Velkommen til kundeservice

Få svar på dine spørgsmål her

70 20 66 85Man-Fre 08:30-17:00

Kundeservice / Overførsler

Bliver anskaffelseskursen videreført, når jeg flytter mine værdipapirer til Nordnet?

Nej. Når du får overført værdipapirer fra et andet pengeinstitut til dit Nordnet-aktiedepot, bliver de oprindelige anskaffelseskurser ikke videreført på din værdipapirbeholdning hos Nordnet. De oprindelige kurser, som du købte de pågældende aktier til, kan du justere ved at gå ind på Transaktioner og notaer (under fanebladet Depot). Her kan du se dine overførte aktier, og du kan indtaste den samlede købssum under Beløb.

Det skal dog nævnes, at ændringen ikke har nogle skattemæssige konsekvenser for dig, men blot er til illustration.

Obs! Evt. ændringer vil først blive synlige dagen efter, de er foretaget.

Hvordan overfører jeg udenlandske aktier mit Nordnet-depot?

 

  • Almindelig udenlands overførsel til Nordnet:

Når du ønsker at overflytte udenlandske værdipapirer til Nordnet, skal du kontakte din broker direkte og oplyse dem, at de kan kontakte vores transfer afdeling for settlement instruktioner på:

Transfers@nordnet.se

Vær opmærksom på, at e-mailadressen kun må benyttes af udenlandske brokers, og du kan derfor som kunde ikke få svar tilbage denne vej.

En typisk overførsel fra udlandet tager omkring 2-3 uger.

Vi tager ikke gebyr for at modtage en almindelig overførsel fra udlandet, men undersøg hos den afgivne broker, om de tager gebyr for at sende værdipapirerne.

  • DWAC:

Det er muligt at lave specielle DWAC-overførsler via en udenlandsk broker til Nordnet.

DWAC (Deposit/withdrawl at costodian) er en type af overførsel, som især amerikanske banker benytter.

Overførslen er forbundet med omkostninger, og du skal være opmærksom på, om din broker benytter den overførselstype, inden du anmoder dem om at flyttet dine værdipapirer.

Vælger din broker denne overførselsmetode, vil du blive opkrævet et gebyr, før vi kan modtage dine værdipapirer, se vores prisliste her.

Hvordan overfører jeg værdipapirer til mit depot hos Nordnet?

Nordnet kan hjælpe dig med overførslen af værdipapirer til dit aktiedepot. Du skal blot udskrive blanketten Overførselsfuldmagtexternal link, opens in new window, og sende den til os i udfyldt og underskrevet stand.

Husk, at notere både registrerings- og depotnummer for dit depot hos afgivende bank på overførselsfuldmagten. Hvis oplysningerne for afgivende bank ikke er 100 % korrekte, vil banken afvise anmodningen.

Alternativt kan du kontakte den bank/børsmægler, hvor du har dit nuværende depot. Du skal oplyse vores KI ident: 13044, dit VP-kontonummer hos Nordnet samt hvilke værdipapirer, du ønsker at overføre. (Dit VP-kontonummer hos Nordnet er 13044(00) + dit depotnummer. Det skal bestå af i alt 15 cifre, så der skal sættes 2-4 nuller mellem 13044 og dit depotnummer)

Har du aktier i en udenlandsk bank, som du vil overføre til Nordnet, bedes du kontakte banken/ børsmægleren, som opbevarer dem i dag.

Du kan overføre aktier, investeringsbeviser og obligationer til dit pensionsdepot hos Nordnet. Du finder blanketter til overførsel af pensionsordningerexternal link, opens in new window her.

Bemærk, at din bank/børsmægler som regel tager et gebyr for at flytte værdipapirer ud.

Hvis du vil vide, hvor meget din nuværende bank/børsmægler forlanger for en overførsel, bør du kontakte den, inden du anmoder om at få overført dine aktier.

Bemærk! Det er ikke muligt at flytte/overføre alle papirer til Nordnet.

Et værdipapirs tilgængelighed for overførsel til Nordnet afgøres af flere forskellige ting. Der kan være lovbestemte begrænsninger på visse depottyper, men også begrænsninger vi har valgt af administrative eller tekniske grunde.

Hvis du har brug for mere information vedrørende et specifikt værdipapir, kan du altid kontakte Kundeservice.

Kan jeg overføre unoterede aktier til Nordnet?

Ja, det er muligt at overføre unoterede nordiske aktier til dit Nordnet aktiedepot.

Men det er ikke muligt at overføre unoterede aktier til dit pensionsdepot.

Bemærk, at vi tager et gebyr for opbevaring af unoterede aktier, se prislisten (under administrative tjenester)

Kontakt kundeservice, hvis du er usikker på, om vi kan modtage de værdipapirer, du har i din beholdning.

Mere om

Overførsler70 20 66 85

Mandag - fredag 9.00 - 17.00

c Mægler 8.30 - 22.00


Op

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.