Velkommen til kundeservice

Få svar på dine spørgsmål her

70 20 66 85Man-Fre 08:30-17:00

Kundeservice / Skat

Hvad indeholder årsopgørelsen?

 • Åropgørelsen indeholder det du behøver til din selvangivelse: Saldo og værdipapirbeholdning pr. 31. december, renter, oversigt over modtaget udbytte samt en komplet transaktionsoversigt fordelt pr. marked. Du finder din årsopgørelse her.
  Klik på et af årstallene for at downloade Årsopgørelsen for det år du ønsker.

Hvornår kan jeg se årsopgørelsen fra Nordnet på mit depot?

 • Årsopgørelsen fra Nordnet bliver offentliggjort ultimo januar.  Når du er logget ind på dit depot, finder du din årsopgørelse under fanebladet Depot og punktet Årsopgørelse og Realisation.

Hvordan anvender jeg årsopgørelsen?

Årsopgørelsen giver dig en oversigt over al aktivetet på dit depot i løbet af året.
Du bør kontrollere at alle oplysningerne er korrekte, før du bruger oplysningerne i din selvangivelse.

Kan jeg trække renter fra i selvangivelsen?

Generelt kan du trække debitrenter fra på din selvangivelse. Dog bør du rådgive dig med SKAT hvis du er i tvivl om skattespørgsmål.

Du finder SKATs hjemmeside herexternal link, opens in new window.

Hvad vises på årsopgørelsen?

Nordnets årsopgørelse indeholder alt, du behøver til din selvangivelse:

 • kontantsaldi
 • værdipapirbeholdninger
 • transaktioner
 • renteudgifter
 • renteindtægter samt udbytte.

  Når du skal beregne dine gevinster/tab, kan du med fordel anvende Realisationsoversigten.

Hvad rapporterer Nordnet til SKAT?

Nordnet indberetter fra og med 1. januar 2010 automatisk SKAT i Danmark på samme måde som danske banker. Det betyder, at følgende vil blive indberettet:

 • Din beholdning af danske og udenlandske værdipapirer per 31.12. 2009
 • Alle dine køb og salg foretaget via Nordnet fra 1. jan. 2010 og fremover

Indberetningen sikrer dig kun retten til fradrag for tab for danske værdipapirer. Det betyder med andre ord ikke, at SKAT automatisk på dine vegne registrerer, hvor meget du har tjent eller tabt. Det skal du stadig selv oplyse SKAT om.

Dette skal du selv gøre
Præcis som i en almindelig dansk bank, skal du også hos Nordnet selv opgive, hvor meget du har tjent eller tabt på dine investeringer og din opsparing. Det er nødvendigt for at SKAT skal kunne beregne, hvor meget du skal betale eller have i fradrag.

For at gøre det så enkelt som muligt for dig, får du hos os en årsopgørelse og en realisationsoversigt. De giver dig alt det du behøver for at kunne udfylde din selvangivelse.


Hvordan fungerer fællesejede depoter?

Ejer du et depot sammen med andre, vil totalbeløb og ejerandel fremgå af årsopgørelsen. Du skal opgive indtægter og udgifter til SKAT i forhold til din ejerandel.

Har du flere valutaer på din årsopgørelse?

Som kunde hos Nordnet har du automatisk fået tildelt valutakonti til brug for handel på udenlandske børser.

Bemærk,at du kan have såvel renteindtægter som udgifter for dine forskellige valutakonti, og at det skal medregnes i din selvangivelse.

Hvordan beregner jeg anskaffelsesværdien?

Anskaffelsesværdien er den pris du har betalt per aktie i gennemsnit. Du kan se anskaffelsesværdien ved at lægge alt du har betalt for dine aktier sammen og dele med det antal aktier du har.

Jeg mangler anskaffelsesværdien for en aktie, hvordan finder jeg denne?

Har du købt aktien gennem Nordnet, kan du finde anskaffelsesværdien ved at se på dine historiske afregningsnotaer og transaktioner. Du kan også finde anskaffelsesværdien i realisationsoversigten på siden 'Årsopgørelse og Realisation' som du finder under fanebladet Depot.

Har du købt aktierne gennem en anden børsmægler/bank, skal du kontakte denne for at få oplyst anskaffelsesværdien.

Hvordan kommer jeg i gang med realisationsoversigten?

Du finder realisationsoversigten ved at klikke på fanebladet Depot og vælge Årsopgørelse og Realisation. Herfra vælger du det år du vil se realisationer for.

Hvordan fungerer Nordnets realisationsoversigt?

Nordnets realisationsoversigt gør det enkelt for dig at udfylde selvangivelsen. Følgende elementer indgår i Nordnets oversigten:

 • Resultatside viser en sammenstilling af gevinster og tab for alle realisationer (salg) i løbet af året
 • Realisationsside viser gevinst eller tab pr. værdipapir for alle realisationer
 • Ændringssiden viser alle transaktioner som du selv har ændret, tilføjet eller slettet fra realisationsberegningen
 • Afgifter viser alle dine afgifter for dit depot samt omkostninger for dine gennemførte handler i løbet af skatteåret.

Hvorfor mangler der beløb ved visse indgående posteringer i programmet?

Hvis du har overført værdipapirer til Nordnet, vil værdipapirerne ikke have nogen anskaffelsesværdi i vore systemer. Du skal da selv angive den korrekte anskaffelsesværdi for at programmet skal udregne den korrekte sum.

Andre gange kan corporate actions, f.eks. split og omvendte split, betyde at beløbene i oversigten bliver ukorrekte. I sådanne tilfælde skal du selv ændre i transaktionerne for værdipapiret, så resultatet bliver korrekt.

Mere om

Skat70 20 66 85

Mandag - fredag 9.00 - 17.00

c Mægler 8.30 - 22.00


Op

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.