Velkommen til kundeservice

Få svar på dine spørgsmål her

70 20 66 85Man-Fre 08:30-17:00

Kundeservice / Depot

Hvordan retter jeg GA-kursen (gennemsnitlig anskaffelseskurs)?

Den gennemsnitlige anskaffelseskurs beregnes ud fra købskursen sammenlagt med kurtagen.

Dividerer du det tal med den aktuelle beholdning af aktier, får du den gennemsnitlige anskaffelseskurs. GA-kursen tager hensyn til en eventuel valutaudvikling, der vil dog ikke være indberegnet kursudvikling i løbet af investeringsperioden.

Du har mulighed for selv at ændre GA-kursen ved at klikke på det blå tal i depotoversigten (GA-kursen angives med punktum – ikke komma). GA-kursen fra oversigten vil dog ikke blive medtaget i indberetningen til Skat, da dette tal kun er vejlendende.

Overførsler af frie midler

Får du overført værdipapirer fra et andet pengeinstitut til dit Nordnet-aktiedepot, bliver de oprindelige anskaffelseskurser ikke videreført på din værdipapirbeholdning hos Nordnet. De oprindelige kurser, som du købte de pågældende aktier til, kan du justere ved at gå ind på din depotoversigt og trykke på tallet i kolonnen ”GA-kurs” ud for den enkelte aktiepost. Herefter kan du ændre gennemsnits-anskaffelseskursen, (GA-kursen angives med punktum – ikke komma), og dermed få et bedre overblik over dit afkast. Det skal dog nævnes, at ændringen ikke har nogle skattemæssige konsekvenser for dig, men blot er til illustration.

Overførsel af pension

Når du får overført en beholdning af værdipapirer i forbindelse med en pensionsoverførsel fra et andet pengeinstitut, så er det en PAL-kurs, der bliver indrapporteret som GA-kurs, og dette vil du således kunne se i din depotoversigt.

Mere om

Depot70 20 66 85

Mandag - fredag 9.00 - 17.00

c Mægler 8.30 - 22.00


Op

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.