Velkommen til kundeservice

Få svar på dine spørgsmål her

70 20 66 85Man-Fre 08:30-17:00

Kundeservice / Pension

Giver aldersopsparing mulighed for modregning i efterlønsudbetaling?

Ja, aldersopsparing giver samme modregning som kapitalpension.

Er der særlige forhold, hvor man kan få aldersopsparingen udbetalt skattefrit?

Ja, ud over opnået pensionsalder, kan din aldersopsparing blive udbetalt skattefrit ved invaliditet, livstruende sygdom eller død.

Er min aldersopsparing kreditorbeskyttet?

Ja, det er den.

Kan man få sin aldersopsparing udbetalt i utide?

Ja, det kan man godt, mod 20 % i afgift til staten.

Hvad er fordelene ved en aldersopsparing?

  • Den kan udbetales fra den dag, du når din pensionsalder – og 15 år frem.
  • Du kan fortsætte med at indbetale – selv om du har fået en udbetaling.
  • Afkastet på din aldersopsparing bliver pt. kun beskattet med 15,3 % årligt.
  • Du skal ikke betale skat eller afgift af udbetalingerne, da du ikke har fradrag for indbetalingerne
  • Din aldersopsparing bliver ikke modregnet i folkepensionen

Hvad er indbetalingsgrænsen for aldersopsparing med de nye regler?

Indbetalingsgrænser for aldersopsparing 2019

  • Du kan altid indbetale 5.200 kr. pr. år for både arbejdsgiver og privattegnede ordninger tilsammen.
  • Du kan indbetale 48.000 kr. fra det 5. indkomstår, før det indkomstår, hvor du når folkepensionsalderen.

Du skal dog være opmærksom på, at der kan være årsager til, at du ikke kan foretage denne indbetaling, nemlig hvis du fra og med det 10. indkomstår før det indkomstår, hvor du opnår folkepensionsalderen, eller fra 01.04.2018 eller senere, har

  • påbegyndt udbetaling af pensioner med løbende udbetalinger, rate eller indeksordninger iht. Pensionsvilkårene
  • fået en afgiftspligtig udbetaling af en pensionsordning med løbende udbetaling, ratepension, eller indeksordning før det 67. år
  • foretager dispositioner over en pensionsordning med løbende udbetaling, ratepension eller indeksordning før det 67. år

Hvis der indbetales mere en 5.200 kr., skal der betales 20% af det beløb, der overstiger 5.200 kr., i det indkomstår, der følger efter indkomståret, hvor udbetalingen af pensionsordningen er påbegyndt eller hvor den afgiftspligtige disposition er sket.

Bemærk; Du kan sagtens have flere aldersopsparinger - f.eks. en privat aldersopsparing, og en aldersopsparing via arbejdsgiver. Du skal blot være opmærksom på, at den samlede indbetaling ikke må overstige 5.200/48.000 kr., hvis du anvender begge opsparingsformer

Mere om

Pension70 20 66 85

Mandag - fredag 9.00 - 17.00

c Mægler 8.30 - 22.00


Op

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.