Velkommen til kundeservice

Få svar på dine spørgsmål her

70 20 66 85Man-Fre 08:30-17:00

Kundeservice / Emissioner, udbytte m.m.

Hvad er en corporate action?

En corporate action er alt det, der sker, som påvirker en aktie og aktiens ejerforhold. Lige fra aktien udstedes, noteres på børsen, splittes, eller der er aktieemission med fortegningsret, eller hvis selskabet skulle blive opkøbt eller i værste fald gå konkurs.

Hvad finder jeg under corporate actions?

Under Corporate Actions finder du information om emissioner, opkøb og andre aktuelle corporate actions. Her finder du også tidligere corporate actions.

Hvor finder jeg aktuelle corporate actions?

Du finder altid information om corporate actions ved at logge ind, trykke på fanebladet DEPOT og vælge Corporate Actions (kræver login).

Når det gælder corporate actions, som vedrører din beholdning, kan du også blive kontaktet af Nordnet via Meddelelsescentralen. Det kan f.eks. gælde emissioner, nyemissioner og opkøb.

Under ”Mine corporate actions" (kræver login) finder du de hændelser, som vedrører det respektive depot og under ”Øvrige corporate Actions” (kræver login) finder du samtlige aktuelle hændelser.

Bemærk, for udenlandske aktier kan der være undtagelser, det er derfor vigtigt, du holder øje med dit depot.

Hvordan skal jeg reagere på en corporate action?

Hvis du vil reagere på en corporate action, gør du det under Depot og Mine corporate actions.
Du kan her læse mere om tilbuddet ved at klikke på linket. Vil du svare, trykker du på Svar.

Obs! Læs altid vilkårene, inden du svarer på en corporate action. Nordnet anbefaler desuden, at du altid læser det officielle prospekt for den aktuelle corporate action. På nordnet.dk ser du kun et resume.

Hvad er forskellen på en betinget og ubetinget corporate action?

Det aktuelle selskab er normalt den bedste informationskilde og bør være dit førstevalg, hvis du spekulerer over, hvad der vil ske med dine aktier. Nordnet bør være næste instans, når du indhenter information.

Betingede corporate actions (aktionæren har noget at overveje)

  • Opkøb
  • Nyemissioner
  • Konverteringer
  • Udnyttelse af tegningsretter

Ubetingede corporate action (sker automatisk)

  • Split
  • Sammenlægning (omvendt split)
  • Indløsning
  • Udbytte
  • Rentekuponer


Hvor ser jeg alle gamle corporate actions?

Du finder gamle corporate actions under Øvrige corporate actions ved at klikke på fanen Arkiv (kræver login).

Hvor ser jeg mine gamle svar?

Du kan se dine gamle svar på siden Mine Corporate Actions under Depot. Klik på fanebladet Arkiv - Mine svar (kræver login).

Hvornår modtager jeg nytegnede aktier?

Så snart aktierne bliver udstedt, bliver de bogført på dit depot.    

Hvad er split?

Årsagen til et aktiesplit er normalt, at virksomheden vil øge likviditeten i aktien. Konsekvensen af et split bliver, at prisen per aktie bliver lavere, og der kommer flere aktier. Værdien af virksomheden forbliver den samme.

Eksempel på split:

1:10 (gammel: ny) betyder, at en beholdning på 1 aktie før splittet bliver til 10 aktier efter splittet.

Hvad er sammenlægning eller omvendt split?

Sammenlægning eller omvendt split betyder, at man lægger antallet af aktierne sammen. Grunden til en sammenlægning kan være, at en aktie handles til en meget lav pris, hvilket kan være ufleksibelt for aktionærerne.

Obs! Ved sammenlægninger i USA og Canada vil der være ventetid på leveringen af den ”nye aktie”. I mellemtiden vil aktien være spærret for handel, det vil fremgå af depotoversigten, hvor der vil stå ”Pending Reverse Split” ved den pågældende aktie.

Hvornår skal jeg have penge på mit depot for at kunne tegne nye aktier ved en nyemission?

Pengene skal være tilgængelige på depotet på likviddagen, som Nordnet har angivet for emissionen. Via linket ”vilkår”, som du finder ved hver corporate action, fremgår den foreløbige likviddag.

Obs! Hvis der ikke er penge nok på depotet til hele tegningen på likviddagen, kan tegningen blive nægtet. Det gælder også for en eventuel tegning uden tegningsretter.   

Hvad betyder ACC efter en aktie?

Det tager normalt nogle uger at registrere den rejste aktiekapital for de ny-udstedte aktier. I mellemtiden har man ACC-værdipapirer (nye aktier) på depotet, som reservationer indtil betalingen for de nytegnede aktier sker.

Hvornår bliver ACC-aktier til almindelige aktier?

Så snart Nordnet modtager de nye aktier, bliver ACC-værdipapiret skiftet ud med ordinære aktier. Normalt kan du ikke handle med ACC-aktier. 

Hvad betyder ANSÖK?

ANSÖK er en endnu ikke betalt tegnet aktie, hvilket kan ses som et ønske om at tegne aktier uden brug af tegningsretter. Der er altså ingen garanti for, at du får tegnet aktier.

Et par dage efter afviklingsdagen for nyemissionen vil Nordnet få svar fra selskabet om muligheden for at få tildelt ekstra tegningsretter. Og derefter vil pengene blive trukket fra dit depot, samtidig med at aktierne vil blive reserveret. 

Nordnet giver ikke et svar på, om du har fået aktierne, men det vil fremgå af din depotoversigt.  Det er derfor vigtigt, at du lader pengene stå på dit depot, så du kan betale de aktier, du får tildelt.   

Hvad betyder T-SELL?

T-SELL betyder, at tegningsretten er sat til salg på dine vegne.

Hvorfor kan jeg ikke længere svare på en corporate action?

Har du ikke svaret på en corporate action på sidste svardag til Nordnet, vil Nordnet bytte tegningsretterne (T-ret) ud med T-SELL og sætte tegningsretterne til salg på dine vegne. Hvis det lykkes Nordnet at sælge dem, så sættes pengene ind på dit depot. Lykkes det ikke at sælge dem, så sættes tegningsretterne ind på depotet igen, og du får mulighed for svare på tilbuddet igen. Det gør du under fanebladet Depot, hvor du vælger Mine corporate actions.

Obs! Nordnet forsøger kun at sælge svenske og danske tegningsretter på dine vegne, hvis du glemmer at svare.

På øvrige markeder vil værdien af tegningsretterne altid gå tabt, hvis du ikke selv udnytter eller sælger dem.

Jeg har en konkursaktie på mit depot, kan I fjerne den?

Nej. Så længe konkursaktien er registreret hos Erhvervs- og selskabsstyrelsen, kan vi desværre ikke fjerne den fra dit depot, fordi den stadig eksisterer.  Det kan tage alt fra et til flere år, inden en konkurs er helt lukket, og aktierne er uregistrerede. 

Mere om

Emissioner, udbytte m.m.70 20 66 85

Mandag - fredag 9.00 - 17.00

c Mægler 8.30 - 22.00


Op

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.