Investering i finansielle instrumenter er altid forbundet med en risiko. Den investerede kapital kan såvel stige som falde i værdi, og der er ingen garanti for, at du får det investerede beløb tilbage. Historisk afkast garanterer ikke fremtidigt afkast.

Nedenstående er information fra Virogates og skal ikke ses som en anbefaling fra Nordnet

 

Op

ViroGates noteres på First North i Danmark

Nordnet giver dig mulighed for at tegne aktier i ViroGates i forbindelse med selskabets notering på First North i Danmark. Eventuel tildeling er kurtagefri hos Nordnet.

Virksomheden

ViroGates er en dansk medicoteknisk virksomhed, der udvikler og sælger prognostiske produkter til sundhedssektoren. Produkterne anvendes i dag især i hospitalernes akutmodtagelser til hurtigt at beslutte, om patienter skal indlægges, eller om de kan udskrives. ViroGates’ produkter kan også bruges til at prognosticere hjertekarsygdomme, type 2-diabetes, cancer mv.

ViroGates har netop indledt den kommercielle udrulning af sine produkter i Europa, og hospitaler i flere lande afprøver nu produkterne. ViroGates går på børsen for at hente kapital til markant at øge tempoet i kommercialiseringen. Børsnoteringen støttes af både nuværende og nye investorer, bl.a. Vækstfonden.

Udbuddet af nye aktier

  • Udbud af mellem 659.341 og 824.175 stk. nye aktier til kurs DKK 91 pr. aktie.
  • Provenu på op til DKK 75 mio. (før omkostninger).
  • Forhåndstilsagn fra skandinaviske investorer om at tegne aktier for DKK 53.7 mio.
  • Tegningsperiode fra 7. juni til 20. juni 2018. Hos Nordnet lukker tegningen 19. juni kl. 23:59.

Marked og målsætninger
ViroGates’ marked med testudstyr til akutmodtagelser skønnes at have en værdi på mere end EUR 1 mia. årligt. På længere sigt vil ViroGates også adressere markederne for post-akut behandling, praktiserende læger og hjemmetests.

Virksomhedens fokus er i første omgang på hospitaler i Syd- og Mellemeuropa, men med det nye produkt suPARnostic® Turbitalex vil ViroGates også henvende sig til hospitaler i Nordeuropa og andre lande, hvor blodprøver håndteres på centrale laboratorier. 19 hospitaler afprøver lige nu suPARnostic®. Målet er at have 40 betalende kunder ved udgangen af 2020, og det vil gøre ViroGates cash-flow positivt.

suPARnostic®

ViroGates’ testsystem suPARnostic® måler mængden af proteinet suPAR i blodet. suPARnostic® Quick Triage giver på kun 20 minutter svar på, om en patients immunsystem er aktiveret – og i hvilken grad. Det giver en indikation på, om patienten er syg, hvor alvorlig sygdommen er, hvad patientens prognose er etc.

suPARnostic® er bl.a. dokumenteret i et stort klinisk studie med over 16.000 patienter. I alt er der gennemført mere end 500 kliniske undersøgelser, og over 300.000 blodprøver er testet til dato. Produkterne er godkendt i Europa og en række andre lande.


Fakta

Kort fakta

 

Pris

91 DKK per aktie

Tegningsperiode

7. juni - 19. juni 2018

Kurtage

0 kr*

Sidste svardag til Nordnet

19. juni kl. 23:59

Midler til at dække den ønskede tegning skal være tilgængelige på depotet

19. juni kl. 23:59

Mindste tegning

50 aktier

Forventet første handelsdag

26. juni 2018

Liste

Nasdaq First North

Kortnavn for aktien

 VIRO

Selskabets hjemmeside

www.virogates.com

 

*Som kunde hos Nordnet betaler du 0 kr. i kurtage. Nordnet modtager et engangshonorar fra emissionsselskabet i form af en procentsats af det beløb, som Nordnets kunder har tegnet aktier for.

Fuldstændige vilkår:

Du kan se prospekt, ordreblanket, brochure, film og anden information på www.virogates.com/investors.

Her kan du også tilmelde dig de informationsmøder, der holdes i Danmark og Sverige.

Event: Mød ViroGates og Odico

Kom tæt på ViroGates og Odico, som søger notering på Nasdaq First North i Danmark. Begge selskaber vil fortælle mere om deres virksomhed, produkter og baggrunden for børsnoteringen.

Risici

Den 3. januar 2018 trådte nye krav til rapportering og gennemgang af tegninger ved corporate actions i kraft med implementeringen af MIFID II/MIFIR. Derfor forbeholder Nordnet sig retten til at slette svar på corporate actions, hvis de nye krav ikke er opfyldt. De nye krav betyder blandt andet, at tegning via et depot, som ejes af en mindreårig, skal indsendes via fuldmagtshaver, og virksomhedsdepoter skal have en LEI-kode for at kunne deltage i corporate actions. Læs mere om LEI-koder her.

Bemærk, at aktierne ikke giver nogen garanteret indkomst og ingen kapitalbeskyttelse, en investering i aktierne er kun egnet for investorer, som ikke har et behov for en garanteret indtægt eller kapitalbeskyttelse. En investor, som vælger at investere i aktier i tilbuddet, skal være i stand til at vurdere fordele og risici ved en sådan investering og kunne bære eventuelle tab, som kan opstå i forbindelse med en investering i aktier.

Eftersom Nordnet ikke har al information om dig som kunde med hensyn til de kriterier, som tages i betragtning (læs mere her) vil Nordnet ikke kunne foretage en fuldstændig målgruppevurdering. De kriterier, som Nordnet, har kendskab til, vil imidlertid blive taget i betragtning. Blandt andet medfører det, at instrumenter, som er beregnet til professionelle kunder, ikke vil blive tilbudt til ikke-professionelle kunder. Har du en beholdning, kan du dog altid sælge instrumenter uagtet målgruppevurdering. Vidensniveauet vil Nordnet sikre, ved at du som Kunde gennemfører videnstesten på Nordnets hjemmeside.

Nordnet foretager desuden ikke en egnethedsvurdering i overensstemmelse med MiFID II eller en anbefaling til nogen investor eller gruppe af investorer til at investere i, erhverve eller foretage andre handlinger vedrørende aktier i Tilbuddet.

ViroGates' forretning er, ligesom alle andre forretninger, forbundet med risici. Det er derfor yderst vigtigt at overveje relevante risici ved vurderingen af ​​virksomhedens drift. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er risiko for, at hele den investerede kapital kan gå tabt, og en investor bør foretage en omfattende evaluering af informationerne i prospektet samt en generel global vurdering. En række faktorer uden for selskabets kontrol påvirker indtjeningen og den finansielle position.

Selskabets prospekt indeholder en liste over de risikofaktorer, som selskabet anser for at være mest sandsynlige for at påvirke selskabets fremtidige udvikling. Listen over mulige risikofaktorer betragtes som ikke fuldstændig. Listen over risici er ikke prioriteret efter risikograd. Inden du tegner aktier i ViroGates, bør du læse selskabets prospekt, som er tilgængeligt her og på selskabets hjemmeside.

Enhver beslutning om at investere i ViroGates skal udelukkende ske på baggrund af informationen som helhed i prospektet, herunder ovennævnte risikofaktorer.

Nordnet modtager et engangshonorar fra selskabet eller rådgiveren i Tilbuddet i forbindelse med noteringen. Læs mere om tredjepartshonorarer her. Bemærk, at tildelingen afgøres af selskabets bestyrelse i samråd med de finansielle rådgivere. Nordnet træffer ikke beslutning om tildeling. For mere information om tildelingsprincipper, se prospektet. Materialet ovenfor, som er hentet fra Tilbuddets dokumenter, er ikke gennemgået af Nordnet inden publicering.

Nordnet fralægger sig ansvaret for det resultat, som skyldes, at en bruger på forskellige måder udnytter dette materiale.

Materialet skal ikke opfattes, som at Nordnet stiller investeringsrådgivning til rådighed eller giver investeringsanbefalinger.

 

Sådan tegner du via Nordnet

Tegn aktier som Nordnet-kunde


Hvis du er kunde hos Nordnet kan du hurtigt og let tegen aktier, når du er logget ind på dit depot.

Log ind på dit Nordnet-depot

Tegn aktier i tilbuddet under fanen Mit depot > Børsnoteringer

Bliv kunde og tegn aktier


Er du privatperson men endnu ikke Nordnet-kunde? Start med at åbne et depot, når du har gjort det, kan du logge ind og tegne aktier.

Åbn et depot med NemID – det tager kun et par minutter. Og det er gratis

Log ind og sæt penge ind

Tegn aktier i tilbuddet under fanen Mit depot > Børsnoteringer

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.