Velkommen til kundeservice

Få svar på dine spørgsmål her

70 20 66 85Man-Fre 08:30-17:00

Kundeservice / Pension

I hvilken tidsperiode kan jeg få udbetalt min pension?

Udbetalingen kan tidligst begynde, når du er mellem 60 og 63 år. Men helt præcis hvornår du kan begynde at få udbetalt din ratepension, afhænger af, hvornår du er født, og hvornår din ratepension er oprettet.

Normalt udbetales ratepensionen på årsbasis, men du kan også vælge at få udbetalt den i rater hvert kvartal, halvårligt eller hver måned.

Vær opmærksom på, at der ikke kan startes udbetaling i samme år, der sker indbetaling, og at der fremover heller ikke må indbetales på ordningen.

Hvordan kan udbetalinger fordeles over året?

Normalt udbetales pensionen på årsbasis, men du kan også vælge at få udbetalt den i rater hvert kvartal, halvår eller hver måned.

- Vælger du udbetaling hvert kvartal sker udbetalinger pr. 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10.

- Vælger du udbetaling halvårlig sker udbetaling pr. 1/1 og 1/7.

- Vælger du årlig udbetaling, kan du frit vælge udbetalingsmåned.

Hvad gør jeg, når jeg vil starte udbetaling?

Udfyld og underskriv blanketten: Anmodning om udbetaling af ratepension. Blanketten skal være Nordnet i hænde 2 måneder før første udbetaling.

Ved hver udbetaling betales indkomstskat af bruttobeløbet, som Nordnet indberetter og afregner til SKAT.

Vi skal derfor have oplyst hvilket skattekort – bikort, hovedkort eller andet – der skal benyttes til at beregne skattetrækket ved udbetalingerne. Vi anvender bikort, hvis ikke vi får anden besked.

Er du ikke skattepligtig til Danmark, skal vi modtage dokumentation fra SKAT.

Før hver udbetaling skal udbetalingsbeløb stå kontant på depotet. Værdipapirer skal sælges senest 14 dage før hver udbetaling.

Kan jeg ændre i vilkårene, efter jeg har startet udbetaling?

Efter første udbetaling er sket, er der mulighed for at ændre følgende:

- Forlænge udbetalingsperioden.

- Ændre udbetalingsfrekvens i nogle situationer – kontakt Kundeservice/Pensionsafdelingen.

Eventuelle ændringer har først virkning fra nyt kalenderår.

Hvis du ønsker en ændring, skal du skriftligt orientere Nordnet senest med udgangen af november måned, og ændringen vil gælde fra den 1/1.


Her kan du se, hvad du kan ændre din ordning til:

Ændring fra:Ændring til månedligÆndring til kvartalsvisÆndring til halvårligÆndring til årlig
Månedlig MuligtIkke muligtIkke muligt
KvartalsvisMuligt Ikke muligtIkke muligt
HalvårligMuligtMuligt Ikke muligt
ÅrligMuligtMuligtIkke muligt 

Mere om

Pension70 20 66 85

Mandag - fredag 9.00 - 17.00

c Mægler 8.30 - 22.00


Op

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.