Investering i finansielle instrumenter er altid forbundet med en risiko. Den investerede kapital kan såvel stige som falde i værdi, og der er ingen garanti for, at du får det investerede beløb tilbage. Historisk afkast garanterer ikke fremtidigt afkast.

Nedenstående er information fra Risk Intelligence og skal ikke ses som en anbefaling fra Nordnet

 

Op

Risk Intelligence noteres på Spotlight Stock Market

Nordnet giver dig mulighed for at tegne aktier i Risk Intelligences i forbindelse med selskabets notering på Spotlight Stock Market. Eventuel tildeling er kurtagefri hos Nordnet.

Risk Intelligence er en ledende global leverandør af risikounderretninger, dvs. kritisk information og anbefalinger om global sikkerhed og risiko. Mere end 70% af Selskabets udsendte risikomeddelelser vedrører terrorisme, krig, oprørsbevægelser, organiseret kriminalitet og pirater , som udsætter mennesker og materielle værdier for øjeblikkelig fare. Risk Intelligence blev grundlagt i 2001 af Hans Tino Hansen. Selskabet har udviklet sig til at være en fremtrædende virksomhed inden for sikkerhedsrisikostyring ved at levere trussels- og risikounderretninger globalt.

Risk Intelligence assisterer sine kunder og partnere via kontorer nord for København samt repræsentanter i Europa, Asien og Nordamerika. Virksomheden er skabt med international skalerbarhed i tankerne og Selskabet er globalt anset som ekspert inden for sit område. Risk Intelligence stiller en digital platform (Risk Intelligence System MaRisk+PortRisk) til rådighed som forudser og oplyser om risici, som foreligger globalt med det formål at gøre det muligt for virksomheder at planlægge og gennemføre opgaver i risikofyldte områder. Underrettelsesdata indhentes direkte fra lokale kilder, on-site-analytikere og fra et stort internationalt efterretningsnetværk.

Produktet - Risk Intelligence System

Risk Intelligence System er en digital løsning, udviklet i tæt samarbejde med globale virksomheder inden for shipping-, gas-, olie-, og offshore-segmentet. Selskabets digitale platform er blevet skabt ud fra kundernes behov og ønsker i samarbejde med Risk Intelligences erfarne risikoanalytikere. Risk Intelligence System tilbyder kunderne et komplet billede af umiddelbare og langsigtede risici for kyst-, hav- og havneområder. Risikoanalyser fokuserer på oprør, pirateri, organiseret kriminalitet, terror, militære konflikter og samspillet mellem disse. Risk Intelligence identificerer hvor alvorlige hændelser opstår og præsenterer en vurdering af, hvor stor en risiko, der foreligger i det respektive område. Dette gør det nemt for virksomhederne at vurdere både den nuværende og fremtidige sikkerhedsrisici for at minimere risici, der påvirker deres transport og leverancer. På nuværende tidspunkt indgår to moduler i Risk Intelligence System - MaRisk og PortRisk. Selskabet udvikler et tredje modul, LandRisk til trussels- og risikovurderinger på land. Risk Intelligence System rapporterede mellem juni 2017 og juni 2018 i alt 2.346 trussel- og risikovurderinger globalt. Tilsvarende tal for juni 2016 – juni 2017 var 2.786 – cirka 232 hændelser pr. måned

Fakta

Kort fakta

 

Pris

6,25 DKK per aktie

Værdiansættelse

35,9 mio. DKK (pre money)

Tegningsperiode

16. - 30. juli 2018

Kurtage

0 kr*

Sidste svardag til Nordnet

30. juli kl. 23:59

Midler til at dække den ønskede tegning skal være tilgængelige på depotet

30. juli kl. 23:59

Mindste tegning

700 aktier á 4.375 DKK

Forventet første handelsdag

17. august 2018

Liste

Spotlight Stock Market

Kortnavn for aktien

RISK

Selskabets hjemmeside

https://riskintelligence.eu/

 

*Som kunde hos Nordnet betaler du 0 kr. i kurtage. Nordnet modtager et engangshonorar fra emissionsselskabet i form af en procentsats af det beløb, som Nordnets kunder har tegnet aktier for.

Fuldstændige vilkår:

Memorandum (svensk)
Resume af memorandum (dansk)

Webinar med CEO, Hans Tino hansen:
Tirsdag den 24. juli kl. 17-18 afholder Nordnet i samarbejde med Gemstone Capital et webinar, hvor du har mulighed for at komme helt tæt på den danske efterretningsanalysevirksomhed, Risk Intelligence.

Tilmeld dig webinaret her.external link, opens in new window

Du holde dig opdateret på https://riskintelligence.eu/investor-dk

MODULER I RISK INTELLIGENCE SYSTEM

MaRisk er udviklet i tæt samarbejde med søfartsvirksomheder inden for fragt, offshore, olie og gas. Modulet har indgået i Risk Intelligence System siden 2008 og stiller sikkerhedsinformation til rådighed for at virksomheder skal kunne planlægge og gennemføre maritime opgaver.

MaRisk tilbyder en global oversigt over sikkerhedshændelser og trusler til havs. I abonnementet på MaRisk-modulet er følgende inkluderet:

 • Globale kort herunder digitale søkort
 • Hændelsesopdateringer døgnet rundt
 • Adgang til Risk Intelligence Duty OPS watch-team for spørgsmål
 • Risikovurdering af havområder
 • Statistik, anbefalinger og vejledning
 • Integration af satellitflådesporing.

PortRisk har siden 2015 indgået i Risk Intelligence System. Modulet præsenterer opdateret sikkerhedsinformation over havne og havsnære terminaler i middel- og højrisikoområder rundt om i verden. PortRisk dækker mere end 200 specifikt udvalgte havne og terminaler globalt. Alle havne og terminaler har gennemgået en omfattende analyse og mere end 20 procent af havnene og terminalerne er blevet gennemgået og analyseret af et Risk Intelligence-team på stedet. I abonnementet af PortRisk-modulet er følgende inkluderet:

 • Globale kort inklusiv digitale søkort
 • Havnedata med IMO-kode og ISPS-niveau
 • Havne- og terminalrisiko-, sårbarheds- og trusselniveausanalyse
 • Vurdering af trusselsniveau mod by og vejledning i besætningsændringer
 • Bekæmpelse af bedrageri
 • Facilitetssikkerhedsinformation.


LandRisk-modulet er under udvikling og Risk Intelligences målsætning er at kunne lancere modulet i løbet af tredje kvartal 2019.LandRisk vil komplementere Risk Intelligences eksisterende produkter og tjenester samt fuldende Risk Intelligence System som et komplet system for alle relevante transportrelaterede sikkerhedsinformationer. Med udgangspunkt i eksisterende moduler, MaRisk og

PortRisk, udvikles LandRisk ud fra viden og erfaring fra tidligere moduler. LandRisk vil forbinde hele logistik kæden for at forenkle og oplyse virksomheder om alle relevante transportrelaterede sikkerhedstrusler og risici. LandRisk vil have samme funktioner som MaRisk og PortRisk vedrørende hændelsesrapportering i realtid, sikkerhedsinformation for terminaler, land- og vejvurderinger samt satellitsporingsintegration. Selskabets målsætning er i løbet af Q2/Q3 2018 at have aftaler om pilotprojekter med tre store kunder. Ét pilotprojekt er allerede aftalt og inkluderer et stort globalt shippingselskab.

 • Lanceringen af LandRisk forventes at ske i Q3 2019.

FORRETNINGSMODEL

Risk Intelligences forretningsmodel er opdelt i tre sektioner.

 1. ABONNEMENT/TILBAGEVENDENDE (70%). Salg af abonnementslicenser, som giver adgang til Risk Intelligence System (MaRisk+PortRisk) gennem en abonnementstjeneste, hvor kunden betaler forud for at få adgang til systemet i tolv måneder. Abonnementstjenesten skaber sikre indtægter og genererer et stærkt og stabilt cash flow til selskabet. Cirka 98 procent af kunderne fortsætter deres abonnement og flere af Selskabets kunder har fornyet abonnementet samlet set over periode på 10år eller mere.
 2. RAPPORTER/TILBAGEVENDENDE (5%) Ugentlige rapporter om trussels- og risikounderretninger om Libyen og Yemen, hvilket Selskabet foretager salg af.
 3. RÅDGIVNINGSTJENESTER (25 %) Trussels- og risikounderretninger, evaluering af kunders sikkerhedsleverandører og corporate governance consulting. De rådgivende tjenester ses som en mulighed for at etablere et meget tættere kundeforhold – end abonnementstjenesten kan. De rådgivende tjenester fører ofte til, at kunden vælger at købe og/eller beholde licensaftaler, hvorigennem virksomheden fastholder og udbygger sine tilbagevendende indtægter.

KONKURRENTER

Risk Intelligence byder konkurrenter velkommen og foretrækker at være på et marked med konkurrence, fordi det er tegn på et modent og stærkt marked.

En sammenlignelig konkurrent er det britiske selskab Dryad Maritime, som både tilbyder hav- og kystfokuseret sikkerhedsunderretningsanalyse ligesom Risk Intelligence. Dryad Maritime tilbyder også sikkerheds-overvågningstjenester, hvilket Risk Intelligence ikke gør. Der er flere andre konkurrenter. Det er f.eks. britiske NYA, som tilbyder MaeTrack, som til dels er et konkurrerende produkt til Selskabets MaRisk og som har fartøjssporing inkluderet, ligesom flådesporingsløsninger kan integreres i Risk Intelligence Systems kort. Desuden findes der selskaber, der tilbyder en bredere web-baseret sikkerhedsløsning, der fokuserer mere på politisk risiko og forretningssikkerhed. Det er eksempelvis de store britiske ControlRisks med deres kerneprodukt, som kan skræddersyes ved at tilføje marine, økonomiske, rejser, cyber og andre områder. Når det gælder Risk Intelligence rådgivende tjenester, findes der flere konkurrenter - lige fra små til store virksomheder eks. ControlRisks. Med lanceringen af LandRisk bliver Risk Intelligence det første selskab med et produkt, som dækker hele logistikkæden.

MOTIV

Risk Intelligence har velfungerende eksisterende virksomhed, som er lønsom og forventes at vokse. Via Selskabets digitale platform Risk Intelligence System, som på nuværende tidspunkt består af to moduler (MaRisk og PortRisk), præsenteres et samlet globalt overblik over risici i realtid for kyst-, hav-, og havneområder.

Risk Intelligence har indledt en vækstplan, som har til formål at fordoble en eksisterende virksomhed og øge den totale virksomhed i løbet af de kommende fem år. Selskabet har besluttet at anskaffe kapital svarende til 12MDKK for at finansiere næste skridt i vækstplanen, dvs. udvikling og lancering af LandRisk-modulet i Risk Intelligence System og derigennem dække hele logistikkæden. I planen indgår også en ekspansion af Risk Intelligences kommercielle og forretningsmæssige organisation for yderligere at forbedre Selskabets mulighed for at accelerere skalerbarheden blandt sine produkter. Endelig, indeholder planen dels øget fælles markedsføring med partnere og at finde flere partnere.

Planlagt anvendelse af midler fra notering:

 • Udvikling af LandRisk cirka 25 procent
 • Marketingsaktiviteter for Risk Intelligence System med LandRisk cirka 35 procent
 • Virksomhedsomkostninger cirka 20 procent
 • Noteringsomkostninger cirka 10 procent
 • Uforudsete omkostninger cirka 10 procent

MÅLSÆTNINGER

Salgsmålsætninger

Partnersalget er Risk Intelligences nyeste område, som forventes at stige markant i både indtægter og i andelen af den totale virksomhed. Denne del af virksomheden er især lønsom, fordi den giver adgang til nye kunder, som er integreret i parternes system. Risk Intelligence har som målsætning, at engangssalg skal stå for 10 procent af salget, at direkte salg skal stå for 60 procent, og at partnersalg skal stå for 30 procent.

Finansielle målsætninger

Nedenfor præsenteres et finansielt estimat for Selskabets eksisterende virksomhed samt LandRisk. Selskabet vurderer, at omsætningen fra 2018 til 2020 vil vokse med en Compound Annual Growth Rate (”CAGR”) på cirka 51 procent. Med introduktionen af LandRisk og en fortsat acceleration af den eksisterende virksomhed er det bestyrelsen vurdering at omsætningen 2020 vil beløbe sig til 35 – 40 MDKK (hvilket er mere end tre gange omsætningen 2017) med overskud før skat, rente og afskrivninger (EBITDA) på cirka 5 MDKK (cirka 15 procent). I de efterfølgende år forventes EBITDA-marginalen at stige til mindst 30 procent takket være næsten gratis skalerbarhed af produkterne.

Indtægter - Eksisterende virksomheds- og LandRisk-forventninger

Eksisterende og forventede indtægter

Risici

Den 3. januar 2018 trådte nye krav til rapportering og gennemgang af tegninger ved corporate actions i kraft med implementeringen af MIFID II/MIFIR. Derfor forbeholder Nordnet sig retten til at slette svar på corporate actions, hvis de nye krav ikke er opfyldt. De nye krav betyder blandt andet, at tegning via et depot, som ejes af en mindreårig, skal indsendes via fuldmagtshaver, og virksomhedsdepoter skal have en LEI-kode for at kunne deltage i corporate actions. Læs mere om LEI-koder her.

Bemærk, at aktierne ikke giver nogen garanteret indkomst og ingen kapitalbeskyttelse, en investering i aktierne er kun egnet for investorer, som ikke har et behov for en garanteret indtægt eller kapitalbeskyttelse. En investor, som vælger at investere i aktier i tilbuddet, skal være i stand til at vurdere fordele og risici ved en sådan investering og kunne bære eventuelle tab, som kan opstå i forbindelse med en investering i aktier.

Eftersom Nordnet ikke har al information om dig som kunde med hensyn til de kriterier, som tages i betragtning (læs mere her) vil Nordnet ikke kunne foretage en fuldstændig målgruppevurdering. De kriterier, som Nordnet, har kendskab til, vil imidlertid blive taget i betragtning. Blandt andet medfører det, at instrumenter, som er beregnet til professionelle kunder, ikke vil blive tilbudt til ikke-professionelle kunder. Har du en beholdning, kan du dog altid sælge instrumenter uagtet målgruppevurdering. Vidensniveauet vil Nordnet sikre, ved at du som Kunde gennemfører videnstesten på Nordnets hjemmeside.

Nordnet foretager desuden ikke en egnethedsvurdering i overensstemmelse med MiFID II eller en anbefaling til nogen investor eller gruppe af investorer til at investere i, erhverve eller foretage andre handlinger vedrørende aktier i Tilbuddet.

Risk Intelligences forretning er, ligesom alle andre forretninger, forbundet med risici. Det er derfor yderst vigtigt at overveje relevante risici ved vurderingen af ​​virksomhedens drift. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er risiko for, at hele den investerede kapital kan gå tabt, og en investor bør foretage en omfattende evaluering af informationerne i prospektet samt en generel global vurdering. En række faktorer uden for selskabets kontrol påvirker indtjeningen og den finansielle position.

Selskabets memorandum indeholder en liste over de risikofaktorer, som selskabet anser for at være mest sandsynlige for at påvirke selskabets fremtidige udvikling. Listen over mulige risikofaktorer betragtes som ikke fuldstændig. Listen over risici er ikke prioriteret efter risikograd. Inden du tegner aktier i Risk Intelligences, bør du læse selskabets memorandum, som er tilgængeligt her og på selskabets hjemmeside.

Enhver beslutning om at investere i Risk Intelligences skal udelukkende ske på baggrund af informationen som helhed i memorandummet, herunder ovennævnte risikofaktorer.

Nordnet modtager et engangshonorar fra selskabet eller rådgiveren i Tilbuddet i forbindelse med noteringen. Læs mere om tredjepartshonorarer her. Bemærk, at tildelingen afgøres af selskabets bestyrelse i samråd med de finansielle rådgivere. Nordnet træffer ikke beslutning om tildeling. For mere information om tildelingsprincipper, se prospektet. Materialet ovenfor, som er hentet fra Tilbuddets dokumenter, er ikke gennemgået af Nordnet inden publicering.

Nordnet fralægger sig ansvaret for det resultat, som skyldes, at en bruger på forskellige måder udnytter dette materiale.

Materialet skal ikke opfattes, som at Nordnet stiller investeringsrådgivning til rådighed eller giver investeringsanbefalinger.

 

Sådan tegner du via Nordnet

Tegn aktier som Nordnet-kunde


Hvis du er kunde hos Nordnet kan du hurtigt og let tegen aktier, når du er logget ind på dit depot.

Log ind på dit Nordnet-depot

Tegn aktier i tilbuddet under fanen Mit depot > Børsnoteringer

Bliv kunde og tegn aktier


Er du privatperson men endnu ikke Nordnet-kunde? Start med at åbne et depot, når du har gjort det, kan du logge ind og tegne aktier.

Åbn et depot med NemID – det tager kun et par minutter. Og det er gratis

Log ind og sæt penge ind

Tegn aktier i tilbuddet under fanen Mit depot > Børsnoteringer

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.