ikke kunne foretage en fuldstændig målgruppevurdering. De kriterier, som Nordnet, har kendskab til, vil imidlertid blive taget i betragtning. Blandt andet medfører det, at instrumenter, som er beregnet til professionelle kunder, ikke vil blive tilbudt til ikke-professionelle kunder. Har du en beholdning, kan du dog altid sælge instrumenter uagtet målgruppevurdering. Vidensniveauet vil Nordnet sikre, ved at du som Kunde gennemfører videnstesten på Nordnets hjemmeside.

Nordnet foretager desuden ikke en egnethedsvurdering i overensstemmelse med MiFID II eller en anbefaling til nogen investor eller gruppe af investorer til at investere i, erhverve eller foretage andre handlinger vedrørende aktier i Tilbuddet.

NeoDynamics forretning er, ligesom alle andre forretninger, forbundet med risici. Det er derfor yderst vigtigt at overveje relevante risici ved vurderingen af ​​virksomhedens drift. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er risiko for, at hele den investerede kapital kan gå tabt, og en investor bør foretage en omfattende evaluering af informationerne i prospektet samt en generel global vurdering. En række faktorer uden for selskabets kontrol påvirker indtjeningen og den finansielle position.

Selskabets prospekt indeholder en liste over de risikofaktorer, som selskabet anser for at være mest sandsynlige for at påvirke selskabets fremtidige udvikling. Listen over mulige risikofaktorer betragtes som ikke fuldstændig. Listen over risici er ikke prioriteret efter risikograd. Inden du tegner aktier i NeoDynamics , bør du læse selskabets virksomhedsbeskrivelse, som er tilgængeligt her og på selskabets hjemmeside.

Enhver beslutning om at investere i NeoDynamics skal udelukkende ske på baggrund af informationen som helhed i virksomhedsbeskrivelsen, herunder ovennævnte risikofaktorer.

Nordnet modtager et engangshonorar fra selskabet eller rådgiveren i Tilbuddet i forbindelse med noteringen. Læs mere om tredjepartshonorarer her. Bemærk, at tildelingen afgøres af selskabets bestyrelse i samråd med de finansielle rådgivere. Nordnet træffer ikke beslutning om tildeling. For mere information om tildelingsprincipper, se prospektet. Materialet ovenfor, som er hentet fra Tilbuddets dokumenter, er ikke gennemgået af Nordnet inden publicering.

Nordnet fralægger sig ansvaret for det resultat, som skyldes, at en bruger på forskellige måder udnytter dette materiale.

Materialet skal ikke opfattes, som at Nordnet stiller investeringsrådgivning til rådighed eller giver investeringsanbefalinger.

 

Sådan tegner du via Nordnet

Tegn aktier som Nordnet-kunde


Hvis du er kunde hos Nordnet kan du hurtigt og let tegen aktier, når du er logget ind på dit depot.

Log ind på dit Nordnet-depot

Tegn aktier i tilbuddet under fanen Depot > Børsnoteringer

Bliv kunde og tegn aktier


Er du privatperson men endnu ikke Nordnet-kunde? Start med at åbne et depot, når du har gjort det, kan du logge ind og tegne aktier.

Åbn et depot med NemID – det tager kun et par minutter. Og det er gratis

Log ind og sæt penge ind

Tegn aktier i tilbuddet under fanen Depot > Børsnoteringer

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.