Velkommen til kundeservice

Få svar på dine spørgsmål her

70 20 66 85Man-Fre 08:30-17:00

Kundeservice / Priser

Hvad er ÅOP?

ÅOP er et nøgletal, som viser de samlede forventede omkostninger ved at spare op via en afdeling i en investeringsforening. ÅOP giver et samlet overblik og gør det lettere at sammenligne omkostninger i forskellige investeringsafdelinger. Eventuel kurtage for at handle med investeringsbeviser er dog ikke inkluderet i ÅOP.

Hvordan beregnes ÅOP?

ÅOP beregnes med udgangspunkt i:

- administrationsomkostninger
- direkte handelsomkostninger
- emissionstillæg
- indløsningsfradrag

Emissionstillæg og indløsningsfradrag fordeles over en tidshorisont, som i det standardiserede ÅOP er på syv år.


Hvor meget betaler jeg i ÅOP?

På denne side kan du se ÅOP for alle investeringsforeninger og internationale fonde og provision for investeringsforeninger hos Nordnet.

Trækkes ÅOP fra mit depot?

Nej, ÅOP viser blot, hvilke omkostninger, som det forventes at afdelingen vil få, og omkostningerne trækkes fra værdien i afdelingen.

Bør man vælge afdelinger med et lavt ÅOP?

Det er generelt svært at på langt sigt få et bedre afkast end den generelle indeksudvikling på børsen. Store årlige omkostninger vil derfor ofte betyde en ringere udvikling for dine investeringsbeviser. Omvendt findes der dog også eksempler på afdelinger med høje årlige omkostninger, som alt i alt har givet bedre afkast end afdelinger med lave årlige omkostninger.

Trækkes formidlingsprovisionen fra mit depot?

Nej, formidlingsprovisionen udbetales fra en investeringsforening til Nordnet, hvis vi har indgået en samarbejdsaftale med den.

Er omkostningerne højere hos Nordnet, hvis en forening har aftale om formidlingsprovision?

Nej. De årlige omkostninger i procent (ÅOP) er den samme i de pågældende afdelinger, hvis du køber investeringsbeviserne via en bank, som ikke har samarbejdsaftale med investeringsforeningen. Og køber du afdelinger via Nordnet fra investeringsforeninger, som vi ikke har en aftale med, er de årlige omkostninger de samme, som i banker med samarbejdsaftale.
For investeringsforeninger med samarbejdsaftale, kan omkostningerne til handel med investeringsbeviserne dog være lavere, hvis Nordnet har udvalgt dem til at indgå i udvalget af fonde til månedsopsparing.

Markedsfører Nordnet i højere grad afdelinger med høj formidlingsprovision?

Nej, der er ingen sammenhæng mellem, hvordan fondene vises, og hvor meget formidlingsprovision som udbetales. Toplister genereres automatisk på baggrund af statistik, og udvalget af fonde i porteføljer er udvalgt med udgangspunkt i at holde omkostningerne for dig som investerer så lavt som muligt i forhold til afkastet.

Kan jeg undgå fonde med formidlings- og tegningsprovision?

Her kan du se, hvilke investeringsforeninger, som betaler formidlingsprovision til Nordnet.


Giver det mig som kunde fordele, at Nordnet får formidlingsprovision?

Aftaler om formidlingsprovision gør det muligt for Nordnet at tilbyde fordelagtige løsninger som f.eks. Månedsopsparing uden købskurtage. Skulle du betale kurtage hver gang, du investerede et forholdsvis lavt beløb i en forening, ville denne form for løbende opsparing ikke kunne betale sig.
Nordnet har derfor valgt at undlade at trække købskurtagen ved månedsopsparing og i stedet nøjes med indtjeningen fra provision.

Mere om

Priser70 20 66 85

Mandag - fredag 9.00 - 17.00

c Mægler 8.30 - 22.00


Op

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.